Veldvoorwaarden

U kunt bepaalde voorwaarden instellen en zo interactie tussen velden bewerkstelligen.

Zo kunt u ervoor zorgen dat een veld wordt getoond of juist verborgen wanneer aan de waarden van een bepaalde voorwaarde wordt voldaan. Deze voorwaarde kan één enkele gebeurtenis zijn (bijvoorbeeld het inschakelen van een enkel selectievakje). Of het kan gaan om een hele reeks gebeurtenissen die allemaal (of juist één ervan) moeten worden uitgevoerd om aan de voorwaarde te voldoen. (Bijvoorbeeld: een selectievakje inschakelen, een handtekening toepassen en een bepaald keuzerondje selecteren.)

Als u een voorwaarde voor een veld wilt instellen in de bewerkingsomgeving voor slepen en neerzetten, klikt u met de rechtermuisknop op het veld en selecteert u Bewerken. U kunt ook op het veld dubbelklikken. Het eigenschappenvenster voor dat veld wordt geopend. Klik op Voorwaarden om de sectie uit te vouwen.

Opmerking:

Het document moet minstens twee velden bevatten voordat de instelling Voorwaarden beschikbaar wordt.

Instellen wat het veld moet doen

Met de eerste set opties kunt u aangeven hoe het veld wordt beïnvloed door de voorwaarde.

Actie

Deze set met opties bepaalt of het veld wordt weergegeven, verborgen of uitgeschakeld wanneer aan de voorwaarde wordt voldaan.

Tonen: het veld wordt standaard verborgen en vervolgens weergegeven wanneer aan de voorwaarde wordt voldaan.

Verbergen: het veld wordt standaard weergegeven en weer verborgen wanneer aan de voorwaarde wordt voldaan.

Uitschakelen: de persoon die aan het veld is toegewezen kan geen interactie aangaan met het veld.

Voorwaarde

Deze optie bepaalt aan welke voorwaarden moet worden voldaan om de actie te activeren.

Een: een van de voorwaarden die u hebt ingesteld, is voldoende om de actie te activeren.

Alle: alle voorwaarden die u hebt ingesteld, moeten worden uitgevoerd om de actie te activeren.

Triggers

Wanneer u op Voorwaarde toevoegen klikt, verschijnt er een lijst met opties waarmee u een trigger kunt instellen.

De eerste optie geeft het veld aan dat u wilt gebruiken voor de trigger. Elk veldtype heeft een unieke set met statussen die kunnen worden gecontroleerd door de trigger.

Het volgende pop-upmenu bevat de operator voor de trigger. Een operator is net als een wiskundige vergelijking. Als u bijvoorbeeld een trigger instelt voor een selectievakje, zijn de opties is en is niet, aangezien een selectievakje slechts twee statussen heeft (ingeschakeld en uitgeschakeld).

In het laatste veld kunt u de waarde instellen waardoor de voorwaarde wordt geactiveerd. In het geval van selectievakjes is de waarde ofwel Ingeschakeld, of Uitgeschakeld.

Meerdere triggers instellen

U kunt meerdere triggers voor één veld instellen en daarmee de opties Een of Alle voor de Voorwaarde vereenvoudigen.

Voorwaarden verwijderen en kopiëren

Als u alle voorwaarden wilt verwijderen, gebruikt u de optie Alles wissen.

Met Alles kopiëren worden alle voorwaarden op het veld gekopieerd. Nadat u de voorwaarden hebt gekopieerd, kunt u ze op hetzelfde veld of op andere velden van de overeenkomst plakken.

 

Alle voorwaarden plakken

Nadat u de voorwaarden hebt gekopieerd, wordt de knop Plakken beschikbaar bij alle velden die deze voorwaarden ondersteunen. Als er nog geen enkele voorwaarden zijn ingesteld voor een veld, worden alle voorwaarden op het veld geplakt.

Als er al voorwaarden zijn ingesteld voor een veld, wordt u gevraagd of u de gekopieerde voorwaarden wilt vervangen of toevoegen.