Als u een app met directe machtiging of aankoopopties wilt maken, moet u product-id's aan collecties koppelen. Voor apps binnen een iOS-abonnement moet u abonnements-id's aan uw project koppelen. 

Als u de mogelijkheid biedt om aankopen in de app te doen, moeten de product-id's die u opgeeft, overeenkomen met de id's die u opgeeft in iTunes Connect voor iOS-apps of de ontwikkelaarsconsole van Google Play voor Android-apps.

Als uw app abonnementen bevat, moeten de abonnements-id's die u opgeeft overeenkomen met de id's die u opgeeft in iTunes Connect. Op dit moment zijn abonnementen alleen in iOS-apps beschikbaar.

Informatie over product-id's

Een machtiging bepaalt of gebruikers toegangsrechten voor de inhoud hebben. Machtigingen worden bepaald op het niveau van de collectie en zijn gebaseerd op het product dat aan de collectie is gekoppeld. Producten staan in de sectie Producten en abonnementen van de Portal. Een product bevat een product-id en andere machtigingen en beschikbaarheidsinstellingen. 

U kunt dezelfde product-id op meerdere collecties toepassen. U kunt bijvoorbeeld dezelfde product-id voor alle gratis collecties gebruiken, of u kunt dezelfde product-id gebruiken om gebruikers machtigingen te geven voor een bundel met collecties. U kunt echter niet meer dan één product-id per collectie opgeven.

U kunt de sectie Producten en abonnementen van de Portal gebruiken om producten te maken of productinstellingen te bewerken.

Producttype. Geef aan of de collectie die aan het product is gekoppeld gratis (beschikbaar voor alle gebruikers), Gemachtigd (alleen beschikbaar voor gebruikers die zich aanmelden of die een aankoop doen) of Beperkt (verborgen totdat gebruikers zich aanmelden om te worden gemachtigd) is.

Gratis. Kies Gratis om alle inhoud in de gekoppelde collectie beschikbaar te stellen voor alle gebruikers. Artikelen in een gratis collectie zijn ook beschikbaar als ze zijn ingesteld op Gemeten of Beveiligd.

Gemachtigd. Als u Gemachtigd kiest, zijn gekoppelde collecties zichtbaar in de app, zelfs als gebruikers er geen machtiging voor hebben; er wordt echter een paywall weergegeven op beveiligde artikelen zodat gebruikers de inhoud niet kunnen zien. De optie 'Gemachtigd' is met name handig voor commerciële apps zoals digitale tijdschriften met opties voor aanschaffen. Uitgevers kunnen Voorvertoning van artikelen inschakelen zodat gebruikers een voorvertoning kunnen bekijken van de inhoud tot een drempel is bereikt. Op dat punt wordt een paywall weergegeven die gebruikers vraagt zich aan te melden of een aankoop te doen. Zie Paywalls en voorvertoningen van artikelen in AEM Mobile-apps voor meer informatie.

Beperkt. Beperkte collecties zijn verborgen totdat de gebruiker zich aanmeldt om toegang te krijgen. De optie 'Beperkt' is met name bedoeld voor zakelijke apps waarvoor gebruikers met een directe machtiging zich aanmelden. Zie Beperkte collecties in AEM Mobile-apps voor meer informatie.

Gebruik de sectie Producten en abonnementen om producten te bewerken die aan collecties zijn gekoppeld
Gebruik de sectie Producten en abonnementen om producten te bewerken die aan collecties zijn gekoppeld.

Als een artikel in meerdere collecties wordt weergegeven, hebben gebruikers die recht hebben op dat artikel in de ene collectie, ook recht op dat artikel in alle andere collecties. Als gebruikers bijvoorbeeld een collectie “Het beste van Italië” kopen die een artikel over de Duomo in Florence bevat, kunnen ze het artikel over de Duomo ook bekijken in de andere collectie waarin het artikel wordt weergegeven, ook als ze die collectie niet hebben gekocht.

Informatie over abonnements-id's

Abonnements-id's zijn vereist voor apps met een abonnement. Op dit moment ondersteunen alleen iOS-apps abonnementen. Gebruik de sectie Producten en abonnementen van de portal om abonnements-id's te maken die overeenkomen met de product-id's die zijn opgegeven in iTunes Connect.

U kunt twee typen abonnementen aanbieden: Standaard of Volledige toegang.

Standaard Met standaardabonnementen hebben abonnees toegang tot alle inhoud waarvan de beschikbaarheidsdatum tussen de start- en einddatum van hun abonnementsduur ligt. Als gebruikers het abonnement opzeggen, hebben ze nog wel toegang tot die inhoud.

Volledige toegang Met abonnementen voor volledige toegang hebben abonnees toegang tot alle inhoud in de app zolang ze abonnee zijn, ongeacht de beschikbaarheidsdatum. Als gebruikers het abonnement opzeggen, hebben ze geen toegang meer tot niet-gratis inhoud. Een abonnement voor volledige toegang is vergelijkbaar met een abonnementsservice voor films of muziek.

Een product-id of abonnements-id maken

Als u producten wilt maken, kunt u een product-id opgeven wanneer u een collectie maakt. U kunt ook producten maken in de sectie Producten en abonnementen van de on-demandportal. Wanneer u een collectie publiceert, wordt een product gemaakt met de product-id die u voor die collectie hebt opgegeven als het product nog niet bestaat.

Als u abonnementen wilt maken, gebruikt u de sectie Producten en abonnementen van de portal.

  1. Meld u aan bij de Portal met een account dat beschikt over de machtiging “Producten en abonnementen toevoegen en bewerken”.
  2. Klik op Producten en abonnementen.
  3. Klik op de tab Producten of Abonnement.
  4. Klik op Maken.
  5. Geef de naam van de product-id op en geef andere instellingen op.

Naam van product-id

Als u collecties of abonnementen in een winkel verkoopt, moet u ervoor zorgen dat de naam van de product-id die u opgeeft, gelijk is aan de product-id die is opgegeven op de ontwikkelingssite van de winkel. De aanbevolen notatie is com.company.appname.productname.

Voorbeelden:

com.mycompany.nwscenery.20151012 voor een niet-gratis collectie

com.mycompany.nwscenery.6month voor een abonnement van zes maanden.

Instellingen voor producten en abonnementen

Wanneer u een product of een abonnement maakt of bewerkt, kunt u deze instellingen opgeven.

Productnaam/Abonnementsnaam. De naam die u opgeeft, wordt weergegeven op aankoopschermen in de app. Voorbeelden: november 2015 of Standaardabonnement van zes maanden.

Productbeschrijving/Abonnementsbeschrijving. De beschrijving die u opgeeft, wordt weergegeven op aankoopschermen in de app. Voorbeelden: Koop de uitgave van november 2015 of Schrijf u in voor een abonnement voor zes maanden volledige toegang.

Beschikbaarheidsdatum. Het opgeven van een beschikbaarheidsdatum is met name belangrijk voor standaardabonnementen waarbij gebruikers recht hebben op alle producten en waarvoor de beschikbaarheidsdatum tussen de startdatum en de einddatum van het abonnement valt. U kunt geen beschikbaarheidsdatum in de toekomst opgeven.

Dit product instellen op beschikbaar. Gebruikers kunnen niet-beschikbare producten in uw app niet bekijken of kopen, ook niet als het product eerder wel beschikbaar was.

Het aankoopscherm voor abonnementen bevat twee lidmaatschapsopties. Elke lidmaatschapsoptie bevat de abonnementsnaam, de abonnementsbeschrijving en de prijs.