Herstellen en ongedaan maken

Documenten herstellen

InCopy bevat een functie voor automatisch herstel, waarmee uw gegevens worden beveiligd tegen stroomuitval of computerstoringen. Automatisch herstelde gegevens staan in een tijdelijk bestand apart van het originele documentbestand op schijf. Normaal gesproken hoeft u zich niet te bekommeren om automatisch herstelde gegevens, omdat elk gewijzigd document dat in het automatische herstelbestand wordt opgeslagen, ook in het originele documentbestand wordt opgeslagen als u de opdracht Opslaan of Opslaan als kiest of als u InCopy op de normale manier afsluit. Automatisch herstelde gegevens zijn alleen belangrijk als u door een stroomstoring of fout met het systeem uw bestand niet kon opslaan.

Hoewel deze functies bestaan, moet u uw bestanden regelmatig opslaan en reservekopieën maken.

Herstelde documenten zoeken

 1. Start uw computer opnieuw op.
 2. Start InCopy.

  Als er automatisch herstelde gegevens aanwezig zijn, wordt het herstelde document automatisch weergegeven in InCopy. Het woord [Hersteld] staat achter de bestandsnaam op de titelbalk van het documentvenster om aan te geven dat het document niet-opgeslagen wijzigingen bevat die automatisch zijn hersteld.

  Opmerking:

  Als InCopy vastloopt nadat er is geprobeerd een document te openen met de optie voor automatisch herstelde wijzigingen, zijn de automatisch herstelde gegevens mogelijk beschadigd.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Voor Adobe InCopy®-bestanden die zijn gekoppeld aan een InDesign-publicatie kiest u Bestand > Opslaan.

  • Voor losse InCopy-bestanden kiest u Bestand > Opslaan als, geeft u een locatie en een nieuwe bestandsnaam op en klikt u op Opslaan. Met de opdracht Opslaan als maakt u een nieuw bestand dat de automatisch herstelde gegevens bevat.

  • Als u de automatisch herstelde gegevens wilt wissen en de laatst opgeslagen versie van het bestand wilt gebruiken kiest u Bestand > Inhoud herstellen.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • U slaat de herstelde gegevens op door Bestand > Opslaan als te kiezen, een locatie en bestandsnaam op te geven en op Opslaan te klikken. De opdracht Opslaan als behoudt de herstelde versie met de automatisch herstelde gegevens. Het woord [Hersteld] verdwijnt van de titelbalk.

  • U kunt de automatisch herstelde gegevens wissen en de laatste versie van het document gebruiken dat op schijf is opgeslagen voordat het probleem optrad, door het bestand te sluiten zonder het op te slaan en het bestand vanaf schijf te openen of Bestand > Terug te kiezen.

De locatie van herstelde documenten wijzigen

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren > Bestandsafhandeling (Windows) of InCopy > Voorkeuren > Bestandsafhandeling (Mac OS).
 2. Klik onder Herstelgegevens document op Bladeren (Windows) of Kies (Mac OS).
 3. Geef de nieuwe locatie van het herstelde document op, klik op Selecteren (Windows) of Kiezen (Mac OS) en klik op OK.

Fouten ongedaan maken

Indien nodig, kunt u een langdurige bewerking annuleren voordat deze helemaal is uitgevoerd, recente wijzigingen ongedaan maken of een eerder opgeslagen versie gebruiken. U kunt honderden recente acties ongedaan maken of opnieuw uitvoeren (het aantal hangt af van het beschikbare RAM-geheugen en het soort acties dat u hebt uitgevoerd). De reeks acties wordt verwijderd wanneer u de opdracht Opslaan als kiest, een document sluit of het programma afsluit.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Klik op Bewerken > Ongedaan maken [handeling] om de laatste wijziging ongedaan te maken. (Bepaalde handelingen, zoals opschuiven, kunnen niet ongedaan worden gemaakt.)

  • Als u een ongedaan gemaakte handeling weer opnieuw wilt uitvoeren, kiest u Bewerken > Opnieuw [handeling].

  • Als u alle wijzigingen ongedaan wilt maken die u hebt doorgevoerd vanaf het moment dat u het project voor het laatst hebt opgeslagen, kiest u Bestand > Terug (InDesign) of Bestand > Inhoud herstellen (InCopy).

  • Klik op Annuleren om het dialoogvenster te sluiten zonder wijzigingen aan te brengen.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account