Overzicht

Organisaties willen graag op elk gewenst moment installatie- en licentie-informatie kunnen opvragen over de softwareproducten die zijn gedistribueerd naar hun systemen. Dit helpt ze bij hun SAM-taken (Software Asset Management) en om producten op een effectieve manier te distribueren en tegelijkertijd te voldoen aan de licentievoorwaarden.

Naarmate het aantal werknemers en het aantal softwareproducten in een organisatie toeneemt, wordt het bijhouden van installatie- en licentie-informatie steeds lastiger. Ook kan het moeilijker worden om onderscheid te maken tussen standaard Creative Suite-applicaties en applicaties op basis van een Creative Cloud-lidmaatschap.

Een goede manier om dit probleem aan te pakken, is het gebruik van softwaretagging. Softwaretagging is een proces waarbij een reeks tagbestanden (met de extensie .swidtag) wordt bijgehouden op een clientcomputer op basis waarvan de installatie- en licentiestatus van de verschillende softwareproducten kan worden bepaald. Een softwaretagbestand is een XML-bestand dat informatie bevat voor de identificatie en het beheer van softwareproducten. De tagnotatie die Adobe gebruikt is ISO/IEC 19770-2:2009.

Voor softwarebeheer kan een beheerder een SAM-hulpprogramma uitvoeren dat de tagbestanden op de clientcomputer scant en deze parseert voor analyse- en rapportagedoeleinden. Softwaretagging kan daarmee een belangrijk onderdeel worden van het Software Asset Management.

Elementen identificeren in tagbestanden

Verplichte elementen

Tag Beschrijving
entitlement_required_indicator

waar voor versie met serienummer/geactiveerde versie

onwaar voor proefversie/versie zonder licentie

product_title Adobe InDesign CC

product_version

 • naam
 • numeriek

 

 • tekenreeksversie (combinatie van major, minor)
 • numerieke versie (major, minor, build, review)

 

software_creator

 • naam
 • regid
 • Adobe Inc.
 • regid.1986-12.com.adobe

software_licensor

 • naam
 • regid
 • Adobe Inc.
 • regid.1986-12.com.adobe

software_id

 • unique_id
 • software_manufacturer_domain

tag_creator

 • naam
 • regid
 • Adobe Inc.
 • regid.1986-12.com.adobe

Optionele elementen

Tag Beschrijving

license_linkage

 • activation_status
 • channel_type
 • customer_type

 

 • trial/serialized/activated/subscription/unlicensed
 • Retail/Trial/Subscription/Volumne/Unknown
 • Retail/Trial/Volume/Unknown
serial_number Dit is het serienummer van het product dat in gecodeerde vorm wordt bewaard.

De locatie is platformspecifiek. Voor Creative Cloud worden er na de installatie, of nadat het product voor de eerste keer is gestart, tagbestanden (met de extensie .swid) gemaakt op de volgende locaties:

 • Windows XP: %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\regid.1986-12.com.adobe
 • Windows Vista en Windows 7: %PROGRAMDATA%\regid.1986-12.com.adobe
 • Mac OS: /Library/Application Support/regid.1986-12.com.adobe

Nee. Het XML-bestand met de extensie .swid kan door mensen worden gelezen en kan worden geopend in een teksteditor.

Nee. Als er meerdere Creative Cloud-applicaties zijn geïnstalleerd (bijvoorbeeld Photoshop en Dreamweaver), is er slechts één Software ID-tag aanwezig op het systeem.

Nee. Alleen de Creative Cloud-apps die deel uitmaken van Creative Suite, hebben een dergelijke tag. Lightroom en Muse hebben bijvoorbeeld momenteel geen tag.

Nee. Software ID-tags vormen eenvoudigweg zeer belangrijke onderdelen van SAM (Software Asset Management) en van de distributie-infrastructuur en helpen bij het beheer van middelen en het bijhouden van de inventaris.

De implementatie van de ISO-standaard bij SAM- en distributieoplossingen verloopt langzamer dan verwacht, maar grote software-leveranciers, waaronder Microsoft en JAMF Software, hebben in 2012 besloten deze standaard na te leven. Neem contact op met de leverancier van uw software voor meer informatie.

U kunt de Creative Cloud-versie bepalen door te kijken naar de SWID-tags.

Voor aangepaste aanbiedingen bevatten de SWID-tags het type aanbieding van Creative Cloud tussen CreativeCloudEnt en de versie 1.0-Mac-GM-MUL.swidtag. Dit zijn bijvoorbeeld de SWID-tags voor het aangepaste aanbiedingen van Creative Cloud voor Mac en Win:

Mac (aangepaste aanbieding):
1.      regid.1986-12.com.adobe_V7{}CreativeCloudEntVideo-1.0-Mac-GM-MUL.swidtag
2.      regid.1986-12.com.adobe_V7{}CreativeCloudEntWeb-1.0-Mac-GM-MUL.swidtag
3.      regid.1986-12.com.adobe_V7{}CreativeCloudEntDesign-1.0-Mac-GM-MUL.swidtag
WIN (aangepast aanbieding):
1.      regid.1986-12.com.adobe_V7{}CreativeCloudEntVideo-1.0-Win-GM-MUL.swidtag
2.      regid.1986-12.com.adobe_V7{}CreativeCloudEntWeb-1.0-Win-GM-MUL.swidtag
3.      regid.1986-12.com.adobe_V7{}CreativeCloudEntDesign-1.0-Win-GM-MUL.swidtag

Voor Creative Cloud Alle apps staat er in de SWID-tags niets tussen 'CreativeCloudEnt' en de versie en het platform. 

De SWID-tag voor Creative Cloud Alle apps voor Mac en Win is bijvoorbeeld:

Mac (Alle apps)

regid.1986-12.com.adobe_V7{}CreativeCloudEnt-1.0-Mac-GM-MUL.swidtag

Win (Alle apps)

regid.1986-12.com.adobe_V7{}CreativeCloudEnt-1.0-Win-GM-MUL.swidtag

U kunt de waarde gebruiken van de unique_id-tag om vast te stellen om wat voor software het gaat. De waarde wordt toegewezen aan de unieke LEID (Licensing Identifier). Bijvoorbeeld:

 • Creative Cloud voor teams: <swid:unique_id>V6{}CreativeCloudTeam-1.0-Mac-GM</swid:unique_id>
 • Creative Cloud voor ondernemingen: <swid:unique_id>V7{}CreativeCloudEnt-1.0-Win-GM</swid:unique_id>

De Activation_status-tag geeft aan of de gebruiker al dan niet is aangemeld:

 • Aangemeld: <swid:activation_status>activated</swid:activation_status>
 • Afgemeld: <swid:activation_status>unlicensed</swid:activation_status>

Voorbeeldbestanden met SWID-tags

Het bijgevoegde Zip-bestand bevat drie SWID-tagbestanden:

 • Creative Cloud
 • Creative Cloud voor teams
 • Creative Cloud voor ondernemingen

Downloaden

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid