Voor een lijst met actuele opmerkingen bij de release met opgeloste problemen raadpleegt u Opmerkingen bij de release met opgeloste problemen voor AEM Mobile.

Opgeloste problemen in de release 2017.4 (11 april)

Opgeloste problemen in de iOS-viewer

 • Als u gegevens wist en de app start of als u probeert alle inhoud in een collectie op het hoogste niveau te downloaden wanneer de app wordt gestart, kan de app na ongeveer 10 seconden vastlopen op het apparaat. (4155756)
 • Wanneer u een artikel hebt met meer dan 500 bronnen, treedt er een vertraging van 4,5 seconde op tussen het downloaden van het bestand manifest.xml en de eerste bron van het artikel met 501 bronitems. (4155843)

 

 

 

 

 

Opgeloste problemen in de release 2017.3 (14 maart)

Opgeloste problemen in de iOS-viewer

 • Navto-koppelingen naar een artikel in een collectie werken nu goed. (4155700)
 • Expliciet downloaden van inhoud is nu beschikbaar, zelfs als WiFi is uitgeschakeld. (4155637)
 • Een HTML-video die zo is ingesteld dat deze wordt afgespeeld in een HTML-artikel of een InDesign-weboverlay, wordt niet meer afgespeeld als deze buiten beeld is. (4155610)
 • Een HTML-video die zo is ingesteld dat deze wordt afgespeeld in een dynamische banner, wordt niet meer afgespeeld voordat de banner in beeld komt. (4155609)
 • Een HTML-video waarvoor automatisch afspelen is ingeschakeld, begint niet meer met afspelen als het videogebied niet in beeld is. (4155551)
 • Inline-HTML-video's worden niet langer op volledig scherm afgespeeld als WKWebview is ingeschakeld. (4155306)
 • Probleem opgelost waarbij het gebruik van de API cq.mobile.user.launchSignInUX om aangepaste verificatie te annuleren, het openen van andere webweergaven blokkeerde. (4155266)
 • Banners en achtergrondafbeeldingen worden nu correct gedownload in geneste collecties. (4155248)
 • Probleem opgelost dat artikelen soms niet correct werden gedownload. (4154719)
 • Een probleem met de weergave van prijzen voor inhoud voor handelsversies is opgelost. (4153952)
 • Probleem opgelost waarbij eerder weergegeven artikelen als beveiligd werden weergegeven nadat het apparaat offline ging en de app werd afgesloten. (4153087)
 • De relatieve lokale tijdnotatie wordt nu correct weergegeven. (4152979)
 • De paywall wordt nu correct weergegeven wanneer via een koppeling wordt genavigeerd van een gemeten artikel naar het volgende gemeten artikel. (4150509)

 

 

 

 

 

Opgeloste problemen in de Android-viewer

 • Verbeterde verwerking van goto://-koppelingen. (4155755)
 • Verbeterde consistentie van de startervaring voor iOS- en Android-apps. (4154403)
 • Verbeterde stabiliteit van aangepaste verificatie. (4154144)
 • Verbeterde ervaring bij sociaal delen. (4153953)
 • Verbeterd uiterlijk van app-aanpassing. (4153739)
 • Verbeterde omvang van HTML-ondersteuning. (4152977)
 • Problemen met API-ondersteuning zijn opgelost. (4152404)
 • Verbeterde ervaring met liggende apps. (4149854)
 • Verbeterde stabiliteit. (4149277)

 

 

 

 

 

Opgeloste problemen voor de bureaubladwebviewer

 • Aanmelden werkt nu correct, zelfs als de lokale opslagruimte cache-items bevat die zijn gegenereerd door de vorige versie van de bureaubladwebviewer. (4155708)
 • Het invoervak voor de zoekfunctie krijgt nu de juiste focus in de browser Internet Explorer 11 als gebruikers de Tab-toets gebruiken om de focus in te stellen. (4155132)
 • Probleem met schuiven in bepaalde HTML-artikelen is opgelost. (4152255)

 

Opgeloste problemen met services

 • In bepaalde workflows kunnen collecties ten onrechte verouderde verwijzingen naar entiteiten bevatten. Dit probleem is opgelost. (4155759)
 • Probleem opgelost waarbij items in een collectie niet werden bijgewerkt als de collectie werd bijgewerkt. (4155742)

 

 

 

 

Opgeloste problemen in de release 2017.2 (16 februari)

Opgeloste problemen in de iOS-viewer

 • Verbeterd geheugenbeheer om te voorkomen dat apps vastlopen door geheugenproblemen, bijvoorbeeld bij het laden van artikelen met meerdere overlays. (4152880)
 • Probleem opgelost waardoor apps vastliepen tijdens het navigeren door meerdere artikelen. (4153214)
 • Inlinevideo's in HTML-artikelen of dynamische banners kunnen in iOS 10 nu inline worden afgespeeld in plaats van alleen in de modus voor volledig scherm. Deze wijziging is nog niet doorgevoerd in de AEM Preflight-app en is alleen van toepassing op UIWebView-apps, niet op WKWebView-apps. (4155250)
 • Probleem opgelost waarbij niet tussen collecties op het hoogste niveau kon worden gebladerd door te vegen nadat 'Inhoud wissen' werd geselecteerd, zelfs na afsluiten en opnieuw starten. (4155104)
 • Probleem opgelost waarbij navto-koppelingen naar een pagina in een ander artikel niet meer werkten nadat 'Inhoud wissen' werd geselecteerd. (4154747)
 • Probleem opgelost waarbij een waarschuwingspictogram (driehoekje) ten onrechte werd weergegeven tijdens een expliciete download. (4154611)
 • Probleem opgelost waarbij bij terugkeer naar de uitgangspagina na bladeren naar een ander artikel via een navto-koppeling een grijs scherm verscheen. (4154548)
 • Horizontale navigatie werkt nu goed na tikken op een navto-koppeling. (4154402)
 • Probleem opgelost waarbij kaarten na tikken op een navto-koppeling en terugkeer naar de uitgangspagina soms geen tekst weergaven. (4154074)
 • Probleem opgelost waarbij het openen van de inhoudsweergave lang duurde als de laatste leespositie van de gebruiker zich niet op het eerste artikel van de collectie bevond. (4154015)
 • Problemen opgelost met overgangen tussen weergaven die niet overeenkwamen met het gedrag in de vorige release. (4153482, 4153221)
 • Probleem opgelost waarbij de objectstatussen zich niet op de juiste wijze gedroegen als de naam van de objectstatus multibyte-tekens bevatte. (4153236)
 • De gebruikersinterface wordt nu correct bijgewerkt wanneer gebruikers zich afmelden. (4153233)
 • Onjuiste vertaling voor 'Acknowledgements' in apparaatinstellingen opgelost. (4152617)
 • Problemen bij het springen naar ankers in HTML-artikelen opgelost. (4151867, 4150465)
 • Probleem opgelost waardoor het niet langer nodig is om tweemaal te tikken om de navigatiebalk weer te geven na tikken op een relatieve navto-koppeling voor het volgende artikel. (4150488)

 

 

 

 

Opgeloste problemen in de Android-viewer

 • Verbeterde app-stabiliteit. (4149340, 4148812, 4148673, 4148668)
 • Verbeterd gedrag van de cameraplug-in. (4154760, 4151144)
 • Verbeterde werking van de knop 'Terug'. (4154760)
 • Verbeterd app-aanpassingsscherm. (4153749)
 • Verbeterde ondersteuning van apps met één artikel. (4153215)
 • Verbeterde update-ervaring. (4152585, 4138187)
 • Verbeterde workflow voor gedeelde inhoud. (4152381)
 • Verbeterde workflow voor app-upgrades. (4150666)
 • Verbeterde workflow voor beveiligde artikelen. (4149670)
 • Verbeterde ervaring met HTML-inhoud. (4148732)

 

 

 

 

Opgeloste problemen voor de bureaubladwebviewer

 • Time-outprobleem opgelost waarbij sommige koppelingen niet werkten omdat het laden van HTML-inhoud te lang duurde. (4152983)

 

Opgeloste problemen in de release 2017.1 (10 januari)

Opgeloste problemen in de iOS-viewer

 • (Hotfix van 14 december 2016) Wanneer u Application Loader gebruikt om een iOS-app te uploaden, worden sommige apps geweigerd met het bericht dat het bestand Info.plist van de app de sleutel NSPhotoLibraryUsageDescription moet bevatten. Dit probleem is in een hotfix opgelost. Als u deze fout ondervond, maakt u uw iOS-app opnieuw en verzendt u deze opnieuw. (4152706, 4152704)
 • Navto-koppelingen naar een collectie werken nu goed in banners. (4152645)
 • Probleem opgelost waarbij de kleur die was toegepast op tekst in het standaardlaadscherm van de app, blauw was in plaats van grijs als app-aanpassing is ingeschakeld. (4152627)
 • Probleem opgelost waarbij preflight-apps de inhoud op het hoogste niveau niet kunnen laden als de optie “Inhoud via HTTP toestaan” niet is geselecteerd in de App Builder-portal. (4152542)
 • Probleem opgelost waarbij de fout Inhoud niet gevonden of Leeg scherm optreedt bij tikken op een navto-koppeling naar een ander artikel. (4152494)
 • Probleem opgelost waarbij de paywall van de bladerweergave te licht is als deze is aangepast in iOS. (4152351)
 • Wanneer een verweesd artikel (een artikel zonder bovenliggende collectie) wordt geopend, knippert de letterboxkleur niet meer tijdens de animatie. (4152283)
 • De knop Gereed bij de aanmelding is nu lichtgrijs totdat de naam en het wachtwoord zijn toegevoegd. (4152264)
 • Probleem opgelost waardoor springen naar een anker in HTML-artikelen niet goed werkte. (4151867)
 • De instelling Inhoud wissen werkt nu in preflight-apps. (4151505)
 • Verbeterde prestaties wanneer een verweesd artikel een tweede keer wordt weergegeven. (4149602)

 

 

 

 

Opgeloste problemen in de Android-viewer

 • (Hotfix van 12 december 2016). Voor de nieuwe functie App-aanpassing had de optie om de optie 'Aanmelden' te verbergen geen effect in Android-apps als er geen andere instellingen voor app-aanpassing waren opgegeven. Dit probleem is opgelost in een hotfix. Maak uw Android-app opnieuw. (4152697)
 • Probleem opgelost waarbij sommige pushmeldingen werden afgekapt. (4152750)
 • Verbeterde stabiliteit bij meerdere vensters. (4152486)
 • Ondersteuning voor token-API voor pushmeldingen toegevoegd. (4152458)
 • Verbeterde toepassing van de zichtbaarheid van de navigatiebalk. (4152388)
 • Verbeterde stabiliteit van integratie met andere apps. (4152381, 4152367, 4151806)
 • Verbeterde registratie van analysegegevens voor trefwoorden. (4152355)
 • Verbeterde downloadstabiliteit voor collecties. (4151748)
 • Verbeterde API-stabiliteit. (4148708)
 • Verbeterde stabiliteit van ontwikkelaarsgereedschappen. (4148446)

 

 

 

 

