Werken met Spry-widgets (algemene instructies)

Opmerking:

In Dreamweaver CC en hoger zijn Spry-widgets vervangen door jQuery-widgets. U kunt de bestaande Spry-widgets op uw pagina nog steeds wijzigen, maar u kunt geen nieuwe Spry-widgets toevoegen.

Over Spry-widgets

Een Spry-widget is een pagina-element dat interactie met de gebruiker mogelijk maakt. Een Spry-widget bestaat uit de volgende onderdelen:

Widgetstructuur

Een HTML-codeblok dat de structurele samenstelling van de widget definieert.

Widgetgedrag

JavaScript dat aanstuurt hoe de widget reageert op door de gebruiker op gang gebrachte gebeurtenissen.

Widgetopmaak

CSS die bepaalt hoe de widget er uitziet.

Het Spry-framework ondersteunt een reeks herbruikbare widgets, die zijn geschreven in standaard-HTML, CSS en JavaScript. U kunt deze widgets eenvoudig invoegen—de code bestaat uit de eenvoudigste HTML en CSS—en de widget daarna opmaken. Het gedrag in het framework omvat functionaliteit waarmee gebruikers onder andere inhoud op de pagina kunnen weergeven of verbergen, de weergave (zoals de kleur) van de pagina kunnen wijzigen, en menu-items kunnen beïnvloeden.

Elke widget in het Spry-framework is gekoppeld aan unieke CSS- en JavaScript-bestanden. Het CSS-bestand bevat alles wat nodig is om de widget op te maken, en het JavaScript-bestand geeft de widget zijn functionaliteit. Wanneer u een widget invoegt via de interface van Dreamweaver, koppelt Dreamweaver deze bestanden automatisch aan uw pagina zodat uw widget functionaliteit en opmaak bevat.

De CSS- en JavaScript-bestanden die aan een bepaalde widget zijn gekoppeld, worden naar die widget genoemd zodat u direct ziet welke bestanden bij welke widgets horen. (Bestanden die bijvoorbeeld zijn gekoppeld aan de accordeonwidget, worden SpryAccordion.css en SpryAccordion.js genoemd). Wanneer u een widget invoegt in een opgeslagen pagina, maakt Dreamweaver een map SpryAssets in uw site, waarin de corresponderende JavaScript- en CSS-bestanden worden opgeslagen.

Bronnen en zelfstudies voor Spry-widgets

De volgende onlinebronnen leveren meer informatie over het aanpassen van Spry-widgets.

Voorbeelden van Spry-widgets

Spry-menubalken aanpassen in Dreamweaver

Spry-validatiewidgets (videozelfstudie)

Een Spry-widget invoegen

  1. Kies Invoegen > Spry en selecteer de widget die u wilt invoegen.

Wanneer u een widget invoegt, neemt Dreamweaver automatisch de noodzakelijke Spry JavaScript- en CSS-bestanden in uw site op wanneer u de pagina opslaat.

Opmerking:

U kunt Spry-widgets ook invoegen met behulp van de categorie Spry van het deelvenster Invoegen.

Een Spry-widget selecteren

  1. Houd de muisaanwijzer boven de widget tot de blauwe tabsgewijze omtrek van de widget wordt weergegeven.
  2. Klik in de linkerbovenhoek van de widget op de widgettab.

Een Spry-widget bewerken

  1. Selecteer de widget die u wilt bewerken en breng de wijzigingen aan in de eigenschappencontrole (Venster > Eigenschappen).

Raadpleeg de desbetreffende secties voor elke widget voor details over hoe u wijzigingen aanbrengt in de specifieke widgets.

Een Spry-widget opmaken

  1. Zoek het desbetreffende CSS-bestand voor de widget in de map SpryAssets van uw site, en bewerk de CSS volgens uw voorkeuren.

Raadpleeg de desbetreffende secties voor elke widget voor details over hoe u de specifieke widgets opmaakt.

Opmerking:

U kunt een Spry-widget ook opmaken door stijlen te bewerken in het paneel CSS, net zoals u een ander opgemaakt element op de pagina kunt wijzigen.

Meer widgets ophalen

Er zijn veel meer webwidgets beschikbaar dan de Spry-widgets die u in Dreamweaver vindt. De website Adobe Exchange bevat webwidgets die ontwikkeld zijn door andere creatieve professionals.

  1. Kies Bladeren naar webwidgets in het menu Dreamweaver uitbreiden op de Toepassingsbalk.

Ga naar www.adobe.com/go/dw10widgets_nl voor een video-overzicht van het technische Dreamweaver-team over het werken met webwidgets.

De standaardmap Spry-gegevensset

Wanneer u een Spry-widget, -gegevensset of -effect invoegt in een opgeslagen pagina, maakt Dreamweaver een map SpryAssets in uw site, waarin de corresponderende JavaScript- en CSS-bestanden worden opgeslagen. U kunt de standaardlocatie waar Dreamweaver Spry-elementen opslaat wijzigen als u ze liever elders opslaat.

  1. Selecteer Sites > Sites beheren.
  2. Selecteer uw site in het dialoogvenster Sites beheren en klik op Bewerken.
  3. Vouw de categorie Geavanceerde instellingen in het dialoogvenster Site-instelling uit en selecteer de categorie Spry.
  4. Voer in de map die u voor Spry-gegevens wilt gebruiken een pad in en klik op OK. U kunt ook op het mappictogram klikken om naar een locatie te bladeren.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account