Digital Publishing Solution (DPS 2015) is nu een onderdeel van Adobe Experience Manager Mobile.

Wanneer een project wordt gemaakt, kan een vertraging optreden terwijl de Rapportsuite-analyses worden toegevoegd. Als er een vertraging voorkomt, kan het project in een 'in behandeling'-status komen tijdens het toevoegen. De Rapportsuite in een project in behandeling kan problemen veroorzaken wanneer de app wordt gebruikt, tot het toevoegen is voltooid.

Als uw project in de status 'in behandeling' staat, is er een probleem geweest toen het project werd gemaakt. Beëindig het maken van uw project door een van deze opties te proberen:

  • Wacht even. Het proces van een project maken kan nog bezig zijn op de achtergrond en kan uiteindelijk worden voltooid. Wacht ongeveer 10 minuten en vernieuw uw webbrowser om te zien of de status van het project vernieuwt.
  • Forceer het hervatten van het maken van een project.U kunt het maken van een project forceren te hervatten door het project te bewerken. Selecteer het project, klik op het pictogram Project bewerken en klik vervolgens op Opslaan om het hervatten van het maken van een project te forceren. 

Als de bovenstaande acties het probleem niet oplossen, neemt u contact op met de Adobe-ondersteuning.