Adobe Learning Manager | Productomschrijving

Laatst bijgewerkt: 23 juli 2022

Wat is Adobe Learning Manager?

Adobe Learning Manager biedt mogelijkheden voor cursusbeheer en maakt online samenwerking mogelijk via een webbrowser en een internetverbinding in een omgeving met meerdere tenants. Deze On-demand Service biedt een beheerder de mogelijkheid om gebruikers toe te voegen aan en te registreren bij een account, om e-learningcursussen en -programma's voor individuen te maken en toe te wijzen aan gebruikers, en om het cursusverbruik en andere studiegerelateerde gegevens bij te houden via rapporten.


Adobe Learning Manager biedt een contentcatalogus, een database met kant-en-klare content die je kunt kopen. Je kunt kant-en-klare cursussen kopen, zoals cursussen over zakelijke vaardigheden, naleving op de werkplek, Adobe Creative Cloud en technologie op onze beheerde contentmarktplaats.

Producten en services

Licentieberekening

Distributie

Adobe Learning Manager

Per gebruiker, Maandelijkse Unieke Actieve Gebruiker

On-demand Service

Productbeperkingen

De Klant kan een account aanmaken waarmee een Geregistreerde Gebruiker toegang heeft tot trainingsinhoud en deze kan Verbruiken en aanwezigheid en cursusresultaten kan bijhouden. Elk account moet te allen tijde ten minste één Beheerder hebben. Een Beheerderslicentie kan van de ene naar de andere persoon worden overgedragen.

Definities

Beheerder betekent een persoon die door de Klant is aangesteld om de On-demand Service-licentie namens de Klant te beheren en is een type Geregistreerde Gebruiker die ook een Geregistreerde Gebruiker aanwijst om de inhoud naar de On-demand Service te uploaden en die toestaat dat aangewezen Geregistreerde Gebruikers de voortgang en cursusresultaten van Geregistreerde Gebruikers bekijken en bijhouden.

Gebruiker is één Gebruiker die wordt geïdentificeerd met een gebruikersnaam, wat betekent dat de Gebruikerslicentie wordt verleend aan één persoon die geautoriseerd is om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de On-demand Services waarvoor hier een licentie is verkregen. De Klant kan toestaan dat de Gebruiker toegang heeft tot het account en trainingen mag Verbruiken. Het aantal personen dat toegang heeft tot de On-demand Services mag niet groter zijn dan het aantal Gebruikers waarvoor de Klant een licentie heeft gekocht.

Maandelijkse Unieke Actieve Gebruiker betekent elke persoon die in een bepaalde kalendermaand trainingsinhoud verbruikt. 'Verbruiken' betekent hier trainingsinhoud gebruiken, downloaden of openen of op andere wijze deelnemen aan sociaal onderwijs of training waarbij de aanwezigheid van een dergelijke Gebruiker wordt geregistreerd. Elk jaar mag de Klant zo veel Maandelijkse Unieke Actieve Gebruikers Verbruiken als de toepasselijke limiet toestaat. Elke periode van twaalf maanden tijdens de licentietermijn vormt één 'Jaar'.

Als dezelfde persoon bijvoorbeeld trainingsinhoud Verbruikt in twee verschillende kalendermaanden, telt dit als twee Maandelijkse Unieke Actieve Gebruikers. Ongebruikte Maandelijkse Unieke Actieve Gebruikers vervallen aan het einde van elk Jaar en worden niet overgedragen naar het volgende Jaar.

Cursus betekent één combinatie van Werk(en) en eLearning-modules over een specifiek onderwerp die is gemaakt en aan de Klant wordt geleverd met Adobe Learning Manager.

Contentbijdrager is de eigenaar van Cursussen die Adobe heeft geautoriseerd om dergelijke Cursussen aan te bieden en in sublicentie te geven op Adobe Learning Manager.

Add-on(s) betekent aanvullende Producten en Services waarvoor de Klant een licentie kan kopen en die worden vermeld in de verkooporder.

Voor het gebruik van de Add-on moet de Klant een geldige licentie voor de Add-on Adobe Learning Manager hebben en aan de vereisten hiervan voldoen. Op het gebruik van de Add-on Adobe Learning Manager zijn de toepasselijke voorwaarden van de Add-on van toepassing.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account