Alternatieve ondertekeningsprocedure wanneer de ondertekenaars geen e-mail kunnen ontvangen | services van eSign

De services van eSign veranderen de ondertekeningsprocedure

Als de e-mail niet bij de klant aankomt voor ondertekening, is er een andere optie om de overeenkomst aan de klant voor te leggen en te laten ondertekenen.

  1. Meld u aan op de webpagina Document Cloud eSign services en klik op het tabblad Beheren om alle overeenkomsten die moet worden ondertekend te bekijken.

  2. Zoek de gewenste overeenkomst en selecteer deze door er één keer op te klikken.

  3. Schuif het kleine informatievenster rechts van de overeenkomsten omlaag om de Toegangscode te zoeken. Deze code is uniek voor elk document.

  4. De ondertekenaar moet naar de webpagina http://www.echosign.com/esign surfen en de toegangscode invoeren.

  5. De klant wordt gevraagd om het document zoals gebruikelijk te ondertekenen.