Digital Publishing Solution (DPS 2015) is nu een onderdeel van Adobe Experience Manager Mobile.

Bij het openen van de Experience Manager Mobile-services met een browser met software die advertenties blokkeert ingeschakeld, kunnen gebruikers de volgende problemen ondervinden:   

  • Bij het maken van een artikel of entiteit waar de naam de string 'advertentie' bevat, zal dit niet worden gemaakt.   
  • Wanneer u probeert een gemigreerde verzameling te publiceren die advertenties bevat, mislukt het publiceren.

Deze problemen doen zich ook voor als u het domein publish.adobe.com hebt goedgekeurd.

De huidige tussenoplossing is om het programma dat advertenties blokkeert in de browser uit te schakelen wanneer u de services op aanvraag gebruikt.