Voorkeuren herstellen | Edge Animate

Beschadigde voorkeurenbestanden kunnen crashes, fouten en ander onverwacht gedrag in Edge Animate veroorzaken. Volg de onderstaande instructies om de standaardinstellingen van voorkeuren te herstellen.

Windows-gebruikers: als u de onderstaande procedure volgt, hebt u toegang tot verborgen mappen nodig. Windows geeft verborgen mappen of bestanden standaard niet weer. Zie Verborgen bestanden, mappen en bestandsextensies weergeven | Windows Vista, Windows 7 voor instructies om deze verborgen mappen weer te geven.

Mac OS 10.7 Lion-gebruikers: als u de onderstaande procedure volgt, hebt u toegang tot de map Bibliotheek van de gebruiker nodig. In Mac OS 10.7 heeft Apple deze map verborgen gemaakt. Als u de gebruikersbibliotheek wilt openen, raadpleegt u Bestanden in de verborgen gebruikersbibliotheek oproepen | Mac OS 10.7 Lion.

Bestaande voorkeuren verwijderen

  1. Sluit Edge Animate.

  2. Voer een van de volgende handelingen uit:

    • Mac OS: In de Finder gaat u naar /Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/Adobe.
    • Windows: In Windows Verkenner gaat u naar C:\Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe.
  3. Verander de naam van de map Edge Animate naar, bijvoorbeeld, Oude Edge Animate.

Probeer het probleem opnieuw te creëren

Start Edge Animate opnieuw nadat u uw bestaande voorkeuren hebt verwijderd. Er worden nieuwe voorkeurenbestanden en -mappen gemaakt op basis van de standaardinstellingen. 

Probeer het probleem dat zich voordeed vervolgens te reproduceren.

Als het probleem is verholpen, dan werd het veroorzaakt door beschadigde voorkeuren.

Als het probleem niet is verholpen, dan zijn de voorkeuren niet de oorzaak en kunt u de oorspronkelijke voorkeuren herstellen.

Als u de oorspronkelijk voorkeuren wilt herstellen, doet u het volgende:

  1. Sluit Edge Animate.

  2. Verwijder de nieuwe voorkeurenmap en herstel de oorspronkelijke naam van de vorige map.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account