Functie van veld | Vooraf ingevuld door afzender

eSign-services-overeenkomsten kunnen velden bevatten die zodanig zijn ingesteld dat de afzender van het document gegevens mag invullen in de velden voordat het document naar de ondertekeningsfase wordt verplaatst. U kunt een vooraf ingevuld document instellen als een eenmalige transactie, maar ook als een herbruikbaar document door een documentsjabloonbibliotheek te maken.

Tijdens het bewerken van de velden kunt u de Functie instellen. De Functie bepaalt wie bewerkingen mag uitvoeren op het desbetreffende veld. Als u de velden in uw geüploade document wilt bewerken in de bewerkingsomgeving voor slepen en neerzetten, schakelt u het vakje Zie voorbeeld/zet handtekening/voeg formuliervelden toe in.

    Vervolgens kunt u een van de twee volgende handelingen uitvoeren:

 • Stel de functie Vooraf ingevuld door afzender in in de vervolgkeuzelijst en plaats het veld.
 • Als het veld eenmaal is geplaatst, kunt u ook dubbelklikken om het kleine venster met opties te openen en de Functie daar te definiëren.

De fase Vooraf invullen treedt op vóór de ondertekeningsfase, dus het is alleen mogelijk de functie Vooraf ingevuld door afzender in te stellen voor de volgende veldtypen:

 • Formulierveld
 • Vervolgkeuzelijst
 • Selectievakje
 • Keuzerondje
 • Bestandsbijlage (beschikbaar in accounts op Enterprise-niveau of hoger)
 • Tijdens de ondertekeningsfase kan met de andere veldtypen worden gewerkt, maar alleen als de Afzender zijn handtekening toepast op het document.

De transactiefasen vinden plaats in deze volgorde:

 1. Transactie maken
  Document bijgevoegd (geüpload, of toegevoegd uit de documentbibliotheek)

 2. Voorvertonings-/bewerkingsfase (OPTIONEEL)
  Alleen als de afzender het selectievakje Zie voorbeeld/zet handtekening/voeg formuliervelden toe inschakelt
  (Velden kunnen worden geplaatst en bewerkt)

 3. Fase voor vooraf invullen (OPTIONEEL)
  Alleen als 'Vooraf invullen'-velden in het document zijn geplaatst
  (De afzender kan communiceren met de velden waarvoor de Functie ingesteld op Vooraf invullen)

 4. Ondertekeningsfase
  Document is ondertekend
  Als de afzender de optie voor het toepassen van zijn handtekening op het document heeft gekozen, kan hij de velden met de markering "Elektr. ondertekend door afzender" bewerken.

 5. Transactie voltooid - Alle partijen ontvangen een ondertekende en gearchiveerde kopie van het document. Alle ondertekenaars hebben het ondertekeningsproces voltooid.

Ga als volgt te werk om de functie Vooraf invullen in te stellen voordat u het veld naar het document sleept:

Om de functie in te stellen voor een veld dat al is geplaatst, dubbelklikt u op het desbetreffende veld en kiest u Vooraf ingevuld (door afzender) van het pop-upmenu Functie.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid