De AEM Preflight-app is nu beschikbaar in alle ondersteunde winkels: iTunes App Store, Google Play Store en Windows Store.

Met de AEM Preflight-app kunt u zich aanmelden en alle projecten weergeven waartoe u toegang hebt. Nadat u een project hebt geselecteerd, kunt u een voorvertoning weergeven van de inhoud van de app, waaronder bladerpagina's en artikelen.

Met de AEM Preflight-app kunt u eenvoudig een voorvertoning weergeven van inhouds- en bladerpagina's. De AEM Preflight-app biedt geen ondersteuning voor aangepaste lettertypen voor het appmenu of voor machtigingsopties als aankopen en paywalls. Als u aangepaste lettertypen wilt testen of wilt controleren hoe het pictogram en de startafbeeldingen van uw app eruitzien, kunt u een aangepaste preflight-app ontwikkelen. Zie Projectinhoud voorvertonen voor AEM Mobile.

Opmerking:

Als u op het pictogram Preflight klikt, wordt de nieuwe of bijgewerkte inhoud in slechts enkele seconden na de voltooiing beschikbaar in de preflight-app. Het kan echter langer duren om preflight-inhoud te downloaden dan gepubliceerde inhoud. De servers die voor preflight worden gebruikt, zijn langzamer dan de distributieservers.

Video over het gebruik van Preflight

Video over het gebruik van Preflight
Gebruik de AEM Mobile Preflight-app om een voorbeeld van de inhoud weer te geven in het gemaakte project. (4 min)
Adobe

Inhoud beschikbaar maken in de AEM Preflight-app

  1. Zorg ervoor dat de inhoud waarvan u een voorvertoning wilt weergeven, de collectie op het hoogste niveau of een onderliggend element van de collectie op het hoogste niveau wordt toegevoegd. Inhoud die niet in de collectie op het hoogste niveau of de onderliggende elementen daarvan staat, wordt niet in de app weergegeven.
  2. Klik op het pictogram Preflight in de sectie Inhoud en lay-outs van de Portal om inhoud in uw app beschikbaar te maken.
  3. Wanneer u inhoud toevoegt of wijzigt, klikt u opnieuw op het pictogram Preflight om de wijzigingen weer te geven.

Zie Inhoud wordt niet in de app weergegeven om problemen op te lossen als inhoud niet in de AEM Preflight-app wordt weergeven.

Overschakelen naar een ander project

Als u wilt overschakelen naar een ander project, tikt u op de optie “Mijn projecten” onder aan het menu van de app. 

Aanmelden met een ander account

Als u zich wilt afmelden en met een ander account wilt aanmelden, tikt u op de optie “Mijn projecten” onder aan het menu van de app. Tik op het pictogram in de linkerbovenhoek van de pagina Mijn projecten en kies Afmelden.

Inhoud in verschillende richtingen weergeven

  • Als u de richting voor de iOS- of Android-versie van de AEM Preflight-app wilt wijzigen, gaat u naar de weergave Mijn projecten en draait u het apparaat in de gewenste stand voordat u het project opent. Wanneer u op het project tikt om dit weer te geven, wordt de app ingesteld op de huidige richting.
  • Als u de richting voor de Windows-versie van de AEM Preflight-app wilt wijzigen, kunt u het apparaat draaien om inhoud in verschillende standen te bekijken. Zorg ervoor dat de apparaatrichting is ontgrendeld bij Instellingen > Scherm.

AEM Preflight-instellingen wijzigen (iOS)

  1. Tik op uw iPad of iPhone op de app Instellingen en tik vervolgens op AEM Preflight.
  2. Als u de in de cache opgeslagen en gedownloade inhoud wilt verwijderen, veegt u over de knop Cache wissen.
  3. Als u in plaats van UIWebView WKWebView wilt gebruiken, veegt u over de knop WKWebView inschakelen. Zie iOS-apps ontwikkelen: Instellingen voor plug-ins voor meer informatie.