Definities van de statussen van gebruikers-id's

Account- en groepsbeheerders kunnen alle gebruikers die aan hun account zijn gekoppeld hier zien: Account > Gebruikers en groepen > Alle gebruikers bekijken.

Ga in de nieuwe gebruikersinterface naar Account > Gebruikers.

Boven de gebruikerslijst staan vier knoppen:

  • Links wordt de knop Zoeken gebruikt om gebruikers in het account te zoeken.
  • Aan de rechterkant:
    • Het Plus-pictogram wordt gebruikt om meer gebruikers toe te voegen
    • Het Pijl-pictogram wordt gebruikt om de lijst met gebruikers te exporteren
    • Het pictogram met drie balken verwijst naar meer opties, inclusief de optie om meer gebruikers weer te geven.
Gebruikersknoppen
De knoppen voor zoeken, gebruikers toevoegen, gebruikers exporteren en meer opties

Opmerking:

Als niet alle gebruikers worden weergegeven, schakelt u Alleen actieve gebruikers weergeven uit.

In de kolom Status ziet u de status van de gebruiker. Hier volgt een beschrijving van elk van deze statussen.

Actief

Actieve gebruikers kunnen zich aanmelden en hebben volledige toegang tot alle functies van hun account. Actieve gebruikers benutten een licentie in het account. Als u bijvoorbeeld een account voor tien licenties hebt, kan het account tien actieve gebruikers hebben.

Inactief

Inactieve gebruikers zijn uitgeschakeld door een accountbeheerder en kunnen zich niet aanmelden en geen documenten weergeven, verzenden of ondertekenen. Bovendien kunnen ze geen licentie in het account bezetten. Met deze instelling kunt u voorkomen dat dergelijke gebruikers toegang krijgen en kunt u hun licentie beschikbaar stellen. Een accountbeheerder kan deze gebruiker opnieuw activeren door Actief weer in te schakelen.

Opmerking:

Als een INACTIEVE gebruiker documenten moet ondertekenen, opent u een ondersteuningsticket om de gebruiker uit uw account te laten verwijderen en opnieuw te laten activeren.

Gemaakt

Gemaakt betekent dat dit e-mailadres door een accountbeheerder aan een account is toegevoegd, maar zich niet heeft geregistreerd bij Document Cloud eSign-services of nooit een wachtwoord heeft gemaakt. Dergelijke gebruikers kunnen zich niet aanmelden, nemen geen licentie in een account in beslag en kunnen alleen documenten ondertekenen die naar hen worden verzonden. Als ze zich hebben geregistreerd, verandert hun status in Actief.

In wachtrij

In wachtrij betekent dat er alleen maar documenten ter ondertekening naar dit e-mailadres zijn gestuurd, maar dat de gebruiker zich niet heeft geregistreerd bij Document Cloud eSign-services en nooit een wachtwoord heeft gemaakt. Dergelijke gebruikers kunnen zich niet aanmelden, nemen geen licentie in een account in beslag en kunnen alleen documenten ondertekenen die naar hen worden verzonden. Als ze zich hebben geregistreerd, verandert hun status in Actief.

Niet geverifieerd

Niet-geverifieerde gebruikers hebben een e-mail ontvangen om te controleren of hun e-mailadres geldig is, maar hebben nog niet op de koppeling in de e-mail geklikt. Dergelijke gebruikers kunnen zich niet aanmelden, nemen geen licentie in een account in beslag en kunnen alleen documenten ondertekenen die naar hen worden verzonden. Zodra ze op de koppeling in de verificatie-e-mail klikken, verandert hun status in Actief.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid