U kunt sociaal delen inschakelen zodat uw klanten artikelen met andere gebruikers kunnen delen.

Gebruikers kunnen artikelen delen tussen iOS- en Android-apps. Delen vanuit Windows-apps wordt niet ondersteund.

Workflow bij gedeelde artikelen

Als sociaal delen is ingeschakeld in de projectinstellingen, kan elke appgebruiker artikelen delen via e-mail, Twitter, Facebook of andere ondersteunde sociale media voor een iOS- of Android-app. Voor elk artikel kunt u instellingen opgeven bij de eigenschappen van het artikel om te bepalen wat er gebeurt als ontvangers het gedeelde artikel bekijken.

Facebook-advertenties worden niet ondersteund in workflows voor sociaal delen.

 

Een artikel via een apparaat delen
Een artikel via een iPad delen

Wanneer een ontvanger van het gedeelde artikel op een gedeelde koppeling klikt of tikt, is de resulterende pagina afhankelijk van verschillende factoren, waaronder hoe de eigenschappen van het artikel zijn gedefinieerd en of de gebruiker op de koppeling klikt op een computer of op de koppeling tikt op een apparaat:

Bestemmingspagina voor sociaal delen (standaardgedrag): de bestemmingspagina voor sociaal delen wordt standaard weergegeven wanneer de gebruiker op de koppeling voor delen op een mobiel apparaat tikt of wanneer een gebruiker op de koppeling voor delen op een computer klikt en Bureaubladwebviewer niet is ingeschakeld. Zie het einde van dit artikel voor een gedetailleerde beschrijving van hetgeen er op de bestemmingspagina voor sociaal delen wordt weergegeven.

Artikel op een website: er wordt een URL weergegeven als u de optie URL voor sociaal delen bij de eigenschappen van het artikel bewerkt om de automatisch gegenereerde URL voor sociaal delen door een andere URL te vervangen.

Bureaubladwebviewer (wordt alleen op computers ondersteund, niet op apparaten): de versie van de Bureaubladwebviewer van het artikel wordt weergegeven als deze op een computer wordt bekeken, als Bureaubladwebviewer is ingeschakeld en als er geen URL voor sociaal delen is opgegeven bij de eigenschappen van het artikel.

 

 

Zie Bureaubladwebviewer voor AEM Mobile voor informatie over het inschakelen van de Bureaubladwebviewer.

Voorbeeld van een bestemmingspagina voor sociaal delen
De bestemmingspagina voor het gedeelde artikel in een browser

Sociaal delen instellen

 1. Meld u aan bij de on-demandportal (https://aemmobile.adobe.com) met een hoofdbeheerdersaccount of een gebruikers-id waarvoor de machtiging Projecten en gebruikers beheren is ingeschakeld.

 2. Selecteer de optie “Sociaal delen inschakelen” in de sectie Basis van de projectinstellingen. Geef daarnaast een merkafbeelding op. De merkafbeelding wordt op zowel de bestemmingspagina voor sociaal delen als in het menu van de app gebruikt.

 3. Geef in de sectie Winkel van de projectinstellingen de URL's van de winkel-app op. Deze URL's worden gebruikt voor app-knoppen op de bestemmingspagina voor sociaal delen. Als ontvangers van een koppeling voor delen de app niet hebben en op de koppeling tikken, wordt de URL voor de app in de winkel geopend.

  URL's van de winkel-app opgeven
 4. Ga als volgt te werk voor elk artikel dat u maakt of bewerkt:

