Overzicht van wijzigingen in de interface van de portal voor on-demandservices die in november 2016 zijn gemaakt

De portal voor on-demandservices van Adobe is bijgewerkt en is nu consistent met de sites van andere Adobe-services. Zo bevindt de momenteel geselecteerde service zich nu bijvoorbeeld in midden in de actiebalk. De projectlijst wordt rechts van de actiebalk weergegeven.

 

Overzichtsvideo van wijzigingen in de portalinterface

Overzichtsvideo van wijzigingen in de portalinterface
In deze video worden de wijzigingen beschreven die begin november 2016 zijn aangebracht in de portal voor on-demandservices.

Actiebalk

Opties zoals projecten wijzigen, wisselen tussen accounts en Help of het welkomstscherm weergeven zijn aan de rechterkant van de actiebalk beschikbaar.

Werkbalk

Wanneer u een selectie hebt gemaakt, wordt over de bovenste balk een werkbalk weergegeven.

Navigatiespoor uit- en samenvouwen

Klik op Navigatie om het linkernavigatiespoor samen te vouwen. Klik op het pictogram om het spoor uit te vouwen.

 

Navigatiescherm

Het navigatiepad wordt niet meer weergegeven in de bovenste balk. In plaats daarvan kunt u Adobe Experience Manager Mobile klikken om een navigatiescherm weer te geven waarin de verschillende services worden weergegeven. (Deze opties zijn ook beschikbaar in het linkerspoor.)

Ondersteunde browsers

Tot de ondersteunde browsers behoren Firefox, Chrome en Safari. Internet Explorer en Edge worden niet ondersteund.