Inktopties voor overvulling aanpassen

Neutrale dichtheidswaarden van inkt aanpassen

U kunt de ND-waarden van inkt (neutrale densiteit) die door de geselecteerde overvulengine worden gebruikt, aanpassen en zo de exacte plaatsing van overvullingen bepalen. De standaard ND-waarden voor procesinkten zijn gebaseerd op de neutrale-densiteitwaarden van procesinktstalen volgens de verschillende nationale industriestandaarden. De taalversie bepaalt welke standaard wordt toegepast. Zo komen de ND-waarden voor de Amerikaanse en Canadese versie overeen met de densiteitswaarden voor effen inktkleuren volgens de SWOP (Specifications for Web Offset Publications) van de Graphic Arts Technical Foundation of North America. U kunt de neutrale densiteit van procesinkten aanpassen zodat deze overeenstemmen met de standaarden van de offsetindustrie die in andere landen gelden.

De overvulengine ontleent de ND-waarden voor een steunkleur aan het CMYK-equivalent van die kleur. Voor de meeste steunkleuren zijn de ND-waarden van hun CMYK-equivalenten nauwkeurig genoeg voor een correcte overvulling. Voor steunkleuren die niet gemakkelijk kunnen worden gesimuleerd met behulp van proceskleuren, zoals metallic inkten en vernissen, moeten de ND-waarden worden aangepast zodat de overvulengine deze kleuren op de juiste manier kan overvullen. Door nieuwe waarden in te voeren, zorgt u ervoor dat een inkt die waarneembaar donkerder of lichter is ook op die manier door de overvulengine wordt weergegeven. De juiste overvulling wordt dan automatisch toegepast.

Neem contact op met een drukker voor de correcte ND-waarde voor een bepaalde inktkleur. De meest nauwkeurige methode voor het bepalen van de ND-waarde van een inkt is het meten van een staal van de inkt met een professionele densitometer. Meet de 'V-waarde' (visuele densiteit) van de inktkleur (gebruik geen procesfilters). Als de waarde verschilt van de standaardinstelling, typt u de nieuwe waarde in het tekstvak ND.

Opmerking:

Als u de neutrale densiteit van een steunkleur wijzigt, heeft dit alleen effect op de manier waarop de overvulling van de kleur wordt toegepast. Het heeft geen enkel effect op de weergave van deze kleur in het document.

Houd u aan de volgende richtlijnen als u ND-waarden gaat aanpassen:

Metallic en dekkende inkten

Metallic inkten zijn doorgaans donkerder dan hun CMYK-equivalenten, terwijl dekkende inktkleuren ervoor zorgen dat de onderliggende inkten donkerder worden gemaakt. U moet de ND-waarden voor beide steunkleuren veel hoger dan hun standaardwaarden instellen om te voorkomen dat deze steunkleuren worden uitgestreken.

Opmerking:

Als u in het menu Type van Inktbeheer een inktkleur instelt op Dekking of Dekking negeren (Dekkend negeren in InDesign), loopt een dekkende inktkleur niet door in de andere kleuren, tenzij een andere dekkende inktkleur een hogere ND-waarde heeft.

Pastelinkten

Deze inkten zijn gewoonlijk lichter dan hun equivalente proceskleuren. Voor deze inkten kunt u het beste de ND-waarde lager instellen dan hun standaardwaarden om ervoor te zorgen dat deze overlopen in de aangrenzende donkerdere kleuren.

Andere steunkleurinkten

Bepaalde steunkleurinkten, zoals turquoise of lichtgevend oranje, zijn beduidend donkerder of lichter dan hun CMYK-equivalenten. U kunt nagaan of dit werkelijk zo is door de afgedrukte stalen van de corresponderende steuninkten te vergelijken met de afgedrukte stalen van hun CMYK-equivalenten. U kunt de ND-waarde van de steunkleurinkt zo hoog of zo laag als nodig instellen.

Overvullen voor speciale inkten aanpassen

Bij bepaalde inkten moet u er rekening mee houden dat er op een andere manier moet worden overgevuld. Als u bijvoorbeeld een vernis gebruikt, wilt u niet dat deze invloed heeft op de overvullingsberekeningen. Gaat u echter bepaalde zones overdrukken met een volledig dekkende inkt, dan hoeft u geen overvulling voor de onderliggende items te maken. In dergelijke gevallen kunt u de inktopties gebruiken. Wijzig de standaardinstellingen alleen na overleg met uw prepress-bureau.

Opmerking:

De speciale inkten en vernissen die in het document worden gebruikt, kunnen zijn gemaakt door twee steunkleurinkten te mengen of door een steunkleurinkt met een of meer procesinkten te mengen.

 1. Open Inktbeheer en selecteer de inkt waarvoor een speciale behandeling nodig is.
 2. Kies onder Type een van de volgende opties en klik op OK:

  Normaal

  Gebruik deze optie voor traditionele proceskleurinkten en de meeste steunkleurinkten.

  Transparant

  Gebruik deze optie voor heldere inkten om overvulling van onderliggende items toe te passen. Gebruik deze optie voor vernissen en verfinkten.

  Dekking

  Gebruik deze optie voor zware, niet-transparante inkten zodat er voor onderliggende kleuren geen overvulling wordt toegepast, maar langs de randen van de inkt wel. Gebruik deze optie voor metallic inkten.

  Dekking negeren

  Gebruik deze optie voor zware niet-transparante inkten om ervoor te zorgen dat er geen overvulling wordt toegepast op onderliggende kleuren en langs de randen van de inkt. Gebruik deze optie voor de metaalkleurige inkten en vernissen die een ongewenste reactie met andere inkten geven.

De volgorde van overvulling aanpassen

De overvulvolgorde komt overeen met de volgorde waarin inkten op de drukpers worden afgedrukt, maar niet met de volgorde waarin scheidingen worden geproduceerd op het uitvoerapparaat.

De overvulvolgorde is vooral van belang wanneer u met meerdere dekkende kleuren gaat afdrukken, zoals metallic inkten. Dekkende inkten met een lager volgordenummer worden uitgestreken onder dekkende inkten met een hoger volgordenummer. Zo voorkomt u dat de inkt die het laatst is aangebracht, wordt uitgestreken en behoudt u toch een naadloze overvulling.

Opmerking:

Wijzig de standaardinktvolgorde niet zonder eerst contact te hebben opgenomen met uw prepress-bureau.

 1. Open Inktbeheer. De huidige overvulvolgorde staat in de kolom Volgorde van de inktlijst.
 2. Selecteer een inkt, typ een waarde voor Volgorde overvulling en druk op Tab. Het volgordenummer van de geselecteerde inkt wordt gewijzigd, waarna de volgordenummers van de andere inkten overeenkomstig worden gewijzigd.
 3. Herhaal de vorige stap voor alle inkten waarvan u de volgorde wilt aanpassen en klik op OK.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account