Handboek Annuleren

Microsoft Teams-connector installeren in Adobe Learning Manager

 1. Gebruikersgids voor Learning Manager
 2. Inleiding
  1. Overzicht van nieuwe functies
  2. Opmerkingen bij release
  3. Systeemvereisten | Adobe Learning Manager
  4. Pakket voor AEM-sites van Adobe Learning Manager-referentiesite (ALM-referentiesite)
  5. Adobe Learning Manager-app voor Microsoft Teams
  6. Learning Manager en naleving van AVG
  7. Toegankelijkheid in Learning Manager
  8. Ondersteuning voor aangepast domein
 3. Aan de slag
  1. Aan de slag als beheerder
  2. Aan de slag als auteur
  3. Aan de slag als student
  4. Aan de slag voor managers
  5. Aan de slag als docent in Learning Manager
 4. Beheerder
  1. Gebruikersaanmelding
  2. Gebruikers toevoegen en gebruikersgroepen maken
  3. Locaties van klaslokalen toevoegen
  4. Cursusmodules, instanties en leerprogramma's maken
  5. Inhoudsmarktplaats
  6. Rapporten
  7. Leerpaden
  8. Leerplannen
  9. Bestellingen en facturering van Learning Manager beheren
  10. Taakhulpen
  11. Certificeringen
  12. Catalogi
  13. Gebruikers in bulk toevoegen
  14. Een student en een manager nabootsen
  15. Meerdere SSO-aanmeldingen
  16. Collega-accounts
  17. Vaardigheden en niveaus maken en wijzigen
  18. Cursusaanbevelingen op basis van AI
  19. Gamification
  20. Startpagina voor studenten aanpassen
  21. Badges
  22. Kleurenthema's
  23. Studenttranscripten
  24. Wachtlijst- en aanwezigheidsbeheer
  25. Fluidic Player
  26. Aankondigingen
  27. E-mailsjablonen
  28. Adobe Connect-integratie
  29. Instellingen
  30. Meldingen
  31. Gebruikers van iPad- en Android-tablets
  32. Aan de slag als beheerder
  33. Gebruikers leegmaken
  34. Tags
  35. Inhoudscatalogus Learning Manager
  36. Aangepaste rollen
  37. Cataloguslabels
  38. xAPI in Learning Manager
  39. Als beheerder Sociaal leren bewaken en modereren
  40. Volledig beheer van gedeelde catalogus inschakelen
  41. Vaardigheid toewijzen aan vaardigheidsdomeinen
 5. Integratiebeheerder
  1. Migratiehandleiding
  2. Learning Manager-connectoren
  3. Learning Manager integreren met AEM
  4. Salesforce-pakket in Learning Manager installeren
  5. Microsoft Teams-connector installeren
  6. Handleiding voor toepassingsontwikkelaars
  7. Learning Manager-app voor Salesforce
  8. Instellingen
  9. Aangepaste rollen via CSV-bestanden beheren
 6. Auteurs
  1. Gebruikersaanmelding
  2. Inhoudsbibliotheek
  3. Cursussen maken, aanpassen en publiceren
  4. Catalogi
  5. Taakhulpen
  6. Adobe Connect-integratie
  7. Voeg leerobjecten toe in verschillende landinstellingen
  8. Gebruikersmeldingen
  9. E-mailsjablonen
  10. Hoe kan ik cursusmodules kiezen?
  11. Voorbeeld bekijken als student
  12. Instellingen
  13. xAPI in Learning Manager
 7. Docent
  1. Modules
  2. Studenten beheren voor uw sessie
 8. Student
  1. Aanmelden
  2. Profielinstellingen
  3. Catalogi
  4. en
  5. Fluidic Player
  6. Leerprogramma's
  7. Certificeringen
  8. Taakhulpen
  9. Badges
  10. Vaardigheden en niveaus
  11. Gamification
  12. Gebruikersmeldingen
  13. Aankondigingen
  14. Wachtlijst- en aanwezigheidsbeheer
  15. Learning Manager-app voor Salesforce
  16. Adobe Connect-integratie
  17. Learner-app voor mobiele telefoons en tablets
  18. Sociaal leren in Learning Manager
  19. Adobe Learning Manager-desktopapplicatie
  20. Startpagina Student
  21. Delen naar Sociaal Leren
  22. Systeemvereisten | Adobe Learning Manager-desktopapplicatie
 9. Manager
  1. Gebruikersaanmelding
  2. Managerdashboard
  3. Rapporten
  4. Leerobjecten
  5. Gebruikersmeldingen
  6. Studenttranscripten
  7. Instellingen
  8. Gebruikers van iPad- en Android-tablets
 10. Veelgestelde vragen
  1. Veelgestelde vragen voor beheerders
  2. Veelgestelde vragen voor auteurs
  3. Veelgestelde vragen voor docenten
  4. Veelgestelde vragen voor managers
 11. Knowledge Base
  1. Ik kan me niet aanmelden bij Learning Manager
  2. Overzicht van leermateriaal toont niet de huidige gegevens
  3. Kan geen CSV uploaden
  4. Een HAR-bestand genereren
  5. De automatische pop-up voor L1-feedback wordt niet weergegeven
  6. Kan bepaalde cursussen onder de catalogus niet weergeven tijdens het maken van een certificering
  7. Kan bepaalde cursussen onder catalogus niet weergeven tijdens het maken van een leerprogramma
  8. Problemen bij het archiveren van een leerprogramma
  9. Kan geen badge toewijzen
  10. Sessie verloopt in Learning Manager
  11. Kan geen cursus zoeken
  12. Problemen met migratie oplossen
  13. Problemen met de Learning Manager-app oplossen
  14. Gebruikers worden automatisch verwijderd uit Learning Manager
  15. Publiceerproblemen in het EU-domein
  16. Kan niet registreren als een externe gebruiker
  17. Integratie van Okta Active Directory met Adobe Learning Manager
  18. Kan studenten niet weergeven in een cursus
  19. Kan agenda niet weergeven
  20. Module wordt niet als voltooid gemarkeerd na voltooiing van een cursus
  21. Kan geen vaardigheid behalen na voltooiing van een cursus
  22. Keuzerondjes ontbreken
  23. Kan ingezonden bestanden niet weergeven in Learning Manager

