Digital Publishing Solution (DPS 2015) is nu een onderdeel van Adobe Experience Manager Mobile.

Dit document bevat oplossingen voor berichten die u mogelijk ziet wanneer u de migratietool gebruikt om Digital Publishing Suite-content te converteren naar Experience Manager Mobile.

Foutberichten nadat u op de knop 'Migreren' hebt geklikt

De account is niet gevonden of is geen toepassingsaccount

Details: folio's kunnen alleen van een account zijn gemigreerd die een Toepassingsrol heeft.

Oplossing: controleer of de Adobe ID van de account juist is en of het een Toepassingsrol in het DPS-dashboard heeft gekregen.

De folio's in deze migratie overlappen met een migratie die bezig is

Details: Een andere migratiebewerking wordt uitgevoerd, die probeert dezelfde set folio's te migreren.

Oplossing: Wacht totdat de migratie is voltooid en probeer het opnieuw.

Er zijn te veel folio's in de migratieaanvraag, maximaal 25 folio's per aanvraag worden ondersteund

Details: Slechts 25 folio's van de volledige uitvoering in één migratie worden toegestaan.

Oplossing: Selecteer minder dan 25 folio's of selecteer volledige uitvoering en probeer het opnieuw.

U bent niet geautoriseerd om inhoud te migreren. Neem contact op met uw Projectbeheerder.

Details: u moet machtigingen hebben om inhoud toe te voegen en de migratie in werking te stellen.

Oplossing: controleer uw machtigingen om ervoor te zorgen dat u inhoud kunt toevoegen.

Er is een fout opgetreden in de migratieaanvraag

Details: door een fout kon de migratieaanvraag niet starten.

Oplossing: probeer het later opnieuw of neem contact op met het Adobe-ondersteuningsteam.

Foutberichten van migratielogboeken

Folio-indeling voor 'folionaam' is te oud. Alleen versies 1.7.0 en hoger worden ondersteund.

Folio-indeling voor artikel 'artikelnaam' in folio 'folionaam' is te oud. Alleen versies 1.7.0 en hoger worden ondersteund.

Details: De migratie ondersteunt alleen folio's of artikelen voor versie 1.7.0 en hoger.

Oplossing: converteer folio naar een nieuwere indeling.

Folio 'folionaam' heeft niet een van de vereiste metagegevens (product-id, publicatiedatum of manifestXRef), en kan niet worden gemigreerd.

Details: foliogegevens zijn niet volledig, een van de parameters ontbreekt. Bij publicatie vanuit Folio Producer zou deze fout niet moeten optreden. Neem contact op met Adobe-ondersteuning als dit wel het geval is.

Oplossing: voeg de ontbrekende gegevens toe en probeer het opnieuw.

Er is een probleem opgetreden bij het converteren van de folio 'folionaam'.

Er is een probleem opgetreden bij het converteren van artikel 'artikelnaam' in folio 'folionaam'.

Details: meestal geeft deze fout een probleem met de migratieservice aan.

Oplossing: neem contact op met Adobe-ondersteuning.

Folio 'folionaam' is beschadigd en wordt niet gemigreerd.

Artikel 'artikelnaam' in 'folionaam' is beschadigd en wordt niet gemigreerd.

Details: meestal geeft deze fout aan dat het foliobestand is beschadigd. Als dit niet het geval is, neemt u contact op met Adobe DPS-ondersteuning.

Oplossing: herstel de beschadigde folio en probeer het opnieuw.

Folio 'folionaam' afdrukstand 'liggend' wordt niet ondersteund.

Artikel 'artikelnaam' in 'folionaam' afdrukstand 'liggend' wordt niet ondersteund.

Details: De gebruiker heeft de verkeerde oriëntatie gekozen voor de folio's om te migreren. De gebruikersinterface probeert niet automatisch de aanbevolen afdrukstand voor uw folio's te detecteren. Soms is dit echter niet mogelijk tijdens de premigratie, of uw weergave bevat folio's met zowel staande als liggende afdrukstand.

Oplossing: kies de juiste afdrukstand en probeer het opnieuw, of negeer deze fout als deze niet geldig is.

Folio: “folionaam;” er is een probleem opgetreden bij de communicatie met de Distributiedienst, de bewerking is na vijf pogingen mislukt.

Er is een probleem opgetreden bij de communicatie met de Distributiedienst, de bewerking is na vijf pogingen mislukt.

Details: Deze fout geeft een probleem aan in de communicatie met de oude Distributiedienst.

Oplossing: probeer het later opnieuw. Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, neemt u contact op met de Adobe-ondersteuning.

Kan de folio 'folionaam' niet vinden op de Distributieservice.

Details: Deze fout geeft aan dat de gegevens van de Distributieservice niet overeenkomen.

Oplossing: probeer het opnieuw. Als de fout zich blijft voordoen, neemt u contact op met Adobe-ondersteuning.

Folio: “folionaam;” er is een probleem opgetreden bij de communicatie met de Distributiedienst, de bewerking is na vijf pogingen mislukt.

Er is een probleem opgetreden bij de communicatie met de Distributiedienst, de bewerking is na vijf pogingen mislukt.

Details: deze fout geeft een probleem bij communicatie met de productieservice aan.

Oplossing: wacht en probeer het opnieuw. Als de fout zich blijft voordoen, neemt u contact op met Adobe-ondersteuning.

Interne serverfout bij migratie van folio 'folionaam'; neem contact op met Adobe-ondersteuning.

Details: meestal geeft deze fout een ernstig probleem met de migratieservice aan.

Oplossing: neem contact op met Adobe-ondersteuning.

ID-generatiefout bij migratie van folio 'folio'; neem contact op met Adobe-ondersteuning.

Details: deze fout geeft aan dat een folio niet kan worden gemigreerd, omdat de naam in het nieuwe systeem overeenkomt met een bestaande naam.

Oplossing: neem contact op met Adobe-ondersteuning.

Artikel 'artikelnaam' in 'folionaam' is beschadigd en wordt niet gemigreerd.

Details: deze fout geeft aan dat één bestand in opgegeven artikel een ongeldige bestandsnaam heeft: tekens ' en ? worden niet ondersteund in bestandsnamen.

Oplossing: werk uw folio bij en verwijder ongeldige tekens.

Waarschuwingen van migratielogboeken

Folio “folionaam" met ID "folio ID" is een ongeldige uitvoering van folio met ID “folionaam," en zal niet worden gemigreerd.

Details: dit bericht duidt niet op een daadwerkelijk probleem. Uw account bevat dubbele folio's voor dezelfde weergave. Meestal zijn deze folio's niet beschikbaar in Folio Producer en kunt u ze niet verwijderen. De parameters bepalen of de folio's in viewers worden weergegeven. Als dubbele folio's geen probleem zijn, controleert u of de gemigreerde folio compleet en juist is, en negeert u deze fout. 

Oplossing: als de verkeerde folio wordt gemigreerd, neemt u contact op met Adobe DPS-ondersteuning om ongeldige folio's uit uw oude DPS-account te verwijderen, en voert u de migratie opnieuw uit.

Er zijn '201' artikelen in folio 'folionaam', het maximumaantal gemigreerde artikelen is '200' in prerelease; gemaakte collectie is onvolledig.

Details: dit is een tijdelijke beperking die binnenkort wordt verwijderd. 

Oplossing: er is geen tijdelijke oplossing.

Informatieberichten van migratielogboeken

Collectie 'collectienaam' is gemaakt van folio 'folionaam'

Details: dit bericht is een opmerking die oude folio's koppelt aan collecties (het is een link naar een collectie in AEM Mobile).