De module Boek

Met de module Boek kunt u fotoboeken ontwerpen en uploaden naar Blurb.com, de website voor on-demand fotoafdrukken. U kunt uw boeken ook opslaan als Adobe PDF- of afzonderlijke JPEG-bestanden.

De module Boek

A. Deelvensters Voorvertoning en Verzamelingen B. Knop Boek exporteren naar PDF C. Knoppen Weergave van meerdere pagina's, Spreadweergave, Weergave één pagina D. Geselecteerde pagina E. Deelvensters met boekinstellingen F. Knop Boek verzenden naar Blurb 

Videozelfstudie: Verbeteringen in het werkproces bij het maken van een boek

Videozelfstudie: Verbeteringen in het werkproces bij het maken van een boek
<a href="http://tv.adobe.com/watch/adobe-evangelists-julieanne-kost/lightroom-5-improved-book-creation-experience/" shape="rect" >Verbeteringen in het werkproces bij het maken van een boek</a>
Julieanne Kost

Een fotoboek maken

Als u een boek wilt maken, gaat u als volgt te werk:

 1. Geef de standaardinstellingen voor de lay-out van het boek op. Kies in de module Boekde optie Boek > Boekvoorkeuren.

  Standaardfotozoom

  Wanneer foto's aan een cel worden toegevoegd, kunnen ze automatisch worden gezoomd om de cel te vullen of in de cel te passen. U kunt deze voorkeursoptie overschrijven door in de voorvertoning met de rechtermuisknop te klikken (Windows) of Control ingedrukt te houden en te klikken (Mac OS) op een foto. Schakel vervolgens Op foto in-/uitzoomen tot deze celvullend is in of uit.

  Nieuwe boeken starten met autom. vullen

  Wanneer u een boek begint, worden automatisch pagina's toegevoegd met behulp van de actieve voorinstelling voor automatische lay-out en de foto's in de filmstrip.

  Tekstvakken vullen met

  Lay-outs die tekstvakken bevatten, kunnen automatisch worden gevuld met de metagegevens voor Titel, Bijschrift of Bestandsnaam van de foto. Aan de hand van de tijdelijke aanduiding voor de Vultekst in het veld kunt u zien of de metagegevens voor de titel, het bijschrift of de bestandsnaam ontbreken.

  Opmerking:

  Selecteer de optie Vultekst in het deelvenster Hulplijnen om de vultekst weer te geven.

  Bijschriften beperken tot tekstveilig gebied

  Hiermee beperkt u velden voor foto- en paginabijschriften tot afdrukbare gebieden van de pagina. Als u bijvoorbeeld de verschuiving voor paginabijschrift aanpast, kunt u met Bijschriften beperken tot tekstveilig gebied voorkomen dat u per ongeluk het bijschrift buiten de afdrukbare marges van de pagina plaatst.

 2. Selecteer in de module Bibliotheek de foto's die u wilt opnemen in het boek. Zie Foto's selecteren in de rasterweergave en de filmstrip.

  In de module Boek kunt u ook foto's selecteren in het deelvenster Verzamelingen en in de filmstrip.

 3. Gebruik in de module Boek de deelvensters aan de rechterzijde van het toepassingsvenster om opties op te geven.

  Boekinstellingen

  Kies of u wilt uitvoeren naar PDF, JPEG of Blurb en geef het boekformaat en het type omslag op (hard of zacht). Als u afdrukt naar Blurb, wordt de geschatte prijs bijgewerkt op basis van het type papier en het aantal pagina's in uw boek. Meer informatie over Blurb, boekformaten en omslag- en papieropties vindt u in de veelgestelde vragen over Blurb-boeken op Blurb.com. Zie het overzicht met boekspecificaties van Blurb voor het exacte afdrukformaat.

  Wanneer u PDF als uitvoer kiest, kunt u de JPEG-kwaliteit instellen, een Kleurprofiel en de Bestandsresolutie opgeven, en aangeven of u al dan niet verscherping wilt toepassen.

