Sociaal delen gebruiken

Bent u het juiste artikel aan het lezen?

Dit artikel verwijst naar Digital Publishing Suite. Zie Sociaal delen inschakelen voor artikelen in Experience Manager Mobile.

Wanneer u een aangepaste viewer-app voor meerdere uitgaven voor de iPad of iPhone maakt, kunt u sociaal delen inschakelen. Uw klanten kunnen of u kunt een optie in uw viewer-app kiezen om het artikel te delen via Facebook, Twitter, Pinterest en e-mail of door gebruik te maken van kopiëren en plakken. Het bericht dat u deelt, bevat een koppeling naar het artikel.

Als u de optie “Content Viewer for Web” inschakelt, kan iedereen die op een computer op de artikelkoppeling klikt, in een webbrowser de artikelinhoud in de Adobe Content Viewer voor het web (ook wel de webviewer genoemd) bekijken. Iedereen die op een iPad op de artikelkoppeling tikt, kan een versie voor de Mobile Safari Web Viewer van het artikel (ook wel de artikelviewer genoemd) bekijken. Iedereen die een iPhone op de artikelkoppeling tikt, kan de app openen of downloaden en het artikel bekijken als u de uitvoering correct hebt ingesteld.

Als het artikel in een handelsversie van een folio is beveiligd, wordt een paywall weergegeven in de artikelen in de webviewer op een computer en de artikelviewer voor de iPad. Een paywall kan ook worden gebruikt voor artikelen waarvoor de optie “Metered” is ingesteld als de gebruiker de weergavelimiet voor dergelijke artikelen heeft bereikt. Voor v29 en nieuwere apps wordt er geen paywall weergegeven bij artikelen die zijn gemarkeerd als Free of bij artikelen in een folio dat als Free is gepubliceerd.

Zie Integrating social sharing into DPS apps (Engelstalig) voor meer informatie over de workflow voor sociale media.

Overzicht van stappen om sociaal delen in uw app in te schakelen

Voer de volgende stappen uit (in willekeurige volgorde) om sociaal delen in uw app in te schakelen.

 1. Schakel tijdens het ontwikkelen van uw app in DPS App Builder de optie “Enable Sharing” in om sociaal delen in te schakelen.

  Sociaal delen inschakelen in een app

  Op iOS 7-apparaten bepaalt het activity sheet welke opties voor delen beschikbaar zijn in het menu van uw app. Selecteer de optie “Enable Sharing”. Voor iOS 6-apparaten is het menu voor delen via sociale media niet meer beschikbaar in apps die na 11 februari 2014 zijn gemaakt. Dit komt door de nieuwe beperkingen met betrekking tot de referentie van de advertentie-id in de SDK voor Facebook. De opties onder “iOS 6 Specific Settings” zijn niet meer van toepassing.

  Opmerking: Apple geeft in iOS 7 momenteel Facebook of Twitter niet weer in het menu voor delen voor apps die niet van Apple zijn als de lezer geen Facebook- of Twitter-referenties heeft opgegeven bij de iOS-instellingen. Om de lezer te informeren over het inschakelen van delen via Facebook of Twitter, wordt een dialoogvenster van DPS weergegeven waarin de gebruiker wordt gevraagd referenties in te voeren. De lezer kan het dialoogvenster negeren of de herinneringsoptie selecteren om het dialoogvenster opnieuw weer te geven bij de volgende keer dat er wordt gedeeld.

 2. Gebruik het hulpmiddel Account Administration om de toepassings-URL voor iTunes op te geven voor uw app.

  Met deze URL kunnen ontvangers tikken op een koppeling op een apparaat om de app te downloaden of te openen.

 3. Gebruik het hulpmiddel Account Administration om uw toepassingsaccount voor de webviewer te configureren. Selecteer Enable Content Viewer for Web en geef andere instellingen op. Zie Account Administration voor meer informatie.

  Sta toe dat gedeelde artikelen kunnen worden gelezen in de Content Viewer voor het web.