  • Geef op het tabblad Afbeeldingen bij de artikeleigenschappen een afbeelding voor sociale media op als u de artikelafbeelding niet wilt gebruiken. De afbeelding die u opgeeft, wordt in het bericht voor delen, zoals het e-mailbericht of het Twitter-bericht, en op de bestemmingspagina weergegeven.
  Eigenschappen artikel
  • Geef bij de eigenschappen van het artikel op het tabblad Sociaal delen in het veld Artikeltekst voor sociaal delen de tekst op die u wilt gebruiken voor het gedeelde artikel. De tekst die u opgeeft, wordt in het bericht voor delen en op de bestemmingspagina weergegeven. Als u dit veld leeg laat, wordt de samenvatting van het artikel gebruikt.
  Tabblad Sociaal delen
  • Gebruik voor de bestemmingspagina voor sociaal delen de optie URL voor sociaal delen om te bepalen of in het gedeelde artikel een dynamische gegenereerde bestemmingspagina voor sociaal delen (SSLP; Social Share Landing Page) wordt weergegeven of de gebruiker meteen naar een artikel op uw website wordt geleid. Wijzig deze optie niet als u de gegenereerde bestemmingspagina wilt gebruiken. U kunt ook een URL opgeven zodat de webpagina direct wordt geopend wanneer op de gedeelde koppeling wordt geklikt.
  • Geef een webartikel-URL op als u de gegenereerde bestemmingspagina voor het gedeelde artikel gebruikt en een koppeling naar een artikel op uw website op de bestemmingspagina voor sociaal delen wilt toevoegen. Deze optie is vooral nuttig als uw website een URL bevat die overeenkomt met het artikel.

  Opmerking:

  Geef geen bureaubladwebviewer-URL op voor de URL voor sociaal delen of de webartikel-URL. De bureaubladwebviewer wordt niet ondersteund op mobiele apparaten.

  Als zowel Sociaal delen als Bureaubladwebviewer is ingeschakeld, wordt het artikel in webviewer geopend wanneer op de gedeelde koppeling wordt geklikt op een desktopcomputer of laptop, tenzij u een afwijkende URL voor sociaal delen opgeeft.

 5. Maak een niet-preflight-app en test de functie voor sociaal delen.

  Sociaal delen is niet ingeschakeld in preflight-apps.

  Deel artikelen in uw app en bekijk de gedeelde berichten op computers en andere apparaten.

Uiterlijk van bestemmingspagina

U kunt bepalen hoe de bestemmingspagina voor sociaal delen eruit ziet door metagegevens en afbeeldingen op te geven voor het project, het artikel en de collectie waarin het artikel wordt weergegeven.

Bestemmingspagina voor sociaal delen
Bestemmingspagina voor sociaal delen

 • Geef op het tabblad Basis van de projectinstellingen de merkafbeelding op.
 • Er worden App Store-pictogrammen weergegeven als u op het tabblad Winkel van de projectinstellingen URL's voor de winkel hebt opgegeven.
 • De titel en auteur worden weergegeven als u deze kenmerken in de metagegevens van het artikel hebt opgegeven.
 • Geef op het tabblad Afbeeldingen bij de eigenschappen van het artikel de afbeelding voor delen op. Als u geen afbeelding voor sociaal delen opgeeft, wordt de artikelafbeelding gebruikt.
 • De tekst van het artikel bestaat uit het veld “Artikeltekst voor sociaal delen” op het tabblad Sociaal delen. Als dit veld leeg is, wordt de samenvatting van het artikel weergegeven die is opgegeven bij de metagegevens van het artikel.
 • Door op de koppeling Meer lezen te tikken, kunnen gebruikers de app op een apparaat openen en het artikel weergeven. Als de app niet is geïnstalleerd, wordt de App Store geopend. De koppeling Meer lezen wordt alleen op apparaten weergegeven, en alleen als het project één collectie op het hoogste niveau bevat. Als er bij de projectinstellingen twee collecties op het hoogste niveau zijn opgegeven, wordt de koppeling Meer lezen niet op de bestemmingspagina weergegeven.
 • Er wordt een koppeling naar de optionele webartikel-URL weergegeven als u op het tabblad Sociaal delen bij de eigenschappen van het artikel een URL hebt opgegeven.
 • Onder aan de bestemmingspagina wordt een automatisch gegenereerde lijst van naast elkaar liggende artikelen in de collectie waaruit het artikel wordt gedeeld, weergegeven. U kunt deze lijst op dit moment niet beheren.