Leer hoe u Marketing Cloud configureert om pushmeldingen naar AEM Mobile-apps te versturen.

Vereisten

 • Adobe AEM Mobile-account
 • Adobe Analytics-account (niet Analytics Essentials)
 • Toegang tot Adobe Mobile Marketing (hiervoor is een extra aankoop via Digital Marketing Cloud vereist)
 • Android-certificaat voor het ondertekenen van apps
 • iOS-certificaten voor het ondertekenen van apps en het verzenden van pushmeldingen

Inleiding

Pushberichten worden verzonden naar mobiele app-gebruikers die ervoor hebben gekozen om meldingen te ontvangen. Pushberichten zijn nuttig om passieve gebruikers opnieuw te interesseren of tijdspecifieke of locatiespecifieke informatie te geven. Pushberichten worden buiten uw app weergegeven.

Wanneer u een AEM Mobile-app maakt via de on-demandservices, hebt u twee opties om pushmeldingen te verzenden. U kunt de functie Meldingen van de on-demandservices of Marketing Cloud gebruiken. Via de portal voor on-demandservices kunt u pushmeldingen op de achtergrond (iOS) en tekstmeldingen (iOS en Android) gebruiken. Zie Pushberichten verzenden voor AEM Mobile-apps voor meer informatie.

Door de Marketing Cloud te gebruiken, kunt u pushmeldingen verzenden naar gebruikers van iOS- en Android-apps. Pushmeldingen verzenden met de Marketing Cloud is allen beschikbaar als u over een Adobe Analytics-account beschikt en toegang hebt tot Adobe Mobile Marketing (beschikbaar via de aankoop van Digital Marketing Cloud). Pushberichten die via Marketing Cloud worden verzonden, gebruiken Google Cloud Messaging (GCM) voor Android-apps en Apple Push Notification Service (APNS) voor iOS-apps. U kunt pushberichten aan specifieke gebruikers richten door analysesegmenten of aangepaste segmenten op te geven.

Marketing Cloud gebruiken om pushberichten te verzenden

Overzicht van het instellen van Marketing Cloud-pushmeldingen

U moet verschillende taken uitvoeren voordat u Pushberichten in toepassingen kunt configureren. De stappen zijn iets anders voor iOS en Android.

Installatieworkflow voor Android

 1. Haal de waarde voor Server API Key en het bestand google-services.json van Google op.
 2. Configureer de app voor pushservices in Mobile Marketing Dashboard (https://mobilemarketing.adobe.com)
 3. Maak of bewerk de Android-app in de on-demandservices en download het .apk-bestand.
 4. Gebruik een script om Android-pushmeldingen in het niet-ondertekende .apk-bestand in te schakelen.
 5. Onderteken het .apk-bestand en laad dit op apparaten om het te testen.
 6. Verzend een pushbericht via Mobile Marketing Dashboard.

Installatieworkflow voor iOS

Voor iOS-pushmeldingen kunt u de on-demandservices of Marketing Cloud gebruiken om pushmeldingen te versturen. U kunt ze ook allebei gebruiken.

 1. Stel de app in voor pushservices in Mobile Marketing Dashboard (https://mobilemarketing.adobe.com). Bij deze stap moet u uw certificaat voor pushmeldingen uploaden.
 2. Maak of bewerk de iOS-app in de on-demandservices. Download het .ipa-bestand, onderteken dit en laad dit op apparaten.
 3. Verzend een pushbericht via Mobile Marketing Dashboard.

De waarde voor Server API Key en het json-bestand van Google ophalen (alleen voor Android)

Als u meldingen naar uw AEM Mobile-app wilt verzenden via Google Cloud Messaging, moet u de app configureren met behulp van de Google Developer Console. U moet een waarde voor Server API Key ophalen en een .json-bestand downloaden. Deze informatie verbindt de AEM Mobile-app, de Marketing Cloud-pushservices en Google Cloud Messaging.

 1. Ga naar Google Developer Console (https://developers.google.com/mobile/add?platform=android) en meld u aan met uw Google Developer-referenties.

 2. Maak een nieuwe app of kies een bestaande app.

 3. Geef de naam van het Android-pakket op. Gebruik dezelfde pakketnaam die u voor bundel-id gebruikt (meestal in de indeling com.bedrijf.appnaam) wanneer u de Android-app maakt in de on-demandservices.

 4. Klik op Choose and Configure Services.

 5. Selecteer Cloud Messaging en klik vervolgens op Google Cloud Messaging inschakelen.

 6. Klik op Generate configuration files.

 7. Kopieer de waarde voor Server API Key. Sla deze informatie op een veilige plaats op. U hebt deze informatie nodig als u de app in Mobile Marketing configureert.

 8. Klik op de optie voor het downloaden van het google-services.json-bestand en sla het bestand op een veilige plaats op. Voeg dit .json-bestand toe aan het .apk-bestand van de Android-app.

De app in Mobile Marketing configureren

Wanneer u de app in Mobile Marketing configureert, brengt u een verbinding tot stand tussen Mobile Marketing-pushservices en Google Cloud Messaging of Apple Push Notifications Services, of beide.

U kunt de pushservicefunctie inschakelen door u aan te melden bij de Mobile Core Service. Gebruik hiervoor de Adobe ID die aan uw Adobe Analytics-account is gekoppeld. De pushservice-optie is niet beschikbaar als u zich aanmeldt met uw bestaande Adobe Analytics-account. (Wanneer u zich met een Analytics-account aanmeldt, wordt u gevraagd naar uw bedrijfsnaam, gebruikersnaam en wachtwoord. Wanneer u zich aanmeldt met een Adobe ID, wordt u gevraagd naar uw Adobe ID en wachtwoord).

 1. Ga naar Mobile Marketing Dashboard: https://mobilemarketing.adobe.com

 2. Meld u aan met een Adobe ID.

  Gebruik een Adobe ID, niet de informatie van een Analytics-account die de bedrijfsnaam bevat.

  Meld u indien nodig aan met een Adobe ID die niet aan een Analytics-account is gekoppeld, en koppel deze ID aan het Analytics-account. U doet dit door u aan te melden en op een actieve service zoals Analytics te klikken. Zie de sectie “Accounts koppelen” in het artikel Organisaties en accountinstellingen.

  Koppel indien nodig uw Adobe ID aan uw Analytics-account zodat u pushservices kunt inschakelen.

 3. Klik op Manage Apps in het linkerspoor.

 4. Maak een nieuwe app of kies een app.

 5. Klik op de app om de instellingen van de app te beheren.

 6. Blader omlaag. Klik onder Visitor ID Service op Enable en geef de organisatie op. Klik op Save.

  (Deze optie is niet beschikbaar als u zich aanmeldt met een Analytics-account in plaats van een Adobe ID.)

   

 7. Ga bij Push Services als volgt te werk:

  Google: Klik op Google. Kopieer de waarde van Server API Key die u in de vorige procedure hebt opgehaald en plak deze in het veld voor de API-sleutel. (Zorg dat u de waarde van deze API-sleutel ophaalt uit de Google-console en niet uit het bestand google-services.json.) Klik op Save.

  Apple: Klik op Apple. Sleep uw persoonlijke sleutel en/of certificaat en zet deze neer. Als uw persoonlijke sleutel is gecodeerd met een wachtwoord, geeft u het wachtwoord op. Als het .p12-certificaat niet het certificaat bevat, sleept u het certificaatbestand (.cer) ook hierheen.

  • Zorg ervoor dat uw App-id in de Apple iOS Developer-portal is geconfigureerd om pushmeldingen in te schakelen.
  • We raden u aan pushcertificaten voor productie te gebruiken in plaats van pushcertificaten voor ontwikkeling. Als u productiepushmeldingen wilt testen voordat u uw app verzendt, kunt u een ad-hoc inrichtingsprofiel gebruiken om de distributieapp op een beperkt aantal apparaten te installeren.
  • Zie Publicatiehandleiding voor iOS voor AEM Mobile voor meer informatie over het maken van iOS-certificaten.

  Klik op Save.

   

 8. Nadat u de app in Mobile Marketing hebt geconfigureerd, kunt u uw app in de on-demandservices opnieuw samenstellen of maken. Dit wordt hierna beschreven.

  Opmerking:

  Wacht ten minste een uur na het maken van het project voordat u uw app (opnieuw) maakt. Zo kunnen de rapportgegevens tussen AEM Mobile en Marketing Cloud worden doorgegeven.

Zie het Marketing Cloud-artikel Voorwaarden voor het inschakelen van pushmeldingen voor meer informatie.

De app maken via de on-demandservices

Na het configureren Mobile Marketing voor pushservices moet u de app opnieuw maken.

 

 1. Meld u aan bij de on-demandportal (https://aemmobile.adobe.com) met een Adobe ID die machtigingen bevat om apps te maken voor het project.

 2. Klik op Apps in het linkerspoor. Maak of bewerk de app. Zorg ervoor dat de bundel-id overeenkomt met de informatie die u hebt opgegeven tijdens het maken van de app voor iOS of het maken van uw .json-bestand voor Android.

 3. (Alleen Android) Selecteer Pushmeldingen inschakelen, klik op Uploaden en geef vervolgens het json-bestand op dat u via Google Developer Console hebt gedownload.

 4. Download de niet-ondertekende app.

 5. Gebruik het ondertekeningsgereedschap van AEM Mobile om de app te ondertekenen. Voeg de app toe aan apparaten of verzend de app voor distributie.

  Lees deze artikelen voor meer informatie over het maken en ondertekenen van apps:

Pushberichten verzenden via Mobile Marketing Dashboard

Nu u mobiele services en uw app hebt geconfigureerd voor pushmeldingen, kunt u Mobile Marketing Dashboard gebruiken om berichten naar gebruikers te verzenden.

Nadat een app is gestart, duurt het circa één uur voordat de app bij de pushservices is geregistreerd.

Zie Een pushbericht maken voor meer informatie.
 

 1. Ga naar https://mobilemarketing.adobe.com en meld u aan.

 2. Selecteer uw app en klik op Messaging > Manage Messages > Create Message.

 3. Klik op Create Push.

 4. Selecteer uw doelgroep op het tabblad Audience. Hier vindt u informatie over het aantal apparaten dat u hier ongeveer mee bereikt. Klik op Next.

  Als u het bericht bijvoorbeeld wilt verzenden naar alle app-gebruikers die meldingen hebben toegestaan, kunt u Launches ≥ 0 opgeven.

 5. Voer een naam en de inhoud van het bericht in. Klik op Next.

  Als u een dieptekoppeling wilt maken waarop gebruikers kunnen klikken om een bepaald artikel of een bepaalde collectie te openen, klikt u op Show Advanced Options en geeft u de volgende informatie op in het veld Payload. Op dit moment werken dieptekoppelingen alleen op iOS-apparaten.

  Indeling voor dieptekoppelingen:

  {"customData":"{\"deepLink\":{\"collection\":\"<collectionName>\",\"article\":\"<articleName>\"}}"}

  Als u een dieptekoppeling wilt maken naar een collectie in plaats van een artikel, laat u de tekenreeksen voor het artikel weg. Voeg de haakjes (< >) in <collectionName> en <articleName> niet toe.

  Voorbeeld van dieptekoppeling:

  {"customData":"{\"deepLink\":{\"collection\":\"marchTravel\",\"article\":\"parisRevisited\"}}"}
  Als de gebruiker klikt op de pushmelding met de dieptekoppeling, wordt het opgegeven artikel geopend.

 6. Geef op wanneer het bericht wordt verzonden.

 7. Klik op Save & Send wanneer u klaar bent. Controleer uw apparaat om te controleren of u de pushmelding ontvangt.

Opmerking:

Controleer de meldingsdetails nadat u de pushmelding hebt verzonden om er zeker van te zijn dat het aantal doelapparaten groter dan nul is. Als het aantal verzonden meldingen 0 is, hebt u waarschijnlijk een onjuiste Google Cloud Marketing API-sleutel gebruikt. Zorg dat u de API-sleutel ophaalt uit de Google-console en niet uit het bestand google-services.json, zoals eerder beschreven.

Meldingen op de achtergrond verzenden

U kunt Mobile Services gebruiken om een pushmelding op de achtergrond te verzenden. Op dit moment worden meldingen op de achtergrond alleen in iOS-apps ondersteund. De stappen voor het verzenden van een pushmelding op de achtergrond zijn vergelijkbaar met het proces voor het verzenden van een pushbericht. Voor meldingen op de achtergrond moet u informatie over de nettolading opgeven. Deze informatie is beschikbaar via uw project-id en andere gegevens.

 

 1. Volg de vorige stappen om een pushbericht te verzenden.
 2. Klik in het gedeelte Experience op Show Advanced Options en geef vervolgens de gevraagde informatie op in het veld Payload.

Indeling voor downloaden op de achtergrond:

{"idForBackground":"publication/<projectID>/view/<collectionName>","id":"Bg-<projectID>-<date-time>"}

Voorbeeld van downloaden op de achtergrond:

{"idForBackground":"publication/d14ddfea-7e7f-45ee-a2ef-cffc669627aa/view/SummerNewsBites","id":"Bg-d14ddfea-7e7f-45ee-a2ef-cffc669627aa-2016-08-15-00:00:00"}

Als u de project-id voor uw app wilt verkrijgen, gaat u naar de portal voor on-demandservices en selecteert u Inhoud en lay-outs. Selecteer vervolgens de tekenreeks aan het einde van de URL.

Geef de naam van de collectie op (Naam van collectie, niet Titel van collectie) die op de achtergrond wordt gedownload.