Bestanden terugdraaien voor Dreamweaver - Contribute-gebruikers

Bestanden terugdraaien (Contribute-gebruikers)

Dreamweaver slaat automatisch meerdere versies van een document op wanneer u de Adobe Contribute-compatibiliteit hebt ingeschakeld.

Opmerking:

Contribute moet op dezelfde computer zijn geïnstalleerd als Dreamweaver.

Het terugdraaien van bestanden moet ook in de beheerinstellingen van Contribute zijn ingeschakeld. Zie Contribute beheren voor meer informatie.

  1. Klik met de rechtermuisknop (Windows) of klik terwijl u Control ingedrukt houdt (Macintosh) op een bestand in het deelvenster Bestanden.
  2. Selecteer Vorige pagina.

    Als er een vorige versie van de pagina aanwezig is, wordt het dialoogvenster Terugdraaien weergegeven.

  3. Selecteer de versie van de pagina waarnaar u wilt terugkeren en klik op Terugdraaien.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account