Verificatiemethoden voor ondertekenaars

eSign-services biedt verschillende opties om te verifiëren dat de ondertekenaar van uw document dezelfde persoon is als de persoon aan wie u het document hebt verzonden. 

Als u er zeker van wilt zijn dat de ontvanger de persoon is die het document moet ondertekenen, selecteert u Identiteit van ondertekenaar verifiëren wanneer u een transactie verzendt.

Een accountbeheerder kan ook aanpassen welke verificatiemethoden afzenders kunnen gebruiken in hun account (of verificatiemethoden uitschakelen voor gebruikers). Als u deze instellingen wilt aanpassen, meldt u zich aan als een accountbeheerder. Ga naar het

tabblad Account > Accountinstellingen > Verzendinstellingen.

Blader omlaag naar Instellingen voor identiteitsverificatie van ondertekenaars en schakel de opties in die u tijdens het verzenden wilt kunnen gebruiken.

Opties voor identiteitsverificatie per ontvanger

Sta afzenders toe om de opties voor identiteitsverificatie van ondertekenaars per ontvanger in te stellen. Afzenders kunnen bijvoorbeeld unieke wachtwoorden instellen voor elke ontvanger in een transactie.

Wachtwoord voor ondertekening

Met de optie Wachtwoord voor ondertekening kan de afzender een specifiek wachtwoord instellen. Vervolgens kunt u dit wachtwoord naar uw ondertekenaar verzenden, zodat deze het document kan openen en ondertekenen. 

Opmerking:

Wachtwoorden mogen alleen letters en cijfers bevatten, speciale tekens zijn niet toegestaan. Bijvoorbeeld:

` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + - = [ ] \ ; ' , . / { } | : " < > ?

Opmerking:

U kunt het wachtwoord voor ondertekening niet herstellen om het opnieuw in te stellen. Als u het wachtwoord voor ondertekening vergeet of als dit verloren gaat, is er geen enkele manier om het document of de transactie te openen. U dient de transactie dan te annuleren en het document nogmaals te verzenden in een nieuwe transactie.

Verificatie op basis van kennis

Dit is een krachtige verificatie die hoofdzakelijk in financiële instanties en andere scenario's wordt gebruikt waarin een sterke bevestiging van de authenticiteit van de ondertekenaar is vereist. De ondertekenaar dient een aantal speciale, niet-alledaagse vragen over zijn verleden correct te beantwoorden om de overeenkomst te mogen ondertekenen. Deze optie is alleen beschikbaar voor accounts op Enterprise- en Global-niveau en kan alleen worden toegepast op ondertekenaars in de Verenigde Staten.

De op kennis gebaseerde verificatie (ofwel KBA (Knowledge-based authentication), aangestuurd door InstantID Q&A van LexisNexis Risk Solution) wordt uitgevoerd door een derde partij. Om een document te kunnen ondertekenen wanneer deze functie is ingeschakeld, moet de ondertekenaar persoonlijke gegevens over zichzelf opgeven. De derde partij gebruikt deze informatie vervolgens om vragen samen te stellen en de juiste antwoorden te valideren.

Adobe biedt deze functie dankzij een samenwerking die wordt aangestuurd door InstantID Q&A van LexisNexis Risk Solution. Meer informatie over identiteitsverificatie van LexisNexis.

De geslaagde KBA-identiteitsverificatie wordt vervolgens gerapporteerd in het controlerapport voor deze transactie.

Als de KBA-vragen te vaak onjuist worden beantwoord, wordt het document vergrendeld en kan het niet worden geopend. In dat geval neemt u contact op met de persoon die u het document heeft opgestuurd om het document rechtstreeks te ondertekenen. Vraag of hij het KBA-moeilijkheidsniveau kan verlagen of helemaal kan verwijderen en of hij het document daarna weer opnieuw kan opsturen.

U kunt dit het beste doen door te antwoorden op de e-mail waarin hij om uw handtekening heeft gevraagd. Deze e-mail wordt verzonden vanuit het e-maildomein van echosign.com. Maar als u de e-mail beantwoordt, ziet u dat het antwoord naar het e-mailadres van de verzendende partij wordt gestuurd.

 

Webidentiteitsverificatie

Met Webidentiteitsverificatie dienen ondertekenaars zich aan te melden met hun Google-, LinkedIn-, Facebook- of Twitter-identiteit voordat ze het document kunnen weergeven en ondertekenen.  Het geslaagde valideren van de webidentiteit van een ondertekenaar wordt ook als gebeurtenis opgenomen in het controlerapport voor deze transactie.

Telefoonverificatie

Telefoonverificatie bestaat uit een tweedelige verificatie van de ondertekenaar die is ingeschakeld op de Enterprise- en Global-niveaus van de service. De ondertekenaar ontvangt een code op zijn telefoon en voert deze code in om het document te kunnen weergeven en ondertekenen. 

Telefoonverificatie inschakelen

Telefoonverificatie kan pas als methode voor identiteitsverificatie worden gebruikt als het door een accountbeheerder is ingeschakeld.

Telefoonverificatie gebruiken

Zodra telefoonverificatie is ingeschakeld, kan het worden gebruikt als een methode voor identiteitsverificatie bij het verzenden van een document ter ondertekening. In deze video ziet u hoe u telefoonverificatie als de methode voor identiteitsverificatie wordt geselecteerd en hoe de ondertekenaar zijn identiteit verifieert wanneer hij het document ontvangt.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid