XML-bestanden gebruiken

Een XML-bestand in InCopy openen

U kunt elk bestaand XML-bestand openen in InCopy en daar bewerken en labelen.

Opmerking:

U kunt Ruby importeren die wordt gebruikt in XML-bestanden wanneer de Ruby voldoet aan de W3C-standaarddefinitie van Ruby en de InDesign-naamruimten gebruikt. InDesign gebruikt de volgende naamruimten. xmlns:aid="http://ns.adobe.com/AdobeInDesign/3.0/_ver3.0"

  1. Kies Bestand > Openen.
  2. Zoek het XML-bestand dat u wilt gebruiken en selecteer dit.
  3. Klik op Openen.

Een XML-bestand opslaan als een InCopy-artikel

U kunt XML-bestanden opslaan als InCopy-artikelen.

  1. Open het XML-bestand in InCopy.
  2. Selecteer Bestand > Inhoud opslaan als.
  3. Typ de naam en geef de locatie van het bestand op.
  4. Kies InCopy-document in het menu Opslaan als type (Windows®) of Opslaan als (Mac OS®).

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?