Adobe Experience Manager On-premise Software | Productbeschrijving

Met ingang van 30 juli 2020

Wat is Adobe Experience Manager Sites 6.5 ('AEM Sites')?

AEM Sites is een platform voor contentbeheer voor het leveren van klantervaringen op verschillende digitale kanalen. Met AEM Sites kunnen organisaties digitale ervaringen op grote schaal en op alle kanalen maken en beheren.

Producten en services Licenties Distributie
AEM Sites Per basispakket van AEM Sites Lokale software
Add-ons:
Extra exemplaren Per exemplaar Lokale software
Gebruikers Per gebruiker Lokale software
Handels integratieframework Per distributie On-Premise en on-demand services
AEM Assets Per exemplaar Lokale software
Dynamic Media  Paginaweergaven per maand On-demand services
Gepersonaliseerde media Jaarlijks verkeer via paginaweergaven On-demand services
Merkportal Per merkportalgebruiker On-demand services
Slimme contentservices Per basispakket voor Slimme contentservices On-demand services
AEM Screens Standard Per speler Lokale software
AEM Screens Premium Per speler Lokale software

AEM Sites: productbeperkingen

1.  AEM Sites

Licenties.  Voor elke AEM-distributie van AEM Sites moet een aparte licentie voor het basispakket van AEM Sites worden aangeschaft. AEM Sites omvat het gebruik van de functionaliteit voor mediabibliotheken van AEM Assets. AEM Sites omvat geen licenties voor gebruikers. Deze moeten afzonderlijk worden aangeschaft.

2.  Add-ons voor AEM Sites

Extra exemplaren. Extra exemplaren kunnen alleen worden toegevoegd aan een AEM-distributie als een licentie is aangeschaft voor een basispakket van AEM Sites en mogen niet zelfstandig worden gebruikt om functies of voorzieningen van AEM Sites uit te voeren.

Gebruikers. Gebruikerslicenties kunnen alleen worden toegevoegd aan een AEM-distributie als een licentie is aangeschaft voor een basispakket van AEM Sites.

Handelsintegratieframework. Handelsintegratieframework kan alleen worden toegevoegd aan een AEM-distributie als een licentie is aangeschaft voor een basispakket van AEM Sites. Bij integratie met een extern e-commerceplatform omvat Handelsintegratieframework het gebruik van I/O Runtime on-demand services. De Klant heeft het recht om de Commerce-functionaliteit te gebruiken die wordt geleverd met Adobe Experience Manager On-premise Software.

AEM Assets. Exemplaren van AEM Assets kunnen alleen worden toegevoegd aan een AEM-distributie als een licentie is aangeschaft voor een basispakket van AEM Sites. Het gebruik van AEM Assets is beperkt tot ondersteuning van een beheersysteem voor webcontent.

  • Voor AEM Sites:
    • als de functie voor het delen van middelen wordt gebruikt, moeten net zoveel licenties voor een exemplaar van AEM Assets worden aangeschaft als het totale aantal authoring- en publicatie-exemplaren dat wordt gedistribueerd in de AEM-distributie en waarbij de AEM Assets-functionaliteit, of een deel ervan, wordt gebruikt of eerder is geactiveerd (zelfs als deze niet continu in gebruik is); of
    • als de functie voor het delen van middelen niet wordt gebruikt, moeten net zoveel licenties voor een exemplaar van AEM Assets worden aangeschaft als het totale aantal authoringexemplaren dat wordt gedistribueerd in de AEM-distributie en waarbij de AEM Assets-functionaliteit, of een deel ervan, wordt gebruikt of eerder is geactiveerd (zelfs als deze niet continu in gebruik is). 

Dynamic Media. Dynamic Media kan alleen worden toegevoegd aan een AEM-distributie als een licentie is aangeschaft voor een basispakket van AEM Sites. Voor Dynamic Media is in totaal 1 terabyte on-demand opslag beschikbaar. Toegang tot sommige functies en functionaliteit van Dynamic Media is wellicht mogelijk via alternatieve interfaces, mogelijk onder de naam Adobe Scene7 of Dynamic Media Classic. Adobe kan, naar eigen goeddunken, de naam van de alternatieve interfaces aanpassen en dergelijke functies en functionaliteit samenvoegen tot één toegangsinterface. Als een licentie van Dynamic Media wordt gekocht als add-on voor AEM Sites, mag de Klant AEM Assets alleen binnen de AEM Sites-omgeving gebruiken voor klantinhoud die wordt geleverd door Dynamic Media.

Gepersonaliseerde media. Gepersonaliseerde media kunnen alleen worden toegevoegd aan een AEM-distributie als een licentie is gekocht voor het basispakket van AEM Sites en de AEM Assets-add-on. Voor gepersonaliseerde media is in totaal 60 gigabyte on-demand opslag beschikbaar. De Dynamic Media-functionaliteit die deel uitmaakt van gepersonaliseerde media (als hiervoor een afzonderlijke licentie is gekocht, los van Dynamic Media) kan alleen worden gebruikt om het gebruik door de klant van de onderdelen Visual Configurator en 1:1-sjablonen van gepersonaliseerde media mogelijk te maken. Toegang tot sommige functies en functionaliteit van gepersonaliseerde media is wellicht mogelijk via alternatieve interfaces, mogelijk onder de naam Adobe Scene7 of Dynamic Media Classic. Adobe kan, naar eigen goeddunken, de naam van de alternatieve interfaces aanpassen en dergelijke functies en functionaliteit samenvoegen tot één toegangsinterface.

Merkportal. De merkportal kan alleen worden toegevoegd aan een AEM-distributie als een licentie is gekocht voor het basispakket van AEM Sites en de AEM Assets-add-on. De merkportal wordt geleverd met in totaal 10 terabyte opslag voor on-demand services per klant, ongeacht het aantal merkportalgebruikers waarvoor een licentie is gekocht. Elke merkportalgebruiker die zich aanmeldt bij de gebruikersinterface van de merkportal gedurende een periode van 12 maanden van de licentietermijn, wordt geteld als één merkportalgebruiker.

Slimme contentservices. Het basispakket voor slimme contentservices kan alleen worden toegevoegd aan een AEM-distributie als een licentie is gekocht voor het basispakket van AEM Sites en de AEM Assets-add-on. Het gebruik van slimme contentservices is beperkt tot maximaal 2 miljoen getagde afbeeldingen per jaar. Dubbele afbeeldingen die worden verwerkt en getagd, tellen elk als een getagde afbeelding.

AEM Screens Standard. AEM Screens Standard kan alleen worden toegevoegd aan een AEM-distributie als een licentie is aangeschaft voor een basispakket van AEM Sites. AEM Screens Standard mag alleen worden gebruikt om video's en afbeeldingen te beheren die op geplande datums en tijdens van AEM Screens naar de speler worden gepusht. AEM Screens Standard omvat geen rechten voor het beheren van intelligente, interactieve, gepersonaliseerde of dynamische inhoud. Licenties voor AEM Screens Standard worden per speler verkocht en er moeten net zoveel licenties worden aangeschaft als het totale aantal spelers waarop de functionaliteit van AEM Screens Standard, of een deel ervan, wordt gebruikt of eerder is geactiveerd (zelfs als deze niet continu in gebruik is). AEM Screens Standard omvat geen spelers of integratie, onderhoud en bediening van de spelers.

AEM Screens Premium. AEM Screens Premium kan alleen worden toegevoegd aan een AEM-distributie als een licentie is aangeschaft voor een basispakket van AEM Sites. AEM Screens Premium omvat alle mogelijkheden van AEM Screens Standard en kan ook worden gebruikt voor het beheren van intelligente, interactieve, gepersonaliseerde of dynamische inhoud waarvoor mogelijk automatisch moet worden bepaald of dynamische inhoud moet worden weergegeven. Licenties voor AEM Screens Premium worden per speler verkocht en er moeten net zoveel licenties worden aangeschaft als het totale aantal spelers waarop de functionaliteit van AEM Screens Premium, of een deel ervan, wordt gebruikt of eerder is geactiveerd (zelfs als deze niet continu in gebruik is). AEM Screens Premium omvat geen spelers of integratie, onderhoud en bediening van de spelers. AEM Screens Premium omvat functionaliteit die spelers geschikt maakt voor interactieve toepassingen of voor aanraking.

AEM Sites: definities

AEM-distributie betekent een onafhankelijk authoringexemplaar of een gekoppeld cluster van authoringexemplaren met een willekeurig aantal verbonden publicatie-exemplaren.

Basispakket van AEM Sites betekent 1 authoringexemplaar, 1 publicatie-exemplaar en een onbeperkt aantal exemplaren van Dispatcher.

Jaarlijks verkeer via paginaweergaven betekent de som van de paginaweergaven gedurende een periode van 12 maanden.

Functie voor het delen van middelen betekent de subset van AEM Assets-functionaliteit die de verspreiding van de digitale middelen van de klant, die zijn opgeslagen in AEM Assets, naar interne en externe groepen mogelijk maakt via een pagina voor het delen van middelen (dat wil zeggen, een pagina die wordt gebruikt om middelen te zoeken op basis van gekoppelde metagegevens).  Toegang tot de pagina voor het delen van middelen is niet beperkt tot gebruikers.

Authoringexemplaar betekent de omgeving waarin gebruikers de inhoud van de website van de klant kunnen invoeren en beheren.

Merkportalgebruiker betekent een persoon die de gebruikersinterface van de merkportal kan weergeven of gebruiken. Licenties voor merkportalgebruikers mogen niet gelijktijdig worden gebruikt (dat wil zeggen dat dezelfde aanmeldings-ID op één bepaald moment niet door meer dan één gebruiker of computer tegelijk mag worden gebruikt) of door meerdere gebruikers worden gebruikt.

Dispatcherexemplaar betekent de omgeving voor de caching- of taakverdelingsstool voor een dynamische webontwerpomgeving. Voor caching werkt het dispatcherexemplaar als onderdeel van een HTTP-server die zoveel mogelijk van de statische site-inhoud in de cache plaatst en zo min mogelijk toegang probeert te krijgen tot de layout-engine van de website. Als taakverdeler verdeelt het dispatcherexemplaar de belasting over verschillende geclusterde exemplaren.

Exemplaar betekent één exemplaar van de lokale software, geïnstantieerd en actief in een Java-proces op een virtuele machine op één fysieke computer of in een virtuele omgeving. Elk exemplaar kan worden aangeduid als een authoringexemplaar of een publicatie-exemplaar, maar wordt afzonderlijk geteld als één exemplaar.

Mediabibliotheek betekent de volgende functies die beschikbaar zijn in AEM Assets voor gebruik op het niveau van een afzonderlijk digitaal middel: opslag van digitale middelen ter ondersteuning van het beheersysteem voor webcontent van de klant; het beheer van metagegevenseigenschappen op het tabblad Basiseigenschappen; toegang tot de tijdlijnfuncties (inclusief het bekijken van opmerkingen, het beheren van versies van middelen, het starten van workflows en het bekijken van activiteiten); opmerkingen toevoegen via het opmerkingenpictogram; het beheer van statische weergaven; en het delen van Creative Cloud-bestanden via de koppeling hiervoor. Voor het gebruik van andere functies van AEM Assets is een volledige licentie van AEM Assets vereist.

Paginaweergave betekent één enkele weergave van een e-mail of webpagina van een internetsite, inclusief de weergave van applicatieschermen, statussen van applicatieschermen, mobiele webpagina's en pagina's in sociale netwerken. Een paginaweergave wordt geteld telkens wanneer een webpagina wordt geladen of vernieuwd, een applicatie wordt geladen of inhoud wordt gerenderd of weergegeven via een geopende of bekeken e-mail en als dit een activiteit activeert in de service van herkomst.

Speler betekent een digitale mediacomputer waarop de applicatie AEM Screens is geïnstalleerd met als doel inhoud en ervaringen op een aangesloten beeldscherm te beheren. Eén speler mag maximaal 25 beeldschermen aansturen en mag niet worden gebruikt om inhoud door te sturen naar meer schermen.

Primaire serveraanroep betekent elke paginaweergave, afsluitkoppeling, download, aangepaste koppeling of andere gebeurtenis op de klantensite(s) in zoverre de klant deze paginaweergaven, afsluitkoppelingen, downloads, aangepaste koppelingen en andere gebeurtenissen tagt, toestaat dat ze worden getagd of ervoor zorg dat ze worden getagd voor toegang tot en gebruik van Adobe Analytics Essentials voor Sites. Elke getagde paginaweergave, afsluitkoppeling, campagnecontainerverzoek, download, aangepaste koppeling of andere gebeurtenis wordt geteld als één primaire serveraanroep.

Publicatie-exemplaar betekent de omgeving die inhoud beschikbaar maakt voor de beoogde doelgroep van de klant.

Basispakket van slimme contentservices betekent toegang tot slimme contentservices.

Gebruiker heeft de betekenis zoals uiteengezet in de Algemene voorwaarden, maar omvat ook personen die via programmacode (bijvoorbeeld via een API) toegang hebben tot de producten en services voor welk doel dan ook.

Visual Configurator betekent een technologie en framework voor real-time rendering van beelden om zo online visuele configuratieoplossingen voor personalisatie en aanpassingseffecten voor de klant mogelijk te maken, zoals real-time rendering van kleuren, texturen, oppervlakken, patronen, monogrammen, gravures in productafbeeldingen of scènes. De licentie van de klant van Visual Configurator omvat 10 exemplaren van Scene7 Image Authoring.

1:1-sjablonen betekent dynamisch samengevoegde en geleverde gepersonaliseerde 1:1-rich media content (zoals banners en e-mail) voor gerichte sitebezoekers.

Wat is Adobe Experience Manager Assets 6.5 ('AEM Assets')?

AEM Assets is een tool voor het beheren van digitale middelen die is geïntegreerd in het Adobe Experience Manager-platform en waarmee klanten digitale middelen kunnen delen en verspreiden. Gebruikers kunnen afbeeldingen, video's, documenten, audioclips en rich media beheren, opslaan en openen voor gebruik op het web, in drukwerk en voor digitale verspreiding.

Producten en services Licenties Distributie
AEM Assets Per basispakket van AEM Assets Lokale software
Add-ons:
Extra exemplaren Per exemplaar Lokale software
Gebruikers Per gebruiker Lokale software
Dynamic Media Paginaweergaven per maand On-demand services
Gepersonaliseerde media Jaarlijks verkeer via paginaweergaven On-demand services
Image Authoring-workstation Per exemplaar Lokale software
Merkportal Per merkportalgebruiker On-demand services
Slimme contentservices Per basispakket voor Slimme contentservices On-demand services
AEM Screens Standard Per speler Lokale software
AEM Screens Premium Per speler Lokale software

AEM Assets: productbeperkingen

1.  AEM Assets

Licenties. Voor elke AEM-distributie van AEM Assets moet een aparte licentie voor het basispakket van AEM Assets worden aangeschaft.  AEM Assets omvat geen licenties voor gebruikers. Deze moeten afzonderlijk worden aangeschaft. AEM Assets omvat niet het gebruik van inhoudsfragmenten, ervaringsfragmenten en inhoudsservices.

Functie voor het delen van middelen. Voor het gebruik van de functie voor het delen van middelen is een publicatie-exemplaar vereist.  De functionaliteit AEM Sites die is inbegrepen voor gebruik met de functie Middelen delen, kan alleen worden gebruikt om een aangepaste mediaportal te maken, zodat de klant de functie Middelen delen kan gebruiken.

2.  Add-ons voor AEM Assets

Extra exemplaren. Extra exemplaren kunnen alleen worden toegevoegd aan een AEM-distributie als een licentie is aangeschaft voor een basispakket van AEM Assets en mogen niet zelfstandig worden gebruikt om functies of voorzieningen van AEM Assets uit te voeren.

Gebruikers. Aanvullende gebruikerslicenties kunnen alleen worden toegevoegd aan een AEM-distributie als een licentie is aangeschaft voor een basispakket van AEM Assets.

Dynamic Media. Dynamic Media kan alleen worden toegevoegd aan een AEM-distributie als een licentie is aangeschaft voor een basispakket van AEM Assets. Voor Dynamic Media is in totaal 1 terabyte on-demand opslag beschikbaar. Toegang tot sommige functies en functionaliteit van Dynamic Media is wellicht mogelijk via alternatieve interfaces, mogelijk onder de naam Adobe Scene7 of Dynamic Media Classic. Adobe kan, naar eigen goeddunken, de naam van de alternatieve interfaces aanpassen en dergelijke functies en functionaliteit samenvoegen tot één toegangsinterface.

Gepersonaliseerde media. Gepersonaliseerde media kunnen alleen worden toegevoegd aan een AEM-distributie als een licentie is aangeschaft voor een basispakket van AEM Assets. Voor gepersonaliseerde media is in totaal 60 gigabyte on-demand opslag beschikbaar. De Dynamic Media-functionaliteit die deel uitmaakt van gepersonaliseerde media (als hiervoor een afzonderlijke licentie is gekocht, los van Dynamic Media) kan alleen worden gebruikt om het gebruik door de klant van de onderdelen Visual Configurator en 1:1-sjablonen van gepersonaliseerde media mogelijk te maken. Toegang tot sommige functies en functionaliteit van gepersonaliseerde media is wellicht mogelijk via alternatieve interfaces, mogelijk onder de naam Adobe Scene7 of Dynamic Media Classic. Adobe kan, naar eigen goeddunken, de naam van de alternatieve interfaces aanpassen en dergelijke functies en functionaliteit samenvoegen tot één toegangsinterface.

Image Authoring-workstation. Exemplaren van Image Authoring-workstation kunnen alleen worden toegevoegd aan een AEM-distributie als een licentie is aangeschaft voor een basispakket van AEM Assets. De klant mag Image Authoring-workstation niet installeren op een server of een gedeeld of gehost systeem waarbij Image Authoring-workstation kan worden gebruikt door of toegankelijk is voor meerdere computers of door meerdere gebruikers kan worden gebruikt.

Merkportal. De merkportal kan alleen worden toegevoegd aan een AEM-distributie als een licentie is aangeschaft voor een basispakket van AEM Assets. De merkportal wordt geleverd met in totaal 10 terabyte opslag voor on-demand services per klant, ongeacht het aantal merkportalgebruikers waarvoor een licentie is gekocht. Elke merkportalgebruiker die zich aanmeldt bij de gebruikersinterface van de merkportal gedurende een periode van 12 maanden van de licentietermijn, wordt geteld als één merkportalgebruiker.

Slimme contentservices. Het basispakket van slimme contentservices kan alleen worden toegevoegd aan een AEM-distributie als een licentie is aangeschaft voor een basispakket van AEM Assets. Het gebruik van slimme contentservices is beperkt tot maximaal 2 miljoen getagde afbeeldingen per jaar. Dubbele afbeeldingen die worden verwerkt en getagd, tellen elk als een getagde afbeelding. De klant kan ervoor kiezen getagde afbeeldingen voor verwerking naar slimme contentservices te verzenden. De klant erkent dat bij een dergelijke verwerking de slimme contentservices meer kunnen leren over de taggingmethodologie van de klant en deze nauwkeuriger kan herhalen wanneer volgende afbeeldingen worden verwerkt.

AEM Screens Standard. AEM Screens Standard kan alleen worden toegevoegd aan een AEM-distributie als een licentie is aangeschaft voor een basispakket van AEM Assets. AEM Screens Standard mag alleen worden gebruikt om video's en afbeeldingen te beheren die op geplande datums en tijdens van AEM Screens naar de speler worden gepusht. AEM Screens Standard omvat geen rechten voor het beheren van intelligente, interactieve, gepersonaliseerde of dynamische inhoud. Licenties voor AEM Screens Standard worden per speler verkocht en er moeten net zoveel licenties worden aangeschaft als het totale aantal spelers waarop de functionaliteit van AEM Screens Standard, of een deel ervan, wordt gebruikt of eerder is geactiveerd (zelfs als deze niet continu in gebruik is). AEM Screens Standard omvat geen spelers of integratie, onderhoud en bediening van de spelers. AEM Screens Standard omvat de functionaliteit van AEM Sites, maar deze mag alleen worden gebruikt om het gebruik door de klant van AEM Screens Standard te vereenvoudigen.

AEM Screens Premium. AEM Screens Premium kan alleen worden toegevoegd aan een AEM-distributie als een licentie is aangeschaft voor een basispakket van AEM Assets. AEM Screens Premium omvat alle mogelijkheden van AEM Screens Standard en kan ook worden gebruikt voor het beheren van intelligente, interactieve, gepersonaliseerde of dynamische inhoud waarvoor mogelijk automatisch moet worden bepaald of dynamische inhoud moet worden weergegeven. Licenties voor AEM Screens Premium worden per speler verkocht en er moeten net zoveel licenties worden aangeschaft als het totale aantal spelers waarop de functionaliteit van AEM Screens Premium, of een deel ervan, wordt gebruikt of eerder is geactiveerd (zelfs als deze niet continu in gebruik is). AEM Screens Premium omvat geen spelers of integratie, onderhoud en bediening van de spelers. AEM Screens Premium omvat de functionaliteit van AEM Sites, maar deze mag alleen worden gebruikt om het gebruik door de klant van AEM Screens Premium te vereenvoudigen. AEM Screens Premium omvat functionaliteit die spelers geschikt maakt voor interactieve toepassingen of voor aanraking.

AEM Assets: definities

Basispakket van AEM Assets betekent 1 authoringexemplaar.

AEM-distributie betekent een onafhankelijk authoringexemplaar of een gekoppeld cluster van authoringexemplaren met een willekeurig aantal verbonden publicatie-exemplaren.

Jaarlijks verkeer via paginaweergaven betekent de som van de paginaweergaven gedurende een periode van 12 maanden.

Functie voor het delen van middelen betekent de subset van AEM Assets-functionaliteit die de verspreiding van de digitale middelen van de klant, die zijn opgeslagen in AEM Assets, naar interne en externe groepen mogelijk maakt via een pagina voor het delen van middelen (dat wil zeggen, een pagina die wordt gebruikt om middelen te zoeken op basis van gekoppelde metagegevens).  Toegang tot de pagina voor het delen van middelen is niet beperkt tot gebruikers.

Authoringexemplaar betekent de omgeving waarin gebruikers de inhoud van de website van de klant kunnen invoeren en beheren.

Merkportal betekent de on-demand service Merkportal. Opslag voor de on-demand service Merkportal wordt meegeteld voor de totale opslag van de klant.

Merkportalgebruiker betekent een persoon die de gebruikersinterface van de merkportal kan weergeven of gebruiken. Licenties voor merkportalgebruikers mogen niet gelijktijdig worden gebruikt (dat wil zeggen dat dezelfde aanmeldings-ID op één bepaald moment niet door meer dan één gebruiker of computer tegelijk mag worden gebruikt) of door meerdere gebruikers worden gebruikt.

Dispatcherexemplaar betekent de omgeving voor de caching- of taakverdelingsstool voor een dynamische webontwerpomgeving. Voor caching werkt het dispatcherexemplaar als onderdeel van een HTTP-server die zoveel mogelijk van de statische site-inhoud in de cache plaatst en zo min mogelijk toegang probeert te krijgen tot de layout-engine van de website. Als taakverdeler verdeelt het dispatcherexemplaar de belasting over verschillende geclusterde exemplaren.

