De bureaubladwebviewer biedt een moderne browserervaring waarmee inhoud in een volledige viewer op computers wordt weergegeven. U kunt bepaalde instellingen zelf aanpassen om de gebruikerservaring te definiëren.

Met de webviewer wordt de complete DPS-app uitgevoerd in een bureaubladwebbrowser, inclusief navigatie in bladerpagina's, aanmeldingsmogelijkheden voor machtigingen en artikelen met vaste lay-out of HTML-artikelen.

 

De webviewer wordt op een desktopcomputer weergegeven. Gebruikers kunnen omlaag bladeren in de pagina, in- en uitzoomen en eenvoudig tussen artikelen en bladerpagina's navigeren.

De webviewer configureren

 1. Kies in de on-demandportal (https://aemmobile.adobe.com) in het linkernavigatiespoor Apps. Kies vervolgens Maken > Bureaubladwebviewer.

   

 2. Geef de instellingen voor de bureaubladwebviewer op en voltooi het proces.

  URL voor aangepast domein: Geef de URL (met https://) van de website die u hebt ingesteld om de webviewer-URL te hosten. Zie het gedeelte over het instellen van een aangepaste domein-URL later in dit document.

  URL voor privacybeleid: Als u een URL voor het privacybeleid opgeeft, wordt “Privacybeleid” in het menu van de webviewer weergegeven. Als een gebruiker op Privacybeleid klikt, wordt de opgegeven webpagina weergegeven.

  URL voor gebruiksvoorwaarden: Voer de URL in van een webpagina waarop de gebruiksvoorwaarden voor uw app worden beschreven. Als een gebruiker op Gebruiksvoorwaarden klikt, wordt de opgegeven webpagina weergegeven.

  Copyright: Hier geeft u de copyrightmelding op die in de webviewer wordt weergegeven.

  Dialoogvenster Analyse bij voorkeur aan tonen: Als u deze optie selecteert, zien uw klanten een opt-indialoogvenster voordat ze de inhoud zien, zodat ze zich kunnen afmelden voor het bijhouden van gegevens. Gebruikers kunnen de instellingen van de webviewer zien om zich op elk gewenst moment voor deze functie aan of af kunnen melden, of u deze functie nu wel of niet hebt geselecteerd. Deze optie is vooral handig voor regio's waarin u verplicht bent om gebruikers de mogelijkheid te geven zich af te melden voor het bijhouden van gegevens.

 3. Als u wilt dat aangepaste lettertypen in de webviewer beschikbaar zijn, bewerkt u de lettertypen in de sectie Lettertypen van de portal en selecteert u de optie “Weblettertype inschakelen voor de openbare bureaubladwebviewer”.

  Zie Kaarten en lay-outs maken: aangepaste lettertypen gebruiken voor meer informatie over het uploaden van lettertypen.

 4. Publiceer inhoud om de inhoud beschikbaar te maken voor de webviewer.

 5. Maak de bureaubladwebviewer beschikbaar voor uw doelgroep.

  U kunt de URL-koppeling kopiëren die beschikbaar is in de sectie Apps van de portal (zie onderstaande afbeelding) en beschikbaar stellen voor de klanten op uw website of via een andere methode.

  Als zowel Sociaal delen als Bureaubladwebviewer is ingeschakeld in een project, wordt de webviewerversie van het artikel geopend wanneer op een koppeling voor delen wordt geklikt op een desktopcomputer of laptop. Zie Sociaal delen in AEM Mobile-apps.

De webviewer testen

Nadat u de app Bureaubladwebviewer hebt gebouwd in de portal, klikt u op een computer op de koppeling om de bureaubladwebviewer in uw browser weer te geven.

Aanvullende informatie over de webviewer

Algemene informatie over de webviewer

 • Als het project collecties op het hoogste niveau voor zowel tablets als telefoons bevat, wordt in de webviewer de collectie op het hoogste niveau voor tablets gebruikt.
 • De webviewer werkt niet in combinatie met de Preflight-optie. Publiceer collecties en artikelen om ze beschikbaar te stellen in de webviewer.
 • De webviewer werkt niet offline.
 • Als u naar een bladerpagina of een artikel navigeert, wordt de meest recente versie weergegeven. Als die bladerpagina of dat artikel al wordt weergegeven, kan de webviewer niet detecteren wanneer er een nieuwe update beschikbaar is.
 • Bladerpagina's in de webviewer worden gerenderd op een vaste breedte van 960 pixels. De op InDesign gebaseerde artikelen worden gerenderd op de breedte van de beoogde lay-outafmetingen.

 

 

Systeemvereisten

 • Mac OS X 10.10 of hoger met de twee meest recente browserversies van Safari, Chrome of Firefox.
 • Windows 7 of 8.x met de twee meest recente browserversies van Chrome of Firefox; Internet Explorer 11 of hoger.
 • Webviewer wordt niet ondersteund op tablets of telefoons.

De webviewer kan alleen worden gebruikt in computerbrowsers en niet op mobiele apparaten. Als de webviewerkoppeling op een telefoon of een tablet wordt geopend, gaat de omleiding naar de bestemmingspagina voor sociaal delen die bij de instellingen van het artikel is opgegeven. Op de bestemmingspagina staan mogelijk koppelingen naar de app-winkels. Voor collecties is er geen bestemmingspagina; een URL naar een collectie geeft dus een vergelijkbare pagina met een koppeling naar de app-winkel voor dat apparaat. Geef de koppelingen naar de app-winkel op via het tabblad Store in de projectinstellingen.

Hostinglocatie

Standaard wordt de webviewer gehost op Adobe-servers op https://viewer.aemmobile.adobe.com.

U kunt de webviewer-URL op uw eigen domein hosten. Dit wordt verderop in dit document beschreven.

Navigatie

 • Lezers kunnen heen en weer navigeren met de navigatiebalk die wordt weergegeven wanneer u de cursor over de onderkant van het scherm beweegt.
Door de muisaanwijzer over de onderkant van het scherm te bewegen, wordt een navigatiebalk weergegeven.

 • De notatie navto://relative/parent wordt nog niet ondersteund, maar dit zal binnenkort worden geïmplementeerd.

Interactieve overlay-ondersteuning en hulp

 • Alle op InDesign gebaseerde overlays worden ondersteund.

 

 • Veeggebaren in presentaties worden niet ondersteund. We raden u aan om de functie Tikken voor afspelen in te schakelen of de knoppen Vorige en Volgende aan te bieden.
 • Wat audio-overlays betreft, worden alleen MP3-bestanden volledig ondersteund. Andere audio-indelingen, zoals WAV, MP4 en OGG, worden niet volledig ondersteund in alle browsers.
 • Het afspelen van audiobestanden op de achtergrond wordt niet ondersteund. Audio is beperkt tot een bepaald artikel.
 • Als een audio- of video-overlay op Autostart is ingesteld en deel uitmaakt van een containeroverlay, start deze overlay niet wanneer deze in beeld komt.
 • Wat video-overlays betreft, worden alleen MP4- en M4V-indelingen ondersteund. Voor volledige ondersteuning in Firefox is het MIME-type van belang. Extern gehoste video's moeten in het MIME-type video/mp4 worden aangeboden. Ook kunt u voor video's het beste de .mp4-extensie gebruiken in plaats van .m4v. U kunt de naam van de extensies van het videobestand eenvoudig wijzigen.
 • Als een video-overlay binnen een containeroverlay wordt afgespeeld en de lezer de container van de pagina schuift, wordt het afspelen van de video gestopt.
 • Als een weboverlay zich in een status van de container bevindt en de lezer die status wijzigt, blijft de weboverlay actief.

Weergave van op InDesign gebaseerde artikelen

 • De optie Alleen horizontale veeggebaren in op InDesign gebaseerde artikelen wordt niet ondersteund. Deze “samengevoegde” artikelen worden verticaal weergegeven.
 • Als u een artikel met vloeiend schuiven in InDesign maakt, moet u ervoor zorgen dat u de doelafmetingen (zoals 1024x768) in plaats van de pagina-afmetingen (zoals 1024x3000) opgeeft wanneer u het artikelbestand exporteert.
 • InDesign-artikelen per pagina worden in de webviewer weergegeven met scheidingstekens tussen de pagina's.
Er worden bewust tussenruimten tussen op InDesign gebaseerde artikelen per pagina geplaatst.

Analyse

 • Berichten in de app worden niet ondersteund in de webviewer. Voor berichten in de app is de Mobile SDK nodig; deze is niet beschikbaar op desktopcomputers.
 • Zie Analyse voor AEM Mobile voor informatie over analyses die zijn vastgelegd in de webviewer.

De webviewer uitschakelen

Als u de bureaubladwebviewer voor uw project wilt uitschakelen, selecteert u de bureaubladwebviewer in de sectie Apps van de portal en klikt u op het prullenbakpictogram om de bureaubladwebviewer te verwijderen.

Een aangepaste domein-URL instellen

Wanneer u de aangepaste domein-URL instelt, wordt alle toepassingscode en inhoud nog altijd gehost op Adobe-servers, maar deze informatie wordt op uw domein weergegeven voor eindgebruikers.

Voorbeeld van standaardwebviewer-URL

https://viewer.aemmobile.adobe.com/index.html#project/abcdefgh-a123-4567-890a-ab1234567890/view/myView/article/myArticle

Voorbeeld van aangepaste webviewer-URL

https://www.mydomain.com/custompage.html#project/abcdefgh-a123-4567-890a-ab1234567890/view/myView/article/myArticle

 1. Host een eenvoudige HTML-pagina op uw site. Deze webpagina kan elke naam krijgen die u wilt.

  De pagina moet een geldig domein worden ontvangen en moet via https, niet http worden aangeboden. Er moet een geldig SSL-certificaat zijn gekoppeld aan uw hostingdomein.

 2. Neem de volgende HTML-code op in de webpagina die u opgeeft.

  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <head>
  	<meta http-equiv="x-ua-compatible" content="IE=edge">
  	<script src="https://viewer.aemmobile.adobe.com/loader.js"></script>
  </head>
  <body></body>
  </html>

  De meta-tag met http-equiv="x-ua-compatible" wordt door Microsoft Internet Explorer gebruikt om de documentmodus te bepalen die moet worden gebruikt voor de weergave van de pagina. Wanneer u deze metatag gebruikt, voorkomt u problemen voor gebruikers die de compatibiliteitsmodus hebben ingeschakeld in Internet Explorer. In tegenstelling tot andere metatags die dynamisch worden toegevoegd, moet deze tag worden opgenomen in de pagina, zodat IE deze correct kan interpreteren.

  De scripttag verwijst naar een JavaScript-loaderscript dat de HTML-elementen dynamisch genereert, die nodig zijn om uw app weer te geven.  

 3. Geef de URL op in het veld “URL voor aangepast domein” wanneer u uw Bureaubladviewer-app in de portal maakt. Geef de volledige URL op naar uw aangepaste hostingpagina, inclusief de naam van het protocol en de pagina. Bijvoorbeeld: https://www.mydomain.com/custompage.html.

   

 4. Nadat u de Bureaubladwebviewer-app hebt gemaakt, klikt u op “URL” om de inhoud in uw huidige browser weer te geven. Uw aangepast domein moet in de URL worden gebruikt.

Het gebruik van extra scripts, bibliotheken of andere inhoud wordt niet officieel ondersteund voor hosting op een aangepast domein. In het bijzonder wordt alle code, zoals advertentiebibliotheken, waarmee de DOM van de pagina wordt gewijzigd of waarmee visuele elementen aan de pagina wordt toegevoegd, niet ondersteund. Als u dergelijke code toevoegt, kan dit resulteren in onverwacht gedrag. Bovendien kan het toevoegen van aanvullende CSS-stijlen aan de pagina resulteren in onverwacht gedrag of visuele artefacten.