Opgeloste problemen voor de bureaubladwebviewer

 • De bureaubladwebviewer ondersteunt nu getEntity-aanroepen. (4152983)
 • Time-outprobleem opgelost waarbij sommige koppelingen niet werkten omdat het laden van HTML-inhoud te lang duurde. (4152983)

Opgeloste problemen in de release 2016.14 (6 december)

Opgeloste problemen in de iOS-viewer

 • Als een audio-overlay wordt geroteerd en daarna naar het volgende artikel wordt geveegd, wordt de overlay nu gestopt en opnieuw ingesteld. (4150466)
 • Probleem opgelost waarbij het roteren van streaming video ertoe leidde dat de video stopte. (4149773)
 • Analyse: wanneer de viewer terugkeert naar de collectie vanuit een onderliggend item van de collectie, werd een extra analysegebeurtenis voor een collectieweergave verzonden. Dit probleem is opgelost. (4149599)
 • Onlangs gedownloade collecties raken het pictogram 'gedownload' niet meer kwijt als vooruit en terug wordt geveegd. (4149408)
 • Een verweesd artikel (een artikel dat aan een collectie is gekoppeld maar er geen deel van uitmaakt) met gedeelde inhoud wordt nu goed bijgewerkt. (4148485)
 • Artikelen met gedeelde inhoud in de collectie op het hoogste niveau worden nu goed bijgewerkt. (4148458)
 • Voor gedownloade collecties met gedeelde inhoud wordt alle bijgewerkte gedeelde inhoud nu correct opnieuw gedownload. (4146916)
 • Tekstmeldingen die specifieke inhoud openen, werken nu in iOS 10. (4145942)

 

 

 

 

Opgeloste problemen in de Android-viewer

 • Probleem met verticaal schuiven in bepaalde HTML-artikelen is opgelost. (4143718)
 • Verbeterde stabiliteit van AEM Mobile Developer Tool. (4151808)
 • Probleem opgelost met trefwoordmetagegevens waarnaar wordt verwezen in context-API's. (4151790)
 • Verbeterde stabiliteit van apps en apps in de liggende stand. (4151726, 4150564)
 • Een probleem met het herstellen van de leespositie is opgelost. (4150767)
 • Verbeterde werking van apps met één artikel. (4150588)
 • Analysebibliotheek bijgewerkt naar 4.13.2. (4150210)
 • Verbeterde downloadmelding. (4149935)
 • Verbeterde prestaties van dynamische banners. (4149640)
 • Bijwerken van gedeelde inhoud is verbeterd. (4149612)
 • Verbeterde analyserapporten. (4149604)

 

 

 

 

Opgeloste problemen voor de bureaubladwebviewer

 • Beveiligingsprobleem met scripts die verwijzen naar andere sites voor de auteursrechtvoettekst is opgelost. (4150956)
 • Externe koppeling met tag _blank opent nu een nieuw tabblad. (4152252)

Opgeloste problemen in de release 2016.13 (1 november)

Opgeloste problemen in de iOS-viewer

 • De navigatiebalk wordt nu correct getoond op de iPhone als u een collectie weergeeft. (4148655)
 • Probleem verholpen met validatie van EntityName in Cordova API. (4148323)
 • Analyseaanroepen van de iOS-viewer zijn nu beveiligd. (4147425)
 • Analyseprobleem met kaartindrukken verholpen dat optrad als de viewer op de achtergrond werd geplaatst en opnieuw werd geactiveerd. (4143945)
 • Analyseprobleem verholpen waarbij een extra CollectionView-gebeurtenis werd verzonden. (4139802)
 • Probleem verholpen waarbij de app tijdens het starten vastloopt nadat een grote hoeveelheid inhoud is gedownload. (4138112)

 

 

 

 

Opgeloste problemen in de Android-viewer

 • Verbeterde stabiliteit van liggende stand. (4149634)
 • Verbeterde verwerking van upgrades. (4149603, 4149415)
 • Verbeterde verwerking van offlinemachtiging. (4148505)
 • Beter afgestemde analyses voor iOS- en Android-platformen. (4147637)
 • Bijgewerkte mogelijkheden voor Adobe Mobile Marketing. (4147584)
 • Verbeterde stabiliteit. (4146683)
 • Verbeterde ondersteuning van trefwoorden in Context API. (4146116)

 

 

 

Opgeloste problemen voor de bureaubladwebviewer

 • Wanneer de drempel voor gratis voorvertoningen niet is bereikt, wordt in een verweesd gemeten artikel geen paywall meer weergegeven in plaats van de inhoud van het artikel. (4148367)
 • Probleem verholpen waarbij navto://relative-percentagekoppelingen pas werden weergegeven nadat de gebruiker een interactie met de pagina had uitgevoerd. (4145079)
 • Probleem verholpen met het laden van de spinner in rasterartikelen. (4138113)
 • Het zoekvak wordt niet meer onbedoeld geopend wanneer de gebruiker met het toetsenbord naar het volgende artikel navigeert. (4141527)

Opgelost probleem met add-on Acrobat AEM Mobile PDF Export

Een nieuwe versie van de add-on Acrobat AEM Mobile PDF Export is nu beschikbaar. Deze update verhelpt een fout in Internet Explorer die optreedt wanneer de add-on wordt geïnstalleerd. Zie AEM Mobile-artikelen maken van PDF-bestanden.

Opgeloste problemen in de release 2016.12 (4 oktober)

Opgeloste problemen in de iOS-viewer

 • Probleem opgelost waarbij navto-koppelingen naar artikelen alleen werkten als er voor het eerst op werd getikt. (4147414)
 • Probleem opgelost waarbij een artikel dat via sociaal delen werd gedeeld, niet kon worden geopend als de app-inhoud werd gewist. (4146922)
 • setAuthToken werkt nu correct, ook als machtiging al is ingesteld. (4146599)
 • Bij een ongeldige navto-koppeling voor een banner wordt niet meer het bericht 'Inhoud niet gevonden' weergegeven op de bladerpagina. (4146159)
 • Als inhoud wordt gewist nadat niet-HTML-artikelen zijn weergegeven, wordt het artikel nu opnieuw correct geladen. (4145939)
 • URL kan nu worden weergegeven in banner met Pinterest-webkoppeling. (4145042)
 • Het probleem dat het app-menu en de knop Terug bij het overschakelen van een bladerpagina in de Cordova-webweergave naar een bladerpagina in een app soms niet werden opgebouwd, is opgelost. (4145036)
 • Een probleem met het gebruik van gedeelde inhoud in twee verschillende inhoudsentiteiten voor één artikel is opgelost. (4144977)
 • De inhoud van HTML-artikelen knippert niet meer als deze wordt weergegeven. (4144919)
 • Diverse problemen die resulteren in vastlopen zijn opgelost.

 

 

 

 

Opgeloste problemen in de Android-viewer

 • Bij tikken op een relatieve navto-koppeling in een horizontaal artikel wordt niet meer naar de verkeerde pagina gesprongen. (4146530)
 • Als in PDF-artikelen wordt ingezoomd en op een relatieve navto-koppeling wordt getikt, wordt niet meer naar de verkeerde pagina gesprongen. (4143967)
 • Een probleem met afspelen van video's in het artikel is opgelost. (4146099)
 • Een probleem met ontbrekende lettertypen is opgelost. (4145060)
 • Probleem opgelost waarbij tikken op een knop om naar een andere pagina te navigeren leidde tot een wazige artikelweergave. (4144950)
 • Een probleem dat leidde tot vastlopen bij inzoomen en omlaag schuiven is opgelost. (4144889)
 • Het probleem is opgelost dat bij tikken op de knop Terug in sommige gevallen niet de vorige pagina werd weergegeven. (4144681)
 • Alle kaarten worden nu correct geladen in de bladerweergave, zelfs in grote collecties. (4144119)
 • Een probleem waardoor de app vastliep bij navto://relative/current\#-1 in een artikel met vloeiend schuiven, is opgelost. (4143877)
 • In PDF-artikelen waarin horizontale veeggebaren kunnen worden gebruikt en die schermvullend zijn, wordt niet langer één pagina teruggegaan als vooruit wordt geveegd op de laatste pagina. (4143626)
 • Andere fouten die resulteren in vastlopen zijn opgelost.

 

 

Opgeloste problemen in de Windows-viewer

Nieuwe kaarten die verschijnen na beperkte collecties, worden nu goed weergegeven in Windows-apps.

Opgeloste problemen in de release 2016.11 (7 september)

Opgeloste problemen in de iOS-viewer

 • Externe URL's worden nu correct geopend met de methode window.open. (4144929)
 • Analytics in de iOS-viewer bevat nu Afdeling voor de gebeurtenis ArticleView. (4144809)
 • Het cacheprobleem voor het appmenu is opgelost. Titels van collecties worden niet meer willekeurig weergegeven nadat de verbinding is verbroken. (4144087)
 • De knop voor het herstellen van aankopen in de app wordt nu correct weergegeven tijdens de eerste keer starten. (4142766)
 • Er is een probleem opgelost waarbij kaarten op bladerpagina's in de cache in sommige gevallen niet correct werden weergegeven. (4139803)
 • Bij het tikken op een koppeling goto://ApplicationViewStage/library worden niet langer navigatiebalken weergeven als het startitem een artikel is. (4139328)
 • De viewer downloadt nu nieuwe collectieartikelen uit opeenvolgende pushmeldingen op de achtergrond. (4138415)
 • De bladerweergave wordt nu bijgewerkt wanneer een nieuwe entiteit wordt toegevoegd en een pushbewerking op de achtergrond wordt verzonden. (4138414)

 

 

 

 

Opgeloste problemen in de Android-viewer

 • Er is een probleem opgelost waarbij de telefoonlay-outs onbedoeld werden toegepast voor Android-tablets. (4143645)
 • Verbeterde API-ondersteuning (4144952)
 • Verbeterde navto-verwerking (4142799, 4142798, 4142794, 4141444, 4139446, 4138697, 4138092)
 • Verbeterde rapportage en nauwkeurigheid voor analyse (4134746, 4138697)
 • Verbeterde app-prestaties (4138092)

 

Opgeloste problemen voor de bureaubladwebviewer

Bij het klikken op een navto-koppeling met een percentagewaarde op een banner wordt nu naar de opgegeven waarde geschoven. (4141382)

Add-on van Acrobat voor het exporteren van PDF-bestanden

Verschillende opgeloste fouten en wijzigingen in foutberichten om de gebruikerservaring te verbeteren. Er zijn nieuwe add-ons beschikbaar voor Mac OS en Windows. Zie AEM Mobile-artikelen maken van PDF-bestanden.

Opgeloste problemen in de release 2016.10 (9 augustus)

Opgeloste problemen in de iOS-viewer

 • Er is een probleem opgelost waarbij weboverlays voor pagina's in hetzelfde artikel opnieuw worden geladen als het artikel is ingesteld op horizontale navigatie. (4142553)
 • Wanneer een nieuw artikel aan een gedownloade collectie wordt toegevoegd, wordt het artikel nu correct toegevoegd aan de download. (4141394)
 • Bij tikken en vasthouden op een banner wordt niet langer een grijs, transparant vak op de banner weergegeven. (4134760)
 • Externe koppelingen werken nu goed nadat een video is afgespeeld op volledig scherm. (4128857)

 

 

 

 

Opgeloste problemen in de Android-viewer

 • Er is een probleem opgelost waarbij preflight-apps vastliepen tijdens het aanmelden. (4142878)
 • Er is een probleem opgelost waarbij apps vastliepen wanneer een gemachtigde collectie werd gestart. (4142875)
 • Er is een probleem opgelost waarbij navto-koppelingen niet correct werkten bij het omleiden naar een paginanummer dat niet bestaat in het artikel. (4142784)
 • Er is een probleem opgelost met webweergaven. (4142612)
 • Er is een probleem opgelost waarbij aangepaste Cordova-plug-ins, zoals de streepjescodescanner, in sommige gevallen niet correct werkten in de Android-app. (4142580)
 • In Android-apps wordt nu een nieuwe webweergave geopend voor window.location of window.location.href in HTML-artikelen. (4141244)
 • Er is een probleem opgelost waarbij sommige aangepaste lettertypen met pixels op een kaart werden weergegeven. (4141198)
 • Er is een probleem opgelost waarbij met navto-koppelingen in HTML-artikelen ten onrechte naar het begin van het artikel werd gegaan. (4141198)
 • Er is een probleem opgelost waarbij de collectietitel in sommige situaties niet correct werd bijgewerkt. (4139443)
 • Er is een prestatieprobleem opgelost dat zich voordeed bij het herhaaldelijk selecteren van opties in het appmenu. (4138095)

 

Opgeloste problemen voor de bureaubladwebviewer

 • Na navigatie kon afwisselend niet worden geklikt op kaarten van bladerpagina's en knoppen. (4142494)
 • Sommige miniatuurafbeeldingen van kaarten, met name breedbeeldafbeeldingen, werden met weinig detail weergegeven. Dit probleem is opgelost. (4142697)
 • Het label van het gebruikersnaamveld in de aanmeldingsinterface is bijgewerkt van “E-mailadres” naar “Gebruikersnaam”. (4143651)

Opgeloste problemen in de release 2016.9 (20 juli)

Opgeloste problemen in de iOS-viewer

 • URL's die spaties bevatten, werken nu goed. (4141360)
 • getEntity gaat nu goed om met afbreekstreepjes (-). (4141350)
 • Het probleem dat de bedieningsknop aan het einde van het laatste videoframe knippert, is opgelost. (4141283)
 • Hyperlinkproblemen bij het bijwerken van de app van 2016.1 naar 2016.7 zijn opgelost. (4141256)
 • Window.history.back() wordt nu geopend in de artikelweergave in plaats van de omhoog schuivende webweergave. (4141057)
 • Voor HTML-elementen die het teken “%” bevatten, kunnen nu veeggebaren worden gebruikt. (4139506)
 • Probleem met “Inhoud niet gevonden” opgelost voor artikelen met gemigreerde inhoud. (4139209)
 • Een probleem met transparantiewaarden voor kaarten die niet correct worden toegepast in lay-outs, is opgelost. (4138318)
 • Als het zoekvenster wordt weergegeven en artikelresultaten uit een artikel op een lager niveau worden bekeken, wordt vegen vanaf de rand en knijpen om te sluiten niet meer uitgeschakeld in het oorspronkelijke artikel. (4138202)

 

 

Opgeloste problemen in de Android-viewer

Verschillende problemen met het delen van artikelen zijn opgelost. (4138410)

Opgeloste problemen in de release 2016.8 (23 juni)

Opgeloste problemen in de iOS-viewer

 • HTML-artikelen schakelen niet meer willekeurig over naar een grijs scherm nadat de weergave is geladen. (4140177)
 • Wanneer u veegt naar artikelen en daarna weer terugveegt, wordt het laatste artikel niet meer weergegeven in een grijs scherm. (4139490)
 • Als u zich aanmeldt bij een machtiging met een ongeldige gebruikersnaam, loopt de viewer niet meer vast. (4139487)
 • HTML-artikel in collectie op het hoogste niveau loopt niet meer vast in de viewer als UIWebView is geselecteerd. (4139451)
 • De viewer loopt niet meer vast nadat op een artikelkoppeling is geklikt. (4138963)
 • Opgelost prestatieprobleem waarbij artikelen niet worden geladen. (4138266)

 

 

Opgeloste problemen in de Android-viewer

 • Verbeterde stabiliteit (4137961, 4138360, 4138539, 4133132)
 • Verbeterd vloeiend schuiven in PDF-weergave (4139612)
 • Verbeterde verwerking van navto in artikelen met alleen horizontale veeggebaren (4139033)
 • Verbeterde verwerking van navto voor vloeiend schuiven (4139029)
 • Nauwkeurigheid van downloadvoortgang van collecties is verbeterd (4136526)
 • Verbeterde accountfeedback in instellingen (4081354)

Opgeloste problemen voor de bureaubladwebviewer

 • Wanneer op een hyperlinkoverlay in een rasterartikel wordt geklikt, wordt nu een nieuw tabblad geopend. (4139414)
 • Als Stop bij laatste afbeelding is uitgeschakeld in de instellingen voor presentatie-overlay, wordt dit nu toegepast. (4138479)

 

Opgeloste problemen in de release 2016.7 (1 juni)

Opgeloste problemen in de Android-viewer

 • Verbeterde stabiliteit bij navigeren in grote collecties. (AEMM-4137992)
 • Verbeterde consistentie van artikelweergave. (AEMM-4137901)
 • Verbeterde ondersteuning van analyse. (AEMM-4137976)

Opgeloste problemen voor de bureaubladwebviewer

 • Als langzaam wordt geschoven aan de onderkant van de pagina, wordt de bladerpagina niet meer bijgesneden. (AEMM-4138123)
 • Als naar de onderkant van een HTML-artikel wordt geschoven, blokkeert de navigatiebalk de inhoud niet meer. (AEMM-4138110)

Opgeloste problemen in de release 2016.6 (10 mei)

 

Opgeloste problemen in de iOS-viewer

 • Probleem opgelost waarbij geen ArticleView-analysegebeurtenissen werden gegenereerd voor als advertentie gemarkeerde artikelen. (AEMM-4138100)
 • Probleem opgelost waarbij overlays in artikelen met Alleen horizontale veeggebaren in sommige gevallen niet werkten zoals verwacht. (AEMM-4138099)
 • Probleem opgelost waarbij navto-koppelingen in een artikel op het startscherm niet goed werkten totdat er andere koppelingnavigatie plaatsvond. (AEMM-4138098)
 • Wanneer een artikel wordt gedownload tijdens het downloaden van een collectie, wordt het downloaden van de collectie niet meer gestopt. (AEMM-4138046)
 • Wanneer een schermvullende video in de liggende stand wordt gedraaid, blijft de bladerpagina niet langer in de liggende stand. (AEMM-4137935)
 • Wanneer zoeken in de app te veel resultaten opleverde, werden in sommige gevallen niet alle zoekresultaten weergegeven. Dit probleem is opgelost. (AEMM-4137198)
 • De waarde voor Marge onderaan in het laatste tekstveld wordt nu goed weergegeven. (AEMM-4135839)
 • Probleem opgelost met het downloaden van artikelen waarbij de spinner in sommige gevallen vastliep tijdens het navigeren naar een artikel en het artikel niet werd weergegeven. (AEMM-4132038)
 • Probleem opgelost waarbij de app in sommige gevallen vastliep wanneer de gebruiker een veeggebaar maakte tussen artikelen die al waren gedownload. (AEMM-4129805)
 • Probleem opgelost waarbij een kaart die hoger was dan twintig cellen, niet goed werd weergegeven. (AEMM-4129745)
 • De schaal van een HTML-artikel wordt niet meer aangepast wanneer eerst van het artikel vandaan en vervolgens weer terug wordt geveegd. (AEMM-4123716)
 • Als na het tikken op een navto-koppeling het scherm 'Inhoud niet gevonden' werd weergegeven, had tikken op een navto-koppeling of een koppeling naar de webbrowser in de app geen effect. Dit probleem is opgelost. (AEMM-4121559)
 • Verschillende problemen uit crashrapporten zijn opgelost.

 

 

Opgeloste problemen in de Android-viewer

 • Verbeteringen voor problemen met analyses. (AEMM-4135801)
 • Verwerking van zoekresultaten is verbeterd. (AEMM-4124845)

Opgeloste problemen voor de bureaubladwebviewer

 • Door aangepaste domeinbeveiliging wordt nu het poortnummer afgedwongen bij het valideren van het hostingdomein. (AEMM-4134257)
 • Vervagingseffecten knipperen niet meer door timing van presentatieovergangen. (AEMM-4131341)

Opgeloste problemen voor on-demandservices

 • Bij enkele en dubbele aanhalingstekens in on-demandportal wordt nu het juiste foutbericht weergegeven. (AEMM-4133103))

 

 

Opgeloste problemen in de release 2016.5 (19 april)

Opgeloste problemen in de iOS-viewer

 • Problemen met zoekopdrachten opgelost waarbij gedupliceerde artikelindrukken werden weergegeven voor de eerste twintig zoekresultaten. (4135333, 4127270)
 • Af en toe terugkerend probleem opgelost waarbij het downloaden van het artikel mislukte en een spinner werd weergegeven. (4129285)
 • Een probleem opgelost waarbij grote HTML-artikelen niet op de juiste plaats terechtkwamen totdat deze werden geladen met een veeggebaar. (4109785)
 • Een probleem opgelost met overlays voor schuiven en zoomen waarbij er niet langer werd gezoomd bij opvolgende knijpbewegingen. (AEMM-4137731)
 • Nadat de functie voor schuiven in een artikel met vloeiend schuiven is gebruikt, verschijnt er in bepaalde gevallen een tussenruimte op de plek waar de paginategels samenkomen. (AEMM-4137884)

 

Opgeloste problemen in de Android-viewer

 • Als u een Android-app hebt ontwikkeld waarin een of meer banners zijn opgenomen van voor de release 2016.4 (29 maart), kon de Android-app vastlopen tijdens het bijwerken naar 2016.4. Dit probleem is nu opgelost.
 • Verbeterde stabiliteit van beperkte collecties. (4135351)
 • Verbeterde upgradestabiliteit. (4134241)
 • Probleem opgelost met weergeven van niet-vertrouwde weboverlays. (4132094)
 • Verbeteringen voor prestaties en gedrag. (4130306)
 • Niet-ondersteunde functies voor Android-randapparaten verwijderd. (4129804)
 • Verbeterd geheugen voor schuifpositie. (4129318)
 • Verbeterde verwerking van gevallen met kaartranden. (4127873)
 • Verbeterde toegankelijkheid. (4127534)
 • De logboeken zijn opgeschoond. (4125715, 4123066)
 • Ondersteuning van window.location opgelost voor navto- of goto-URL's. (4124261)
 • Tikverwerking opgelost voor dynamische HTML-elementen. (4122008)

Opgeloste problemen voor de bureaubladwebviewer

 • Wanneer een gebruiker in Safari 9 op de knop Terug van de browser klikt om vanaf een externe site naar de artikelpagina te gaan, verdwijnt de schuifbalk en worden de analysegegevens niet gerapporteerd. Dit probleem is opgelost. (4081980)

Opgeloste problemen voor on-demandservices

 • Een probleem opgelost met het uploaden van een groot aantal middelen (8000 tot 10.000). (4136502)

 

 

Opgeloste problemen in de release 2016.4 (29 maart)

Opgeloste problemen in de iOS-viewer

 • De knop Gereed wordt niet langer opgenomen in de navigatiebalk wanneer u de webbrowser in de app opent. (4129274)
 • Wanneer u veegt tussen HTML-artikelen, lijkt de spinner vast te lopen vlak voordat het artikel wordt weergegeven. Dit probleem is opgelost. (4126122)
 • Probleem opgelost waarin koppelingen met navto:// of artikelen met dieptekoppelingen zonder collectiecontext niet correct op het apparaat werden behouden. (4123071)
 • Probleem opgelost met koppeling naar een percentage van een HTML-artikel. (4121994)
 • Probleem opgelost waarbij bij het weergeven van zoekresultaten voor artikelen vanuit een onderliggend artikel vegen van de rand en knijpen om te sluiten werd uitgeschakeld. (4121973)
 • Het invoeren van een zoektekenreeks in een weboverlay waarmee Google wordt geladen, geeft de resultaten niet langer weer in de webbrowser in de app. (4121546)

 

Opgeloste problemen in de Android-viewer

 • Verbetering voor gedrag en prestaties van de app. (4124721, 4123677)
 • Verbeterde stabiliteit van lay-outs. (4127518)
 • Problemen opgelost met liggende stand. (4123817)
 • Verbeterde ondersteuning voor downloadmeldingen. (4122448, 4120041)
 • Verbeterde efficiëntie van analyses. (4121570)
 • Verbeterde upgradeondersteuning. (4114035)
 • Verbeterde ondersteuning voor beperkte collecties. (4121579, 4105117)
 • Toegevoegde ondersteuning voor vernieuwen van HTML-metagegevens om navto-koppelingen te verbeteren. (4092330)
 • Verbeteringen in toegankelijkheid. (3909887, 4081400)

Vorige hotfixes

 • Bij het uploaden van meerdere lettertypen via bulkgewijs uploaden wordt mogelijk de verkeerde versie van het lettertype geüpload als de optie 'Weblettertype voor de openbare bureaubladwebviewer inschakelen' is geselecteerd. U kunt deze situatie omzeilen door het lettertype afzonderlijk te uploaden of deze optie uitgeschakeld te laten en vervolgens weer te selecteren zodra het lettertype is geüpload. (4103820)
 • Probleem met fouten die zich voordoen tijdens een preflight of publicatie van een artikel met PDF-inhoud van meer dan 100 MB. (4122912)
 • Probleem met het publiceren van een artikel met web-overlayinhoud die verwijst naar een beschadigd JavaScript-bestand van derden. (4122457)

 

 

Opgeloste problemen in de release 2016.3 (8 maart)

Opgeloste problemen in de iOS-viewer

 • In het zoekveld van de gebruikersinterface wordt nu de app-naam weergegeven in plaats van de projectnaam. (4121474)
 • Als een zoekopdracht wordt gestart terwijl een artikel nog wordt geladen, wordt er geen leeg wit scherm meer weergegeven. (4121061)
 • Probleem opgelost waarbij navto://-koppelingen soms naar lege artikelen leiden. (4121052)
 • Na het selecteren van de knop Zoeken ziet u kort de knop Terug en de knop met de drie horizontale lijnen. (4120515)
 • Probleem opgelost waarbij objecten met meerdere statussen omlaag werden verplaatst bij gebruik in schuifbare frames. (4118274)
 • De bovenste tekstregel wordt niet meer afgekapt op kaarten wanneer de instelling voor regelafstand wordt gewijzigd. (4109364)
 • Het activeren van een audioclip leidt er niet langer toe dat de statusbalk doorzichtig wordt weergegeven. (4107710)
 • Een video op volledig scherm die op automatisch afspelen is ingesteld in een collectie die wordt geopend met de inhoudsweergave, leidt er niet langer toe dat er naar de bladerweergave wordt overgeschakeld nadat u op Gereed hebt getikt. (4049904)
 • Verschillende problemen met het crashrapport zijn opgelost.

 

Opgeloste problemen in de Android-viewer

 • Verbeterde ervaring bij verbergen voor de bladerpagina. (4117017)
 • Verbeterde HTTP-ondersteuning. (4114098)
 • Verbeterde offlineondersteuning. (4114087)
 • Verbeteringen voor downloaden. (4114082)
 • Verbeteringen in de downloadmelding. (4114075)
 • Verbeterde ervaring bij een upgrade. (4113579)
 • Probleem opgelost dat betrekking heeft op koppelingen naar inhoud buiten de app. (4113493)
 • Probleem opgelost waarbij downloads niet automatisch werden hervat. (4113107)
 • Verbeterde ervaring bij preflights van downloadmeldingen. (4110362)
 • Verbeterde update-ervaring. (4110362)

Probleem opgelost voor services/portal

 • Grotere afbeeldingen voor collecties en artikelen werden niet altijd verwijderd als ze werden vervangen door kleinere afbeeldingen. In sommige gevallen werden de oude grotere afbeeldingen in de app gedownload in plaats van de nieuwe afbeeldingen. Dit probleem is opgelost. (4120552)

Oplossing voor het verzenden van iOS-apps

Er is onlangs een probleem vastgesteld met de wijze waarop iOS-apps worden ondertekend. Dit probleem veroorzaakt nu het foutbericht 'Bètaversie is verlopen' wanneer gebruikers apps verzenden naar de iTunes App Store. Tevens worden verzonden apps momenteel gemarkeerd als Bèta.

Het team van Adobe heeft het App-ondertekeningsgereedschap bijgewerkt om dit probleem op te lossen. Voordat u een iOS-app verzendt, kunt u het beste het volgende doen:

 • Zorg ervoor dat u een geldig mobileprovision-bestand voor distributie hebt.
 • Download de nieuwe versie van het App-ondertekeningsgereedschap. De optie “Ondertekeningsgereedschap downloaden” is beschikbaar in de sectie Apps van de portal.
 • Onderteken de app en verzend deze.

 

 

Ondertekeningsgereedschap downloaden

Opgeloste problemen in de release 2016.2 (22 februari)

Kleine update voor InDesign-gereedschappen

Een nieuwe versie van de InDesign-gereedschappen is nu beschikbaar. De optie 'DPS-artikel' in het dialoogvenster Exporteren wordt nu de optie 'Adobe Experience Manager Mobile-artikel'. U kunt InDesign CC 2015 bijwerken wanneer de update beschikbaar is.

 

Opgeloste problemen in de iOS-viewer

 • Probleem opgelost waarbij de inhoud van het artikel soms omlaag schoof in apps voor iPhone 6. (4103613)
 • In sommige gevallen werken schuifbare artikelen niet goed na de migratie van Digital Publishing Suite naar AEM Mobile. Dit probleem is opgelost. (4108113)
 • Aantal problemen opgelost met gerapporteerde crashes.

Opgeloste problemen in de Android-viewer

 • Paywalls voor beveiligde en gemeten artikelen verwijzen naar aanmelden in plaats van aanschaffen als in-app aankopen niet beschikbaar zijn in de app. (4107648)
 • Verbeterde ervaring wanneer WiFi is uitgeschakeld. (4113780)
 • Problemen opgelost met het bijwerken van inhoud in de app. (4113569)
 • Verbeterde stabiliteit van Android-apps. (4113501, 4111149, 4109480, 4100981, 4106920)
 • Verbeterde app-prestaties dankzij minder netwerkoproepen. (4111138, 4094407)
 • Verbeterde prestaties bij de weergave van kaarten. (4109486)
 • Verbeterde navto-koppelingen. (4109477, 4101227, 4100892)
 • Verbeterd geheugengebruik. (4108200)
 • Projecttitel verwijderd uit gebruikersinterface van de app. (4106462)
 • Verbeterde ervaring met objecten met meerdere statussen in artikelen met een vaste lay-out. (4105032)
 • Verbeterde ervaring met aanmelden. (4100901)
 • Verbeterde lokalisatie. (4080986)

Probleem opgelost voor services/portal

 • Als u binnen een minuut na de laatste maak- of bijwerkactie een projectupdate uitvoert, is het mogelijk dat de bijgewerkte projecteigenschap niet naar de leveringsservice wordt gepusht. Dit leidt er soms toe dat gegevens niet worden bijgewerkt in de leveringsservice. Als dit probleem zich voordoet in een bestaand project, kunt u dit oplossen door het project pas na een minuut bij te werken. (4114164)

Opgeloste problemen in de release 2016.1 (26 januari)

Oplossing voor InDesign

Het programmateam heeft begin januari met een hotfix het probleem opgelost waarbij InDesign CC 2015 soms vastliep bij het exporteren van artikelen. Een nieuwe versie van de InDesign-gereedschappen is nu beschikbaar. Ga naar het artikel Gereedschappen installeren om de update handmatig te installeren of werk InDesign CC 2015 bij. (4103820)

 

Opgeloste problemen in de iOS-viewer

 • Verbetering voor het downloaden op de achtergrond van grote collecties.
 • Kleine prestatieverbeteringen voor het downloaden van artikelen doorgevoerd.
 • Er wordt nog gewerkt aan problemen die zijn gerapporteerd via crashlogboeken.
 • Wanneer een collectie in de collectie op het hoogste niveau wordt bijgewerkt, worden nu ook alle artikelen in de collectie op het hoogste niveau bijgewerkt. (4104121)
 • Wanneer een opgeslagen collectie op het hoogste niveau wordt bijgewerkt, wordt nu een automatische update geactiveerd en wordt het downloadpictogram opnieuw ingesteld. (4092544)
 • In bepaalde gevallen werd het privacybeleid van Adobe weergegeven wanneer er geen privacybeleid was opgegeven. Dit probleem is opgelost. (4105958)
 • Het projectpictogram in de projectweergave wordt nu vernieuwd, zelfs wanneer het nieuwe pictogram in het appmenu beschikbaar is. (4068464)
 • Probleem opgelost waarbij de statusbalk van de iPhone ontbrak en een tussenruimte boven de kaarten in bladerweergave verscheen bij navigeren vanuit een artikel met een video. (4097605)
 • Het pictogram voor vernieuwen met omlaag vegen in de bladerpagina is nu transparant. (4099840)
 • Er is een weergaveprobleem opgelost dat optrad wanneer de gebruiker een video op volledig scherm startte, het apparaat draaide en de video vervolgens sloot. (4105058)
 • Er is een afspeelprobleem opgelost dat optrad wanneer een gebruiker achtergrondaudio pauzeerde en vervolgens hervatte. (4019704)
 • De gemeten artikelen worden in bepaalde gevallen niet langer als gratis behandeld als het meten is uitgeschakeld. De gemeten artikelen worden nu juist behandeld als beveiligd. (4101205)
 • Bij aanmelden voor directe machtiging vanaf de bladerpagina wordt nu de paywall verwijderd of wordt de knop Abonneren gewijzigd in Downloaden na het aanmelden. (4100799)
 • Probleem opgelost waarbij kaarten vanwege een afrondingsfout in het lay-outraster een uitlijningsverschuiving vertoonden tijdens afspelen van de animatie in en vanuit de artikelweergave. (4100886)

Opgeloste problemen in de Android-viewer

 • Wanneer toegankelijkheid was ingeschakeld, werd bepaalde inhoud in HTML-artikelen herhaald wanneer de inhoud vanaf de bovenkant werd gelezen. Dit probleem is opgelost. (4105958)
 • Wanneer WiFi wordt uitgeschakeld en weer ingeschakeld tijdens het downloaden van twee collecties, wordt het downloaden van de tweede collectie nu correct hervat nadat de eerste collectie is gedownload. (4105094)
 • Er is een crashprobleem opgelost bij het weergeven van een gedownloade beperkte collectie na het afmelden. (4105092)
 • Probleem opgelost waarbij de naam van de collectie niet werd bijgewerkt voor de downloadmelding wanneer WiFi werd uitgeschakeld en opnieuw werd ingeschakeld. (4105051)
 • Probleem opgelost waarbij de bovenliggende navto-koppeling in het eerste artikel van de collectie op het hoogste niveau de app liet vastlopen. (4086594)
 • De navto-koppelingen werken nu goed in artikelen, zelfs in 'verweesde artikelen' (artikelen waaraan geen bladerpagina is gekoppeld). (4082580)

Opgeloste problemen in de Windows-viewer

 • Probleem opgelost waarbij via navto-koppelingen met alleen de naam van het artikel niet naar het opgegeven artikel kon worden genavigeerd. (4105965)
 • Een probleem met nieuwe downloadpogingen opgelost voor HTTP 401- of HTTP 403-fouten. (4105958)

Probleem opgelost voor services/portal

 • Probleem opgelost waarbij het bijwerken van de standaardkaart in bepaalde gevallen niet de standaardlay-out bijwerkte. Voor elk project in deze foutstatus lost het bijwerken van de standaardlay-out het probleem op. (4097732)

Opgeloste problemen in de release 2015.8 (18 december 2015)

 

 

Opgeloste problemen in de iOS-viewer

 • De menulay-out van de Preflight-app wordt nu correct weergegeven op iOS 9.2-apparaten. (4098705)
 • Hiermee wordt een iOS 9-toegankelijkheidsprobleem opgelost waarbij de voiceover aan de rechterkant van het scherm om de zijbalken te sluiten, ontbreekt. (4095538)
 • HTML-artikelen worden nu correct weergegeven, zelfs als de naam van het index-HTML-bestand spaties bevat. (4091144)
 • Expliciete downloadpictogrammen raken niet langer het vinkje kwijt na het ontvangen van een pushmelding op de achtergrond. (4087359)
 • Het onderste gedeelte van het menu van de app is nu zichtbaar wanneer iOS een andere taak heeft, zoals een actief telefoongesprek. (4087285)
 • Preflight-apps lopen niet meer vast nadat u een collectie weergeeft en vervolgens overgaat in de horizontale modus in de pagina 'Over Preflight'. (4086696)
 • In de DPS Preflight-app roteert de weergave nu op de juiste manier wanneer de lijst met projecten wordt weergegeven en het apparaat 180 graden wordt gedraaid. (4086289)
 • Na het bijwerken van een collectie activeert trekken om te vernieuwen niet langer een collectiedownload. (4086201)
 • Schuiven en zoomen-gedrag werkt nu goed wanneer het artikel op retina-displaygrootte (HD) wordt gepubliceerd en op een retina-apparaat wordt weergegeven. (4074513)
 • Een aantal fouten die in crashrapporten zijn geïdentificeerd, zijn opgelost.

 

Opgeloste problemen in de Android-viewer

 • Probleem opgelost waarbij apparaten niet correct werden geregistreerd. (4083902)
 • Probleem opgelost waarbij bepaalde artikelen met vloeiend schuiven werden weergegeven met een witte rand. (4086675)
 • Probleem opgelost bij het bijwerken van een app die aangepaste lettertypen bevat. (4085039)
 • Apps in de horizontale modus tonen nu correct het bericht 'Geen internetverbinding' wanneer ze niet verbonden zijn. (4084499)
 • Als een artikel en een collectie dezelfde naam hebben, verwijst een navto-koppeling nu naar het artikel en niet naar de collectie. (4084346)
 • Probleem opgelost waarbij het gebruik van navto-koppelingen naar artikelen soms tot inconsistente weergaven leidde. (4083835)
 • Problemen opgelost met het gebruik van navto om naar eerder bekeken artikelen te gaan wanneer er geen internetverbinding is. (4083167, 4080734)
 • Het bericht 'Kennisgevingen van derden' is nu gecentreerd. (4080966)
 • Probleem opgelost waarbij een foutbericht onterecht wordt weergegeven wanneer u op de updateprompt tikt. (4079472)
 • Probleem opgelost waarbij een foutbericht werd weergegeven bij het downloaden van een collectie. (4079426)
 • Probleem opgelost waarbij de bladerpagina niet wordt geladen als een kaart breder is dan de lay-out. (4074621)

Opgeloste problemen in de Windows-viewer

 • Inhoudsweergave van één pagina kan niet meer met veeggebaar leeg worden gemaakt. (4084470).

Hotfixes in 2015.8

(3 december 2015) Windows-apps ontwikkelen (4094647)

Probleem opgelost waarbij het ontwikkelen van Windows-apps resulteerde in de fout dat zowel .ttf- als .woff-lettertypen werden geüpload.

(3 december 2015) Kan bepaalde collecties niet bijwerken of de publicatie ervan ongedaan maken (4092565)

Als u problemen hebt met het bijwerken van collecties of het ongedaan maken van de publicatie ervan, kunt u de publicatie van de collectie ongedaan maken of de collectie verwijderen en deze vervolgens opnieuw maken. Een andere optie, die bijzonder handig is als een collectie op het hoogste niveau hierdoor wordt getroffen, is om het volgende te doen:

 1. Wijs een andere lay-out toe.
 2. Verwijder alle inhoud van de collectie en voeg deze opnieuw toe.
 3. Publiceer de collectie opnieuw als deze al was gepubliceerd.

 

(27 november) Hotfix voor lettertypen

Met de release 2015.7 worden eerder geüploade lettertypen geconverteerd voor ondersteuning van de nieuwe workflow voor lettertypen. Het programmateam heeft vastgesteld dat niet alle lettertypen goed werden geconverteerd en heeft op 27 november een hotfix uitgebracht om dit probleem op te lossen. Alle eerder geüploade lettertypen moeten nu worden weergegeven in de sectie Lettertypen van de portal. Als u uw app tussen 24 en 27 november opnieuw hebt ontwikkeld, zijn sommige lettertypen mogelijk niet geconverteerd. U kunt het beste uw app opnieuw ontwikkelen om ervoor te zorgen dat alle lettertypen beschikbaar zijn.

Opgeloste problemen in de release 2015.7 (24 november 2015)

 

Opgeloste problemen in de iOS-viewer

 • Bij analyserapportage worden de advertentiestatistieken voor artikelen die zijn gemarkeerd als Advertentie, nu op de juiste wijze verzonden. (4081434)
 • Er is een probleem opgelost waarbij de iOS-app soms vastloopt wanneer de gebruiker gedownloade gegevens wist en vervolgens veegt om naar een andere collectie te gaan. (4081897)
 • Er is een probleem opgelost waarbij een gedownloade collectie af en toe niet correct werd aangegeven in de interface. (4085695)
 • Er is een probleem opgelost waarbij met tikken op een hotspot op onverwachte wijze door het artikel werd gebladerd. (4073904)
 • Bij het dubbeltikken op een hyperlinkoverlay wordt in DPS 2015 nu ingezoomd op de pagina, net als in DPS 2014. (4053849)
 • De downloadknop voor de collectie verwijst nu naar de titel van de collectie in plaats van de naam van de collectie. (4076304)
 • In het pictogram voor het downloaden van een collectie wordt geen waarschuwingspictogram meer weergegeven nadat de collectie is bijgewerkt met minder onderliggende items. (4085004)
 • Afbeeldingen van bladerpagina's worden nu geladen via fading in plaats via pop-up. (4018958)
 • De afbeelding die tijdens het laden van het artikel in de 'speldenprik' wordt weergegeven, wordt nu goed geschaald. (4009486)

Opgeloste problemen in de Android-viewer

 • Er is een probleem opgelost waarbij de updates in behandeling voor de collectie op het hoogste niveau niet werden toegepast wanneer de app opnieuw werd opgestart. (4080722)
 • Er is een probleem opgelost waarbij softwareknoppen niet werden toegepast in de liggende modus. (4077011)
 • Het waarschuwingsbericht voor het verwijderen van gedownloade collecties is duidelijker geworden. (4076914)
 • Er is een probleem opgelost waarbij achterwaartse navigatie niet altijd naar behoren werkte. (4073961)
 • HTML-artikelen worden nu op de juiste wijze weergegeven, zelfs als de artikelen speciale tekens bevatten. (4073182)
 • Er is een probleem opgelost waarbij de lege velden in kaarten niet goed werden samengevouwen. (4062549)
 • Als u de instelling van Toegang tot artikel wijzigt voor een artikel in de collectie op het hoogste niveau, wordt het artikel nu goed bijgewerkt wanneer de gebruiker de collectie bijwerkt.(4057781)
 • Product-id 's worden nu goed verwerkt met de analyserapportage. (4055742)
 • Voor de analysefunctie bevatten CollectionView en CollectionOpen nu de waarde layoutName. (4055730)
 • Er is een toegankelijkheidsprobleem opgelost waarbij de inhoudsbeschrijving voor Read from Top (Vanaf bovenaan lezen) in sommige gevallen niet werd gelezen. (4081416)
 • Er is een toegankelijkheidsprobleem opgelost waarbij TalkBack het onjuiste aantal items rapporteerde voor een collectie met banners. (3993491)
 • Er is een toegankelijkheidsprobleem opgelost waarbij TalkBack het onjuiste aantal items rapporteerde voor een collectie met gemeten artikelen. (3973797)
 • Er is een toegankelijkheidsprobleem opgelost waarbij de inhoud niet werd gelezen bij een veeggebaar met twee vingers. (3912634)

Opgeloste problemen in de Windows-viewer

 • In de DPS Preflight-app kunnen gebruikers nu een Enterprise ID gebruiken om zich aan te melden. (4079373)
 • In de DPS Preflight-app wordt de lijst met projecten nu correct bijgewerkt wanneer opnieuw verbinding wordt gemaakt met WiFi. (4080732)
 • Als het dialoogvenster Aanmelden wordt weergegeven wanneer een collectie wordt gedownload, is de optie voor aanmelden nu beschikbaar. (4077024)

Opgeloste problemen voor DPS 2015 Services

 • Er is een probleem voor met batchbewerking van collecties opgelost waarbij lay-outs niet volledig werden geladen als deze twee keer of vaker werden gewijzigd. (4078409)

Opgeloste problemen in release 2015.6 (27 oktober 2015)

Deze opgeloste problemen zijn opgenomen in de release DPS 2015.6. Ontwikkel uw app opnieuw om te profiteren van de verbeteringen in de viewer.

Opgeloste problemen in de iOS-viewer

 • (Hotfix van 10 november) In iOS werken koppelingen naar de app nu goed op bestemmingspagina's in in-app browsers, zoals Facebook en Twitter. (4085101)
 • Als een artikel in een gedownloade collectie wordt bijgewerkt, wordt dit nu aan de download toegevoegd nadat u op de knop Bijwerken hebt getikt. (4073796)
 • Wanneer u een collectie hebt gedownload, worden nu alle items in de collectie gedownload, niet alleen de eerste vijftig items. (4070240)
 • Wanneer de app op de achtergrond wordt uitgevoerd tijdens het downloaden van een collectie, wordt de download nu niet meer onderbroken of afgebroken door een time-out. (4069718)
 • Als u nu op een navto-koppeling in een 'weesartikel' (een artikel dat niet tot een collectie behoort) tikt, werkt dit naar behoren. (4069713)
 • Als u offline bent en op een koppeling tikt naar een artikel dat nog niet in de cache staat of nog niet is gedownload, wordt nu een foutmelding weergegeven. (4069628)
 • Er is een probleem opgelost waarbij tekst in bepaalde lettertypen op kaarten niet altijd goed werd bijgesneden. (4068567)
 • Als u het downloaden van een collectie hervat nadat u deze eerder had geannuleerd, wordt dit nu in de analyse gemeld. (4067988)
 • Schuifbalken worden niet langer achter de titelbalk verplaatst in bepaalde gevallen. (4067830)
 • De knop voor het downloaden van de collectie wordt nu alleen weergegeven als de gebruiker is gemachtigd voor alle artikelen in die collectie. (4066252)
 • Er is een probleem opgelost waarbij in de offlinemodus een navto-koppeling naar een artikel buiten de collectie niet naar dat artikel gaat als u dat artikel al eerder had bekeken. (4063562)
 • Een artikel wordt niet meer uit de cache verwijderd als de kijker de cachelimiet bereikt. (4062710)
 • Lokalisatietekenreeksen zijn niet meer langer dan de maximale breedte van het label voor Terug. (4054602)
 • Er is probleem met weergaveprestaties opgelost dat soms optrad wanneer u op een navto-koppeling naar een ander artikel tikte. (4049011)
 • Tekstberichten die via push zijn verzonden naar een collectie of artikel dat nog niet eerder is gedownload, worden niet langer geopend in een lege artikelweergave op het apparaat. (4074601)
 • Dieptekoppelingen voor delen op sociale netwerken gaan nu terug naar het artikel als de app is afgesloten. (4074617)

Opgeloste problemen in de Android-viewer

 • Er is een probleem opgelost waarbij bladerpagina's op sommige Android-apparaten niet op volledig scherm werden weergegeven. Witruimte wordt niet langer onderaan weergegeven. (4045623)
 • Er is een probleem opgelost waarbij er op sommige Android-apparaten niet helemaal tot onder aan de inhoud op bladerpagina's kon worden gebladerd. (4066307)
 • In Preflight-apps worden niet langer paywallschermen in Android-apps weergegeven. Alle inhoud is nu beschikbaar. (4071721)
 • Er is een probleem met de codering van URL's opgelost waardoor sommige artikelen niet konden worden gedownload. (4071583)
 • De instelling 'Terug naar Mijn projecten' is nu op de goede manier onder aan het appmenu vastgemaakt. (4056847)
 • Er is een probleem opgelost in de DPS Preflight-app waarbij er soms een foutmelding werd weergegeven bij terugkeer uit de projectweergave en vegen. (4073174)
 • Er is een probleem opgelost waarbij een ongeldig teken ertoe leidde dat artikelen niet konden worden gedownload. (4072497)
 • Als de gebruiker geen toegang tot een project heeft in de DPS Preflight-app, is de projectenlijst nu leeg en worden hierin niet langer de eerdere projecten van de gebruiker getoond. (4073774)
 • Er is een probleem opgelost waarbij de app vastliep als de collectie op het hoogste niveau leeg was. (4013012)

Opgeloste problemen in de Windows-viewer

 • In Preflight wordt het foutbericht 'Geen internetverbinding' nu goed weergegeven. (4065336)
 • Gebruikers kunnen zich nu met een Enterprise ID aanmelden in de DPS Preflight-app voor Windows.
 • Het downloaden van een artikel mislukt niet meer wanneer het artikelbestand groot is en de netwerkverbinding traag is. (4071631)
 • In de DPS Preflight-app voor Windows worden hoofdaccounts nu in alfabetische volgorde gesorteerd. (4069630)
 • De navigatiebalk bij het artikel toont nu de titel en de balk wordt goed gesloten nadat u naar een HTML-artikel met een ankerkoppeling navigeert. (4073861)
 • Er is een probleem opgelost met betrekking tot de Preflight-rechten voor nieuwe projecten. (4066206)

 

Opgeloste problemen voor DPS 2015 Services

 • Er is een probleem opgelost waarbij er tijdens het uploaden van inhoud via de API soms een IOException werd geretourneerd bij het genereren van verkleinde voorbeeldafbeeldingen. (4059377)

Opgeloste problemen in release 2015.5 (2 oktober 2015)

Deze opgeloste problemen zijn opgenomen in de release DPS 2015.5. Ontwikkel uw app opnieuw om te profiteren van de verbeteringen in de viewer.

Opgeloste problemen in de iOS-viewer

 • Klikken op URL's worden nu correct gerapporteerd. (4061809)
 • Het appmenu bevat niet langer ruimte voor een 4x3-merkafbeelding op volledige breedte als de gebruiker een kleine merkafbeelding opgeeft. (4056714)
 • Wanneer de collectie op het hoogste navigatieniveau automatisch wordt bijgewerkt, wordt niet meer de updateprompt kort weergegeven. (4049964)
 • Verschillende problemen opgelost met navto-koppelingen tussen artikelen. (4050048, 4049850, 4041458)
 • Problemen opgelost die optreden wanneer gebruikers tikken op een navto-koppeling naar een artikel dat overlays bevat die automatisch worden afgespeeld. (4049879, 4041546)
 • Bij het laden van een bladerpagina wordt er niet meer kort een zwarte achtergrond met een witte spinner weergegeven. (4049001)
 • De viewer reageert nu correct wanneer op een relatieve navto://-koppeling naar ander artikel buiten het huidige serverpaginabereik wordt getikt. (4048247)
 • Als u op een navto-koppeling naar een artikel buiten de huidige pagina hebt getikt en vervolgens teruggaat naar de bladerweergave via het vegen van de rand of zoomen met knijpbeweging, gaat u niet meer naar de verkeerde kaart. (4048152)
 • Wanneer u op een navto-koppeling naar een artikel buiten de huidige pagina tikt, gaat u nu naar de opgegeven pagina van het doelartikel. (4048147)
 • Prestaties: er treedt geen vertraging meer op wanneer u tikt op een koppeling naar een artikel dat zich niet in dezelfde collectie bevindt. (4034898)

Opgeloste problemen in de Android-viewer

 • Marges en rugmarges voor lay-outs worden niet meer genegeerd wanneer ze worden gedefinieerd als percentage. (4057545)
 • Wanneer een collectie wordt geopend op de inhoudsweergave, wordt de paywall niet meer weergegeven nadat de aankoop op Google Play is voltooid. (4051864)
 • chrome://inspect werkt nu correct. (4054642)
 • Verschillende problemen opgelost met betrekking tot niet-werkende updates van inhoud in Android-apps. (4043982, 4011569)
 • Er is een probleem opgelost voor Android-apps die een in-place update uitvoerden van een eerdere Digital Publishing Suite-app (DPS 2014). Deze downloadfout heeft geen invloed op DPS 2015-apps voor Android die nieuw aan de winkel zijn toegevoegd. Om de oplossing toe te passen, moet u uw Android-app opnieuw ontwikkelen en opnieuw bij Google Play indienen. (Foutnr. 4069679)

Opgeloste problemen in portal en services

 • Bij het weergeven van een voorvertoning van kaarten trad er soms overlapping tussen de inhoud en de onderrand op. Dit probleem is opgelost. (4054468)
 • Probleem opgelost waarbij de voorvertoning vastliep. (4044886)

Opgeloste problemen in release 2015.4 (14 september 2015)

Deze prestatieverbeteringen en opgeloste problemen zijn opgenomen in de DPS 2015.4-release. Ontwikkel uw app opnieuw om te profiteren van de verbeteringen in de viewer.

Prestatieverbeteringen voor de viewer

 • De kaarten en lay-outs worden vloeiender weergegeven wanneer bladerpagina's worden geladen.
 • iOS-apps worden ongeveer 50% sneller gestart.

Opgeloste problemen in de iOS-viewer

 • De optie 'Aankopen herstellen' wordt verwijderd wanneer de app geen mogelijkheid biedt om aankopen te doen. (4025291)
 • Het probleem waarbij HTML-gebaren ervoor zorgen dat apparaten met iOS 9 vastlopen, is opgelost. (4036498)
 • Onregelmatig probleem opgelost met het bijwerken van inhoud in de collectie op het hoogste niveau waardoor er lege inhoud werd weergegeven. U kunt dit probleem omzeilen door de app te verwijderen/opnieuw te installeren. (4036635, 4048350)
 • Gebruikers kunnen nu veeggebaren in een schuifbaar frame gebruiken om naar het volgende artikel of volgende pagina in een artikel te gaan, zelfs als de inhoud wordt weergegeven met een letterboxindeling. (4039642)
 • Helvetica Neue is niet meer het vaste standaardlettertype. In plaats daarvan wordt er een systeemlettertype gebruikt. (4003905)
 • Het bericht 'Inhoud niet gevonden' wordt niet meer weergegeven wanneer de app wordt gestart via een hyperlink. (4023834)
 • Probleem opgelost waarbij de app vastloopt wanneer er twee keer achterelkaar op een navto-koppeling naar een artikel in een andere collectie wordt getikt of wanneer er op een andere koppeling wordt getikt voordat het artikel van de eerdere koppeling is geopend. (4034214)
 • Er wordt nu een bijgewerkte miniatuur van de kaart in de bladerweergave weergegeven nadat op de updateprompt is getikt als het item meerdere keren wordt bijgewerkt. (4034946)
 • Probleem opgelost waarbij de gebruiker geen toegang tot een collectie in de collectie op het hoogste niveau heeft nadat de items in de collectie op het hoogste niveau opnieuw zijn gerangschikt. (4037360)
 • Er wordt geen grijze spinner meer weergegeven in de bladerweergave nadat wordt teruggetikt vanuit een collectie die meteen met bepaalde inhoud is geopend. (4040869)
 • Wanneer u op een navto-koppeling naar een artikel klikt, reageert de viewer nu naar verwachting op de tik en wordt het artikel goed geladen. (4041552)
 • HTML-artikelen worden nu naar behoren geladen, zelfs wanneer de inhoud een iframe bevat dat naar een externe URL verwijst wanneer het apparaat offline is. (4042445)
 • Probleem opgelost met de weergave van kaarten waarvan de marges zijn opgegeven in percentages. (4044300)
 • De metagegevens in lay-outs worden niet af en toe meer afgebroken wanneer er nog ruimte beschikbaar is. (4047300)
 • Probleem opgelost met het niet correct weergeven van artikelen vanwege een probleem met iframe-video's. (4050002)
 • De tekst 'Tik om te vernieuwen' overlapt in de liggende modus op iPhone 5-apparaten niet meer met de grijze balk 'Inhoud niet gevonden'. (3990660)
 • Updates voor de volgorde van collecties in de collectie op het hoogste niveau worden nu gerespecteerd wanneer de app op de achtergrond of voorgrond wordt weergegeven. (3997304)
 • U kunt een weboverlay die in schuifbaar frame is genest, nu schuiven. (4008467)
 • De navigatie via het menu in de bladerweergave om in de collectie op het hoogste niveau te bladeren, wordt nu goed weergegeven. (4010899)
 • De HTML-hyperlinks naar een anker in hetzelfde artikel werken nu goed. (4025918)
 • De bovenste navigatiebalk wordt nu meteen weergegeven wanneer er een lange drukgebaar wordt gebruikt. (4032756)
 • Resultaten worden nu goed weergegeven in het scherm met betalingsopties van de paywall. (4032780)
 • De bladerweergave keert niet terug naar de vorige bladerweergaven wanneer een gebruiker naar de volgende veegt nadat er een nieuwe collectie aan de collectie op het hoogste niveau is toegevoegd en de bladerpagina voor de eerste keer wordt bijgewerkt. (4033413)

