Functieoverzicht | Lightroom Classic | 2019-versies

Meer informatie over de nieuwe functies in de 2019-versies van Lightroom Classic

De versie van december 2018 (8.1) en oktober 2018 (versie 8.0) van Lightroom Classic worden geleverd met verschillende nieuwe en verbeterde functies voor een betere digitale beeldbewerking. Lees verder voor een korte kennismaking met deze functies en voor koppelingen naar bronnen die meer informatie bieden.

Opmerking:
 • Met de nieuwe functie Automatisch bijwerken worden uw Creative Cloud-apps nu automatisch bijgewerkt als er een nieuwe versie beschikbaar is. Er kunnen niet twee versies van Lightroom Classic tegelijk actief zijn op uw computer. Uw bestaande appvoorkeuren en -instellingen worden overgebracht naar de nieuwste versie. U kunt de updatevoorkeuren beheren via de Creative Cloud-desktopapp. Lees meer.
 • Als de vorige installatie van Lightroom Classic door uw IT-beheerder is gelicentieerd en geïnstalleerd met behulp van een ondernemingsserienummer, moet u niet updaten naar de laatste versie van Lightroom Classic. Klik hier voor meer informatie over terugkeren naar een eerdere versie om weer toegang te krijgen.

Lightroom Classic CC 8.1 (versie van december 2018)

Deze versie van Lightroom Classic bevat nieuwe functies en verbeteringen zoals aanpassing van het deelvenster Ontwikkelen, de optie Toevoegen aan verzameling in de instellingen voor automatisch importeren, de optie Magnetisch raster in de module Boek, andere verbeteringen, ondersteuning voor nieuwe camera's en lenzen, en oplossingen voor problemen.

De volgorde van de deelvensters Ontwikkelen aanpassen

In deze versie kunt u nu de deelvensters in de module Ontwikkelen in de door u gewenste volgorde slepen.

Ga als volgt te werk om het menu van het deelvenster Ontwikkelen aan te passen:

 1. Klik met de rechtermuisknop (Windows) of houd Control ingedrukt en klik (Mac) op de koptekst van een deelvenster.
 2. Selecteer Het deelvenster Ontwikkelen aanpassen in het contextmenu dat wordt weergegeven. 
 3. Sleep in het dialoogvenster Het deelvenster Ontwikkelen aanpassen de namen van de deelvensters in de gewenste orde.
 4. Klik op Opslaan. Wilt u de standaardvolgorde herstellen? Klik op Standaardvolgorde voordat u klikt op Opslaan
 5. Start Lightroom Classic opnieuw om de deelvensters van de module Ontwikkelen in de nieuwe volgorde te zien in het dialoogvenster Bevestigen dat wordt weergegeven.
Deelvensters Ontwikkelen aanpassen
De deelvensters van de module Ontwikkelen aanpassen in Lightroom Classic

Foto's uit een controlemap toevoegen aan een verzameling met Automatisch importeren

U kunt nu in de instellingen voor automatisch importeren de optie Toevoegen aan verzameling gebruiken om rechtstreeks foto's uit een controlemap toe te voegen aan een opgegeven verzameling. 

Met de functie Automatisch importeren wordt een controlemap bewaakt en zodra deze map foto's bevat, worden deze foto's geïmporteerd naar de catalogus die u hebt ingesteld als bestemming. Nadat u een controlemap en een bestemmingsverzameling hebt ingesteld in de instellingen voor automatisch importeren, kunt u de foto's gewoon naar de controlemap slepen. Lightroom Classic importeert deze foto's dan automatisch in de opgegeven verzameling, zodat u het venster Importeren niet hoeft te gebruiken.

Ga als volgt te werk om foto's uit een controlemap toe te voegen aan een verzameling:

 1. Ga naar Bestand > Automatisch importeren > Instellingen voor automatisch importeren.
 2. Stel in het dialoogvenster Instellingen voor automatisch importeren een controlemap in en selecteer de optie Automatisch importeren inschakelen.
 3. Schakel in het gedeelte Bestemming van het dialoogvenster het selectievakje Toevoegen aan verzameling in. Lightroom Classic geeft nu een lijst met al uw verzamelingen weer. 
 4. Selecteer een verzameling als de bestemming voor het automatisch importeren. 
 5. Desgewenst kunt u ook klikken op Verzameling maken om een nieuwe verzameling te maken en deze te selecteren als de bestemming voor het importeren.
 6. Klik op OK.
Toevoegen aan verzameling na automatisch importeren
Toevoegen aan verzameling na automatisch importeren

Meer informatie over het importeren van foto's na tethering vindt u in Foto's automatisch importeren.

Foto's in een boeklay-out uitlijnen met het magnetisch raster

U kunt foto's in een boeklay-out nu gemakkelijk uitlijnen met de optie Magnetisch raster in het gedeelte Hulplijnen. In Magnetisch raster kiest u Cellen  om de cellen van twee foto's ten opzichte van elkaar uit te lijnen of Raster om foto's uit te lijnen op de rasterhulplijnen .

Wanneer u de foto verplaatst, klikt hij op zijn plaats volgens de geselecteerde instelling. Standaard is de optie Magnetisch raster ingesteld op Cellen.

Meer informatie vindt u in Fotoboeken maken.

Verwerking van dubbele voorinstellingen

Als u in deze versie van Lightroom Classic probeert een dubbele voorinstelling te maken met dezelfde naam in dezelfde groep, verschijnt er een dialoogvenster genaamd Dubbele naam voorinstelling met de opties:

 • Vervangen - Selecteer deze optie als u alleen de laatste voorinstelling met dezelfde naam in de groep wilt behouden
 • Dupliceren - Selecteer deze optie als u twee voorinstellingen met dezelfde naam in dezelfde groep wilt behouden
 • Naam wijzigen - Selecteer deze optie als u standaard een nummer wilt toevoegen aan de naam of als u zelf de naam wilt wijzigen
Verwerking van dubbele voorinstellingen in Lightroom Classic
Verwerking van dubbele voorinstellingen in Lightroom Classic

Gedetailleerde informatie over het werken met ontwikkelvoorinstellingen vindt u in Werken met ontwikkelvoorinstellingen.

Gedeeltelijk compatibele voorinstellingen tonen

Wanneer u een foto opent in de Loepweergave in de module Ontwikkelen, verschijnen sommige voorinstellingen niet in het deelvenster Voorinstellingen omdat ze niet compatibel zijn met de geselecteerde foto – bijv. cameraprofielen die niet toepasselijk zijn voor de huidige foto of voorinstellingen die alleen geldig zijn voor RAW-bestanden. Niet-compatibele voorinstellingen worden vaag en Cursief weergegeven in het deelvenster Voorinstellingen in Ontwikkelen.

Volg de volgende stappen als u alle voorinstellingen wilt zien, ook als ze niet compatibel zijn met de huidige foto:

 1. Open een foto in de Loepweergave en klik op Bewerken.
 2. Selecteer Voorkeuren in de vervolgkeuzelijst.
 3. Selecteer Voorinstellingen in het deelvenster Voorkeuren.
 4. In het gedeelte Zichtbaarheid schakelt u Gedeeltelijk compatibele ontwikkelvoorinstellingen tonen in of uit om niet geheel compatibele ontwikkelvoorinstellingen te tonen of te verbergen.
Gedeeltelijk compatibele voorinstellingen tonen in Lightroom Classic
Schakel het selectievakje Gedeeltelijk compatibele ontwikkelvoorinstellingen tonen in om alle voorinstellingen weer te geven

Gedetailleerde informatie over het werken met ontwikkelvoorinstellingen vindt u in Werken met ontwikkelvoorinstellingen.

Verbeteringen in het samenvoegen van foto's

 • Foto's samenvoegen: er gelden nu minder stringente vereisten voor het samenvoegen van foto's dan in eerdere versies. Afbeeldingen met verschillende afmetingen, afdrukstand en brandpuntsafstand kunt u nu ook samenvoegen.
 • Voorvertoningscache foto samenvoegen: Voorvertoningen die worden gegenereerd voor het samenvoegen van foto's worden in een cache geplaatst. Hierdoor verbeteren de prestaties en de gebruikerservaring.
 • In één stap samenvoegen tot HDR- panorama: U kunt nu foto's in één stap samenvoegen tot een HDR-panorama met behulp van slimme voorvertoningen. 

Meer informatie over samenvoegen vindt u in Panorama's en HDR-panorama's maken.

Prestatieverbeteringen

 • Betrouwbaarder en stabieler synchroniseren.
 • Betere prestaties bij batchbewerkingen, zoals importeren, genereren van voorvertoning, DNG-conversie en exporteren.
 • Beter bladeren met raster in HiDPI-schermen.
 • Beter schakelen tussen de Loepweergave in de modules Ontwikkelen en Bibliotheek.

Andere verbeteringen

 • Annuleren bij afsluiten: in deze versie verschijnt er een bevestigingsvenster wanneer u Lightroom Classic afsluit, zodat u het afsluiten desgewenst kunt annuleren. Als u het selectievakje Niet meer weergeven selecteert in het dialoogvenster, moet u de waarschuwingsdialoogvensters (Voorkeuren > Algemeen > Alle waarschuwingsmeldingen herstellen) opnieuw instellen om bij afsluiten het bevestigingsvenster weer te zien.
Annuleren van bevestiging bij afsluiten Lightroom Classic
Annuleren van bevestiging bij afsluiten Lightroom Classic

 • Kleurlabels voor mappen: Kleurlabels voor offline mappen worden nu ondersteund. Meer informatie vindt u in Mappen maken en beheren.
 • Ondersteuning voor Photoshop Elements 2019-catalogi: het importeren van Photoshop Elements 2019-catalogi in Lightroom Classic wordt nu ondersteund. Meer informatie vindt u in Foto's importeren uit Photoshop Elements.

Ondersteuning voor nieuwe camera's en lenzen

Voor een volledige lijst met ondersteunde camera's en lensprofielen kunt u de volgende bronnen raadplegen:

Lightroom Classic CC 8.0 (versie van oktober 2018)

Dieptebereikmasker

Met ingang van deze versie is een nieuwe bereikmaskeroptie toegevoegd aan de tools voor lokale aanpassing. U kunt op basis van een bereik van dieptewaarden selecties aanbrengen in ondersteunde HEIC-foto's die ingesloten dieptetoewijzingsgegevens bevatten.

Lokale aanpassingen aanbrengen met het dieptebereikmasker
Een voorbeeld van een dieptemasker dat (op basis van dieptegegevens) over objecten op de voorgrond is aangebracht om selectieve aanpassingen te kunnen toepassen.

Nadat u een eerste selectiemasker op uw foto hebt aangebracht met de aanpassingspenselen, het radiaalfilter of de gegradueerde filters, kunt u het maskergebied met het dieptebereikmasker verfijnen op basis van het dieptebereik van de selectie.

 1. Kies in de Penseelinstellingen in het deelvenster Aanpassingen het type Bereikmasker als Diepte in de vervolgkeuzelijst. Standaard is het Bereikmasker ingesteld op Uit.
 2. Ga als volgt te werk als u een monster wilt nemen van een dieptebereik in het maskergebied:
  1. Pas de schuifregelaar Bereik aan om de eindpunten van het geselecteerde dieptebereik in te stellen.
  2. Selecteer Dieptebereikselector in het deelvenster Bereikmasker. Klik en sleep een gebied op de foto dat u wilt aanpassen.
 3. Schakel het selectievakje Dieptemasker tonen in om de diepte van de afbeelding in zwart-wit weer te geven. Gebruik de schuifregelaar Vloeiendheid om het wegvallen aan beide uiteinden van het geselecteerde dieptebereik te bepalen.

Nadat u het maskergebied hebt verfijnd, kunt u vanuit het pop-upmenu Effect selectieve wijzigingen aanbrengen voor nauwkeurige fotografische bewerkingen.

Zie Dieptebereikmasker voor meer Help-informatie.

In één stap samenvoegen tot HDR-panorama

U kunt sneller HDR-panorama’s maken doordat u nu meerdere HDR-foto’s met verschillende belichtingstijden kunt combineren tot een panorama – in één stap.

Selecteer gewoon de bronfoto's met verschillende belichtingstijden in het raster en kies Foto > Foto samenvoegen > HDR-panorama. In het dialoogvenster Voorvertoning HDR-panorama samenvoegen kunt u andere instellingen aanpassen met de schuifregelaar Grens verdraaien en de selectievakjes Automatisch uitsnijden en Stapel maken.

In één stap samenvoegen tot HDR-panorama

Zie Panorama's en HDR-panorama's maken voor meer informatie.

Snellere tethering voor Canon-camera's

Ervaar snellere en stabielere prestaties wanneer u een ondersteunde Canon-camera via tethering verbindt met Lightroom Classic. 

Snellere tethering voor Canon-cameramodellen

 1. Sluit een ondersteunde Canon-camera aan op uw computer en kies Bestand > Vastleggen via tethering (Canon) > Vastleggen via tethering starten.
 2. Geef in het dialoogvenster Instellingen voor vastleggen met tethering op hoe u de foto's wilt importeren: Sessie, Naam geven, Bestemming, Informatie, Automatisch vooruit uit en Een kopie opslaan in de camera.
 3. Klik op OK om de sessie voor het vastleggen van de foto's te starten.
 4. Gebruik de zwevende balk voor vastleggen via tethering om de besturingselementen en ontwikkelinstellingen van de camera aan te passen. 

Ga voor meer informatie naar Foto's importeren van een aangesloten camera.

Bovendien wordt in deze versie ondersteuning voor tethering geboden voor de volgende Canon-cameramodellen:

 • Canon EOS 2000D (Rebel T7)
 • Canon EOS M50

In Ondersteuning voor aangesloten camera's vindt u een volledige lijst met camera's die met Lightroom Classic kunnen worden verbonden.

Verbeteringen procesversie

Met de Procesversie 5-update is de verwerking van onbewerkte afbeeldingen in Lightroom Classic verbeterd, zo is de beeldkwaliteit van onbewerkte bestanden met hoge ISO-waarden verbeterd, hebben foto's met weinig licht minder last van paarse kleurzweem en ziet u minder ruis als u de schuifregelaar Nevel verwijderen links van nul plaatst (negatieve waarde voor Nevel verwijderen ).

Schakel over naar de module Ontwikkelen om de procesversie in Lightroom Classic te controleren. Kies in het deelvenster Kalibratie de vervolgkeuzelijst Proces om een lijst met beschikbare versies te zien. 

Meer informatie vindt u in Procesversies.

Ondersteuning voor HEVC-bestanden (macOS)

Vanaf deze versie ondersteunt Lightroom Classic de HEVC-videobestanden (High Efficiency Video Coding, ook wel H.265 genoemd) van Apple op macOS High Sierra v10.13 of nieuwer.

Ondersteuning voor nieuwe camera's en lenzen

Voor een volledige lijst met ondersteunde camera's en lensprofielen kunt u de volgende bronnen raadplegen:

Adobe-logo

Aanmelden bij je account