Overzicht

Microsoft® Teams® is een permanent op chat gebaseerd samenwerkingsplatform dat het delen van documenten, online vergaderingen en andere functies voor zakelijke communicatie volledig ondersteunt.

Adobe Learning Manager gebruikt een virtual classroom connector die gebruikt kan worden om Microsoft Teams-vergaderingen te integreren met Learning Manager.

De Microsoft Teams-connector verbindt Learning Manager- en Microsoft Teams-systemen om automatische synchronisatie van virtuele vergaderingen mogelijk te maken. Hier volgt een lijst met de mogelijkheden van de Microsoft Teams-connector:

Virtuele sessies opzetten met Microsoft Teams

Deze connector helpt uw Adobe Learning Manager-account te integreren met uw Microsoft Teams-account. Na de integratie kan een auteur in Learning Manager met de connector Microsoft Teams gebruiken als technologieserviceprovider voor de virtuele klassikale modules die in Learning Manager zijn gemaakt.

Microsoft Teams toestaan om studenten te authenticeren bij het betreden van het virtuele klaslokaal

Met deze connector kunt u Microsoft Teams-vergaderorganizer instellen vanuit Learning Manager terwijl u een vergadering aanmaakt. De organisator van de vergadering kan de lobby beheren om toegang tot een vergadering te beperken of toe te staan en andere vergaderopties beheren die door Microsoft Teams worden geboden.

Geautomatiseerde synchronisatie van gebruikersvoltooiing gebruiken

Met het geautomatiseerde synchronisatieproces voor de voltooiing van gebruikers kan een Learning Manager-beheerder automatisch de voltooiingsrecords en de opname-URL voor de Microsoft Teams-vergadering ophalen.

Rollen in Microsoft Teams

Als u een vergadering met meerdere deelnemers organiseert, kunt u aan elke deelnemer rollen toewijzen, zodat een deelnemer weet wat hij/zij kan doen in de vergadering.

Er zijn twee rollen om uit te kiezen: presentator en deelnemer.

Raadpleeg Rollen in een Teams-vergadering - Microsoft voor meer informatie.

De Microsoft Teams-connector instellen

Opmerking: items die hieronder als <Ontwikkelaar/optioneel> zijn gemarkeerd, zijn optioneel en zijn meestal bedoeld voor het instellen van proef-/ontwikkelaarstenants met Microsoft in het geval dat de gebruiker geen productietenant heeft.Deze zijn optioneel omdat ze meestal al zijn uitgevoerd door de beheerder van uw team.

E5 Microsoft-account voor ontwikkelaars maken <Ontwikkelaar/optioneel>

U hebt toegang tot de Microsoft Teams-connector als u Office 365 E3 of Office 365 E5 hebt. De aanbevolen optie is Office 365 E5. 

 • Ga naar de Microsoft-abonnementenpagina.Op de webpagina kunt u een E3- of E5-account kopen of op Gratis uitproberen klikken.
 • Vul de benodigde gegevens in en maak een account aan.

Opmerking: het account moet de indeling '<gebruikersnaam>@<bedrijfsnaam>.onmicrosoft.com' hebben.

Toepassing maken voor de Microsoft Teams-connector

 1. Ga naar de Microsoft Azure®-portal.

 2. Meld u aan met het Microsoft E5-account dat u in het vorige gedeelte hebt gemaakt.

 3. Zoek Azure Active Directory

 4. Klik op Appregistraties

 5. Klik op Nieuwe registratie, voer de volgende gegevens in en registreer de toepassing:

  1. Naam: een naam naar keuze.

  2. Ondersteunde accounttypen: accounts in een organisatiedirectory (elke Azure Active Directory - Multitenant). 

  3. Omleidings-URI (optioneel): optioneel veld dat de antwoord-URL aangeeft.

 6. Noteer in de kolom Basisgegevens de volgende ID's, die verder worden gebruikt tijdens de integratie: 

  1. Toepassings-ID (client)

  2. Directory-ID (tenant)

 7. Zoek naar de clientreferenties en klik op Een certificaat of geheim toevoegen.

 8. Klik op Nieuw clientgeheim en voeg de volgende gegevens toe:  

  1. Beschrijving: voer een naam in.

  2. Verloopt: stel in op een waarde (aanbevolen waarde is 24 maanden. Zorg ervoor dat nieuwe clientreferenties worden gegenereerd zodra de vorige verlopen).

Noteer het clientgeheim, dat verder wordt gebruikt tijdens de integratie.

Toegangsrechten krijgen voor de Microsoft Teams-connector

 1. Ga naar de Microsoft Azure-portal.

 2. Meld u aan met het Microsoft E5-account dat u eerder hebt gemaakt. 

 3. Zoek Azure Active Directory.

 4. Klik op Appregistraties.

 5. Klik op de app die u in het vorige gedeelte hebt gemaakt.

 6. Klik op API-machtigingen.

 7. Klik op Een machtiging toevoegen.

 8. Selecteer Microsoft Graph > Toepassingstoestemmingen en voeg de volgende machtigingen toe:

  1. User.Read (standaard aanwezig) 

  2. Calendars.ReadWrite 

  3. Directory.Read.All  

  4. Directory.ReadWrite.All  

  5. OnlineMeetings.Read.All  

  6. OnlineMeetings.ReadWrite.All  

  7. OnlineMeetingArtifact.Read.All  

  8. User.Read.All  

  9. User.ReadWrite.All

  10. Chat.Read.All

  11. Chat.ReadWrite.All

 9. Klik op Beheerderstoegang verlenen voor Adobe

 10. Klik op Approllen > Approl maken

 11. Voer de volgende waarden in: 

  1. Weergavenaam: de API-naam/machtigingsnaam (bijvoorbeeld Calendars.ReadWrite).

  2. Toegestane ledentypen: geef zowel gebruikers als toepassingen op (gebruikers/groepen en toepassingen). 

  3. Waarde: API-naam/machtigingsnaam (bijvoorbeeld Calendars.ReadWrite).

  4. Beschrijving: API-naam/machtigingsnaam (bijvoorbeeld Calendars.ReadWrite).

  5. Wilt u deze approl inschakelen?: schakel dit selectievakje in.

 12. Herhaal de voorgaande stappen voor alle negen API's/machtigingen die zijn toegevoegd.

Toegangsbeleid configureren met PowerShell-scripts

Als u het toepassingstoegangsbeleid voor de Microsoft Teams-connector wilt configureren door PowerShell-scripts uit te voeren, volgt u de procedure die wordt beschreven in dit document.

Hiermee wordt de connector ingeschakeld voor toegang tot Microsoft Teams-onlinevergaderingen.

NB: Voer de optionele stap 5 in het document hierboven ook uit om te zorgen dat een actieve gebruikers de rol van organisator kan krijgen vanuit de Learning Manager Author-app. Als u deze stap niet uitvoert, hebben gebruikers niet de vereiste toegangsrechten om organisator te worden en mislukt het maken van de vergadering (Microsoft API's beschouwen de organisator als de maker van een Teams-vergadering).

Microsoft Teams-connector instellen in Learning Manager

 1. Inloggen in Learning Manager als Integratiebeheerder.
 2. Selecteer op de pagina Connectors de Microsoft Teams-connector en klik op Verbinden.
 3. Voer deze waarden in: 
  1. Verbindingsnaam: geef de naam op die de auteur zal zien tijdens het maken van de sessie.
  2. Tenant-ID van Microsoft Teams: voer de eerder bepaalde waarde in.
  3. Client-ID van Microsoft Teams: voer de eerder bepaalde waarde in.
  4. Clientgeheim van Microsoft Teams: voer de eerder bepaalde waarde in.
  5. Gebruikers-e-mailadres van Microsoft Teams-beheerder: voer het standaard e-mailadres van de organisator in. Deze gebruiker (meestal een servicegebruiker) is de maker van de vergadering als er geen expliciete organisator is geselecteerd in de Learning Manager Author-app.

Licenties toewijzen aan gebruikers <Ontwikkelaar/optioneel>

 1. Ga naar https://admin.microsoft.com/#/homepage
 2. Klik op Gebruikers > Actieve gebruikers.
 3. Klik op Meer acties voor gebruikers voor de gebruikers aan wie u toegang wilt verlenen tot Microsoft Teams. 
 4. Klik op Productlicenties beheren
 5. Schakel de licentie voor Office 365 E5 in zonder audioconferentie.

Een sessie opnemen

De API die wordt gebruikt voor het opnemen van een sessie is een beveiligde API. U moet Microsoft om toegang vragen voor toegang tot de API. Zie dit document voor meer informatie.

Uit het document:

“Vul het volgende aanvraagformulier in om toegang tot deze beveiligde API's aan te vragen. We beoordelen elke woensdag toegangsaanvragen en implementeren elke vrijdag goedkeuringen, behalve tijdens belangrijke vakantieweken in de VS. Inzendingen tijdens die weken worden verwerkt in de volgende week die niet in de vakantie valt. Test uw toepassingstoegang op de eerstvolgende toepasselijke maandag om te controleren of uw aanvraag is goedgekeurd.”

Voor studenten wordt de opname-URL weergegeven op de overzichtspagina van de VC-cursus.

Dertig minuten na het voltooien van een cursus wordt de aanwezigheid van de student gemarkeerd.

Veelgestelde vragen 

Raadpleeg de documentatie van Microsoft voor verschillende rollen en mogelijkheden die worden ondersteund door Microsoft Teams.

Ja, de organisator moet ook een account hebben bij zowel Learning Manager als Microsoft Teams. Bovendien moet de organisator deel uitmaken van dezelfde Microsoft-tenant, die is geconfigureerd in de integratiebeheer-app.

Ja, de presentator moet ook een account hebben bij zowel Learning Manager als Microsoft Teams. De presentator moet een Azure Active Directory-ID hebben (kan deel uitmaken van dezelfde tenant als de organisator of van een andere tenant). Bovendien kunnen de organisator/bestaande presentatoren zelfs anonieme gebruikers (gebruikers die zich aanmelden met alleen de gebruikersnaam en geen deel uitmaken van Active Directory) presentators maken tijdens de vergadering. 

Op dit moment ondersteunt de Teams-connector alleen vergaderingen in Microsoft Teams. Zie dit document voor meer informatie. 

Adobe-logo

Aanmelden bij je account