 4. Stel uw uitvoeringen goed in wanneer u uw folio's maakt. Als uw app zowel de iPad als de iPhone ondersteunt, moet u voor alle uitvoeringen dezelfde artikelnaamwaarden gebruiken. Het folio van 1024 x 768 pixels wordt gebruikt voor de webviewer, tenzij u een uitvoering maakt die alleen in de webviewer kan worden weergegeven. Een uitvoering die alleen in de webviewer kan worden weergegeven, kan elke geldige grootte hebben.

 5. Geef met de Editor van de Folio Producer aan of de artikelen in uw folio Free, Metered of Protected zijn. Vervolgens moet u het folio publiceren of bijwerken. In de webviewer kunnen gebruikers altijd met Free gemarkeerde artikelen weergeven, zelfs als ze de paywall-drempel hebben bereikt. Gebruikers kunnen Metered-artikelen weergeven totdat ze de paywall-drempel voor de betreffende handelsversie van het folio bereiken. Daarna wordt een paywall weergegeven. Gebruikers kunnen alleen Protected-artikelen weergeven als ze gemachtigd zijn om het folio weer te geven.

  Deze Article Access-instellingen hebben ook invloed op de voorvertoningen van gratis artikelen, indien ingeschakeld in uw app.

  Wijzig Article Access in Free, Metered of Protected.

Workflow voor sociaal delen voor klanten

Voor het beste resultaat doet u het volgende wanneer u uw folio's instelt:

 • Maak een 1024 x 768-folio met een willekeurige afbeeldingsindeling. PDF-artikelen worden nu geüpload naar de webviewer-server met een PNG-indeling. Als u een speciaal folio wilt maken dat alleen voor de webviewer moet worden gebruikt, kunt u een folio van een willekeurig formaat maken en Alleen webviewer selecteren. Zie Een uitvoering maken die alleen in een webviewer kan worden weergegeven.

 • Maak folio-uitvoeringen voor alle apparaatmodellen. Elk artikel dat via een iPhone of iPad HD wordt gedeeld, wordt toegewezen aan de iPad SD-uitvoering (1024 x 768) of aan de Web Viewer Only-uitvoering in de webviewer en de artikelkoppeling wordt toegewezen aan de juiste weergave op het apparaat.

 • Als u uitvoeringen maakt, gebruikt u in elke uitvoering dezelfde artikelnaamwaarden voor de desbetreffende artikelen om er zeker van te zijn dat het gedeelde artikel op de juiste manier wordt toegewezen in de webviewer en op de apparaten. Zorg er ook voor dat uw folio-uitvoeringen juist zijn ingesteld. Zie Folio-uitvoeringen maken.

Wanneer uw klanten een artikel in de viewer-app op een iOS 7-apparaat openen, kunnen ze op het pictogram voor delen tikken en een door u ingeschakelde optie voor sociale media selecteren: Facebook, Twitter, Pinterest, E-mail of Koppeling kopiëren. Het menu voor delen via sociale media is voor apps die na 7 februari 2014 zijn gemaakt niet meer beschikbaar voor gebruikers van iOS 6-apparaten.

Opmerking:

U kunt een specifieke pagina in de webviewer koppelen door #page_n toe te voegen aan het einde van de artikel-URL. De eerste pagina van het artikel is 0, dus met #page_3 gaat u naar pagina 4 van het artikel. Deze functie wordt niet ondersteund in de ingesloten webviewer.

Een optie voor sociaal delen selecteren in een app (iOS 7)

Afhankelijk van de optie die ze hebben geselecteerd, kunnen klanten zich aanmelden, een opmerking typen en andere informatie opgeven. Als ze bijvoorbeeld Email hebben gekozen, kunnen ze geadresseerden opgeven en een bericht typen.

Als het artikel wordt gedeeld, bevat de koppeling de volledige padnaam naar het artikel. In handelsversies van folio's wordt een paywal weergegeven op beveiligde artikelen en op Metered-artikelen waarvoor de gebruiker de weergavelimiet heeft bereikt.

Als het artikel niet meer beschikbaar is in de webviewer, wordt een foutbericht weergegeven in de webviewer of wordt de Redirect URL weergegeven die u in het hulpmiddel Account Administration hebt opgegeven.

Gebruikers kunnen in een browser op de artikelkoppeling klikken of op een iPad of iPhone op de koppeling tikken. Wat er gebeurt wanneer de gebruiker op de koppeling klikt of tikt, is afhankelijk van de volgende factoren:

Opmerking:

Als u de standaardtekst in het gedeelde bericht wilt bewerken, moet u het XML-bestand Customized Strings aanpassen, dat beschikbaar is bij de geavanceerde instellingen op de pagina App Details in de DPS App Builder. Genereer het XML-bestand, open deze en zoek naar “I saw this in” (Ik heb dit gezien in). De tekenreeks “%1$@” is de variabele van de artikelnaam en “%2$@” is de variabele van de folionaam. Zorg dat u alleen de taalcode (zoals <en>) bewerkt en niet de code <key>. Zie DPS-apps ontwikkelen voor de iPad en iPhone voor meer informatie.

Indien gedeeld vanuit een (HD) folio van 2048 x 1536 pixels

Als de klant het Free- of Metered-artikel heeft gedeeld van een folio van 2048 x 1536 pixels, is de artikelkoppeling alleen beschikbaar in de webviewer als u een uitvoering van 1024 x 768 pixels instelt of een uitvoering met een overeenkomende artikelnaam instelt die alleen voor de webviewer is bedoeld.

Indien gedeeld vanuit een (SD) folio van 1024 x 768 pixels

Als de klant het Free- of Metered-artikel heeft gedeeld van een folio van 1024 x 768 pixels, kan iedereen die in een webviewer op koppeling klikt, het artikel weergeven. Als u het 1024 x 768 SD iPad-folio niet in de webviewer wilt weergeven, kunt u een Web Viewer Only-uitvoering maken.

Indien gedeeld vanuit een iPhone

Als de klant het Free- of Metered-artikel heeft gedeeld vanaf een iPhone, is de artikelkoppeling alleen beschikbaar in de webviewer als u een uitvoering van 1024 x 768 pixels instelt of een uitvoering met een overeenkomende artikelnaam instelt die alleen voor de webviewer is bedoeld.

Indien gebruikers op een iPad op artikelkoppelingen tikken

Wanneer gebruiker op een iPad op een gedeelde koppeling tikken, wordt een versie van het artikel weergegeven in de artikelviewer voor iPad. (Als het artikel is beveiligd, wordt een paywall weergegeven.) Gebruikers kunnen omlaag schuiven en interactie met de ondersteunde overlays uitvoeren om het gedeelde artikel voor te vertonen. Niet-ondersteunde overlays bevatten een placeholderpictogram. Banners boven en onder aan het artikel bevatten koppelingen waarmee de app kan worden gedownload of worden geopend als de app al is geïnstalleerd. Zorg dat u de toepassings-URL iTunes opgeeft in Account Administration zodat u de ontvangers uw app kunnen openen of downloaden.

Artikel dat wordt voorvertoond in de artikelviewer voor iPad

Indien gebruikers op een iPhone op artikelkoppelingen tikken

Wanneer gebruikers op een iPhone op koppelingen voor sociaal delen tikken, wordt een bestemmingspagina met de knop "Open Article in App" weergegeven.

 • Als uw app niet op het apparaat van de gebruiker is gedownload, verschijnt de app in de App Store als de iTunes-URL is opgegeven in het hulpmiddel Account Administration. Als de iTunes URL niet is opgegeven, wordt de Paywall Button-URL gebruikt. Als noch de iTunes-URL noch de Paywall Button-URL zijn opgegeven, geeft een bericht aan dat het artikel niet beschikbaar is. Nadat de app is gedownload, wordt de app op de gewone manier geopend. Klanten kunnen vervolgens het folio met het gedeelde artikel aanschaffen en downloaden.
 • Als de app al op het apparaat van de gebruiker is gedownload en deze op de bestemmingspagina op "Open Article in the App" tikt, wordt de gebruiker verzocht het folio te kopen of te downloaden. Wanneer het folio is gedownload, wordt het artikel waarnaar de koppeling verwees, eerst gedownload en vervolgens weergegeven wanneer de gebruiker op de betreffende optie tikt.
 • Als zowel de app als het folio zijn gedownload, kan het artikel worden weergegeven door op “Open Article in the App” te tikken.

Indien de gebruiker de limiet voor het aantal artikelen in de webviewer heeft bereikt

Er wordt een paywall-pagina weergegeven met de knop voor meer informatie. Gebruik het hulpmiddel Account Administration als u deze instellingen wilt wijzigen.

Wanneer de limiet van het aantal artikelen voor de app in de webviewer is bereikt

De waarde voor Fulfillment Limit Reached URL die is opgegeven in Account Administration, wordt weergegeven.

Wanneer het folio wordt gepubliceerd als Free

Als een folio in een v29-app of nieuwer als Free is gepubliceerd, kunnen alle artikelen in het folio worden weergegeven in de webviewer, zelfs als de artikelen zijn ingesteld als Protected of Metered.

Functies in ondersteunde webviewers

Tot de ondersteunde browsers voor de webviewer behoren Internet Explorer 10, Safari, Firefox en Chrome. Internet Explorer 8 en 9 worden gedeeltelijk ondersteund. In IE 8 kunnen HTML-artikelen, video's en andere overlays niet correct worden verwerkt. In IE 9 worden bepaalde complexe ontwerpen, zoals overlappende overlays, niet correct verwerkt. In browsers op mobiele apparaten kunnen de webviewerversies van artikelen niet worden weergegeven.

Klanten die het artikel delen, moeten iOS5 of hoger op hun iPads hebben om het delen van het artikel goed te laten werken.

Niet alle overlays worden op dit moment ondersteund in de webviewer. Panorama's worden nog niet ondersteund en bepaalde webinhoudoverlays kunnen onverwacht gedrag vertonen. Voor video's gebruikt u M4V of MP4 met h.264-codering, niet .MOV. Gebruik voor audiobestanden MP3-bestanden of audiobestanden met AAC-/MP4-codering. Voor het beste resultaat gebruikt u de DPS App Builder om een ontwikkelings-app te maken en test u de free-/metered-artikelen in de webviewer.

U kunt een folio-uitvoering voor alleen de webviewer maken met een andere inhoud dan de inhoud die in uw mobiele apps wordt weergegeven. Bovendien kunt u de webviewer in uw website insluiten om een consistente merkboodschap te maken. Zie De webviewer aanpassen voor meer informatie.

Functies in ondersteunde artikelviewers

Ondersteunde overlays voor Mobile Safari Web Viewer (artikelviewer) zijn onder andere hyperlinks en knoppen, presentaties, video's, schuifbare frames en weboverlays. Geneste overlays en HTML-artikelen worden ook ondersteund.

Overlays die momenteel niet worden ondersteund, zijn onder andere afbeeldingen met schuif- en zoomfunctie, afbeeldingssreeksen, audio en panorama's. Er wordt een placeholderafbeelding weergegeven op elke niet-ondersteunde overlay om te voorkomen dat gebruikers proberen interactie met de betreffende inhoud uit te voeren. De functies voor vegen per pagina en alleen horizontaal vegen worden niet ondersteund.

DPS biedt twee verschillende artikelviewers waaruit u kunt kiezen. Meer informatie over de verschillen tussen deze versies vindt u in De alternatieve voorvertoning van gratis artikelen configureren.

Delen via AirDrop op iOS 7-apparaten

Wanneer een lezer een artikel deelt via AirDrop (iOS 7), ziet de ontvanger een dialoogvenster waarin het gedeelde artikel kan worden geaccepteerd of geweigerd. Als de ontvanger het gedeelde artikel accepteert, wordt het geopend in de webartikelviewer in Safari (iPad). Als het gedeelde artikel wordt ontvangen op een iPhone, wordt een bestemmingspagina weergegeven met toegang tot iTunes of een bericht voor de lezer.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?