Standaardsneltoetsen

Adobe® InCopy® biedt sneltoetsen waarmee u snel in documenten kunt werken. Veel sneltoetsen worden direct naast opdrachtnamen in menu's weergegeven. U kunt de standaardset sneltoetsen van InCopy gebruiken, een set Microsoft® Word-sneltoetsen of een set sneltoetsen die u zelf maakt.

Opmerking:

U kunt een lijst genereren van de huidige sneltoetsset door Set tonen te kiezen in het dialoogvenster Sneltoetsen. Deze optie is vooral nuttig voor het afdrukken van een kopie van uw aangepaste sneltoetsen.

Toetsen voor tools

Dit is geen volledig overzicht van alle sneltoetsen. In deze tabel staan alleen de sneltoetsen die niet worden weergegeven bij menuopdrachten of tooltips.

Resultaat

Windows®

Mac OS®

Schakelen tussen tool Tekst en tool Notitie

Shift+Esc

Shift+Esc

Tijdelijk overschakelen van tool Tekst op tool Notitie

Alt+Shift

Option+Shift

Tijdelijk overschakelen op tool Handje (layoutweergave)

Alt+spatiebalk

Option+spatiebalk

Tijdelijk overschakelen op tool Zoomen (layoutweergave)

Ctrl+spatiebalk

Command+spatiebalk

Tijdelijk overschakelen op tool Inzoomen (layoutweergave)

Ctrl+spatiebalk

Command+spatiebalk

Tijdelijk overschakelen op tool Uitzoomen (layoutweergave)

Ctrl+Alt+spatiebalk

Command+Option+spatiebalk

Toetsen voor het navigeren door documenten

Dit is geen volledig overzicht van alle sneltoetsen. In deze tabel staan alleen de sneltoetsen die niet worden weergegeven bij menuopdrachten of tooltips.

Resultaat

Windows

Mac OS

Naar eerste/laatste pagina (layoutweergave)

Ctrl+Shift+Page Up/ Page Down

Command+Shift+Page Up/Page Down

Naar vorige/volgende pagina (layoutweergave)

Shift+Page Up/Page Down

Shift+Page Up/Page Down

Een teken naar rechts/links

Pijl-rechts/Pijl-links

Pijl-rechts/Pijl-links

Een regel omhoog of omlaag

Pijl-omhoog/Pijl-omlaag

Pijl-omhoog/Pijl-omlaag

Een woord naar rechts/links

Ctrl+Pijl-rechts/Pijl-links

Command+Pijl-rechts/Pijl-links

Vooruit/achteruit naar begin van zin (drukproef- en artikelweergave)

Ctrl+]/[

Command+]/[

Naar begin/einde van regel

Home/End

Home/End

Naar vorige/volgende alinea

Ctrl+Pijl-omhoog/Pijl-omlaag

Command+Pijl-omhoog/Pijl-omlaag

Naar volgend artikel (drukproefweergave)

Ctrl+Alt+]

Command+Option+]

Naar vorig artikel (drukproefweergave)

Ctrl+Alt+[

Command+Option+[

Naar begin/einde van artikel

Ctrl+Home/End

Command+Home/End

Eén teken naar rechts/links selecteren

Shift+Pijl-rechts/Pijl-links

Shift+Pijl-rechts/Pijl-links

Eén woord naar rechts/links selecteren

Ctrl+Shift+Pijl-rechts/Pijl-links

Command+Shift+Pijl-rechts/Pijl-links

Tot einde/begin van regel selecteren

Shift+Home/End

Shift+Home/End

Huidige alinea selecteren (drukproef- en artikelweergave)

Ctrl+Shift+P

Command+Shift+P

Zin vooruit/achteruit selecteren (drukproef- en artikelweergave)

Command+Shift+Pijl-rechts/Pijl-links

Command+Option+Shift+Pijl-rechts/Pijl-links

Eén regel hoger of lager selecteren

Shift+Pijl-omhoog/Pijl-omlaag

Shift+Pijl-omhoog/Pijl-omlaag

Vorige of volgende alinea selecteren

Ctrl+Shift+Pijl-omhoog/Pijl-omlaag

Command+Shift+Pijl-omhoog/Pijl-omlaag

Tot begin/einde van artikel selecteren

Ctrl+Shift+Home/End

Command+Shift+Home/End

Woord voor invoegpositie verwijderen (drukproef- en artikelweergave)

Ctrl+Backspace of Delete

Command+Delete of Del (numeriek toetsenblok)

Huidige zin verwijderen (drukproef- en artikelweergave)

Ctrl+Shift+Backspace of Delete

Command+Shift+Delete

Huidige alinea verwijderen (drukproef- en artikelweergave)

Ctrl+Alt+Shift+Delete

Command+Option+Shift +Del op numeriek toetsenblok

Alle artikelen opnieuw samenstellen

Ctrl+Alt+/

Command+Option+/

Schakelen tussen huidige en vorige weergave

Ctrl+Alt+2

Command+Option+2

Naar volgend venster

Ctrl+F6

Command+F6

Naar vorig venster

Ctrl+Shift+F6

Command+Shift+F6

Eén scherm omhoog/omlaag schuiven

Page Up/Page Down

Page Up/Page Down

Naar eerste/laatste spread

Alt+Shift+Page Up/Page Down

Option+Shift+Page Up/Page Down

Naar vorige/volgende spread

Ctrl+Alt+Page Up/Page Down

Command+Alt+Page Up/Page Down

Selectie in venster passen

Ctrl+Alt+=

Command+Option+=

Scherm vergroten naar 50%/200%/400%

Ctrl+5, 2 of 4

Command+5, 2 of 4

Veld met weergavepercentage openen

Ctrl+Alt+5

Command+Option+5

Toetsen voor het verplaatsen en transformeren van afbeeldingen

Dit is geen volledig overzicht van alle sneltoetsen. In deze tabel staan alleen de sneltoetsen die niet worden weergegeven bij menuopdrachten of tooltips.

Resultaat

Windows

Mac OS

Verkleinen/vergroten/schalen met 1%

Ctrl+. [punt] of , [komma]

Command+. [punt] of , [komma]

Verkleinen/vergroten/schalen met 5%

Ctrl+Alt+. [punt] of , [komma]

Command+Option+. [punt] of , [komma]

Selectie verplaatsen*

Pijl-links, Pijl-rechts, Pijl-omhoog of Pijl-omlaag

Pijl-links, Pijl-rechts, Pijl-omhoog of Pijl-omlaag

Selectie met een tiende* van de waarde verplaatsen

Ctrl+Shift+Pijl-links, Pijl-rechts, Pijl-omhoog of Pijl-omlaag

Command+Shift+Pijl-links, Pijl-rechts, Pijl-omhoog of Pijl-omlaag

Selectie met tien keer* de waarde verplaatsen

Shift+Pijl-links, Pijl-rechts, Pijl-omhoog of Pijl-omlaag

Shift+Pijl-links, Pijl-rechts, Pijl-omhoog of Pijl-omlaag

*Kies Bewerken > Voorkeuren > Eenheden en toenamen (Windows) of Adobe InCopy > Voorkeuren > Eenheden en toenamen (Mac OS) om de waarde in te stellen.

Toetsen voor het werken met tekst

Dit is geen volledig overzicht van alle sneltoetsen. In deze tabel staan alleen de sneltoetsen die niet worden weergegeven bij menuopdrachten of tooltips.

Resultaat

Windows

Mac OS

De tool Positie wordt ingeschakeld in tekst

Esc

Esc

Standaard horizontale schaal

Ctrl + Shift + X

Command + Shift + X

Standaard verticale schaal

Ctrl+Alt+Shift+X

Command+Option+Shift+X

Tekengrootte van tekst vergroten of verkleinen

Ctrl+Shift+>/<

Command+Shift+>/<

Tekengrootte van tekst met vijf keer de waarde vergroten of verkleinen

Ctrl+Alt+Shift+>/<

Command+Option+Shift+ >/<

Regelafstand vergroten of verkleinen (horizontale tekst)

Alt+Pijl-omhoog/Pijl-omlaag

Option+Pijl-omhoog/Pijl-omlaag

Regelafstand vergroten of verkleinen (verticale tekst)

Alt+Pijl-rechts/Pijl-links

Option+Pijl-rechts/Pijl-links

Regelafstand met vijf keer de waarde vergroten of verkleinen (horizontale tekst)

Ctrl+Alt+Pijl-omhoog/Pijl-omlaag

Command+Option+Pijl-omhoog/Pijl-omlaag

Regelafstand met vijf keer de waarde vergroten of verkleinen (verticale tekst)

Ctrl+Alt+Pijl-rechts/Pijl-links

Command+Option+Pijl-rechts/Pijl-links

Automatische regelafstand

Ctrl+Alt+Shift+A

Command+Option+Shift+A

Spatiëring of reeksspatiëring vergroten of verkleinen

Alt+Pijl-rechts/Pijl-links

Option+Pijl-rechts/Pijl-links

Spatiëring of reeksspatiëring met vijf keer de waarde vergroten of verkleinen

Ctrl+Alt+Pijl-rechts/Pijl-links

Command+Option+Pijl-rechts/Pijl-links

Alle handmatige spatiëringsvoorkeuren herstellen (reeksspatiëring terugzetten op 0)

Ctrl + Alt + Q

Command + Option + Q

Verschuiving basislijn vergroten of verkleinen (horizontale tekst)

Alt+Shift+Pijl-omhoog/Pijl-omlaag

Option+Shift+Pijl-omhoog/Pijl-omlaag

Verschuiving basislijn vergroten of verkleinen (verticale tekst)

Alt+Shift+Pijl-rechts/Pijl-links

Option+Shift+Pijl-rechts/Pijl-links

Verschuiving basislijn met vijf keer de waarde vergroten of verkleinen (horizontale tekst)

Ctrl+Alt+Shift+Pijl-omhoog/Pijl-omlaag

Command+Option+Shift+Pijl-omhoog/Pijl-omlaag

Spatiëring woorden vergroten of verkleinen

Ctrl+Alt+\ of Backspace

Command+Option+\ of Delete

Spatiëring woorden met vijf keer de waarde vergroten of verkleinen

Ctrl+Alt+Shift+\ of Backspace

Command+Option+Shift +\ of Delete

Tekst links uitlijnen, rechts uitlijnen of centreren

Ctrl+Shift+L/C/R

Command+Shift+L/C/R

Uitvullen met laatste regel links uitgelijnd

Ctrl + Shift + J

Command + Shift + J

Alle regels uitvullen

Ctrl+Shift+F

Command+Shift+F

Tab voor rechts inspringen invoegen

Shift + Tab

Shift + Tab

Ontbrekende lettertypenlijst bijwerken

Ctrl+Alt+Shift+/

Command+Option+Shift+/

Voorkeur typografische aanhalingstekens in- of uitschakelen

Ctrl+Alt+Shift+'

Command+Option+Shift+'

Alle notities met uitzondering van de huidige notitie uitvouwen of samenvouwen

Alt+klikken op pictogram van uitgevouwen of samengevouwen notitie

Option+klikken op pictogram van uitgevouwen of samengevouwen notitie

Toetsen voor het werken met tekst

Dit is geen volledig overzicht van alle sneltoetsen. In deze tabel staan alleen de sneltoetsen die niet worden weergegeven bij menuopdrachten of tooltips.

Resultaat

Windows

Mac OS

Dialoogvenster Uitvulling openen

Ctrl+Alt+Shift+J

Command+Option+Shift+J

Dialoogvenster Opties bijeenhouden openen

Ctrl + Alt + K

Command + Option + K

Dialoogvenster Alinealijnen openen

Ctrl+Alt+J

Command+Option+J

Tekenstijl opnieuw definiëren

Ctrl+Alt+Shift+C

Command+Option+Shift+C

Dialoogvenster Initialen en geneste stijlen openen

Ctrl+Alt+/

Command+Option+/

Alineastijl opnieuw definiëren

Ctrl+Alt+Shift+R

Command+Option+Shift+R

Alles in kapitalen in- of uitschakelen

Ctrl+Shift+K

Command+Shift+K

Kleinkapitalen in- of uitschakelen

Ctrl+Alt+L

Command+Option+/

N.v.t.

Superscript

Ctrl+Shift+=

N.v.t.

Command+Shift+=

Subscript

Ctrl+Alt+Shift+=

Command+Option+Shift+=

Onderstrepen

Ctrl+Shift+U

Command+Shift+U

Doorhalen

Ctrl+Shift+P

Control+Command+Shift+/

Vet

Ctrl+B, Ctrl+Shift+B

Command+B, Command+Shift+B

Cursief

Ctrl+Shift+I

Command+Shift+I

Normaal

Ctrl+Shift+Y

Command + Shift + Y

Uitlijnen op raster in- of uitschakelen

Ctrl+Alt+Shift+G

Command+Option+Shift+G

Automatische woordafbreking in- of uitschakelen

Ctrl+Alt+Shift+H

Command+Option+Shift+H

Toetsen voor het zoeken en wijzigen van tekst

Dit is geen volledig overzicht van alle sneltoetsen. In deze tabel staan alleen de sneltoetsen die niet worden weergegeven bij menuopdrachten of tooltips.

