U kunt inhoud van gepubliceerde Digital Publishing Suite-folio's (DPS) migreren of kopiëren naar artikelen in collecties. Het migreren van folio's is niet van invloed op de oorspronkelijke instellingen of inhoud van het DPS-folio.

Als u inhoud wilt migreren, hebt u een DPS-toepassingsaccount met gepubliceerde folio's nodig en hebt u een hoofdaccount met hoofdbeheerdersrechten of een account met de rechten voor het produceren van inhoud nodig.

Als de migratie lukt, bevat uw project voor elk folio een nieuwe collectie en elk artikel in het DPS-folio wordt geconverteerd naar een artikel op de on-demandportal.

Opmerking:

Op dit moment ondersteunen gemigreerde artikelen geen lay-outs die naar Reading API-functies verwijzen.

Wanneer u folio's niet moet migreren

We raden u over het algemeen in de volgende situaties aan artikelen opnieuw te maken in AEM Mobile in plaats van de artikelen te migreren:

 • Als uw artikelen navto-koppelingen tussen artikelen bevatten en u van plan bent om de bronbestanden na de migratie te bewerken. Als u een folio migreert, bevatten de resulterende artikelen andere waarden voor de artikelnaam. De navto-koppelingen werken in de resulterende AEM Mobile-artikelen, maar de bronbestanden komen niet overeen met de gemigreerde artikelen. Als u de bronbestanden wilt bewerken, moet u de navto-koppelingen bijwerken, zodat wordt verwezen naar waarden van de nieuwe naam van het artikel.
 • Als uw folio HTML-artikelen bevat. Gemigreerde HTML-artikelen zijn vergrendeld met een specifieke afmeting zoals 768 x 1024. Dit leidt tot onnodige zwarte balken boven en onder aan het scherm. Als u HTML-artikelen in AEM Mobile maakt, treedt dit 'letterboxing'-effect niet op. Zie HTML-artikelen maken voor AEM Mobile.

Migratiestrategie voor apps

Zie Strategieën voor het upgraden van een DPS-app.

Conferentievideo (lage audiokwaliteit)

Bob Bringhurst presenteerde deze sessie tijdens de Adobe MAX 2015-conferentie:

De overstap maken (Engelstalig, 1:34:02)

 1. Gebruik een Adobe ID met rechten voor het maken van inhoud om u aan te melden bij de portal (https://aemmobile.adobe.com) en klik op Migratiehulpmiddel voor het folio.

 2. Klik in de sectie Migratiehulpmiddel voor het folio op Migreren.

   

 3. Gebruik een Adobe ID met de rol DPS-toepassing om u aan te melden.

 4. Selecteer de folio's die u wilt migreren.

  Folio's moeten zijn gepubliceerd met de instelling Openbaar.

  Er worden maximaal 25 folio's per verzoek ondersteund. Als u echter de instellingen van gemigreerde artikelen moet bewerken, kunt u overwegen minder folio's tegelijkertijd te migreren om het bewerkingsproces te vereenvoudigen.

 5. Selecteer in het rechterdeelvenster met opties het doelproject (als er meerdere projecten zijn).

 6. Geef aan of u verticale of horizontale lay-outs wilt importeren uit folio's met twee richtingen. (U kunt geen verticale lay-outs in horizontale artikelen of horizontale lay-outs in verticale artikelen importeren.)

 7. Geef voor miniatuurafbeeldingen van het artikel aan of u de bestaande afbeeldingen van de inhoudsopgave, doorgaans 70 x 70 pixels, wilt gebruiken of dat u een afbeelding van de eerste pagina van het artikel wilt genereren.

  Als u de optie voor een miniatuurafbeelding van de eerste pagina gebruikt, is het mogelijk dat de miniatuurafbeeldingen geschikter zijn voor kaarten. Met beide opties kunt u de miniatuurafbeelding vervangen wanneer u het artikel bewerkt.

  Opties voor miniatuurafbeeldingen
 8. Wanner u het folio eerder hebt gemigreerd, selecteert u de optie “Overschrijven van reeds gemigreerde artikelen forceren” als u bestaande artikelen wilt vervangen. Schakel deze optie uit als u nieuwe versies van bestaande artikelen wilt migreren.

 9. Klik op Migreren.

  Wacht tot de migratie is voltooid voordat u een nieuwe migratie start.

 10. Keer na een paar minuten terug naar de portal en open de doelpublicatie. Bewerk de nieuwe collectie en artikelen naar wens. 

  U kunt bijvoorbeeld de collectie bewerken om een bladerpagina in plaats van inhoud weer te geven en de miniatuurafbeeldingen vervangen.

Er wordt een nieuwe collectie gemaakt van het DPS-folio en de artikelen binnen het desbetreffende folio worden gemaakt in de sectie Inhoud en lay-outs van de Portal en toegevoegd aan de collectie. Als een folio secties bevat, wordt elke sectie gemigreerd als een subcollectie. De metagegevens van artikelen worden waar mogelijk geconverteerd. Metagegevens met het kenmerk “Tags” worden als interne trefwoorden geconverteerd.

Vervolgens kunt u deze artikelen en de collecties publiceren.