Instellingen synchroniseren met Adobe Creative Cloud

Wat is de functie Instellingen synchroniseren?

In Illustrator worden instellingen die betrekking hebben op de applicatie, op uw lokale computer opgeslagen. Met de functie Instellingen synchroniseren worden kopieën van deze instellingen in Adobe Creative Cloud bewaard. Als u Illustrator op een andere computer activeert, kunt u de instellingen vanuit Creative Cloud synchroniseren met deze zojuist geactiveerde computer.

Opmerking:

U kunt Illustrator op elk gewenst moment op maximaal twee computers activeren.

Als u Illustrator CC op twee computers uitvoert en u voor beide dezelfde Adobe ID gebruikt, kunt u de instellingen op de ene computer synchroniseren met de andere computer, zodat u op beide computers over precies dezelfde werkinstellingen en werkomgeving beschikt.

Voorbeelden van instellingen zijn:

Voorkeuren

Instellingen in het dialoogvenster Voorkeuren, enzovoort.

Bibliotheken

Stalen, penselen, symbolen, enzovoort.

Voorinstellingen

PDF-voorinstellingen, afdrukvoorinstellingen, SWF-instellingen, enzovoort.

Werkruimten

Posities van verschillende paletten en interface-elementen in opgeslagen werkruimten.

Overige instellingen

Mojikumi, Kinsoku of samengestelde lettertypen.

Waar kan de functie Instellingen synchroniseren voor worden gebruikt?

De functie Instellingen synchroniseren kan worden gebruikt voor twee veelvoorkomende gebruiksersscenario's:

 • Eén computer. U hebt één computer en u wilt een back-up van de huidige applicatie-instellingen van Illustrator bewaren. Als u uw computer vervangt door een nieuwe computer, kunt u de instellingen die beschikbaar zijn in Creative Cloud, met de nieuwe computer synchroniseren.
 • Meerdere computers. U hebt meerdere computers en u wilt werken met dezelfde werkinstellingen op elke computer waarop u Illustrator activeert.
Opmerking:

U kunt Illustrator op elk gewenst moment op maximaal twee computers activeren.

Wat zijn de eerste vereisten?

Wanneer u de instellingen van Illustrator synchroniseert, wordt Creative Cloud gebruikt om gegevens te uploaden, op te slaan of te downloaden. Voor de functie Instellingen synchroniseren is het volgende vereist:

 • Een internetverbinding
 • Een Adobe Creative Cloud-lidmaatschap of een lidmaatschap voor één app

De functie Instellingen synchroniseren gebruiken

Werkt de functie Instellingen synchroniseren automatisch?

Nee. De functie Instellingen synchroniseren moet handmatig worden gestart. De functie kan worden niet worden gepland of automatisch worden geactiveerd.

De instellingen worden telkens gesynchroniseerd wanneer u op Instellingen nu synchroniseren klikt.

Waar vind ik de functie Instellingen synchroniseren?

 • [Aanbevolen] Klik op het pictogram in de linkerbenedenhoek van het Illustrator-documentvenster en klik vervolgens op Instellingen nu synchroniseren.
 • Klik op Bewerken (Mac: Illustrator) > {Adobe ID waarmee u bent aangemeld} > Instellingen nu synchroniseren.
 • Klik op Ctrl/Cmd + K > tabblad Instellingen synchroniseren > klik op Instellingen nu synchroniseren. Als u deze methode gebruikt, worden de meest recente instellingen geüpload of gedownload. Er worden geen wijzigingen toegepast.
Opmerking:

U wordt aangeraden de functie Instellingen synchroniseren als volgt te gebruiken: klik op het pictogram in de linkerbenedenhoek van een Illustrator-documentvenster en klik vervolgens op Instellingen nu synchroniseren.

Wanneer Illustrator voor de eerste keer wordt gestart

Wanneer u Illustrator voor de eerste keer start op een computer waarop de functie Instellingen synchroniseren nog nooit is gebruikt, wordt u bij het openen van een document gevraagd of u de functie Instellingen synchroniseren wilt inschakelen.

Instellingen synchroniseren bij eerste keer starten
Instellingen synchroniseren bij eerste keer starten. Er zijn geen oude Illustrator-instellingen beschikbaar in Creative Cloud

Instellingen synchroniseren bij eerste keer starten. Er zijn oude Illustrator-instellingen beschikbaar in Creative Cloud
Instellingen synchroniseren bij eerste keer starten. Er zijn oude Illustrator-instellingen beschikbaar in Creative Cloud

 • Klik op Instellingen nu synchroniseren om voor de eerste keer instellingen te uploaden of te downloaden met Creative Cloud.
 • Klik op Synchroniseren van instellingen uitschakelen om de functie uit te schakelen.
 • Klik op Geavanceerd om het dialoogvenster Voorkeuren te openen waarin u kunt opgeven welke items moeten worden gesynchroniseerd.
Opmerking:

U kunt elk van deze instellingen wijzigen door te klikken op Bewerken (Mac: Illustrator) > Voorkeuren > tabblad Instellingen synchroniseren.

Zorgen dat Illustrator-instellingen gesynchroniseerd blijven

 1. Klik op het pictogram in de linkerbenedenhoek van het Illustrator-documentvenster en klik vervolgens op Instellingen nu synchroniseren.

 2. Als u de functie Instellingen synchroniseren start, worden uw computer en Creative Cloud gecontroleerd op de meest recente gegevens en wordt een van de volgende dialoogvensters weergegeven.

  Kies een geschikte handeling voor uw computer.

  Pop-upvenster Instellingen synchroniseren

  Wat dit betekent

  Handeling

  Twee mogelijkheden:

  • Illustrator op de computer die u gebruikt, is gesynchroniseerd met Creative Cloud.
  • Er zijn instellingen geüpload/er zijn geen instellingen gedownload
                                

  Geen handeling vereist.                               

  De meest recente instellingen zijn gedownload. De instellingen die konden worden geüpload (indien aanwezig), zijn toegevoegd aan Creative Cloud.

  Klik op Nu toepassen om ervoor te zorgen dat de instellingen worden gesynchroniseerd.

  De meest recente instellingen op uw huidige computer verschillen van die in Creative Cloud en op de andere computer die wordt gesynchroniseerd.

  De meest recente instellingen zijn gedownload. Voor het toepassen van de instellingen moet Illustrator echter opnieuw worden gestart om de wijzigingen te implementeren.

  Als u de instellingen wilt bijwerken, klikt u op Nu opnieuw starten. Als u echter eerst andere taken moet voltooien, kunt u op Later klikken.

 3. Afhankelijk van de handeling in de vorige stap, worden Illustrator en Creative Cloud bijgewerkt. Als u echter wijzigingen aanbrengt in Illustrator-instellingen of -voorkeuren, moet u de synchronisatie starten voordat u Illustrator sluit. 

  Synchronisatiestatus op de documentstatusbalk
  Synchronisatiestatus op de documentstatusbalk

Beheer van Instellingen synchroniseren

Opties voor instellingen synchroniseren in het deelvenster Voorkeuren
Geef op of u de functie Instellingen synchroniseren wilt in- of uitschakelen, wat u wilt synchroniseren of wat er moet gebeuren als er een conflict optreedt.

Opgeven wat er moet worden gesynchroniseerd

 1. Als u wilt opgeven wat er moet worden gesynchroniseerd, voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Ga naar Bewerken > {Adobe ID waarmee u bent aangemeld} > Synchronisatie-instellingen beheren.
  • Ga naar Bewerken (Mac: Illustrator) > Voorkeuren > Instellingen synchroniseren.
 2. Schakel selectievakjes in of uit om op te geven welke instellingen al dan niet moeten worden gesynchroniseerd.

Conflicten oplossen bij het synchroniseren van instellingen

Er treden synchronisatieconflicten op wanneer het systeem niet kan vaststellen of u een instelling in Creative Cloud of een instelling op uw lokale computer wilt behouden omdat beide instellingen zijn gewijzigd na de laatste synchronisatiebewerking.

Neem bijvoorbeeld het volgende scenario. U wijzigt Voorkeuren voor Illustrator op uw werkcomputer en u synchroniseert de instellingen. Vervolgens wijzigt u Voorkeuren voor Illustrator op uw thuiscomputer. U hebt nu twee sets met gewijzigde voorkeuren: één nieuwe set in Creative Cloud (gesynchroniseerd vanaf uw werkcomputer) en een nieuwere set op uw thuiscomputer. Als u de instellingen nu probeert te synchroniseren, wordt u gevraagd op te geven welke instellingen u wilt behouden.

Melding synchronisatieconflict

 • Lokale instellingen synchroniseren: lokale instellingen op deze computer synchroniseren met de cloud; de cloudversie overschrijven met de lokale versie van de instellingen.
 • Cloud synchroniseren: synchroniseren van de cloud naar deze lokale computer; wijzigingen aan lokale instellingen negeren en deze vervangen door de instellingen in de cloud.
 • Nieuwste bestand behouden: de meest recente instellingen behouden op basis van het tijdstempel..

De functie Instellingen synchroniseren in- of uitschakelen

 1. Als u wilt opgeven wat er moet worden gesynchroniseerd, voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Ga naar Bewerken > {Adobe ID waarmee u bent aangemeld} > Synchronisatie-instellingen beheren.
  • Ga naar Bewerken (Mac: Illustrator) > Voorkeuren > Instellingen synchroniseren.
 2. Selecteer een optie in het gedeelte Synchronisatieopties van de vervolgkeuzelijst Synchroniseren.

Items toevoegen voor het synchroniseren van instellingen

Alleen de instellingen die zijn geladen of gebruikt in Illustrator, worden gesynchroniseerd. Als u met Verkenner of Finder een nieuwe set stalen of penselen naar de installatie- of instellingsmappen voor Illustrator kopieert, worden deze items niet gesynchroniseerd. U kunt ervoor zorgen dat deze items wel worden gesynchroniseerd door ze eenmaal in Illustrator te laden en op te slaan.

Als u bijvoorbeeld een nieuwe penselenbibliotheek wilt synchroniseren, moet u de gewenste penselen in het deelvenster Penselen selecteren en deze vervolgens via het fly-outmenu als een penselenbibliotheek opslaan op de standaardlocatie.

Items die worden gesynchroniseerd met de functie Instellingen synchroniseren

Een lijst met items die worden gesynchroniseerd met de functie Instellingen synchroniseren:

 

# Type item
Item
*Opnieuw starten vereist
1 Bibliotheek Afbeeldingsstijlen
Nee
2 Bibliotheek
Stalen Nee
3 Bibliotheek Penselen Nee
4 Bibliotheek Symbolen Nee
5 Voorinstellingen Transparantie-afvlakker Nee
6 Voorinstellingen Afdrukken Nee
7 Voorinstellingen PDF Nee
8 Voorinstellingen SWF Nee
9 Voorinstellingen Perspectiefraster
Nee
10 Voorinstellingen Afbeeldingen overtrekken Nee
11 Voorinstellingen Kleurinstellingen Ja
12 Voorinstellingen Variabele-breedteprofielen Nee
13 Werkruimten   Ja
14 Sneltoetsen**
  Nee
15 Voorkeuren Dialoogvenster Voorkeuren Ja
16 Voorkeuren Documentprofielen Nee
17 Voorkeuren Gebruikerswoordenboeken Ja
18 Aziatische instellingen Mojikumi Nee
19 Aziatische instellingen Kinsoku Nee
20 Aziatische instellingen Samengestelde lettertypen Ja

*Opnieuw starten vereist geeft aan dat u Illustrator opnieuw moet starten om de gedownloade instellingen toe te passen wanneer de instellingen die u downloadt een dergelijk item bevatten.

**Sneltoetsen worden alleen gesynchroniseerd als de platforms overeenkomen en dus niet als er instellingen worden gesynchroniseerd van een Windows- naar een Mac-platform of andersom. Veel Windows- en Mac-sneltoetsen verschillen van elkaar.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account