Databaseverbindingen voor PHP-ontwikkelaars

Opmerking:

De gebruikersinterface van Dreamweaver CC en hoger is vereenvoudigd. Daarom zijn sommige opties die in dit artikel worden beschreven, niet beschikbaar in Dreamweaver CC en hoger. Zie dit artikel voor meer informatie.

PHP-databaseverbindingen

Voor het ontwikkelen in PHP ondersteunt Dreamweaver alleen het MySQL-databasesysteem. Andere databasesystemen zoals Microsoft Access of Oracle worden niet ondersteund. MySQL is openbronsoftware die u gratis kunt downloaden van het internet voor niet-commercieel gebruik. Zie voor meer informatie de MySQL-website op http://dev.mysql.com/downloads/.

In deze paragraaf wordt ervan uitgegaan dat u een PHP-toepassing hebt ingesteld. Tevens wordt verondersteld dat er een MySQL-database is ingesteld op uw lokale computer of op een systeem waartoe u toegang hebt via een netwerk of FTP-server.

Opmerking:

Voor ontwikkelingsdoeleinden downloadt en installeert u de Windows Essentials-versie van de MySQL-databaseserver.

Verbinding maken met een database

Als u een verbinding met een database wilt maken tijdens het ontwikkelen van een PHP-toepassing in Dreamweaver, moet u een of meer MySQL-databases hebben en moet de MySQL-server actief zijn.

 1. Open een PHP-pagina in Dreamweaver en open vervolgens het deelvenster Databases (Venster > Databases).
 2. Klik op de plusknop (+) in het venster, selecteer MySQL-verbinding in het menu en vul de opties in het dialoogvenster in.
  • Voer een naam in voor de nieuwe verbinding, zonder spaties of speciale tekens.

  • Voer in het vak MySQL-server een IP-adres of een servernaam in voor de computer die als host fungeert voor MySQL. Als MySQL op dezelfde computer als PHP draait, kunt u localhost invoeren.

  • Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord voor MySQL in.

  • Voer in het vak Database de naam van de database in of klik op Selecteren en selecteer de database in de lijst met MySQL-databases. Klik ten slotte op Testen.

  Dreamweaver probeert verbinding te maken met de database. Als het niet lukt een verbinding tot stand te brengen, moet u de servernaam, de gebruikersnaam en het wachtwoord nog eens controleren. Als het nog steeds niet lukt, moet u de instellingen voor de testmap nalopen die Dreamweaver gebruikt om dynamische pagina's te verwerken.

  In Dreamweaver wordt automatisch geprobeerd de beste waarde in te voeren voor het URL-voorvoegsel in de categorie Testserver van het dialoogvenster Sitedefinitie, maar soms moet u het URL-voorvoegsel aanpassen voor een correcte verbinding. Controleer of het URL-voorvoegsel de URL is die gebruikers invoeren in hun browser om de webtoepassing te openen, min de bestandsnaam (of startpagina) van de toepassing.

 3. Klik op OK.
  Opmerking:

  Als u het foutbericht “Client ondersteunt gevraagd bekrachtigingsprotocol niet. Overweeg om MySQL-client te upgraden” wordt weergegeven tijdens het testen van een PHP-databaseverbinding met MySQL 4.1, raadpleegt u MySQL-foutberichten oplossen.

Een databaseverbinding bewerken of verwijderen

Wanneer u een databaseverbinding maakt, wordt de verbindingsinformatie door Dreamweaver opgeslagen in een opnamebestand in de submap Connections in de lokale hoofdmap van de site. U kunt de verbindingsinformatie in het bestand ofwel met de hand ofwel als volgt bewerken of verwijderen.

Een verbinding bewerken

 1. Open een PHP-pagina in Dreamweaver en open vervolgens het deelvenster Databases (Venster > Databases).
 2. Klik met de rechtermuisknop op de verbinding (Windows), of houd de Command-toets ingedrukt en klik op de verbinding (Macintosh), en selecteer vervolgens Verbinding bewerken in het menu.
 3. Bewerk de verbindingsgegevens en klik op OK.

  Het opnamebestand wordt door Dreamweaver bijgewerkt. Met dit bestand worden alle pagina's in de site bijgewerkt die gebruikmaken van de verbinding.

Een verbinding verwijderen

 1. Open een PHP-pagina in Dreamweaver en open vervolgens het deelvenster Databases (Venster > Databases).
 2. Klik met de rechtermuisknop op de verbinding (Windows) of houd de Command-toets ingedrukt en klik op de verbinding (Macintosh), en selecteer vervolgens Verbinding verwijderen in het menu.
 3. Bevestig in het dialoogvenster dat verschijnt, dat u de verbinding wilt verwijderen.
  Opmerking:

  U kunt voorkomen dat er fouten optreden na het verwijderen van een verbinding. Hiertoe werkt u elke recordset bij die de oude verbinding gebruikt, door op de naam van de recordset te dubbelklikken in het paneel Bindingen en een nieuwe verbinding te selecteren in het dialoogvenster Recordset.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account