Beperkte collecties worden verborgen, tenzij gebruikers zich hebben aangemeld om voor de collecties te worden gemachtigd.

Het product dat aan een collectie is gekoppeld, bepaalt of een collectie beperkt is. Wanneer u een product definieert, kunt u het producttype instellen op Gratis, Gemachtigd of Beperkt. Als algemene regel geldt dat de optie Gemachtigd bestemd is voor commerciële apps, zoals digitale tijdschriften met opties voor aanschaffen (zie Paywalls en voorvertoningen van artikelen in AEM Mobile-apps). De optie “Beperkt” wordt met name gebruikt voor apps met de mogelijkheid om aan te melden met directe machtiging om te bepalen of gebruikers van de inhoud gemachtigd zijn om die inhoud weer te geven.

Beperkte collecties worden ondersteund op alle platformen: iOS, Android, Windows en de bureaubladwebviewer.

Bekijk de video Beperkte collecties gebruiken voor meer informatie.

De beperkte collecties zijn verborgen totdat de gebruiker zich aanmeldt.

 1. Ga bij de projectinstellingen naar het tabblad Toegang, selecteer Machtiging inschakelen en geef de instellingen van de machtigingen op.

  Zie Machtiging in AEM Mobile-apps voor meer informatie. Zie Aangepaste verificatie in AEM Mobile-apps als u een aangepaste aanmeldervaring wilt maken waarmee gebruikers zich bijvoorbeeld kunnen aanmelden via Facebook of Google.

 2. (Optioneel) Geef bij de projectinstellingen op het tabblad Inhoud de standaardinstelling voor collecties op.

   

  Als de meeste of alle collecties moeten zijn verborgen tenzij de gebruiker zich aanmeldt, selecteert u Beperkt om de standaard voor nieuwe collecties in te stellen.

 3. Publiceer collecties.

  Als u een collectie publiceert, wordt de product-id toegevoegd aan Producten en abonnementen (tenzij u de product-id al van tevoren hebt gemaakt en deze bij het bewerken van de collectie hebt geselecteerd).

 4. Ga naar de sectie Producten en abonnementen van de on-demandportal (https://aemmobile.adobe.com) en stel het producttype in op “Beperkt” voor producten die zijn gekoppeld aan collecties die moeten worden verborgen tenzij de gebruiker hiervoor is gemachtigd.

 5. Maak een niet-preflight-app en test de machtiging.

  Beperkte collecties moeten niet als items in het menu van de app of als kaarten in bladerpagina's worden weergegeven, tenzij u zich aanmeldt. Als u zich wilt aanmelden, kiest u Account in het menu van de app en meldt u zich aan. Nadat u zich hebt aangemeld, controleert de app de machtigingsservice om te bepalen voor welke collecties de gebruiker is gemachtigd. Alle beperkte collecties waarvoor de gebruiker is gemachtigd, moeten in de app worden weergegeven.

  Machtigingsopties worden niet ondersteund in preflight-apps.

Richtlijnen voor het gebruik van beperkte collecties

Als uw app beperkte collecties bevat, moet u ervoor zorgen dat uw bladerpagina kaarten bevat die kunnen worden weergegeven of verborgen. Gebruik geen vast ontwerp waardoor het verbergen of weergeven van kaarten het ontwerp kan verstoren. Organiseer uw inhoud en ontwerp uw kaarten en lay-outs zodat er een consistentere bladerpagina ontstaat, ongeacht of de gebruiker is aangemeld.

Ontwerp een bladerpagina die altijd goed werkt, of een gebruiker nu wel (links) of niet (rechts) is aangemeld.

Als gebruikers zijn gemachtigd voor een collectie, hebben ze toegang tot alle artikelen in die collectie, maar niet automatisch tot onderliggende collecties.

U kunt eventueel een beperkte collectie gebruiken als “toegangspoort” naar de inhoud. Met andere woorden: alle inhoud in een beperkte collectie kan gratis zijn, maar gebruikers kunnen de collectie pas zien als ze zich aanmelden. Als u een beperkte collectie als toegangspoort wilt gebruiken, wees u er dan van bewust dat gebruikers via navto://-koppelingen naar artikelen of collecties achter de paywall onterecht toegang kunnen krijgen tot bepaalde inhoud.

Beperkingen en restricties

Een hoofdcollectie kan maximaal 100 beperkte collecties bevatten. Beperkte collecties hebben geen algemene limiet.

Als u het producttype wijzigt in Beperkt of het type Beperkt wijzigt in een ander type, moet u de collectie die aan dat product is gekoppeld opnieuw publiceren. U hoeft de hoofdcollectie niet opnieuw te publiceren.

Als u op dit moment een navto-koppeling naar een beperkte collectie maakt, wordt de bladerpagina van de collectie weergegeven, zelfs als de gebruiker niet is gemachtigd voor die collectie. In de nabije toekomst zijn we van plan een paywall mogelijk te maken voor bladerpagina's van beperkte collecties. Totdat deze functie wordt geïmplementeerd, raden we u aan geen navto-koppelingen naar beperkte collecties te gebruiken.