Werken met stijlen

Stijlen of stijlgroepen dupliceren

 1. Klik met de rechtermuisknop (Windows) of houd Control ingedrukt en klik (Mac OS) op de stijl of stijlgroep in het deelvenster Stijlen en kies Stijl dupliceren.

  In het deelvenster Stijlen wordt een nieuwe stijl of groep weergegeven met dezelfde naam gevolgd door het woord 'kopie'. Als u een groep stijlen dupliceert, veranderen de namen van de stijlen in de nieuwe groep niet.

  U kunt stijlen ook dupliceren door deze naar een andere groep te kopiëren.

Stijlen groeperen

U kunt stijlen indelen door ze in afzonderlijke mappen in de deelvensters Tekenstijlen, Alineastijlen, Objectstijlen, Tabelstijlen en Celstijlen te groeperen. U kunt zelfs groepen binnen groepen nesten. Stijlen hoeven niet in een groep te staan. U kunt stijlen aan een groep toevoegen of op het basisniveau van het deelvenster plaatsen.

Een stijlgroep maken

 1. Doe het volgende in het deelvenster Stijlen:
  • Als u de groep op basisniveau wilt maken, deselecteert u alle stijlen.

  • Als u een groep in een groep wilt maken, selecteert en opent u een groep.

  • Als u bestaande stijlen in een groep wilt opnemen, selecteert u die stijlen.

 2. Kies Nieuwe stijlgroep in het menu van het deelvenster Stijlen of kies Nieuwe groep van stijlen als u de geselecteerde stijlen naar de nieuwe groep wilt verplaatsen.
 3. Voer de naam van de groep in en klik op OK.
 4. U verplaatst een stijl naar de groep door de stijl over de stijlgroep te slepen. Wanneer de stijlgroep is gemarkeerd, laat u de muisknop los.

Stijlen naar een groep kopiëren

Wanneer u een stijl naar een andere groep kopieert, worden de stijlen niet aan elkaar gekoppeld. Als u een van beide stijlen bewerkt, veranderen de kenmerken van de andere stijl niet, ondanks dat de twee stijlen dezelfde naam hebben.

 1. Selecteer de stijl of groep die u wilt kopiëren.
 2. Kies Kopiëren naar groep in het menu van het deelvenster Stijlen.
 3. Selecteer de groep (of het [basis]niveau) waarnaar u de stijlen of groep wilt kopiëren, en klik op OK.

  Als er in de groep al stijlen staan met dezelfde naam als de stijlen die worden gekopieerd, wordt de naam van binnenkomende stijlen gewijzigd.

Stijlgroepen uitvouwen of samenvouwen

 • U vouwt één groep uit of samen door op het driehoekje naast de groep te klikken.
 • U vouwt de groep en alle subgroepen van die groep uit of samen door Ctrl (Windows) of Command (Mac OS) ingedrukt te houden en op het driehoekje te klikken.

Stijlgroepen verwijderen

Als u een stijlgroep verwijdert, wordt de groep en alles in de groep verwijderd, ook de stijlen en andere groepen.

 1. Selecteer de groep die u wilt verwijderen.
 2. Kies Stijlgroep verwijderen in het menu van het deelvenster Stijlen en klik op Ja.
 3. Geef voor elke stijl in de groep een vervangende stijl op of kies [Geen] en klik op OK.
  Opmerking:

  Als u de vervangende stijl voor alle stijlen wilt gebruiken, selecteert u de optie Op alles toepassen.

Wanneer u de vervanging van een stijl annuleert, wordt de groep niet verwijderd. U kunt verwijderde stijlen terughalen door Bewerken > Ongedaan maken Stijlen verwijderen te kiezen.

Stijlen verplaatsen en rangschikken

De stijlen die u maakt, komen onder in de stijlgroep of het deelvenster te staan.

 • U sorteert alle groepen en stijlen in groepen alfabetisch door Sorteren op naam in het menu van het deelvenster Stijlen te kiezen.
 • Als u één stijl wilt verplaatsen, sleept u die stijl naar een andere locatie. Een zwarte lijn geeft aan waarnaar de stijl wordt verplaatst en een gemarkeerde groepsmap geeft aan dat de stijl aan die groep wordt toegevoegd.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account