Voer de volgende eenvoudige stappen uit om uw Digital Publishing Suite-app (DPS) bij te werken naar een Experience Manager Mobile-app (AEM Mobile).

Stap 1: lees meer informatie over AEM Mobile

DPS en AEM Mobile zijn afzonderlijke systemen met verschillende workflows en distributieomgevingen. Zorg dat u vertrouwd bent met de workflow en mogelijkheden van AEM Mobile voordat u uw app bijwerkt.

Aan de slag met AEM Mobile

Lijst met vergelijkingen voor AEM Mobile-platformen

Stap 2: maak een project

Als u een bestaande DPS-klant bent, hebt u of heeft uw bedrijf een e-mailbericht ontvangen met informatie over het aanmelden bij de Portal (https://aemmobile.adobe.com). Neem contact op met Adobe als u deze informatie niet hebt ontvangen. Stuur hiervoor een bericht naar DL-AEM-Mobile-Account-Escalations@adobe.com.

Stel een individueel of teamaccount in, maak een project en wijs rollen toe aan gebruikers.

Zorg ervoor dat u de analysefunctie instelt zodat deze werkt met AEM Mobile. Het is niet mogelijk om analytische gegevens van AEM Mobile op te nemen in rapportsuites voor DPS. Voor AEM Mobile-apps worden de gegevens in een nieuwe rapportsuite verzameld.

Projecten maken voor AEM Mobile

Accountbeheer voor AEM Mobile

Analyse voor AEM Mobile

Stap 3: migreer folio's naar het project

Als het nut heeft om folio's naar uw AEM Mobile-project te migreren, gebruikt u het migratiehulpmiddel voor het folio om folio's naar uw project te migreren. Het migreren van folio's heeft geen invloed op de folio's in een DPS-account of de gekoppelde toepassing. Er wordt een kopie van de inhoud aan het AEM Mobile-project toegevoegd. Zie Inhoud van DPS-folio's migreren.

Richtlijnen voor foliomigratie

  • Over het algemeen moet u alleen de folio's migreren die als oude uitgaven worden gebruikt. Als u van plan bent om de artikelen van de gemigreerde artikelen te bewerken, kunt u overwegen de artikelen opnieuw te maken in AEM Mobile in plaats van de folio's te migreren.
  • Migreer eerst maar één folio per keer. Schoon de gemigreerde inhoud indien nodig op voordat u meer folio's migreert. Overweeg om alle artikelen in een collectie te selecteren en deze in bulk te bewerken om een trefwoord toe te voegen, zodat u inhoud eenvoudiger kunt filteren in de on-demandportal.
  • Bepaal of de nieuwe collectie moet worden geopend op een bladerpagina of inhoudsweergave. Standaard worden folio's gemigreerd als collecties met een inhoudsweergave. Als u de collectie wijzigt zodat deze wordt geopend op een bladerpagina, moet u overbodige omslagen en artikelen met een inhoudsopgave aanpassen en eventueel artikelafbeeldingen in een lage resolutie vervangen.
  • Voeg metagegevens toe aan artikelen voor kaarttoewijzing en filters in de portal.
  • Controleer de instellingen voor Toegang tot artikel (Gratis, Gemeten of Beveiligd) voor artikelen die worden weergegeven in collecties die niet gratis zijn.
  • U kunt dubbele artikelen verwijderen die in meerdere folio's worden gebruikt, zoals “Credits” of “Deze app gebruiken”. In AEM Mobile kunt u hetzelfde artikel in meerdere collecties gebruiken.
  • Los problemen op met artikelen die verwijzen naar Reading API's, zoals de Geolocation, App Detection en Camera API's.
  • Vervang eventueel HTML-artikelbestanden voor betere dynamische aanpassing op verschillende platformen en apparaten. De gemigreerde HTML-artikelen hebben vaste afmetingen. In AEM Mobile kunnen responsieve HTML-artikelen dynamisch worden aangepast zodat de artikelen het hele scherm vullen zonder letterboxing.
  • Als u het brondocument van een gemigreerd artikel moet bewerken, moet u de navto-koppelingen bijwerken zodat deze naar de nieuwe naam van het artikel verwijzen en niet naar de oude naam van het DPS-artikel.

Stap 4: werk product-id's, abonnementen en machtigingen bij

Als u ervoor wilt zorgen dat de bestaande appgebruikers nog steeds toegang hebben tot eerder aangeschafte inhoud, moet u controleren of de product-id's in de configuratie van het AEM Mobile-project overeenkomen met de product-id's van de configuratie van DPS. Ook moeten de beschikbaarheidsdatums voor AEM Mobile overeenkomen met de publicatiedatums van DPS.

Wanneer u een folio migreert, wordt de product-id voor het betreffende folio aan de collectie toegevoegd. Wanneer u de collectie publiceert, wordt het product toegevoegd aan de sectie Producten en abonnementen van de Portal. Hierbij blijven de instellingen behouden. Zo is de beschikbaarheidsdatum dezelfde datum als de publicatiedatum van de gemigreerde folio's. In AEM Mobile kunt u dezelfde product-id aan meerdere collecties toewijzen.

U kunt in AEM Mobile geen collectie publiceren waarbij de beschikbaarheidsdatum van het product is ingesteld op een datum in te toekomst. Als u de publicatiedatum van het folio instelt op een datum in de toekomst om ervoor te zorgen dat het folio bovenaan in de bibliotheek wordt weergegeven, moet u de beschikbaarheidsdatum opnieuw instellen in de Portal.

In AEM Mobile worden product-id's voor abonnementen niet opgenomen in de app. In plaats daarvan geeft u uw bestaande abonnements-id's op in de sectie Producten en abonnementen van de Portal. U kunt in AEM Mobile standaardabonnementen of abonnementen met volledige toegang aanbieden.

Als uw bestaande DPS-app directe machtigingen bevat, kunt u voor uw AEM Mobile-app mogelijk dezelfde directe-machtigingsserver voor v2 gebruiken, afhankelijk van de configuratie. Als u bijvoorbeeld specifieke API's van DPS 2014 of gegevens zoals account- of folionamen gebruikt, moet u de configuratie van de machtigingsserver bijwerken.

Aankopen en abonnementen voor AEM Mobile-apps

Machtigingen voor AEM Mobile

Stap 5: ontwikkel de app

Als u de bestaande app in de iOS App Store of Google Play Store wilt vervangen, gebruikt u dezelfde app-id/bundel-id voor de AEM Mobile-app die u voor de eerdere app hebt gebruikt. Als u een andere bundel-id gebruikt, wordt deze als een andere app beschouwd en niet als een bijgewerkte versie van dezelfde app.

Voor iOS-apps kunt u iTunes Connect gebruiken om een nieuwe versie van de app te verzenden. Zie de Publicatiehandleiding voor iOS voor AEM Mobile voor meer informatie.

Zorg ervoor dat u een versie verzendt die hoger is dan de versie van de huidige app. Zie Het versienummer van de AEM Mobile-app wijzigen voor meer informatie.

iOS-apps ontwikkelen voor AEM Mobile

Android-apps ontwikkelen voor AEM Mobile

Windows-apps ontwikkelen voor AEM Mobile