In deze versie van Illustrator CC kunt u deelvensters met aangepaste gereedschappen maken. Als u alleen met een specifieke set gereedschappen werkt, kunt u een aangepast gereedschapsvenster met alleen die gereedschappen maken.

Gereedschappen toevoegen aan of verwijderen uit deelvensters met gereedschappen

 1. Klik in Illustrator op Venster > Gereedschappen > Nieuw deelvenster Gereedschappen, typ een naam en klik op OK.

  Er wordt een nieuw deelvenster met gereedschappen gemaakt en weergegeven.

  A. Geef een naam op voor het nieuwe deelvenster met gereedschappen B. Nieuw deelvenster met gereedschappen gemaakt met een standaardproxy voor vulling/lijn 

  Opmerking:

  Er wordt standaard een proxy voor vulling/lijn toegevoegd. Deze kan niet worden verwijderd uit het deelvenster met aangepaste gereedschappen.

 2. Sleep een gereedschap uit een bestaand gereedschapsvenster naar een nieuw of bestaand deelvenster met aangepaste gereedschappen. Als het gereedschap deel uitmaakt van een groep gereedschappen, wordt het bovenste gereedschap gekopieerd. Laat de muisknop los wanneer de cursor wordt weergegeven met een plusteken ().

  Gereedschappen uit drie gereedschapsgroepen (links) zijn toegevoegd om een nieuw deelvenster met gereedschappen te maken (rechts)

  Opmerking:

  Als u een gereedschap sleept wanneer de muiscursor met een annuleringsteken () wordt weergegeven, worden er geen gereedschappen toegevoegd of verwijderd.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit als u een gereedschap wilt ophalen dat niet als bovenste gereedschap in een groep wordt weergegeven:

  OF

  1. Druk op Alt/Opt en klik op de gereedschapsgroep. Met deze handeling doorloopt u alle gereedschappen in de gereedschapsgroep.
  2. Wanneer het gewenste gereedschap boven aan de groep verschijnt, sleept u dit naar het deelvenster met aangepaste gereedschappen. Laat de muisknop los wanneer de cursor wordt weergegeven met een plusteken ().
  1. Sleep de gereedschapsgroep naar een leeg gedeelte van de werkruimte om deze als een band met gereedschappen weer te geven.
  2. Sleep een gereedschap uit de band met gereedschappen naar het nieuwe deelvenster met gereedschappen. Laat de muisknop los wanneer de cursor wordt weergegeven met een plusteken ().
 4. Als u een gereedschap wilt verwijderen, sleept u het gereedschap uit het deelvenster met aangepaste gereedschappen en zet u het neer wanneer de muiscursor met een minteken () wordt weergegeven.

  Opmerking:

  Een gereedschap kan alleen uit een gereedschapsvenster worden verwijderd als er een document is geopend.

 5. Als u de posities van gereedschappen in een deelvenster met aangepaste gereedschappen wilt omwisselen, houdt u Alt/Option ingedrukt, sleept u het ene gereedschap boven op het andere gereedschap en zet u het gereedschap neer als de cursor de vorm van een dubbele pijl krijgt ().

Opmerking:

Een deelvenster met aangepaste gereedschappen blijft behouden in de werkruimte waarin het is gemaakt. Als u overschakelt naar een andere werkruimte en vervolgens terugkeert naar de oorspronkelijke werkruimte, blijven alle gemaakte deelvensters met gereedschappen behouden en worden deze weer geopend.

Deelvensters met aangepaste gereedschappen beheren

 1. Klik in Illustrator op Venster > Gereedschappen > Deelvenster Gereedschappen beheren.

  Handelingen die u kunt uitvoeren in het dialoogvenster Deelvenster Gereedschappen beheren

  A. Lijst met deelvensters Aangepaste gereedschappen B. Geselecteerd deelvenster Gereedschappen verwijderen C. Een nieuw deelvenster Gereedschappen of een kopie van het geselecteerde deelvenster Gereedschappen maken D. De naam van een geselecteerd deelvenster Gereedschappen wijzigen 
 2. Voer een van de volgende handelingen uit in het dialoogvenster Deelvenster Gereedschappen beheren:

  • Naam wijzigen: selecteer een deelvenster met gereedschappen in de lijst, typ een nieuwe naam voor het deelvenster in het tekstvak en klik op OK.
  • Nieuw/Kopiëren: selecteer een deelvenster met gereedschappen in de lijst, klik op de knop Kopiëren, wijzig indien nodig de naam van het deelvenster en klik op OK. Als er geen deelvenster met gereedschappen is geselecteerd, wordt er een nieuw deelvenster met gereedschappen gemaakt.
  • Verwijderen: selecteer een deelvenster met gereedschappen in de lijst en klik op de knop Verwijderen.