Probleem

In het dialoogvenster Voorkeuren zijn de volgende voorkeuren niet beschikbaar in het tabblad Voorinstellingen (onder Standaardontwikkelinstellingen):

 • Automatische kleurtintaanpassing toepassen
 • Automatische mix toepassen bij eerste keer omzetten naar zwart-wit

Vanaf Lightroom CC 2015.7/Lightroom 6.7 zijn deze voorkeuren verwijderd door Adobe. Als u de ontwikkelinstellingen op uw foto's wilt toepassen die aan deze verwijderde voorkeuren zijn gekoppeld, volgt u de onderstaande voorgestelde oplossingsstappen. 

Tussenoplossing

 1. Een nieuwe voorinstelling voor Ontwikkelen maken

  1. Selecteer een foto in de module Ontwikkelen en converteer deze naar grijsschaal door Zwart-wit te selecteren in de sectie Behandeling van het deelvenster Basis of door op V te drukken.
  2. Klik nu op de knop Nieuwe voorinstelling maken (+) boven aan het deelvenster Voorinstellingen of kies Ontwikkelen > Nieuwe voorinstelling.
  3. Klik op Niets selecteren om alle selecties op te heffen.
  4. Onder Automatische instellingen selecteert u de instellingen Automatische tint en Automatisch zwart-witmix toepassen die u wilt opnemen in de voorinstelling.
  5. Typ een naam in het vak Voorinstelling naam, geef deMap op waarin u de voorinstelling wilt plaatsen en klik op Maken.

  De voorinstelling wordt toegevoegd aan de lijst in het deelvenster Voorinstellingen in de opgegeven map. U kunt deze voorinstelling voor Ontwikkelen nu toepassen op uw foto. Deze voorinstelling zet uw foto om in grijswaarden en past automatisch kleurtintaanpassingen en zwart-witmix toe.

  Als u deze configuratie van instellingen voor Ontwikkelen vaak gebruikt, kunt u er ook een nieuwe Voorinstelling voor importeren voor maken. Het toepassen van deze instellingen voor Ontwikkelen op het moment van het importeren versnelt uw workflow. Zie de volgende stap voor details.

 2. Een nieuwe Voorinstelling voor importeren maken

  1. Kies Bestand > Foto's en video's importeren om het venster Importeren weer te geven.
  2. In het deelvenster Toepassen tijdens importeren aan de rechterkant van het venster Importeren klikt u op het menu Ontwikkelinstellingen en kiest u een Voorinstelling voor ontwikkelen die u in Stap 1 hebt gemaakt.
  3. Kies vervolgens Voorinstelling voor importeren > Huidige instellingen opslaan als nieuwe voorinstelling onder aan het venster Importeren.
  4. Geef in het dialoogvenster Nieuwe voorinstelling een Naam voor de voorinstelling op en klik op Maken.

  U kunt de Automatische mix en de Automatische zwart-witinstellingen nu toepassen wanneer u foto's in Lightroom importeert. Selecteer deze Voorinstelling voor importeren in het menu Voorinstelling voor importeren onder aan het venster Importeren en klik op Importeren.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid