Welkom bij de gloednieuwe Document Cloud-ervaring, het nieuwe onderkomen van Adobe Sign, Verzenden ter ondertekening en PDF-gereedschappen.

Adobe Acrobat- of PDF Pack-klanten die het gereedschap Verzenden terondertekeningof Adobe Sign gebruiken voor het verzenden en beheren van overeenkomsten zullen wel al hebben gemerkt dat de functionaliteit is bijgewerkt. Deze nieuwe functionaliteit beschikt over alle voordelen van Adobe Document Cloud op het gebied van documentbehoeften, zoals e-handtekeningen, een gloednieuwe dienst voor het samenwerken aan de revisie van documenten en het delen van documenten waarbij de documenten worden bijgehouden.

De nieuwe gebruikersinterface van de Document Cloud biedt één weblocatie voor het beheren van al deze documentactiviteiten. Bovendien zijn dezelfde interface en functionaliteit ook beschikbaar in Adobe Acrobat DC en Acrobat Reader Mobile, zodat u vanaf elk scherm toegang hebt tot uw documenten en activiteiten.

 

Wat is er veranderd in Adobe Sign?

Het lijkt misschien alsof de vertrouwde Adobe Sign- of Verzenden ter ondertekening-functies niet meer beschikbaar zijn, maar dat is zeker niet het geval. De locatie van gereedschappen voor het bijhouden en beheren van documenten is alleen veranderd.

Om u op weg te helpen in de nieuwe gebruikservaring, hebben we deze gids opgesteld voor gebruikers die overschakelen naar de geheel nieuwe Document Cloud-omgeving.

Wat is er gebeurd met mijn Adobe Sign-dashboardpagina?

Adobe Document Cloud wordt gekenmerkt door het feit dat de gereedschappen en processen voor document- en PDF-beheer samen met handelingen voor elektronische ondertekening zijn samengevoegd in één enkele interface. Er is dus geen specifiek dashboard voor elektronische handtekeningen. In plaats daarvan vindt u dezelfde gereedschappen voor elektronische handtekeningen en alle benodigde informatie overal in de Document Cloud-interface.

Hier volgen enkele onderdelen die eerder in het dashboard van Adobe Sign stonden, samen met hun nieuwe locatie in Adobe Document Cloud:

A. Verzenden vanuit een bibliotheek

B. Wachtend op mij

C. Recente gebeurtenissen

D. Invullen en ondertekenen

Adobe Sign-dashboard

A. Verzenden vanuit een bibliotheek

Documenten die als sjablonen waren opgeslagen in Adobe Sign konden in eerdere versies ter ondertekening worden verzonden via het vervolgmenu Verzenden vanuit een bibliotheek in het vak Een handtekening verkrijgen.

In de nieuwe ervaring zijn opgeslagen sjablonen op twee locaties beschikbaar om te worden verzonden.

 1. Kies een opgeslagen sjabloon met het gereedschap Verzenden ter ondertekening.

  Selecteer het gereedschap Verzenden ter ondertekening in de balk met pictogrammen in de weergave Start van Document Cloud. Het vertrouwde proces Verzenden ter ondertekening wordt nu in gang gezet.

  Het gereedschap Verzenden ter ondertekening

  Als u een sjabloon wilt gebruiken, selecteert u achtereenvolgens Bestanden toevoegen en Bibliotheekdocumenten om een lijst met al uw opgeslagen sjabloons te zien. Selecteer uw sjabloon en voer het proces Verzenden ter ondertekening net zo uit als gebruikelijk.

  Een keuze maken in de lijst met bibliotheekdocumenten
 2. Kies een opgeslagen sjabloon op de pagina GEDEELD ter ondertekening.

  Sjabloon kiezen

  Ga naar de startweergave van Document Cloud, klik op Ter ondertekening in het linkervenster en klik op Sign-sjablonen.
  U ziet nu een lijst met uw opgeslagen sjablonen zodat u gemakkelijk een nieuwe workflow voor ondertekening kunt beginnen.

B. Wachtend op mij

Wanneer u een document ontvangt en het bijvoorbeeld elektronisch moet ondertekenen, staat dit document niet meer in het vak Wachtend op mij zoals in eerdere versies (sectie B in de dashboardafbeelding). U kunt het nu vinden op de volgende twee locaties:

 1. De gedeelde bestanden die uw actie vereisten worden nu weergegeven op de beheerpagina voor overeenkomsten.

  Bestanden delen die op uw handeling wachten
 2. Het menu Meldingen: ook het menu Meldingen is een nieuw concept. Dit menu biedt een activiteitenfeed van alle handelingen die worden uitgevoerd op uw documenten en op de documenten die met u zijn gedeeld. Als u wordt gevraagd een document te ondertekenen, verschijnt automatisch een nieuwe vermelding in het menu.

  Het menu Meldingen
 3. De pagina GEDEELD ter ondertekening: in de sectie Ter ondertekening ziet u in de lijst GEDEELD een overzicht van al uw ondertekeningsovereenkomsten en -sjablonen. Zo ziet u direct voor welke documenten die met u zijn gedeeld, uw actie is vereist.

  Gedeeld voor ondertekening

C. Recente gebeurtenissen

Informatie over documenten die ter ondertekening zijn verzonden stond in eerdere versies in het vak Recente gebeurtenissen op de dashboardpagina, maar is nu beschikbaar op de volgende locaties:

 1. Het menu Meldingen: wanneer er een activiteit wordt uitgevoerd op documenten die u ter elektronische ondertekening hebt verzonden, wordt het menu Meldingen bijgewerkt en kunt u op het desbetreffende item klikken voor meer informatie.

  Het deelvenster Meldingen met informatie over recente gebeurtenissen
 2. De lijst Recent in de weergave Start van Document Cloud: de weergave Start van Document Cloud bevat een lijst met uw meest recente documenten, zoals de documenten die u ter elektronische ondertekening hebt verzonden. Als u gebeurtenisactiviteiten wilt bekijken, selecteert u een item door het vakje links van de documentnaam aan te vinken. In de zijbalk aan de rechterkant ziet u dan het contextbord voor het geselecteerde document. Dan kunt u op het menu Activiteit klikken om alle gebeurtenissen voor het desbetreffende document weer te geven.

  Lijst Recent
 3. De pagina GEDEELD ter ondertekening: de pagina GEDEELD ter ondertekening bevat een lijst met alle documenten die u ter ondertekening met anderen hebt gedeeld en met documenten die met u zijn gedeeld om een taak uit te voeren. In de weergave Start kunt u in de lijst Recent een item selecteren om het contextbord weer te geven, op de pagina GEDEELD ter ondertekening kunt u op dezelfde manier te werk gaan: selecteer een item en klik op het menu Activiteit op het inhoudsbord in de rechterkolom.

  Het deelvenster Activiteit

D. Invullen en ondertekenen

Ook Invullen en ondertekenen was een onderdeel van Adobe Sign dat toegankelijk was vanuit het dashboard. In de nieuwe Adobe Document Cloud-ervaring is Invullen en ondertekenen nog steeds beschikbaar, maar dan via het menu Aan de slag boven aan de weergave Start. De ervaring is verder bijna hetzelfde, op één kleine uitzondering na als u eenmaal het formulier hebt ingevuld en desgewenst een elektronische handtekening hebt toegevoegd.

Het gereedschap Invullen en ondertekenen

Als u in eerdere versies Invullen en ondertekenen gebruikte, typte u het e-mailadres van een ontvanger, waarna Adobe Sign de ingevulde, ondertekende en gecertificeerde PDF naar de ontvanger mailde. In de nieuwe ervaring voorziet Document Cloud u van een koppeling naar de gecertificeerde PDF die u met alle gewenste ontvangers kunt delen.

Wat is er gebeurd met de pagina Overeenkomsten beheren?

Het beheren van uw overeenkomsten is een belangrijk onderdeel van het werken met Adobe Sign. Deze functionaliteit is nu volledig geïntegreerd met Adobe Document Cloud en daarom is het nu eenvoudiger om de documenten die u ter ondertekening hebt verzonden of die u zelf moet ondertekenen weer te geven.

Hier volgen een aantal onderdelen die eerder op de pagina Beheren van Adobe Sign stonden en die nu op de pagina GEDEELD ter ondertekening staan.

A. Overeenkomsten filteren

B. Werken met bestaande overeenkomsten

C. Meer informatie over overeenkomsten weergeven

De pagina Overeenkomsten beheren

A. Overeenkomsten filteren

In eerdere versies van de pagina Beheren van Adobe Sign kon u boven aan de pagina een vervolgmenu gebruiken om overeenkomsten te filteren op status (Wachtend op ondertekening door mij, Concept, Verzonden ter ondertekening, Ondertekend en Voltooid) of naar overeenkomsten te zoeken op documentnaam of naam of e-mailadres van de ontvanger.

De pagina Ter ondertekening bevat eenvoudigere filteropties, zodat u alleen de overeenkomsten ziet die overeenkomen met het door u gekozen filter. De zoekbalk bevat bovendien dezelfde zoekfuncties als in eerdere versies van de pagina Beheren, zo kunt u op documentnaam of ontvanger (naam of e-mailadres) naar overeenkomsten zoeken.

Filteren op status

Bovendien worden alle overeenkomsten niet langer in rijen op basis van de overeenkomststatus weergegeven. U ziet nu één lijst met alle overeenkomsten, samen met kolommen met informatie zoals documentnaam, laatste wijzigingsdatum en status. U kunt op de kolomkoppen klikken om de lijst met overeenkomsten te sorteren.

B. Werken met bestaande overeenkomsten

U kunt nog steeds individuele overeenkomsten selecteren die ter ondertekening zijn verzonden om het volgende te doen:

 • De overeenkomstactiviteiten weergeven
 • Herinneringen instellen voor de ontvangers of voor uzelf
 • Overeenkomst delen
 • Een overeenkomst annuleren
 • Als PDF downloaden
 • Als afzonderlijke bestanden downloaden
 • Auditrapport downloaden
 • Een persoonlijke notitie toevoegen
 • Overeenkomst verbergen

U doet dit door op de pagina Ter ondertekening op een overeenkomst te klikken en de gewenste activiteit te selecteren in het contextbord rechts in het scherm.

Opmerking: de overeenkomsthandelingen in het contextbord zijn ook beschikbaar als u een overeenkomst selecteert in de lijst met recente documenten van de weergave Start.

Werken met bestaande overeenkomsten

C. Meer informatie over overeenkomsten weergeven

In vorige versies van de pagina Beheren stond de naam van de ontvanger naast de naam van het document en de documentstatus. De nieuwe Document Cloud-ervaring vermeldt deze informatie ook, maar u dient dan eerst een overeenkomst te selecteren op de pagina Ter ondertekening of in de lijst met recente documenten in de weergave Start en de aanvullende gegevens voor de overeenkomst weer te geven in het contextbord rechts in het scherm.

Boven aan het bord ziet u een miniatuur van de overeenkomst en de namen van de ontvangers worden vermeld in de lijst Deelnemers. U kunt ook het menu Activiteit uitbreiden om alle gebeurtenisactiviteiten voor de overeenkomst te bekijken.

Meer informatie over overeenkomsten weergeven

Voorkeur om te schakelen naar de klassieke Adobe Sign-beheerpagina

De knop voor Adobe Sign-beheer () voor het schakelen tussen de geïntegreerde Adobe Sign-weergave enerzijds en de DC Sign-overeenkomsten en -sjablonen anderzijds, is nu verwijderd.

De pagina Ter ondertekening: oude weergave
Oude ervaring
De pagina Ter ondertekening
Nieuwe ervaring

De pagina Ter ondertekening wordt nu weergegeven op basis van uw huidige selectie. Als u wilt schakelen van de weergave voor DC Sign-overeenkomsten en -sjablonen naar de Adobe Sign-weergave (of vice versa), gebruikt u de voorkeuren vanuit de Document Cloud-instellingen zoals hieronder vermeld.

 1. Klik op de startpagina van Document Cloud op uw profiel en vervolgens op Instellingen.

  Profielinstellingen
 2. In het dialoogvenster Instellingen voor handtekening:

  • Als u de klassieke beheerweergave voor Adobe Sign-overeenkomsten wilt gebruiken, selecteert u de optie Adobe Sign Beheren gebruiken en klikt u vervolgens op Opslaan.
  • Als u de DC Sign-weergave voor overeenkomsten en sjablonen wilt gebruiken, schakelt u de optie Adobe Sign Beheren gebruiken uit en klikt u vervolgens op Opslaan.
  De optie Adobe Sign Beheren gebruiken uitschakelen

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid