Veldtypen voor overeenkomsten

Overeenkomstvelden kunnen verschillende gegevens bevatten. U kunt zelf bepalen welk type gegevens in een veld kan worden ingevoerd door het veldtype te definiëren. De Document Cloud eSign-services bieden verschillende veldtypen die op een document kunnen worden geplaatst. Met deze veldtypen kunt u bepaalde gegevens ophalen, zoals handtekeningen, initialen, de bedrijfsnaam of een functie. U kunt ook een veld maken en aanpassen welk type gegevens kan worden ingevoerd (zoals een telefoonnummer of creditcardnummer).

Schakel het selectievakje Zie voorbeeld/zet handtekening/voeg formuliervelden toe in om het ontwerpgereedschap Slepen en neerzetten te starten. Hiermee kunt u velden op uw document plaatsen. Schakel dit selectievakje in:

  • op de pagina Verzenden wanneer u een overeenkomst verzendt
  • wanneer u een bibliotheekdocument of sjabloon maakt
  • wanneer u een widget maakt

Handtekeningvelden

De velden voor de handtekening en de initialen zijn standaard verplicht, vandaar het rode kader. Als u deze velden optioneel wilt maken, schakelt u het selectievakje Vereist in de veldeigenschappen uit. Aan elke ondertekenaar moet een vereist handtekeningveld worden toegewezen. Als dit niet het geval is, of als er slechts een optioneel handtekeningveld is toegewezen, wordt er een handtekeningenblok toegevoegd door eSign-services.

Het handtekeningenblok is een groep velden. Het handtekeningenblok kan niet optioneel worden gemaakt en is dus altijd vereist.

Standaard bevat het handtekeningenblok zowel een handtekeningveld als een e-mailveld.

Accountbeheerders kunnen aanpassen welke velden in het handtekeningenblok zijn opgenomen. Velden voor de functie en de bedrijfsnaam kunnen worden opgenomen naast de velden voor ondertekening en e-mail.

U kunt deze velden toevoegen door naar de pagina Account, Voorkeuren handtekening te gaan en de volgende opties in te schakelen:

  • Ondertekenaars moeten hun functie verstrekken voor elektronisch ondertekenen
  • Ondertekenaars moeten hun bedrijfsnaam verstrekken voor elektronisch ondertekenen

Opmerking:

Als er een handtekeningenblok aan het einde van het document staat, kan het systeem soms een vereist handtekeningveld voor een of meer ondertekenaars niet vinden. Aan alle ondertekenaars moet er minstens één vereist handtekeningveld worden toegewezen.

Een handtekeningenblok wordt ook toegevoegd wanneer de voorkeuren voor de handtekeningen zijn ingesteld op 'Laat ondertekenaars hun functie of bedrijfsnaam verstrekken tijdens het elektronisch ondertekenen'.

Voor het gebruik van widgets moet er zowel een handtekeningveld als een e-mailveld van eSign-services aanwezig zijn.

Informatievelden ondertekenaar

De informatievelden over de ondertekenaar worden gebruikt om specifieke informatie te verzamelen die wordt opgeslagen in de Document Cloud eSign-services. Bij geregistreerde gebruikers is deze informatie opgeslagen in hun profiel.

Meestal worden deze velden automatisch ingevuld met de opgeslagen informatie over de toegewezen gebruiker.

De velden Functie Bedrijfsnaam worden automatisch ingevuld met de bijbehorende waarden als de ondertekenaar al beschikt over een eSign-account. Als ondertekenaars nog niet beschikken over een eSign-account, kunnen ze in deze velden klikken en een waarde invoeren. Die waarde wordt vervolgens opgeslagen en automatisch toegepast op deze veldtypen in documenten die ze later ondertekenen.

De velden voor functie en bedrijfsnaam kunnen niet optioneel worden gemaakt. Dit zijn altijd vereiste velden, zoals het rode kader aangeeft.

U kunt de velden voor functie en bedrijfsnaam groter of kleiner maken door de hash-symbolen in de rechterbenedenhoek van het veld te slepen.

Dit zijn alleen-lezen velden die automatisch worden ingevuld met de opgeslagen gegevens over de ondertekenaar.

Het veld Naam ondertekenaar krijgt de naam die wordt ingevoerd in het handtekeningveld.

Het e-mailveld wordt automatisch ingevuld met het e-mailadres waarnaar u de overeenkomst hebt verzonden.

Het datumveld wordt automatisch ingevuld met de datum waarop de overeenkomst wordt geopend.

Opmerking:

Als u een aangepaste datumwaarde of handmatig ingevoerd e-mailadres wenst, kunt u een formulierveld gebruiken en dat instellen met een aangepaste validatie.

Gegevensvelden

Gegevensvelden worden gebruikt om aanvullende informatie over de ondertekenaar te verzamelen. Deze velden bevatten ook objecten waarmee de ondertekenaar selecties kan maken of opties kiezen.

Het tekstveld is het meest veelzijdige veldtype. Dit is een invulbaar tekstveld waarin standaard allerlei informatie kan worden ingevoerd, zoals een adres of een korte zin.

U kunt het veld groter of kleiner maken door de hash-symbolen in de rechterbenedenhoek van het veld te slepen.

Opmerking:

Standaard bieden tekstvelden alleen ondersteuning voor een enkele tekstregel. Als u een veld wilt maken dat meerdere tekstregels kan bevatten, opent u het optiesvenster voor het formulierveld. Selecteer vervolgens Uit meerdere regels bestaande gegevensinvoer. Schaal het veld naar de gewenste grootte, zodat het meerdere regels met gegevens kan bevatten.

Velden met een vervolgkeuzelijst bevatten een lijst met selecties, waarin slechts één keuze kan worden gemaakt. Een voorbeeld van een dergelijke toepassing is een vervolgkeuzelijst met landen of producten, waar de ondertekenaar slechts één land of product kan selecteren.

U kunt velden met een vervolgkeuzelijst groter of kleiner maken door de hash-symbolen in de rechterbenedenhoek van het veld te slepen.

Selectievakjes zijn schakelobjecten die op ieder gewenst moment kunnen worden in- of uitgeschakeld. Deze optie is handig in situaties waarin alles wat van toepassing is, ook kan worden ingeschakeld, of als er een schakelknop voor een enkele selectie moet zijn, zoals de mogelijkheid tot toekomstig contact al dan niet inschakelen.


Keuzerondjes worden gegroepeerd. Een groep vereist minimaal twee keuzerondjes. Er kan slechts één keuzerondje in een groep zijn geselecteerd. Als een ander keuzerondje in die groep wordt geselecteerd, worden alle andere keuzerondjes automatisch uitgeschakeld. Dit is ideaal voor situaties waarin één keuze moet worden gemaakt, zoals Ja of Nee.

Overige velden (alleen Document Cloud Enterprise Premium)

Velden voor bestandsbijlagen zijn alleen beschikbaar voor accounts op Enterprise-niveau of hoger. Met deze velden kunt u documenten of afbeeldingen toevoegen aan een transactie.

Gebruik deze velden om ondersteunende documenten of afbeeldingen van ondertekenaars te verzamelen tijdens het ondertekeningsproces. De geüploade documenten worden opgenomen als onderdeel van het ondertekende document en aan het einde van de ondertekende overeenkomst toegevoegd nadat het ondertekeningsproces is voltooid.

U kunt velden voor bestandsbijlagen groter of kleiner maken door de hash-symbolen in de rechterbenedenhoek van het veld te slepen.

Opmerking:

Bijlagen zijn beperkt tot 25 pagina's en 5 MB.

Opmerking:

Ondersteunde indelingen: PNG, JPG, JPEG, GIF, BMP, PDF, DOC, DOCX, WP, TXT, RTF, HTM of HTML

Hyperlinkvelden zijn alleen beschikbaar voor accounts op Enterprise-niveau of hoger. Met deze velden kunt u de gebruiker naar een locatie in het document of naar een externe URL leiden.

U kunt het hyperlinkveld groter of kleiner maken door de hash-symbolen in de rechterbenedenhoek van het veld te slepen.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid