A/B-tests uit Adobe Target instellen in AEM Mobile-apps.

Adobe Target is de Adobe Marketing Cloud-oplossing waarmee u de ervaring in uw mobiele app kunt aanpassen door verschillende ervaringen aan te bieden aan verschillende doelgroepen door een A/B-test op te zetten. Vervolgens kunt u de omzet maximaliseren door de resultaten van twee of meer ervaringen te vergelijken om te bepalen welke ervaring het beste presteert voor de verschillende doelgroepen. U kunt bijvoorbeeld promotie-inhoud A richten op 50% van de doelgroep en promotie-inhoud B op de resterende doelgroep om te bepalen welke promotie-inhoud de meeste betrokkenheid genereert.

In een AEM Mobile-app kunt u een A/B-test instellen in HTML-artikelen of dynamische banners. U kunt bijvoorbeeld een dynamische banner maken met een afbeeldingscarrousel die inhoud A weergeeft voor de ene doelgroep en inhoud B voor een andere doelgroep.

Vereisten

 • Hoofdbeheerdersaccount van AEM Mobile
 • Digital Marketing Cloud-licentie die toegang geeft tot Adobe Target

De Target-activiteit definiëren

Definieer de Adobe Target-activiteit die u gaat gebruiken om te bepalen welke inhoud in een dynamische banner of HTML-artikel uit AEM Mobile wordt weergegeven.

 1. Meld u aan bij Mobile Marketing Dashboard (https://mobilemarketing.adobe.com).

 2. Navigeer naar Target > Activities.

   

  U kunt Adobe Target-activiteiten beheren via Mobile Marketing Dashboard of Adobe Target Dashboard. Zie Toegang tot Target vanuit Adobe Marketing Cloud (Engels) in de Help van Adobe Target.

  U moet ervoor zorgen dat u de rol Redacteur of Fiatteur voor Adobe Target hebt, zodat u Target-activiteiten kunt maken of bewerken.

 3. Maak een nieuwe Target-activiteit of kies een bestaande activiteit.

  Zie Activiteiten (Engels) in de Help van Adobe Target.

 4. Geef instellingen voor de activiteit op.

  • Geef de naam (Name) van de activiteit op.
  • Stel Active in op On.
  • Stel de begin- en einddatum in.
  • Stel zo nodig een doelgroep (Audience) in. Zie Doelgroepen (Engels) in de Help van Adobe Target.
  • Stel de inhoudslocatie (Content Location) in. Dit is de naam van de Target-mbox. De standaard mbox-naam is target-global-mbox. Als u een aangepaste mbox-naam hebt, geef u die op. Zie Meer informatie over de algemene mbox (Engels) in de Help van Adobe Target.
  • Geef de testervaringen (Test Experiences) op. Zie Ervaringen (Engels) in de Help van Adobe Target. Wanneer u een ervaring toevoegt, geeft u een aanbod op dat HTML-code bevat. Zie Aanbod (Engels) in de Help van Adobe Target.
  • Stel Success Location in. Dit is de naam van een Target-mbox.
 5. Klik op Save.

De Target-activiteit configureren voor gebruik in AEM Mobile-inhoud

Nadat u uw Adobe Target-activiteit hebt gemaakt, moet u verschillende taken uitvoeren om ervoor te zorgen dat de HTML-inhoud in de AEM Mobile-app de Target-activiteit kan gebruiken.

 1. Selecteer Manage Apps in Mobile Marketing Dashboard. Als u geen app hebt gemaakt, klikt u op Add en voegt u uw app toe. Of klik op de app om deze te bewerken.

 2. In het gedeelte SDK Target Options van de app-instellingen selecteert u Use HTTPS en geeft u Client Code en Request Timeout op.

  Zorg ervoor dat de optie Use HTTPS is ingeschakeld op de pagina Manage App Settings in Adobe Mobile Services. Als HTTPS niet is ingeschakeld, worden iOS-aanroepen mogelijk geblokkeerd, tenzij u de Target-server op de lijst met toegestane adressen plaatst.

  De clientcode is uniek voor uw account of bedrijf. U vindt uw clientcode in de instellingen van uw Target-mbox. Open uw Target-activiteit en kies View Reports om naar Adobe Target Dashboard te gaan. Selecteer de activiteit en kies Setup > Implementation > Edit mbox.js Settings. De clientcode voor uw account staat vermeld in de mbox.js-instellingen.

  Met de optie Request Timeout geeft u een tijdsduur in seconden op. Deze tijd moet verstrijken tussen pogingen om de app te starten voordat het starten als een nieuwe sessie wordt beschouwd.

 3. Maak uw app opnieuw via de on-demandservices.

  Wanneer u app-instellingen configureert in Marketing Cloud Dashboard, moet u de app opnieuw ontwikkelen in de on-demandservices om de wijzigingen in de app-configuratie door te voeren. Let erop dat u wijzigingen kunt aanbrengen in Target-instellingen (zoals activiteiten maken) zonder de app opnieuw te moeten bouwen.

 4. Bewerk de dynamische banner of het HTML-artikel om de Target-activiteit in te schakelen.

  • Zorg ervoor dat Uitbreidingsmogelijkheden inschakelen is geselecteerd in de eigenschappen van het artikel of de dynamische banner.
  • Voeg <script type="text/javascript" src="cordova.js"></script> toe aan de HTML-code om Cordova-plug-ins en de Mobile Services SDK in te schakelen.
  • Schakel de Target-ondersteuningsbestanden in die u opneemt in het HTML-artikel of de dynamische banner. Het bestand cordova.js wordt automatisch opgenomen in de app. ADB.targetLoadRequest() kan pas worden aangeroepen nadat de onderliggende Cordova-bibliotheek is geïnitialiseerd. Voeg hiervoor een ondersteuningsbestand toe met de naam index.js. Dit ondersteuningsbestand voegt een listener toe en wacht totdat de Cordova-bibliotheek wordt geladen. Zodra de Cordova-bibliotheek gereed is, wordt initAdobeMC() aangeroepen, waarbij ADB.targetLoadRequest() wordt aangeroepen of een andere ADB-methode in ADB_Helper.js. Deze code wordt weergegeven in het bestand target.js.
  <script type="text/javascript" src="cordova.js"></script>    
  <script type="text/javascript" src="js/target.js"></script> 
  <script type="text/javascript" src="js/index.js"></script>

  Downloaden

  Voor meer informatie over de gebruikte Target-methoden raadpleegt u PhoneGap-plug-inmethoden (Engels) in de Help van Adobe Marketing Cloud.

 5. Test uw dynamische banner of HTML-artikel in een aangepaste app.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid