Secties maken

Met de functie Secties (alleen iPad) kunnen uw klanten afzonderlijke secties downloaden van een folio dat u definieert. U kunt bijvoorbeeld een folio opdelen in de secties Nieuws, Sport, Zakelijk, Mode en Geld. Uw klanten hebben dan de keuze om artikelen van alleen bepaalde secties of van alle secties tegelijk te downloaden.

Secties toewijzen

Geef sectie-informatie op voor elk artikel in de editor van de Folio Producer. Gebruik dezelfde sectienaam voor ten minste twee artikelen. Maak voor de beste resultaten een folio met versie 24 of hoger en gebruik het deelvenster Folio Builder om de artikelen in het folio bij te werken en sectieomslagafbeeldingen te genereren. Gebruik een viewer met versie 24 of later om secties weer te geven

U kunt ook secties voor artikelen opgeven met behulp van de <section>-tag in het sidecar.xml-bestand. Zie Een metagegevensbestand (sidecar.xml) maken voor het importeren van artikelen.

Hoe secties werken

Als u sectie-informatie voor artikelen in een folio opgeeft, verschijnt de knop Weergeven in de viewerbibliotheek op de iPad in plaats van een knop Downloaden of Aanschaffen. Wanneer u op de knop Weergeven tikt, worden de secties weergegeven die beschikbaar zijn in dat artikel. De eerste pagina van het eerste artikel in elke sectie wordt gebruikt als sectieomslagafbeelding. Wanneer een gebruiker op de sectieomslagafbeelding tikt, worden alle artikelen in die sectie gedownload of weergegeven.

Elk artikel waarvoor geen sectie-informatie is opgegeven, wordt gedownload zonder secties. Als u bijvoorbeeld geen sectie-informatie voor het omslagartikel en het inhoudsopgave-artikel opgeeft, worden deze artikelen gedownload bij de eerste sectie die de gebruiker downloadt.

Als u in een folio met secties op de knop Inhoudsopgave tikt, worden op dit moment alleen de sectietitels getoond, niet de artikelen. Als u in de inhoudsopgave op een sectienaam tikt, gaat u naar het eerste artikel in deze sectie.

De oorspronkelijke artikelvolgorde blijft behouden in folio's met secties. Voor de beste resultaten dient u artikelen in dezelfde sectie naast elkaar te groeperen in het folio.

Opmerking:

Wanneer een gebruiker één sectie downloadt, telt dit als een volledige foliodownload. Daaropvolgende downloads van secties in hetzelfde folio tellen niet als downloads.

Secties aan een bestaand folio toevoegen of secties van een bestaand folio verwijderen

U hoeft niet per se een folio te bewerken om secties te verwijderen of toe te voegen. In plaats daarvan kunt u het bestaande folio verwijderen en een nieuw folio maken waarin de secties zijn gewijzigd. 

Secties testen

Als u de functie Secties wilt testen, maakt u een ontwikkelings-app voor de iPad. Secties worden niet volledig in de Adobe Content Viewer geïmplementeerd.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account