Exemplaar betekent één exemplaar van de lokale software, geïnstantieerd en actief in een Java-proces op een virtuele machine op één fysieke computer of in een virtuele omgeving. Elk exemplaar kan worden aangeduid als een authoringexemplaar of een publicatie-exemplaar, maar wordt afzonderlijk geteld als één exemplaar.

Paginaweergave betekent één enkele weergave van een e-mail of webpagina van een internetsite, inclusief de weergave van applicatieschermen, statussen van applicatieschermen, mobiele webpagina's en pagina's in sociale netwerken. Een paginaweergave wordt geteld telkens wanneer een webpagina wordt geladen of vernieuwd, een applicatie wordt geladen of inhoud wordt gerenderd of weergegeven via een geopende of bekeken e-mail en als dit een activiteit activeert in de service van herkomst.

Speler betekent een digitale mediacomputer waarop de applicatie AEM Screens is geïnstalleerd met als doel inhoud en ervaringen op een aangesloten beeldscherm te beheren. Eén speler mag maximaal 25 beeldschermen aansturen en mag niet worden gebruikt om inhoud door te sturen naar meer schermen.

Primaire serveraanroep betekent elke paginaweergave, afsluitkoppeling, download, aangepaste koppeling of andere gebeurtenis op de klantensite(s) in zoverre de klant deze paginaweergaven, afsluitkoppelingen, downloads, aangepaste koppelingen en andere gebeurtenissen tagt, toestaat dat ze worden getagd of ervoor zorg dat ze worden getagd voor toegang tot en gebruik van Adobe Analytics Essentials voor Assets. Elke getagde paginaweergave, afsluitkoppeling, campagnecontainerverzoek, download, aangepaste koppeling of andere gebeurtenis wordt geteld als één primaire serveraanroep.

Publicatie-exemplaar betekent de omgeving die inhoud beschikbaar maakt voor de beoogde doelgroep van de klant.

Slimme contentservices betekent de on-demand service Slimme contentservices.

Basispakket van slimme contentservices betekent toegang tot slimme contentservices.

Gebruiker heeft de betekenis zoals uiteengezet in de Algemene voorwaarden, maar omvat ook personen die via programmacode (bijvoorbeeld via een API) toegang hebben tot de producten en services voor welk doel dan ook.

Visual Configurator betekent een technologie en framework voor real-time rendering van beelden om zo online visuele configuratieoplossingen voor personalisatie en aanpassingseffecten voor de klant mogelijk te maken, zoals real-time rendering van kleuren, texturen, oppervlakken, patronen, monogrammen, gravures in productafbeeldingen of scènes. De licentie van de klant van Visual Configurator omvat 10 exemplaren van Scene7 Image Authoring.

1:1-sjablonen betekent dynamisch samengevoegde en geleverde gepersonaliseerde 1:1-rich media content (zoals banners en e-mail) voor gerichte sitebezoekers.

Wat is Adobe Experience Manager Forms 6.5 ('AEM Forms')?

AEM Forms is een ondernemingsplatform voor documenten en formulieren waarmee klanten informatie kunnen vastleggen en verwerken, gepersonaliseerde communicatie kunnen leveren en informatie kunnen beschermen en volgen. AEM Forms breidt bedrijfsprocessen uit naar mobiele medewerkers en klanten door de toegang tot de service uit te breiden naar gebruikers met een desktop, laptop, smartphone of tablet.

Producten en services Licenties Distributie
AEM Forms
Per ingezonden formulier en gerenderd document Lokale software
Add-ons:
Documentbeveiliging voor AEM Forms Per ontvanger Lokale software

AEM Forms: productbeperkingen

1.  AEM Forms

Licenties. AEM Forms is beperkt tot het aantal ingezonden formulieren en gerenderde documenten dat staat vermeld in de verkooporder. AEM Forms omvat het gebruik van de functionaliteit voor mediabibliotheken van AEM Assets.

AEM Forms Portal.

  • De functionaliteit van AEM Sites die deel uitmaakt van AEM Forms Portal (maximaal 2 exemplaren van AEM Sites) mag alleen worden gebruikt voor het maken, beheren en aanleveren van formulieren en documenten op een website, zoals het maken en aanpassen van een webpagina die wordt gebruikt om formulieren en documenten te zoeken, weer te geven, op te halen en te verwerken, en voor het schrijven van e-mails die een terugkoppeling bevatten naar documenten die op een website worden aangeleverd.  De klant mag de functionaliteit van AEM Sites die deel uitmaakt van AEM Forms Portal niet gebruiken om webinhoud te publiceren of websites te beheren die geen verband houden met de verwerking van formulieren of de weergave van documenten.
  • De functionaliteit van AEM Assets die deel uitmaakt van AEM Forms Portal, mag worden gebruikt bij het samenstellen van formulieren, documenten en correspondentie en gerelateerde webpagina's in AEM Forms Portal, maar niet voor algemene opslag en beheer van middelen.
  • Als de klant een exemplaar van AEM Sites combineert met andere mogelijkheden van AEM Forms op dezelfde computer, wordt deze combinatie geteld als het gebruik van een exemplaar van AEM Sites, naast het gebruik van AEM Forms.

Reader-uitbreidingen. Voor elk basispakket van AEM Forms waarvoor de klant een licentie heeft, geldt:

  • De klant mag Reader-uitbreidingen gebruiken voor maximaal 100 unieke documenten en deze documenten verspreiden onder een onbeperkt aantal ontvangers.
  • De klant mag Reader-uitbreidingen gebruiken voor een onbeperkt aantal documenten als het document is gerenderd door de rendering-engine van PDF Forms, onmiddellijk voordat het document naar een ontvanger wordt verspreid. In dit scenario voor onbeperkt gebruik mag het document met Reader-uitbreiding niet op een website worden geplaatst of anderszins worden verspreid naar meer dan één ontvanger zonder het document te renderen met de rendering-engine van PDF Forms.

Lettertypen. Voor lettertypen die zijn geïdentificeerd als 'Met licentie voor insluiting in drukwerk en voorvertoningen' (http://www.adobe.com/products/type/font-licensing/additional-license-rights.html), mag de klant kopieën van de lettertypesoftware die naar de klant zijn gedistribueerd voor gebruik met AEM Forms, alleen insluiten in documenten van de klant met als doel documenten af ​​te drukken en weer te geven.

AEM Forms Designer/Workbench. Kopieën van AEM Forms Designer en AEM Forms mogen door de klant alleen worden gebruikt op desktop- of laptopcomputers in combinatie met AEM Forms.

Digitale certificaten. Wanneer digitale certificaten die zijn uitgegeven door externe certificeringsinstanties, worden gekocht of gebruikt in combinatie met het gebruik van AEM Forms door de klant, gebeurt dit naar eigen goeddunken en op eigen risico en verantwoordelijkheid van de klant.

Adobe Acrobat Professional. Elk exemplaar van Adobe Acrobat Professional dat aan de klant wordt verstrekt in combinatie met AEM Forms, mag alleen worden geïnstalleerd op computers waarop AEM Forms is geïnstalleerd en mag alleen indirect worden gebruikt als de PDF-generator van AEM Forms via programmacode toegang heeft tot Adobe Acrobat Professional, zoals beschreven in de documentatie.

2.  AEM Forms: add-ons

Documentbeveiliging voor AEM Forms. Elke ontvanger krijgt een licentie voor één AEM-distributie. De klant mag elektronische berichten of dialoogvensters betreffende privacy of tracking die worden weergegeven in de software die wordt gebruikt om elektronische bestanden te bekijken die zijn verwerkt met Documentbeveiliging voor AEM Forms, niet uitschakelen of belemmeren.

AEM Forms: definities

AEM-distributie betekent een onafhankelijk authoringexemplaar of een gekoppeld cluster van authoringexemplaren met een willekeurig aantal verbonden publicatie-exemplaren.

AEM Forms Portal betekent een AEM Forms-module die beperkte toegang tot de functionaliteit van AEM Sites en AEM Assets biedt voor gebruik in combinatie met AEM Forms.  Een redelijk aantal gebruikerslicenties is opgenomen in AEM Forms Portal, maar deze gebruikers mogen AEM Sites en AEM Assets alleen gebruiken binnen de beperkingen van AEM Forms Portal en hebben geen toegang tot de volledige functionaliteit van AEM Sites en AEM Assets.

Authoringexemplaar betekent de omgeving waarin gebruikers de inhoud van de website van de klant kunnen invoeren en beheren.

Distribueren betekent een document rechtstreeks of indirect, op welke manier dan ook, leveren of anderszins beschikbaar stellen aan een of meer personen of entiteiten, inclusief ontvangers. Een document dat is gedistribueerd, wordt geacht te zijn gedistribueerd totdat het niet meer beschikbaar is voor distributie.

Dispatcherexemplaar betekent de omgeving voor de caching- of taakverdelingsstool voor een dynamische webontwerpomgeving. Voor caching werkt het dispatcherexemplaar als onderdeel van een HTTP-server die zoveel mogelijk van de statische site-inhoud in de cache plaatst en zo min mogelijk toegang probeert te krijgen tot de layout-engine van de website. Als taakverdeler verdeelt het dispatcherexemplaar de belasting over verschillende geclusterde exemplaren.

Document betekent een elektronisch of afgedrukt bestand dat wordt verwerkt of gegenereerd door AEM Forms, inclusief documenten die gegevensvelden bevatten waarin gegevens kunnen worden ingevoerd en opgeslagen.  Een document wordt als 'uniek' beschouwd, tenzij het een identieke kopie is van een gedistribueerd document, een directe vertaling is van een gedistribueerd document, alleen verschilt van andere gedistribueerde documenten als het gaat om correctie van typografische fouten of gegevens over ontvangers bevat (zoals naam, adres, rekeningnummer etc.) die voorafgaand aan de distributie zijn gewijzigd en soortgelijke verschillen die het fundamentele zakelijke doel van het document niet veranderen.

Gerenderd document betekent een document dat is gerenderd door een sjabloon en gegevens te combineren, een document digitaal te ondertekenen of te certificeren, of een document van de ene naar de andere indeling te converteren, ongeacht de lengte of de uiteindelijke indeling van het document.

Ingezonden formulier betekent het verzenden van gegevens via elk type formulier dat is gemaakt met AEM Forms en dat erin resulteert dat gegevens worden verzonden naar een database of een andere opslagplaats, ongeacht de locatie. Wanneer een formulier uit meerdere pagina's of deelvensters bestaat, wordt het verzenden van het formulier beschouwd als één ingezonden formulier. Gedeeltelijk ingevulde formulieren tellen niet mee als ingezonden formulieren: alleen het definitieve ingezonden formulier wordt beschouwd als ingezonden formulier. Elk formulier in een formulierset telt als één ingezonden formulier.

Exemplaar betekent één exemplaar van de lokale software, geïnstantieerd en actief in een Java-proces op een virtuele machine op één fysieke computer of in een virtuele omgeving. Elk exemplaar kan worden aangeduid als een authoringexemplaar of een publicatie-exemplaar, maar wordt afzonderlijk geteld als één exemplaar.

Mediabibliotheek betekent de volgende functies die beschikbaar zijn in AEM Assets voor gebruik op het niveau van een afzonderlijk digitaal middel: opslag van digitale middelen ter ondersteuning van het beheersysteem voor webcontent van de klant; het beheer van metagegevenseigenschappen op het tabblad Basiseigenschappen; toegang tot de tijdlijnfuncties (inclusief het bekijken van opmerkingen, het beheren van versies van middelen, het starten van workflows en het bekijken van activiteiten); opmerkingen toevoegen via het opmerkingenpictogram; het beheer van statische weergaven; en het delen van Creative Cloud-bestanden via de koppeling hiervoor. Voor het gebruik van andere functies van AEM Assets is een volledige licentie van AEM Assets vereist.

Rendering-engine van PDF Forms betekent de servercomponent van AEM Forms die een PDF-formulier dynamisch rendert en distribueert, waarna het kan worden ingevuld, opgeslagen en verzonden.

Verwerkingsexemplaar betekent de omgeving waarin runtimebewerkingen worden uitgevoerd die niet plaatsvinden op het publicatie-exemplaar.

Reader-uitbreidingen betekent een module van AEM Forms waarmee de klant, wanneer deze module wordt gebruikt in documenten, extra Reader-functies kan activeren in Adobe Acrobat Reader.

Reader-functies betekent:

(a)    bepaalde technologieën die door Adobe Forms zijn ingesloten in PDF-bestanden en die functies in Adobe Acrobat Reader mogelijk maken die anders niet beschikbaar zouden zijn (zoals de mogelijkheid om documenten lokaal op te slaan of om notities toe te voegen); en

(b)    metagegevens (opgeslagen op een computer en/of ingesloten in een elektronisch bestand met een ondersteunde bestandsindeling) die toegangs- of gebruiksrechten bevatten of ernaar verwijzen die rechtstreeks worden afgedwongen door Adobe Forms Rights Management of via ondersteunde software-applicaties.

Publicatie-exemplaar betekent de omgeving die inhoud beschikbaar maakt voor de beoogde doelgroep van de klant.

Ontvanger betekent een persoon naar wie de klant direct of indirect documenten distribueert. Ontvangerlicenties mogen niet worden gedeeld of gebruikt door meer dan één individuele ontvanger, maar kunnen opnieuw worden toegewezen:

(a)    wanneer nieuwe ontvangers voormalige ontvangers vervangen die hun overeenkomst met klant hebben beëindigd; of

(b)    na schriftelijke toestemming van Adobe.

Gebruiker heeft de betekenis zoals uiteengezet in de Algemene voorwaarden, maar omvat ook personen die via programmacode (bijvoorbeeld via een API) toegang hebben tot de producten en services voor welk doel dan ook.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online