De iOS- en Android-apps die u maakt en downloadt via de sectie Apps van de on-demandportal, moet zijn ondertekend zodat u ze op elk apparaat kunt laden of naar elke winkel kunt verzenden. Windows-apps hoeft u niet te ondertekenen.

iOS-apps kunnen op dit moment alleen worden ondertekend op Mac OS-computers. Android-apps kunt u zowel in Mac OS als in Windows ondertekenen.

Vereisten voor het ondertekenen van apps

iOS

 • Het .ipa-bestand dat u via de sectie Apps van de portal hebt gedownload.
 • Een ontwikkelings- of een distributiecertificaat dat is opgeslagen in de sleutelhanger op uw computer. (Als het certificaat op een andere computer is gemaakt, kunt u het .p12-certificaat ophalen en erop dubbelklikken om het certificaat te installeren in uw sleutelhanger. U moet hiervoor het certificaatwachtwoord opgeven.)
 • Een inrichtingsprofiel voor ontwikkeling dat apparaat-id's voor het uitvoeren van tests bevat of een inrichtingsprofiel voor distributie.
 • Java 7 (of hoger). Ga naar de pagina met Java SE-downloads om de JDK te downloaden en te installeren.
 • Xcode 8.
 • Een Mac OS-computer. (Xcode 8 vereist Mac OSX 10.11.5 of hoger.)

Zie Publicatiehandleiding voor iOS voor AEM Mobile voor meer informatie over het maken van deze vereiste bestanden.

Android

 • Het niet-ondertekende .apk-bestand dat is gedownload via de sectie Apps van de Portal.
 • Een geldig .p12-certificaat voor het ondertekenen van Android-apps.
 • Java 7 (of hoger).
 • Een Windows- of Mac OS-computer.

Zie Publicatiehandleiding voor Android voor AEM Mobile-apps voor meer informatie over het maken van een .p12-certificaat voor Android.

Apps ondertekenen

 1. Controleer of uw computer aan de systeemvereisten voldoet.

  • Uw Mac OS-computer moet Xcode 8 (of hoger) bevatten. Zorg dat u Xcode ten minste één keer start voordat u de app gaat ondertekenen.
  • Uw Windows- of Mac OS-computer moet Java 7 JDK of en hogere versie bevatten.
  • De sleutelhanger van de Mac OS-computer moet het ontwikkelings- of distributiecertificaat bevatten. U kunt een op een .p12-certificaat dubbelklikken en het wachtwoord opgeven om het certificaat toe te voegen aan het hulpprogramma Keychain Access.

  Zie de sectie met vereisten hierboven voor meer informatie.

 2. Klik op het pictogram AEM Mobile-ondertekeningsgereedschap downloaden in de rechterbovenhoek van de sectie Apps van de Portal. U kunt voor iOS- en Android-apps hetzelfde ondertekeningsgereedschap gebruiken.

  Controleer of u de meest recente versie hebt geïnstalleerd. Het AEM Mobile-ondertekeningsgereedschap is op 6 december 2016 voor het laatst bijgewerkt. Verwijder zo nodig de vorige versie van het AEM Mobile-ondertekeningsgereedschap (naar de prullenmand verplaatsen) voor u de nieuwe versie installeert.

 3. Klik in de sectie Apps van de on-demandportal (https://aemmobile.adobe.com) op Niet-ondertekende app om het .ipa-bestand van de iOS-app of het .apk-bestand van de Android-app te downloaden.

 4. Start het app-ondertekeningsgereedschap, klik op iOS of Android, geef de bron-app en certificaatinformatie op en onderteken de app.

  Kies voor iOS-apps het ontwikkelingscertificaat en het inrichtingsprofiel voor ontwikkeling voor testapps. Of kies het distributiecertificaat en inrichtingsprofiel voor distributie voor de verzending van apps naar de App Store.

  De eerste keer dat u een app ondertekent, moet u op Toestaan of Altijd toestaan klikken om het ondertekeningsproces te voltooien. Als dit acceptabel is, kunt u het beste op Altijd toestaan klikken om te voorkomen dat deze prompts worden weergegeven tijdens het ondertekenen van apps.

  Een iOS-app ondertekenen
  Een iOS-app ondertekenen

  Als u voor Android-apps een p12-certificaat opgeeft, moet u ook het wachtwoord opgeven. Als u een keystore-bestand opgeeft, moet u het keystorewachtwoord en de alias en het wachtwoord van de persoonlijke sleutel opgeven.

  Een Android-app ondertekenen
  Een Android-app ondertekenen

  Een nieuw ondertekende app wordt op dezelfde locatie gemaakt als de bron-app.

 5. Laad de ondertekende app op het apparaat of verzend de app naar de winkel.

Problemen met het ondertekenen van apps oplossen

Het AEM Mobile-ondertekeningsgereedschap heeft geen optie voor iOS

Als u alleen een Android-tabblad ziet, gebruikt u waarschijnlijk een Windows-computer. U hebt een Mac OS-computer nodig om iOS-apps te ondertekenen.

Voor het ondertekenen van de app moet het wachtwoord van de systeembeheerder meerdere keren worden ingevoerd

Controleer in het hulpprogramma Keychain Access of het certificaat is toegevoegd aan de sleutelhanger voor aanmelden en niet aan de sleutelhanger voor het systeem. U kunt het certificaat verplaatsen met slepen en neerzetten.

Ik heb de nieuwe versie van het ondertekeningsgereedschap geïnstalleerd, maar ik zie nog steeds de opties voor een p12-certificaat en -wachtwoord

Verwijder de vorige versie van het ondertekeningsgereedschap (naar de prullenmand) en installeer de nieuwe versie.

(iOS) Fout bij het ondertekenen van de app

Als er een fout optreedt bij het ondertekenen van een app, kunt u het logbestand bekijken voor meer informatie. Het bestand aemm-sign-tool.log wordt opgeslagen in uw basismap.