Resultaat

Windows

Mac OS

Geselecteerde tekst in vak Zoeken naar plaatsen

Ctrl+F1

Command+F1

Geselecteerde tekst invoegen in vak Zoeken naar en volgende zoeken

Shift+F1

Shift+F1

Geselecteerde tekst vervangen door tekst in vak Wijzigen in

Ctrl+F3

Command+F3

Geselecteerde tekst vervangen door tekst in vak Wijzigen in en volgende zoeken

Shift+F3

Shift+F3

Geselecteerde tekst invoegen in vak Vervangen

Ctrl+F2

Command+F2

Toetsen voor tabellen

Dit is geen volledig overzicht van alle sneltoetsen. In deze tabel staan alleen de sneltoetsen die niet worden weergegeven bij menuopdrachten of tooltips.

Resultaat

Windows

Mac OS

Cel wissen

Backspace of Delete

Verwijderen

Naar volgende cel

Tab, Pijl-links of Pijl-rechts

Tab, Pijl-links of Pijl-rechts

Naar vorige cel

Shift + Tab

Shift + Tab

Omhoog of omlaag door tabelcellen

Pijl-omhoog/Pijl-omlaag

Pijl-omhoog/Pijl-omlaag

Naar eerste/laatste cel in kolom

Alt+Page Up/Page Down

Option+Page Up/Page Down

Naar eerste/laatste cel in rij

Alt+Home/End

Option+Home/End

Naar eerste/laatste rij in kader

Page Up/Page Down

Page Up/Page Down

Onderliggende/bovenliggende cellen selecteren

Shift+Pijl-omhoog/Pijl-omlaag

Shift+Pijl-omhoog/Pijl-omlaag

Cellen naar rechts/links selecteren

Shift+Pijl-rechts/Pijl-links

Shift+Pijl-rechts/Pijl-links

Rij bij volgende kolom laten beginnen

Enter (numerieke toetsenblok)

Enter (numerieke toetsenblok)

Rij bij volgend kader laten beginnen

Shift+Enter (numerieke toetsenblok)

Shift+Enter (numerieke toetsenblok)

Toetsen voor tekst- en dialoogvensters

Dit is geen volledig overzicht van alle sneltoetsen. In deze tabel staan alleen de sneltoetsen die niet worden weergegeven bij menuopdrachten of tooltips.

Resultaat

Windows

Mac OS

Dialoogvenster Uitvulling openen

Alt+Ctrl+Shift+J

Option+Command+Shift+J

Dialoogvenster Alinealijnen openen

Alt+Ctrl+J

Option+Command+J

Dialoogvenster Opties bijeenhouden openen

Alt+Ctrl+K

Option+Command+K

Het deelvenster Teken activeren

Ctrl+T

Command+T

Het deelvenster Alinea activeren

Ctrl+Alt+T

Command+Option+T

Toetsen voor de teken- en alineastijlen

Dit is geen volledig overzicht van alle sneltoetsen. In deze tabel staan alleen de sneltoetsen die niet worden weergegeven bij menuopdrachten of tooltips.

Resultaat

Windows

Mac OS

Tekenstijldefinitie overeen laten komen met tekst

Selecteer tekst en druk op Shift+Alt+Ctrl+C

Selecteer tekst en druk Shift+Option+Command+C

Alineastijldefinitie overeen laten komen met tekst

Selecteer tekst en druk op Shift+Alt+Ctrl+R

Selecteer tekst en druk op Shift+Option+Command+R

Opties wijzigen zonder stijl toe te passen

Houd Shift+Alt+Ctrl ingedrukt en dubbelklik op stijl

Houd Shift+Option+Command ingedrukt en dubbelklik op stijl

Stijl en lokale opmaak verwijderen

Houd Alt ingedrukt en klik op alineastijlnaam

Houd Option ingedrukt en klik op alineastijlnaam

Overschrijvingen wissen uit alineastijl

Houd Alt+Shift ingedrukt en klik op alineastijlnaam

Houd Option+Shift ingedrukt en klik op alineastijlnaam

Deelvensters Alineastijlen en Tekenstijlen tonen/verbergen

F11, Shift+F11

Command+F11, Command+Shift+F11

Toetsen voor de synoniemenlijst

Dit is geen volledig overzicht van alle sneltoetsen. In deze tabel staan alleen de sneltoetsen die niet worden weergegeven bij menuopdrachten of tooltips.

Resultaat

Windows

Mac OS

Woord laden

Ctrl+Shift+5

Command+Shift+5

Woord opzoeken

Ctrl+Shift+6

Command+Shift+6

Ander woord

Ctrl+Shift+7

Command+Shift+7

Toetsen voor het werken met XML

Dit is geen volledig overzicht van alle sneltoetsen. In deze tabel staan alleen de sneltoetsen die niet worden weergegeven bij menuopdrachten of tooltips.

Resultaat

Windows

Mac OS

Element uitvouwen/samenvouwen

Pijl-rechts/Pijl-links

Pijl-rechts/Pijl-links

Element en onderliggende elementen uitvouwen/samenvouwen

Alt+Pijl-rechts/Pijl-links

Option+Pijl-rechts/Pijl-links

XML-selectie omhoog/omlaag uitbreiden

Shift+Pijl-omhoog/Pijl-omlaag

Shift+Pijl-omhoog/Pijl-omlaag

XML-selectie omhoog/omlaag verplaatsen

Pijl-omhoog/Pijl-omlaag

Pijl-omhoog/Pijl-omlaag

Structuurdeelvenster een scherm omhoog/omlaag schuiven

Page Up/Page Down

Page Up/Page Down

Eerste/laatste XML-node selecteren

Home/End

Home/End

Selectie naar eerste/laatste XML-node uitbreiden

Shift+Home/End

Shift+Home/End

Naar vorige/volgende validatiefout

Ctrl+Pijl-links/Pijl-rechts

Command+Pijl-links/Pijl-rechts

Tekstkaders en tabellen automatisch labelen

Ctrl+Alt+Shift+F7

Command+Option+Shift+F7

Andere nuttige sneltoetsen

Dit is geen volledig overzicht van alle sneltoetsen. In deze tabel staan alleen de sneltoetsen die niet worden weergegeven bij menuopdrachten of tooltips.

Resultaat

Windows

Mac OS

Huidig document sluiten

Ctrl+Shift+W

Command+Shift+W

Alle documenten sluiten

Ctrl+Alt+Shift+W

Command+Option+Shift+W

Alle documenten opslaan

Ctrl+Alt+Shift+S

Command+Option+Shift+S

Alle artikelen uitvouwen

Ctrl+Alt+Z

Command+Option+Z

Alle artikelen samenvouwen

Ctrl+Alt+Shift+Z

Command+Option+Shift+Z

Alle werkbalken en deelvensters tonen/verbergen

Ctrl+Alt+Tab

Command+Tab (veroorzaakt conflict met Mac OS)

Nieuw standaarddocument

Ctrl+Alt+N

Command+Option+N

Deelvenster Koppelingen weergeven

Ctrl+Shift+D

Command+Shift+D

Laatst gebruikt veld in deelvenster activeren

Ctrl+Alt+` [accent grave]

Command+Option+` [accent grave]

Info Van begin tot cursor bijwerken

Ctrl+Alt+Shift+6

Command+Option+Shift+6

Info Voortgang tekst passend maken bijwerken

Ctrl+Alt+Shift+8

Command+Option+Shift+8

Info Van cursor tot einde bijwerken

Ctrl+Alt+Shift+7

Command+Option+Shift+7

Info Selectie bijwerken

Ctrl+Alt+Shift+5

Command+Option+Shift+5

Info Hele artikel bijwerken

Ctrl+Alt+Shift+4

Command+Option+Shift+4

Opnieuw beeldopbouw forceren

Shift+F5

Shift+F5

Schakelen tussen eenheden

Ctrl+Alt+Shift+U

Command+Option+Shift+U

Nieuwe tekstmacro

Ctrl+Alt+F8

Command+Option+F8

Tekstmacro bewerken

Ctrl+Alt+Shift+F8

Command+Option+Shift+F8

Macrotekst invoegen

Alt+Shift+F8

Option+Shift+F8

Toetsen voor het oplossen van conflicten tussen Mac OS 10.3x en 10.4

Dit is geen volledig overzicht van alle sneltoetsen. In deze tabel staan alleen de sneltoetsen die niet worden weergegeven bij menuopdrachten of tooltips.

Resultaat

Mac OS

Dialoogvenster Voorkeuren openen

Command+K

Deelvenster Alineastijlen openen

Command+F11

Deelvenster Tekenstijlen openen

Command+Shift+F11

Deelvenster Tekstmacro's openen

Control+Command+Shift+F10

Deelvenster Stalen openen

F5

Toolset tonen/verbergen

Control+Command+F12

Toepassingsvenster minimaliseren

Command+M

Toepassing verbergen

Command+H

Verwante informatie

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online