Lees meer over de nieuwe functies en verbeteringen in de versie van oktober 2020 van Illustrator op de desktop (versie 25.0).
Illustraties opnieuw kleuren

Illustraties opnieuw kleuren 

U kunt automatisch kleurenpaletten extraheren uit vector- of rasterobjecten en ze eenvoudig toepassen op uw ontwerpen.

Clouddocumenten

Verbeterde clouddocumenten

U kunt Photoshop-clouddocumenten insluiten in Illustrator-clouddocumenten. U kunt oudere versies bekijken en markeren en er zo nodig naar terugkeren.

Magnetisch op glyph

Slim uitlijnen op glyphs

Plaats tekst en andere objecten eenvoudig nauwkeurig rond de grenzen van livetekst met behulp van slimme glyph-hulplijnen.

Tekstuitlijning

Verbeterde tekst

Stel de tekengrootte in op basis van hoogtereferenties, lijn objecten uit met visuele glyph-grenzen en lijn tekst verticaal uit in een tekstkader.

Illustraties opnieuw kleuren

Met de kracht van Adobe Sensei

We hebben de functie om illustraties opnieuw te kleuren verbeterd om u te helpen verschillende kleurvarianten voor uw illustraties uit te proberen. U kunt nu een kleurenpalet uit een illustratie of afbeelding kiezen met de Kleurthemakiezer en dat toepassen in uw ontwerpen. U kunt kleurvariaties ook direct gebruiken met behulp van voorgedefinieerde kleuren uit de kleurenbibliotheek of uw eigen kleuren maken met het kleurenwiel.

Illustraties opnieuw kleuren

Zie Illustraties opnieuw kleuren voor meer informatie.

Verbeterde clouddocumenten

De volgende verbeteringen zijn aangebracht voor Illustrator-clouddocumenten:

  • U kunt uw Adobe Photoshop-clouddocumenten nu insluiten in Illustrator-documenten.
  • U hebt eenvoudig toegang tot eerder opgeslagen versies van clouddocumenten. Bekijk een voorvertoning van eerdere versies, markeer ze en keer er zo nodig naar terug.
  • U kunt uw clouddocumenten offline beschikbaar maken.
Clouddocumenten

Zie Werken met Illustrator-clouddocumenten voor meer informatie.

Slim uitlijnen op glyphs

U kunt de functie Magnetisch op glyph nu gebruiken om onderdelen van uw illustratie nauwkeurig uitlijnen met de tekst of met glyph-grenzen. Kies eenvoudig een optie voor magnetische uitlijning, dan ziet u de hulplijnen wanneer u objecten rond de tekst verplaatst. Gebruik deze hulplijnen om uw objecten uit te lijnen. U kunt een vorm ook nauwkeurig slepen en uitlijnen met de ankerpunten van de tekst.

Magnetisch op glyph

Tekstverbeteringen

De volgende verbeteringen zijn aangebracht voor tekstuitlijning in Illustrator:

Tekst verticaal uitlijnen

Lijn tekst verticaal uit met de boven- of onderkant of het midden van een tekstkader. Zie Slimme manieren om tekst uit te lijnen voor meer informatie.

Tekst verticaal uitlijnen

Variaties in tekenhoogte

In het deelvenster Teken in Illustrator kunt u nu de werkelijke referentie voor de tekenhoogte instellen. Dit is handig als u objecten nauwkeurig met de tekst wilt uitlijnen. Zie De tekenhoogte variëren voor meer informatie.

Variatie in tekenhoogte

Uitlijnen met glyph-grenzen

U kunt objecten nu nauwkeurig uitlijnen met visuele glyph-grenzen. Zie Uitlijnen met glyph-grenzen voor meer informatie.

Uitlijnen met glyph-grenzen