Een widget maken (alleen Document Cloud Enterprise Premium)

Een widget is een ondertekenbaar webformulier dat u maakt en insluit op uw website of waarnaar u een koppeling maakt op uw website, zodat meerdere mensen eenvoudig toegang hebben tot uw document en het kunnen ondertekenen. Deze optie is vooral handig als u een formulier voor ondertekening op uw eigen website moet plaatsen. Elke ondertekenaar vult het formulier afzonderlijk in en de transactie van elke ondertekenaar wordt geregistreerd op het tabblad Beheren.

U kunt permanente medeondertekenaars instellen voor een widget. Deze personen ondertekenen altijd nadat de persoon die de widget heeft bezocht het formulier heeft ingevuld en ondertekend.

 1. Klik op de pagina Dashboard op de koppeling Widget maken
 2. Een naam invoeren voor de widget
 3. Typ het e-mailadres van de medeondertekenaar(s) van de widget, indien nodig
 4. Stel naar wens/indien beschikbaar verificatie-opties in voor de identiteit van de ondertekenaar.
 5. Upload een document of voeg het bij.
 6. Selecteer de optie Zie voorbeeld/zet handtekening/voeg formuliervelden toe.
 7. Klik op Maken.
 8. Voeg velden toe voor de widgetondertekenaar en alle medeondertekenaars.
 9. Klik op Opslaan.

 1. Klik in het Dashboard op Widget maken in de sectie Aanvullende functies.

 2. Voer op de volgende pagina de naam van uw widget in. U kunt momenteel de naam van widgets niet bewerken, zorg er dus voor dat de juiste naam typt.

 3. Als u wilt dat uw widget mede wordt ondertekend door iemand anders, typt u het desbetreffende e-mailadres in het volgende veld. Vergeet niet dat deze ondertekenaar altijd de tweede ondertekenaar blijft. Het proces begint altijd met de persoon die de widget bezoekt.

  U kunt ook de noodzakelijke en gewenste verificatiemethoden voor de identiteit van ondertekenaars instellen. Deze identificatiemethodes zijn bedoeld voor de medeondertekenaars van de widget. Voor de eerste ondertekenaar is e-mailverificatie standaard ingeschakeld.

 4. Klik op Uploaden en navigeer naar het document dat u voor uw widget wilt gebruiken. U kunt ook een bestand naar het uploadgebied slepen.

 5. Selecteer de optie Zie voorbeeld/zet handtekening/voeg formuliervelden toe en klik vervolgens op Maken.

 6. Sleep de benodigde velden van de bovenrand van de pagina naar het document. Zorg ervoor dat u ten minste één handtekeningveld voor elke ondertekenaar opneemt, met inbegrip van de eerste ondertekenaar en alle medeondertekenaars.

 7. Klik rechtsboven in het scherm op Opslaan.

 8. De pagina voor na het maken van een widget wordt dan weergegeven. Hier kunt u de URL naar de widget opvragen en de Javascript-code waarmee u de widget kunt insluiten.

  U kunt uw widget ook testen.