  Automatische lay-out

  De lay-out van uw boek wordt automatisch ingesteld. Kies een voorinstelling voor de lay-out en klik op Automatische lay-out. Klik op Lay-out wissen om opnieuw te beginnen.

  Als u publiceert naar Blurb, geldt er een beperking van 240 pagina's voor boeken met een automatische lay-out. Er geldt geen paginalimiet als u publiceert naar PDF.

   

  Opmerking:

  In de miniaturen in de filmstrip wordt een cijfer weergegeven dat verwijst naar het aantal keren dat een foto voorkomt in het boek.

  Pagina

  Klik op Pagina toevoegen om een pagina toe te voegen naast de momenteel geselecteerde pagina. De nieuwe pagina gebruikt de opmaak van de geselecteerde pagina of sjabloon. Klik op Lege toevoegen om een lege pagina toe te voegen naast de momenteel geselecteerde pagina.

  Als er geen pagina is geselecteerd, wordt de pagina aan het einde van het boek toegevoegd.

  Paginalay-out

  Als u een lay-out wilt toepassen op een lege pagina, klikt u op de knop Paginalay-out wijzigen in het deelvenster Pagina of rechtsonder in de paginaminiatuur. U kunt een bestaande pagina ook wijzigen en opslaan als een aangepaste pagina. Klik met de rechtermuisknop op een pagina en selecteer vervolgens Opslaan als aangepaste pagina. U kunt de aangepaste pagina op één pagina of op het hele boek toepassen.

  Paginanummers

  Selecteer het selectievakje Paginanummers als u paginanummers wilt toevoegen op de pagina's. Klik op de aangrenzende vervolgkeuzelijst en selecteer de locatie van de tijdelijke aanduiding Paginanummer .

  Wanneer u met de rechtermuisknop op een pagina klikt, ziet u drie aan paginanummers gerelateerde opties in het contextmenu:

  • Paginanummer verbergen. Selecteer deze optie om het paginanummer niet op de pagina weer te geven.
  • Beginpaginanummer. Selecteer deze optie om de paginanummers te laten beginnen vanaf 1. De huidige pagina wordt automatisch gemarkeerd als pagina 1. Dit is vooral handig wanneer u een boek maakt dat meerdere index-, proloog- of opdrachtspagina's heeft.
  • Paginanummerstijl algemeen toepassen. Als u het lettertype, de kleur, het formaat of andere parameters wijzigt, kunt u ervoor zorgen dat alle andere paginanummers in het boek compatibel zijn met de nieuwe stijl.

  Hulplijnen

  U kunt de hulplijnen in de voorvertoning van afbeeldingen in- of uitschakelen. Hulplijnen worden niet afgedrukt. Ze worden alleen gebruikt om u te helpen foto's en tekst op de pagina te plaatsen.

  Pagina-afloopgebied

  De hulplijn Pagina-afloopgebied is een brede grijze rand langs de randen van de pagina. Pagina-afloopgebied geeft de gedeelten van foto's aan die buiten de paginagrens vallen. Foto's met volledig afloopgebied worden helemaal aan de rand van de pagina geplaatst.

  Tekstveilig gebied

  De hulplijn Tekstveilig gebied is een smalle grijze lijn binnen de omtrek van de pagina. Tekst die buiten dit gebied valt, wordt niet weergegeven op de pagina.

  Opmerking:

  De velden met een bijschrift hebben ook een dunne grijze lijn die de omtrek van het veld aanduidt.

  Fotocellen

  Hulplijnen voor fotocellen hebben de vorm van een grijs vak met een dradenkruis in het midden. Deze hulplijnen geven niet-gevulde fotocellen aan.

  Vultekst

  Plaatsaanduidingstekst wordt weergegeven in lege velden voor pagina- en fotobijschriften.

  Opmerking:

  De vultekst wordt alleen weergegeven als de optie Tekstvakken vullen met > Vultekst is ingeschakeld in de Boekvoorkeuren.

  Cel

  Sleep de schuifregelaar Vulling om ruimte toe te voegen (in punten) rond een afbeelding of tekst in de desbetreffende cel. Met Vulling kunt u de vormgeving van een afbeelding in een cel op effectieve wijze aanpassen; zo kunt u dus ook individuele paginasjablonen aanpassen. Vulling wordt standaard evenredig toegepast op alle zijden. Klik op het driehoekje rechts van de titel Vulling om een verschillende mate van vulling toe te passen op de verschillende zijden van een cel. U kunt meerdere cellen selecteren in het voorvertoningsgebied en vulling toepassen op al deze cellen tegelijk.

  Tekst

  Hiermee kunt u tekstvelden toevoegen aan afzonderlijke foto's of hele pagina's. Wanneer u op een foto klikt, wordt een transparante knop Fototekst toevoegen weergegeven. Klik op de knop om direct tekst toe te voegen. Deze tip geldt voor zowel foto's als pagina's.

  Fototekst

  U kunt het bijschrift voor de foto boven, onder of op een of meerdere geselecteerde afbeeldingscellen of cellen plaatsen. Gebruik de Titel of de tekst van de fotometagegevens, of typ een aangepast bijschrift rechtstreeks in het tekstveld.

  Verschuiving

  Pas de hoeveelheid Verschuiving aan om de tekst boven, onder of op de foto te verplaatsen, met betrekking tot waar u deze hebt verankerd.

  • Boven: plaatst de bijschrifttekst tussen de bovenrand van de foto en de bovenrand van de pagina.
  • Onder: plaatst de bijschrifttekst tussen de onderrand van de foto en de onderrand van de pagina.
  • Boven: standaard wordt het bijschrift aan de onderrand op de foto geplaatst. Als u deze waarde verhoogt, wordt de positie van het bijschrift in de richting van de bovenrand van de foto verplaatst.

  Opmerking: als de afmetingen van de foto de boven- en onderrand van de pagina overschrijden, wordt de Verschuiving automatisch ingesteld op Boven.

  Uitlijnen met foto

  Als u deze optie inschakelt, wordt de linkerrand van het bijschrift uitgelijnd met de linkerrand van de foto wanneer zoomen of vulling wordt toegepast op de foto.

  Paginatekst

  U kunt het paginabijschrift onder of boven aan de pagina plaatsen. Typ het bijschrift in het veld Paginatekst van het voorvertoningsgebied.

  Verschuiving

  Als u de mate van Verschuiving aanpast, wordt het bijschrift hoger of lager op de pagina geplaatst, ten opzichte van de positie waar u het Boven of Onder hebt verankerd. Als u bijvoorbeeld een hogere verschuiving instelt voor een paginabijschrift dat zich boven aan de pagina bevindt, wordt het bijschrift lager op de pagina geplaatst. En wanneer u een hogere verschuiving instelt voor een fotobijschrift dat zich onder de foto bevindt, wordt het bijschrift lager op de pagina en verder bij de foto vandaan geplaatst.

  Tekst

  Hier kunt u een lettertype, stijl, kleur, tekengrootte en dekking kiezen. Klik op het driehoekje om aanvullende typografische opties op te geven, zoals letterspatiëring (tracking), verschuiving basislijn, regelafstand, tekenspatiëring (kerning), kolommen en tussenruimte. U kunt horizontale en verticale uitlijning instellen.

  Achtergrond

  U kunt een fotografische, grafische of gekleurde achtergrond toepassen op de pagina's van uw boek. Ga op een van de volgende manieren te werk om een achtergrond toe te voegen:

  1. Selecteer een of meerdere pagina's in het voorvertoningsgebied van de module Boek.

  2. (Optioneel) Selecteer Achtergrond overal toepassen om de achtergrond toe te passen op alle pagina's, ook de niet-geselecteerde pagina's, maar met uitzondering van de omslagen.

  3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

   • Sleep een foto uit de filmstrip naar de plaatsaanduiding Foto hier neerzetten in het deelvenster Achtergrond. Sleep de schuifregelaar Dekking om de mate van transparantie aan te passen.

   • Klik in het deelvenster Achtergrond op de pijl en selecteer een achtergrondafbeelding. Klik op het kleurstaal om de kleur van de afbeelding te wijzigen en sleep de regelaar Dekking om de mate van transparantie aan te passen.

   • Selecteer in het deelvenster Achtergrond de optie Achtergrondkleur en klik op het kleurstaal om de kleur te kiezen.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk om een pagina te bewerken in het voorvertoningsgebied:

  • Sleep pagina's om de volgorde ervan te wijzigen.

  • Klik op de knop Paginalay-out wijzigen rechtsonder in de paginavoorvertoning om een andere lay-out te kiezen.

  • Sleep een foto van de ene cel naar de andere om ze om te wisselen.

  • Selecteer een of meerdere foto's en sleep de zoomregelaar om het formaat van de foto's in de cel aan te passen.

  • Typ in een willekeurig tekstveld.

  • Selecteer meerdere cellen of pagina's om de eigenschappen ervan tegelijk te bewerken.

  • Klik met de rechtermuisknop (Windows) of houd Ctrl ingedrukt en klik (Mac OS) op een cel of pagina en kies Foto verwijderen of Pagina verwijderen om de cel of pagina uit het boek te verwijderen.

  • Klik op de desbetreffende knop in de werkbalk om te werken in de Weergave van meerdere pagina's, de Spreadweergave of de Weergave één pagina.

 5. Als u het boek wilt opslaan, zodat u er in de toekomst weer aan kunt werken nadat u de module Boek hebt gesloten, klikt u in het voorvertoningsgebied op Opgeslagen Boek maken.

  Typ in het dialoogvenster Boek maken een naam voor het boek, geef aan of u het boek wilt opslaan in een set verzamelingen en kies andere opties. Klik vervolgens op Maken.

  Opgeslagen boeken worden in het deelvenster Verzamelingen aangeduid met een boekpictogram .

 6. Klik op een van de volgende opties als uw boek klaar is:

  Boek exporteren naar PDF

  Hiermee wordt een gepagineerd PDF-bestand van uw boek gemaakt dat wordt opgeslagen op een door u opgegeven locatie. U kunt het PDF-bestand als een proefexemplaar gebruiken en het delen met klanten of uploaden naar een serviceprovider of afdrukwebsite.

  Boek exporteren naar JPEG

  Hiermee wordt een JPEG-bestand van elke pagina in het boek gemaakt.

  Boek verzenden naar Blurb

  Er wordt een verbinding met Blurb tot stand gebracht en u wordt gevraagd u aan te melden. Het boek wordt vervolgens geüpload naar uw Blurb-account, waar u het kunt bekijken en afdrukken.

  Tijdens het uploaden naar Blurb:

  • Boeken dienen uit minimaal 20 en maximaal 240 pagina's te bestaan, waarbij de voor- en achteromslag niet worden meegeteld.

  • Blurb drukt af met een resolutie van 300 dpi. Als de resolutie van een afbeelding lager dan 300 dpi is, wordt er rechtsboven in de afbeeldingscel in het voorvertoningsgebied een waarschuwingspictogram weergegeven. Klik op de waarschuwing om te zien met welke resolutie de afbeelding kan worden afgedrukt. Voor optimale kwaliteit raadt Blurb een minimale resolutie van 200 dpi aan.

  • Voor hulp bij het afdrukken, prijzen, bestellen en andere problemen met Blurb, neemt u contact op met de klantenservice van Blurb.com.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid