Problemen die zijn opgelost in Edge Animate 2014.1.1 (5.0.1)

De volgende problemen die zijn gemeld na de release van Edge Animate 5.0 in oktober 2014, zijn opgelost in de update 2014.1.1 (ook wel update 5.0.1 genoemd).

 1. Wanneer u de volgorde van de lagen in het deelvenster Elementen wijzigt of hoofdframes verwijdert, worden er foutberichten weergegeven.

 2. OAM-bestanden in Adobe Muse geplaatst: de instellingen voor Edge Animate-scrolleffecten werken niet.

  (In afwachting van de volgende Muse-update moet u mogelijk Automatisch afspelen uitschakelen in de Edge Animate-compositie voordat u het OAM-bestand publiceert.)

 3. Problemen met het stoppen, afspelen en achterwaarts afspelen bij toevoegen aan het eerste frame.

 4. Problemen met afspelen van audio/video op iOS-apparaten opgelost.

 5. De audioregeling is niet zichtbaar wanneer Automatisch afspelen is uitgeschakeld.

 6. Wanneer animaties opnieuw worden afgespeeld, worden niet alle elementen opnieuw ingesteld door Edge Animate. Bovendien blijven ingekorte bestanden op het scherm staan en worden ze niet opnieuw ingesteld.

 7. Wanneer u bindTriggerAction gebruikt, wordt alleen de laatst geregistreerde actie geactiveerd. Verwacht gedrag: alle acties die aan het symbool zijn gekoppeld, moeten worden geactiveerd.

 8. Wanneer HTM-bestanden worden geopend in Edge Animate, wordt er een foutbericht weergegeven. Dit probleem treedt niet op bij HTML-bestanden.

 9. Het gepubliceerde HTML-bestand wordt niet geladen in een browser. Als u 'use strict;' verwijdert uit het bestand edge.js, wordt het bestand geladen zoals de bedoeling is.

 10. TextShadow en LineHeight werken niet goed.

 11. Er wordt een verkeerde syntaxis gegenereerd bij het upgraden van sommige composities.

 12. Nieuwe runtime is strikter met bindingen van een niet-bestaand symbool. Wanneer projecten met niet-bestaande symbolen worden geopend in Edge Animate 5.0, wordt er een foutbericht weergegeven.

 13. Onverwacht gedrag wanneer u Weergave probeert in te stellen op Aan, Uit of Altijd aan.

 14. Weergaveprobleem met opmerkingen wanneer u op Afspelen klikt en Afspelen/Pauzeren inschakelt.

 15. Met de Edge API-functie removeClass kunt u slechts een klasse per keer verwijderen. Met dezelfde functie in jQuery kunt u meerdere klassen per keer verwijderen. Bovendien werkt addClass niet naar behoren.

 16. De ontbrekende API voor het symbool getSymbolTypeName en zoeken zijn toegevoegd

 17. Aangepaste lettertypen werken niet wanneer er invoegcode in plaats van CSS is gebruikt.

 18. Problemen met de volgende API's opgelost: createSymbolChild, createChildSymbol, deleteSymbol en getChildSymbols.

 19. De hulplijnen worden niet verwijderd wanneer ze weer naar het liniaal worden gesleept.

 20. Problemen met bind en unbind API zonder jQuery opgelost. Problemen met eigenschapstweens bij specifieke gevallen van dekkingswaarden opgelost.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account