U kunt AEM Mobile-artikelen maken van PDF-bestanden door PDF-bestanden rechtstreeks te uploaden of artikelen vanuit Acrobat te exporteren naar een project.

Er zijn twee methoden om PDF-bestanden als AEM Mobile-artikelen te gebruiken.

 • PDF-bestanden rechtstreeks uploaden: in de on-demandportal kunt u in plaats van .article-bestanden rechtstreeks PDF-bestanden uploaden.
 • Artikelbestanden uit Acrobat exporteren: nadat u de add-on AEM Mobile PDF Export hebt geïnstalleerd in Adobe Acrobat, kunt u artikelen op basis van PDF-bestanden uploaden naar het project dat u hebt opgegeven.

Beide methoden bevatten dezelfde opties voor het weergeven van PDF-artikelen. U kunt bepalen of de PDF op de pagina wordt uitgelijnd of dat vloeiend schuiven kan worden gebruikt, en of gebruikers horizontaal of verticaal door gepagineerde PDF-artikelen kunnen navigeren.

PDF-artikelen ondersteunen koppelingen tussen pagina's en externe hyperlinks. Andere interactieve functies, zoals video's, worden niet ondersteund. De PDF-artikelen worden optimaal weergegeven als u deze in de RGB-kleurruimte definieert en als ze geen verborgen lagen bevatten.

Een PDF-bestand mag niet groter zijn dan 2 GB of meer dan 1500 pagina's bevatten.

 

 

 

Opmerking:

De meest recente update van Acrobat DC (20050) kan vastlopen als de add-on PDF Export wordt gebruikt. U lost dit probleem op door de nieuwe versie van de add-on PDF Export te downloaden en te installeren.  

PDF-artikelen (video)

PDF-artikelen (video)

PDF-bestanden uploaden

Voor het uploaden van de inhoud van een artikel in de on-demandportal, kunt u .article- of .PDF-bestanden gebruiken. Wanneer u een PDF-bestand uploadt, kunt u opties opgeven om te bepalen hoe het PDF-artikel wordt weergegeven.

Eén volledige pagina aanpassen aan scherm: Als u deze optie selecteert, wordt het PDF-bestand ofwel horizontaal of verticaal aan het scherm aangepast. U kunt desgewenst letterboxing of pillarboxing toevoegen. Vervolgens kan de gebruiker met een veeggebaar uitlijnen op de volgende of vorige pagina.

Als deze optie niet is geselecteerd, wordt het PDF-bestand uitgevuld op de breedte van het weergavegebied. Vervolgens kan de gebruiker door middel van een veeggebaar vloeiend door het artikel schuiven. Een grijze scheidingslijn geeft pagina-einden aan.

Horizontale veeggebaren in PDF inschakelen: Als u deze optie selecteert, maakt de gebruiker geen verticale, maar horizontale veeggebaren om door de pagina's te navigeren. Deze optie is alleen beschikbaar als de optie 'Eén volledige pagina aanpassen aan scherm' is geselecteerd.

Een PDF-artikel uploaden

Opmerking:

Wanneer u een artikel bewerkt nadat u een PDF-bestand hebt geüpload, zijn de PDF-artikelopties niet meer beschikbaar voor bewerken. Als u een instelling wilt wijzigen, moet u het PDF-bestand opnieuw uploaden.

De add-on AEM Mobile PDF Export voor Acrobat installeren

 1. Als u een evaluatieversie van de add-on AEM Mobile PDF Export voor Acrobat hebt geïnstalleerd, moet u deze verwijderen voordat u de huidige versie installeert.

  Het verwijderprogramma vindt u bij Programma's > Hulpprogramma's > Adobe Installers (Mac OS) of bij Configuratiescherm > Programma's en onderdelen (Windows).

 2. Controleer of Acrobat DC is bijgewerkt. U moet Acrobat DC versie 2015.016.20039 of hoger gebruiken.
 3. Download AEM Mobile PDF Export voor Acrobat en pak de add-on uit zodat u deze kunt installeren.

Downloaden

De add-on AEM Mobile PDF Export voor Acrobat gebruiken

Nadat u de add-on van Acrobat hebt geïnstalleerd, kunt u PDF-bestanden als AEM Mobile-bestanden uploaden naar elk project waartoe u toegang hebt.

 

Eén PDF-bestand converteren

 1. Installeer de add-on AEM Mobile PDF Export voor Acrobat en open Acrobat DC.

 2. Voeg in de on-demandportal het gebruikersaccount waarmee u zich aanmeldt bij Acrobat DC (doorgaans uw Creative Cloud-account), toe aan het project waaraan u de op PDF gebaseerde artikelen wilt toevoegen. Controleer of het gebruikersaccount machtigingen voor het schrijven van inhoud heeft.

 3. Open het PDF-document dat u wilt converteren.

 4. Klik in Acrobat op de menubalk op Gereedschappen en klik vervolgens op Converteren naar AEM Mobile.

 5. Klik op de werkbalk op Converteren naar AEM Mobile om het geopende document te converteren.

 6. Kies het doelproject en klik op OK. 

  Als het gewenste doelproject niet in de lijst voorkomt, controleert u of u bent aangemeld bij Acrobat en of het account waarmee u zich hebt aangemeld, als gebruiker aan het project is toegevoegd.

 7. Geef de artikeleigenschappen op (zie Artikelen in AEM Mobile beheren).

  De volgende opties zijn beschikbaar voor PDF-artikelen:

  Eén volledige pagina aanpassen aan scherm: Als u deze optie selecteert, wordt het PDF-artikel gepagineerd. Als deze optie niet is geselecteerd, wordt vloeiend schuiven voor het PDF-artikel toegepast, met grijze scheidingstekens tussen pagina's.

  Alleen horizontale veeggebaren: Als u deze optie selecteert, maakt de gebruiker geen verticale, maar horizontale veeggebaren om door de pagina's te navigeren.  

 8. Klik op Uploaden om het PDF-bestand als een artikel naar het doelproject te exporteren.

 9. Voeg in de on-demandportal het nieuwe artikel toe aan een collectie en gebruik de Preflight-optie om het artikel weer te geven.

PDF-artikelen bewerken en vervangen

Als u een eerder geüpload PDF-bestand bewerkt en uploadt, worden de eigenschappen van de metagegevens van de on-demandservices ingevuld in het dialoogvenster Eigenschappen in Acrobat. U kunt op Controlegeschiedenis tonen klikken om de geschiedenis weer te geven van PDF-artikelbestanden die zijn overschreven.

Bulkgewijs uploaden

Wanneer u de optie Bulkgewijs converteren gebruikt, wordt elk PDF-artikel dat u opgeeft als een artikel geconverteerd.

Bij bulkgewijze conversie wordt het voorvoegsel van het PDF-bestand gebruikt om de artikelnaam en de titel van het artikel te maken. Als de naam van het PDF-bestand bijvoorbeeld 'Services_Draft.pdf' is, is 'Services_Draft' de waarde voor de artikelnaam en 'Services_Draft' de titel van het artikel. Als de naam van uw PDF-bestand ongeldige tekens voor de conversie naar de naam van het artikel bevat, zoals spaties, treedt er een fout op. Wijzig zo nodig de naam van de PDF-bestanden.

 1. Klik in Acrobat op Gereedschappen > Converteren naar AEM Mobile om de werkbalk van de add-on weer te geven.

 2. Klik op Bulkgewijs converteren en voeg de PDF-bestanden toe die u wilt uploaden. Zorg ervoor dat de PDF-bestandsnamen geen spaties of andere tekens bevatten die niet in de naam van het artikel kunnen worden gebruikt. Wijzig zo nodig de naam van de PDF-bestanden.

 3. Voeg in de on-demandportal het nieuwe artikel toe aan een collectie en gebruik de Preflight-optie om het artikel weer te geven.