Lightroom verliest fotolocatie nadat verbinding is gemaakt met verwisselbare apparaten

Probleem

Nadat u een verwijderbaar apparaat verbindt of opnieuw verbindt, verliest Lightroom de locatie van uw foto's.

Dit probleem doet zich voor wanneer er geen statische stationsletters aan uw stations zijn toegewezen in Windows, en de schijf die uw foto's bevat een andere stationletter heeft nadat de foto's in Lightroom zijn geïmporteerd.

Oplossing

Wijs een consistente stationsletter toe aan het station dat uw foto's bevat.

1.    Start Windows opnieuw waarbij alleen die stations zijn verbonden die normaal ook zijn verbonden. Geen back-upstations, kaartlezers of andere draagbare opslagapparaten opnemen.

2.    Verifieer in Windows Verkenner dat uw stations de juiste stationsletter hebben.

3.    Klik op de Knop Start en typ Computerbeheer in het veld Zoeken.

4.    Selecteer Computerbeheer.

5. Selecteer Schijfbeheer onder Opslag.

6.    Klik met de rechtermuisknop op een schijf om de foto's op te slaan die u aan een statische stationsletter wilt toewijzen, en kies Eigenschappen.

7. Voer op het tabblad Algemeen een unieke volumenaam in het invoerveld in.

8.     Klik met de rechtermuisknop op het volume waarvan u de naam hebt gewijzigd en selecteer Stationsletter of pad veranderen.

9.    Selecteer het station en klik op de Knop Wijzigen. 

10.    Selecteer Deze stationsletter toewijzen en kies een stationsletter in het vervolgkeuzemenu. 

11.    Klik op OK om elk dialoogvenster te negeren tot u weer in het scherm Computerbeheer bent met het deelvenster Schijfbeheer geopend.   

12.    Controleer of de volumenaam naast de toepasselijke stationsletter wordt weergegeven. Vanaf nu is deze schijf aan deze letter toegewezen. 

13.     Voer deze stappen uit voor alle stations waaraan u een statische stationsletter wilt toewijzen.

Aanvullende informatie

Nadat u permanente stationsletters hebt toegewezen, worden er nog steeds dynamische stationsletters toegewezen aan tijdelijke apparaten, zoals back-upstations en USB-stations, op volgorde van verbinding. 

De toegewezen schijven behouden hun letters mits u voldoende stationsletters hebt, en niet meerdere stations aan dezelfde letter toewijst (dit komt zelden voor). 

Telkens wanneer u een station op de computer aansluit, controleert Windows of de volumenaam overeenkomt met een eerder toegewezen stationsletter, en wordt geprobeerd om die verbinding te maken. 

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?