Opgeloste problemen in de Android-viewer

 • De window.applicationcache-API's werken nu goed in webinhoud. (4036472)
 • Probleem opgelost waarbij het geforceerd afsluiten van de app na een terugveeggebaar in een collectie met meer dan 100 artikelen resulteert in het vastlopen van de viewer. (4036478)
 • Probleem opgelost met het vastlopen van artikelen bij het terugvegen in een collectie met een groot aantal artikelen, waardoor de gebruiker niet verder kon vegen. (4033442)
 • Probleem opgelost waarbij het laatste artikel in de bladerweergave van een grote collectie na navigatie niet werd geladen. (4034948)
 • Het app-menu is niet meer leeg wanneer er geen internetverbinding is. (4047393)
 • Er wordt geen geluid meer afgespeeld wanneer op de merkafbeelding in de afbeelding van het app-menu wordt getikt. (4039681)
 • De items in het app-menu worden in de voorbeeldmodus niet meer afgedekt door tekst. (4039611)
 • Het apparaat blijft nu reageren nadat het is vastgelopen op een artikel in een grote collectie. (4035848)

Opgeloste problemen in de Windows-viewer

 • Probleem opgelost waarbij meer video- en audiobestanden uit aangrenzende artikelen worden afgespeeld zonder dat ze door de gebruiker of de functie voor automatisch afspelen zijn gestart. (4035054)
 • Als een artikel een resource met %20 in de bestandsnaam bevat, kan deze nu worden gedownload in een Windows-voorvertoningsapp. (4019687)
 • Wanneer de WiFi-verbinding van het apparaat wordt verbroken, werken de knop Vorige en de menunavigatie nu naar behoren in Windows-apps. (4034917, 4034913)
 • Het downloaden van artikelen met een mislukte downloadstatus wordt onmiddellijk hervat. (4033417)

Oplossing voor de InDesign-plug-in

Probleem opgelost waarbij Edge-animaties in geëxporteerde artikelen van InDesign niet reageerden. De updates voor de InDesign-plug-in zijn binnen een paar weken na deze release beschikbaar. (4041487)

Opgeloste problemen in portal en services

 • Banners kunnen nu worden toegewezen aan kaarten op basis van de metagegevens van de functie Belang.
 • Probleem opgelost waarbij bij het filteren van inhoud af en toe gegevens ontbraken. (4044792)
 • Probleem opgelost dat optrad bij het bijwerken van collecties met lege inhoud. (4035751)
 • Probleem opgelost dat optrad bij het selecteren of deselecteren van kaarten of lay-outs in twee collecties die naar elkaar verwijzen. (4034887)

Opgeloste problemen in release 2015.3 (25 augustus 2015)

Deze prestatieverbeteringen en opgeloste problemen zijn opgenomen in de DPS 2015.3-release. Ontwikkel uw app opnieuw om te profiteren van deze verbeteringen.

Prestatieverbeteringen van de viewer in de releases van augustus

 • Prestatieverbeteringen voor het opstarten van apps op alle platforms. Uit tests is gebleken dat iOS-apps ongeveer 40% sneller worden geladen, Android-apps meer dan 40% sneller worden geladen en Windows-apps 45% sneller worden geladen dan de bèta-apps van juli.
 • Prestatieverbeteringen voor artikeldownloads. Uit tests is gebleken dat artikelen in iOS-apps ongeveer 30% sneller worden geladen, in Android-apps 45% sneller worden geladen en in Windows-apps 30% sneller worden geladen in vergelijking met de bèta-apps van juli.
 • De prestaties voor gebaren, zoals vegen tussen artikelen, zijn nu veel vloeiender op alle platforms.
 • De viewerteams zullen blijven werken aan verbeteringen met betrekking tot de snelheid en prestaties van apps op alle platforms.

Opgeloste problemen in portal en services

 • Probleem opgelost waarbij de bewerkte afbeeldingen die dezelfde resolutie hebben als de oorspronkelijk afbeelding, niet werden geüpload, tenzij de metagegevens waren bewerkt. (4032695)
 • Bij het filteren van inhoud op basis van trefwoorden, werden bepaalde trefwoorden die werden gescheiden door een komma gevolgd door een spatie, niet gevonden. (4017694)
 • Het dialoogvenster 'Uploadfout' wordt nu goed weergegeven. (4022622)
 • Er is een fout aangetroffen bij het selecteren of deselecteren van een collectie die een collectie bevat, waarbij de onderliggende collectie ook de bovenliggende collectie bevat. (4024329)
 • Inhouds- en collectieafbeeldingen worden niet meer geüpsampled in DPS 2015 Portal. (4024372)

Opgeloste problemen in de iOS-viewer

 • Als u in een artikel op een navto-koppeling op pagina 2 of hoger tikt, werkt de knop 'Vorige' nu naar behoren en keert u terug naar de vorige leespositie in plaats van pagina 1. (4037216)
 • Het app-menu wordt nu bijgewerkt wanneer er een nieuwe collectie beschikbaar is en wordt er niet meer gewacht tot de gebruiker naar een andere weergave veegt. (4033406)
 • Tikken op een navto-koppeling naar een artikel niet in een andere collectie werkt nu ook voor collecties die zijn ingesteld op 'Bladerpagina' of 'Inhoudsweergave'. (4031976)
 • Het foutbericht dat wordt weergegeven wanneer de viewer voor het eerst wordt gestart en geen configuratiegegevens kan ophalen, biedt nu betere feedback. (4031956)
 • Wanneer de overlay Pannen en zoomen in een artikel wordt uitgezoomd wordt het artikel niet meer gesloten. (4031864)
 • De video's met een MSO-status kunnen nu worden afgespeeld nadat de eerste video is afgespeeld. (4031079)
 • U hoeft niet meer op schuifbare frames te tikken om ze te activeren, wat resulteert in verbeterd gedrag. (4031074)
 • Wanneer 'Onthouden van leespositie' is ingeschakeld en u op de knop 'Vorige' tikt, springt u niet meer naar de verkeerde pagina. (4031061)
 • Als de app voor de eerste keer wordt gestart wanneer er geen internetverbinding beschikbaar is, is het gedrag van de app beter. (4030471)
 • Als u op een schermvullende video tikt waarvoor 'Pauzeren niet toestaan' is ingeschakeld, worden nu net als in DPS-apps de navigatiebalken in DPS 2015-apps weergegeven.  
 • Probleem opgelost waarbij de merkafbeelding niet apps werd weergegeven. (4028060)
 • Probleem opgelost waarbij de webweergaven niet in de juiste stand werden weergegeven als er op een banner werd getikt. (4027206)
 • Wanneer een inlinevideo zonder controller wordt gepauzeerd, wordt nu net als in DPS de witte afspeelknop op de video in DPS 2015 weergegeven. (4026609)
 • Het schuiven door een bladerpagina met veel kaarten verloopt nu vloeiender. (4018937)
 • Probleem opgelost waarbij een kaart na bepaalde veeggebaren niet goed werd weergegeven. (4013016)
 • Probleem opgelost waarbij gebruikers na vegen in een schuifbaar frame niet naar andere artikelen konden vegen. (4012244)
 • Probleem opgelost waarbij soms twee keer moest worden geveegd om naar een schuifbaar frame te bladeren en bij het vegen van een schuifbare pagina soms zowel de pagina als de overlay werd verschoven. (4010155)
 • Na het tikken op de knop 'Vorige' of de navto-koppeling op een pagina waarop overlays worden afgespeeld, wordt de overlay niet meer hersteld vlak voordat het artikel uit beeld verdwijnt. (4006394)
 • Als op een iPad een ingezoomde pan en zoom-overlay wordt uitgezoomd, wordt het hele artikel uitgezoomd naar het bovenliggende artikel en wordt niet alleen de overlay uitgezoomd. (4005572)
 • Met het vegen van de rand keert u nu terug naar het vorige artikel waarin op een navto-knop is getikt. (3992796)
 • Overlays die automatisch worden afgespeeld, worden niet meer gepauzeerd wanneer het bovenliggende artikel wordt weergegeven via een navto-koppeling. (3968274)

Opgeloste problemen in de Android-viewer

 • Probleem opgelost waarbij de app constant de status 'Update beschikbaar' heeft. (4026575)
 • De app loopt niet meer vast wanneer tijdens het downloaden van een artikel in het app-menu op een collectie wordt geklikt tijdens. (4022366)
 • De navto naar een artikel buiten de huidige collectie werkt nu goed. (4022019)
 • Toegankelijkheid: andere metagegevensvelden dan de titel worden nu correct gelezen. (4020931)
 • Probleem opgelost waarbij de app soms vastloopt wanneer in plaats van de bladerpagina voor de collectie op het hoogste meteen een artikel wordt weergegeven. (4020827)
 • Probleem opgelost waarbij de app soms vastloopt wanneer tijdens het bladeren op een artikel wordt getikt. (4018942)
 • De gelokaliseerde tekenreeksen 'Build' (Versie) en 'Version' (Versie) op de pagina 'Settings' (Instellingen) hebben niet meer dezelfde vertaling. (4027055)
 • Voor Samsung-tablets en -telefoons met KitKat (4.4) wordt de tekstselectiebalk in HTML-artikelen niet langer automatisch verborgen. (4013005)

Opgeloste problemen in de Windows-viewer

 • De lay-out van de bladerweergave wordt niet langer verkeerd getekend nadat een gebruiker het toetsenbord heeft losgekoppeld en de lay-out wordt gewijzigd van horizontaal in verticaal. (3993608)
 • De knop 'Opnieuw proberen' wordt niet weergegeven in de blader- en inhoudsweergave wanneer er geen internetverbinding is, het downloaden is mislukt en de inhoud niet kan worden gedownload. Dit gedrag komt nu overeen met het gedrag in Android en iOS. (4018279)
 • Een artikel dat een resource met '%20' in de bestandsnaam bevat, wordt nu gewoon gedownload. (4018289)
 • Probleem opgelost waarbij de leespositie soms verloren ging wanneer vanuit verschillende collecties naar een artikel wordt verwezen. (4018976)
 • Er wordt nu een foutbericht weergegeven wanneer er een 404- of 500-fout voor een weergaveverzoek wordt geretourneerd. (4023739)
 • De achterwaartse navigatie springt niet meer naar het verkeerde artikel in de collectie wanneer de navto-koppelingen in een andere collectie worden gebruikt. (4024490)
 • Banners met koppelingen naar mp4-video 's werken nu goed. (4027299)
 • De voortgangsring voor het downloaden van de bladerpagina wordt nu niet meer weergegeven nadat alle elementen van de bladerweergave al zijn geladen. Wordt alleen gesloten wanneer de gebruiker een van de entiteiten opent. (4027304)
 • Beveiligde artikelen kunnen nu offline worden bekeken. (4027344)
 • De vertalingen voor 'Build' en 'Version' (Versie) op de pagina 'Info' zijn niet meer hetzelfde. (4027445)
 • Wanneer de app-browser is geopend en het apparaat wordt gedraaid of het scherm wordt gesplitst, wordt er geen zwart scherm in plaats van inhoud meer weergegeven. (4028832)
 • De app geeft geen wit scherm en navigatiebalken meer weer wanneer het apparaat wordt gedraaid of het scherm wordt gesplitst. (4028857)
 • Er wordt nu een foutbericht weergegeven voor collecties die in de inhoudsweergave worden geopend wanneer er geen WiFi-verbinding is. (4028878)
 • Het foutscherm 'Geen internetverbinding' wordt niet meer weergegeven voor gedownloade inhoud wanneer de WiFi-verbinding is uitgeschakeld. (4033496)
 • De tekenreeks 'Annuleren' voor de annuleringsknop is nu ook beschikbaar op de aanmeldingspagina. (4033744)
 • De tekenreeks 'Sign Out' (Afmelden) is nu gelokaliseerd. (4034393)
 • Het pictogram in het tekstveld van de aanmeldingspagina wordt nu volledig weergegeven. (4035253)
 • Analyse: viewertype is niet meer altijd ingesteld op Ontwikkeling. (4036534)
 • Analyse: de app verzendt niet langer entityName als cont.productId. (4036555)

 

Opgeloste problemen in release 2015.2.2 (3 augustus 2015)

Opgeloste problemen in de iOS-viewer

 • 4025220 De achtergrondafbeelding in een bladerweergave wordt tijdens het schuiven of na het tikken op een kaart niet meer verplaatst.
 • 4024464 Downloaden op de achtergrond werkt nu naar behoren.
 • 4022383 Het afspelen van de video en audio wordt nu afgebroken wanneer de gebruiker het artikel verlaat.
 • 4022362 De video in een artikel dat horizontale veegbewegingen ondersteunt, wordt nu goed afgespeeld als de gebruiker naar een andere pagina veegt en vervolgens terugkeert naar de pagina met de video.
 • 4021499 Nadat de video is voltooid, wordt deze nu voor een tweede keer afgespeeld en blijft de gebruiker in het artikel.
 • 4021284 Multistatusobjecten reageren nu goed op tikken na knijpen en zoomen van het artikel.
 • 4020836 Edge Animate-weboverlay wordt nu goed uitgelijnd voor gemigreerde inhoud.
 • 4020822 Er worden geen witte schermen meer weergegeven in de artikelweergave voor artikelen waarop de meetpaywall is toegepast en de gebruiker de app al enkele minuten gebruikt.
 • 4020044 Het artikel wordt nu, nadat er herhaaldelijk door middel van gebaren is in- en uitgezoomd, goed geladen en zonder witruimte weergegeven.
 • 4017624 Kaarten worden nu goed weergegeven, zelfs als de afbeelding niet kan worden opgehaald of er geen afbeelding is toegewezen.
 • 4012244 Probleem opgelost waarbij gebruikers na vegen in een schuifbaar frame niet naar andere artikelen konden vegen.
 • 4012206 Bladerpagina op het hoogste niveau wordt niet meer leeg weergegeven wanneer deze meer dan 100 items bevat.
 • 4006434 Probleem opgelost waarbij gebruikers het dialoogvenster 'Mijn account' niet konden weergeven als de aanroep van iTunes was mislukt.
 • 4005647 Lange tekenreeksen op kaarten in de bladerweergave worden niet opnieuw samengesteld en verplaatst.
 • 4005583 De titels van artikelen worden nu sneller weergegeven bij het vegen tussen artikelen die nog niet zijn geladen.
 • 4004655 Wanneer een artikel in de liggende modus op de iPhone 6 Plus wordt weergegeven, wordt de navigatiebalk na een tik nu goed gesloten.
 • 4003943 De navigatiebalk wordt nu goed gesloten nadat er een artikel vanaf een kaart in de bladerweergave is geopend.
 • 3998060 Het gedrag is verbeterd wanneer gebruikers een bladerpagina wegvegen die nog niet klaar is met het tekenen van kaarten.
 • 3997221 Het vegen tussen artikelen verloop veel vloeiender.
 • 3993659 Probleem opgelost met het pauzeer-/afspeelgedrag voor achtergrondaudio in HTML-artikelen.
 • 3993621 Probleem opgelost met het gedrag van artikelen die alleen horizontale veeggebaren ondersteunen.
 • 3850246 Probleem opgelost waarbij het veeggebaar voor een webinhoud-overlay soms op de pagina in plaats van op de overlay wordt toegepast.

Prestatieverbeteringen voor iOS

 • Artikelen worden 30% sneller gedownload dan in de vorige release.
 • Het lettertypegebruik voor kaartmetagegevens is geoptimaliseerd.
 • Kaartlay-outs worden sneller weergegeven wanneer door bladerpagina's wordt geveegd.
 • De metagegevens van een artikel worden sneller weergegeven wanneer door artikelen wordt geveegd.
 • Alleen die middelen worden gedownload die zijn opgenomen als onderdeel van een artikel.
 • Verbeterde prestaties bij het schuiven door bladerpagina's.

Opgeloste problemen voor Android

 • 4020936: Toegankelijkheidsprobleem opgelost zodat de inhoud van het artikel van de eerste kaart op de bladerpagina kan worden gelezen.
 • 4018986: Probleem opgelost waarbij een tik op een navto-koppeling soms een crash veroorzaakt.
 • 4018295: De gemigreerde HTML-inhoud werkt nu goed op apparaten met Android 4.4 KitKat.
 • 4018284: Het bericht 'Inhoud niet gevonden' knippert niet meer totdat de inhoud van het artikel wordt weergegeven bij een koppeling naar een artikel buiten de collectie.
 • 4016977: Probleem met het vastlopen van app opgelost dat zich voordoet wanneer er een app met een verwijzing naar een ongeldig account wordt gestart.
 • 4013001: Wanneer een app wordt gestart zonder netwerkverbinding en de netwerkverbinding wordt hersteld, is nu de aanmeldingsoptie beschikbaar.
 • 4012266: Als er offline wordt afgemeld, wordt de gebruiker na herstel van de netwerkverbinding niet meer automatisch weer aangemeld.
 • 4012186: Als een artikel niet wordt gevonden, wordt nu het juiste foutbericht weergegeven.
 • 4011611: Probleem opgelost waarbij de app tijdens het navigeren tussen collecties soms vastloopt.
 • 4010973: Wanneer de publicatie van een artikel ongedaan wordt gemaakt en niet op de updateprompt wordt getikt, kan nu het juiste artikel worden geopend.
 • 4010814: Als Voorvertoning inschakelen is geselecteerd voor een app, wordt er nu een bericht met meer informatie weergegeven als er niet op het pictogram Voorvertoning is geklikt voordat de app wordt gestart.
 • 4010202: Probleem opgelost waarbij in sommige gevallen niet het juiste artikel wordt geladen wanneer op de kaartafbeelding is getikt.
 • 4009620: Probleem opgelost waarbij de gebruiker zich lijkt te hebben afgemeld maar, nadat de integrator bij de server was afgemeld, nog steeds recht had op eerder gedownloade artikelen met directe machtigingen.
 • 4008602/4007189: De app loopt niet meer vast wanneer in de artikelweergave van een relatieve navto-koppeling op de knop 'Vorige' wordt getikt.
 • 4008579: De titels van artikelen die Chinese/Japanse/Koreaanse (CJK) tekens bevatten, worden nu goed weergegeven.
 • 4006334: Probleem opgelost met het vastlopen van de app wanneer in een collectie met meer dan 120 artikelen wordt genavigeerd.
 • Er zijn verschillende prestatieproblemen opgelost om het schuiven tussen de bladerpagina's vloeiender te maken.

Opgeloste problemen voor Windows

 • 4020395: Probleem opgelost waarbij het foutbericht “Kan de eigenschap 'getLatestVersion' van niet-gedefinieerde of null-verwijzingen niet ophalen” werd weergegeven wanneer de gebruiker naar bepaalde collecties navigeerde.
 • 4017721: PDF-artikelen worden nu correct weergegeven en de PDF-voorvertoningsminiaturen ontbreken niet meer voor deze artikelen.
 • 4010960: De video wordt nu op de juiste wijze hersteld wanneer de gebruiker de pagina verlaat en weer terugkeert.
 • 4010947/4010104: De HTML-inhoud wordt nu in het artikel geladen, inclusief de koptekst en dia's.
 • 4009489: De afbeelding die tijdens het laden van het artikel in de 'speldenprik' wordt weergegeven, wordt nu goed geschaald.
 • 4008490: Verbeterde navigatie in de bladerweergave.
 • 4007819: Als Voorvertoning inschakelen is geselecteerd voor een app, wordt er nu een bericht met meer informatie weergegeven als er niet op het pictogram Voorvertoning is geklikt voordat de app wordt gestart.
 • 4007173: Wanneer vanuit de inhoudsweergave terug wordt genavigeerd, worden de updates niet meer automatisch toegepast.
 • 4007150/4002374: Probleem opgelost met updates die niet worden doorgezet.
 • 4005610: Probleem opgelost waarbij updates werden weergegeven voordat op het updatebericht was getikt.
 • 4004019: Probleem met weboverlays opgelost.
 • 4000589: Wanneer nu op een lege collectie wordt getikt, gedraagt de collectie zich naar behoren en wordt de downloadspinner niet meer eindeloos weergegeven.
 • 3999925: Probleem in het dialoogvenster Aanmelden opgelost zodat Tab- en Shift+Tab-acties zijn toegestaan.
 • 3999863: De knop Vorige knippert niet meer wanneer de gebruiker veegt om te navigeren of een item in een menu selecteert om te navigeren.
 • 3998955: Aangepaste kaart wordt nu goed weergegeven, zelfs als de naam van de kaart geen punt (.) bevat.
 • 3998120: De kaartupdates zijn nu permanent.
 • 3998074: De pictogrammen en titel worden nu correct op de navigatiebalk gepositioneerd.
 • 3998068: Probleem opgelost met de weergave van de downloadspinner.
 • 3997220: Probleem met de toegankelijkheid opgelost waarbij het geopende menu kon worden gesloten wanneer Narrator was ingeschakeld.
 • 3995429: Als de WiFi-verbinding na het starten van de download wordt verbroken, geeft de app nu het juiste foutbericht weer: 'Geen internetverbinding'.
 • 3967588: De koppelingen navto://relative/first werken nu wel goed.
 • 3953057: Wanneer de schijf bijna vol is en de gebruiker een artikel probeert te downloaden, loopt de download niet meer vast.