Opmerking:

U bekijkt Help voor Photoshop Lightroom Classic (voorheen Lightroom CC).
Niet uw versie? Bekijk Help voor Photoshop Lightroom.

Met de functie Automatisch importeren worden foto's automatisch geïmporteerd in een Lightroom Classic CC-catalogus of -verzameling. Hierbij wordt een controlemap bewaakt en zodra deze map foto's bevat, worden ze geïmporteerd naar een catalogus. Als u de instellingen voor automatisch importeren hebt opgegeven, kunt u foto's gewoon naar de controlemap slepen. Lightroom Classic CC importeert ze dan automatisch, waarbij het importvenster wordt overgeslagen.

Automatisch importeren is handig als Lightroom Classic CC geen ondersteuning biedt voor uw camera voor importeren via tethering. U kunt dan de software van de camera gebruiken om foto's op de camera te downloaden naar een controlemap.

Opmerking:

Wanneer Lightroom Classic CC automatisch wordt gestart wanneer u een camera of een kaartlezer aansluit op uw computer en u deze functie wilt uitschakelen, wijzigt u uw voorkeuren voor importeren. Ga naar Voorkeuren voor importeren instellen.

De functie voor het automatisch importeren van foto's inschakelen

Kies Bestand > Automatisch importeren > Automatisch importeren inschakelen.

Instellingen voor automatisch importeren opgeven

 1. Kies Bestand > Automatisch importeren > Instellingen voor automatisch importeren.

 2. Stel in het dialoogvenster Instellingen voor automatisch importeren het volgende in:

  Controlemap

  Hiermee kiest of maakt u de controlemap waarin Lightroom Classic CC zoekt naar foto's die automatisch worden geïmporteerd. U dient een lege map op te geven. Met Automatisch importeren worden de submappen in een controlemap niet gecontroleerd.

  Bestemming

  Hiermee kiest of maakt u een map waarnaar de automatisch geïmporteerde foto's worden verplaatst.

  Bestandsnaamgeving

  Hiermee geeft u een naam op voor de automatisch geïmporteerde foto. Zie Naamgevingsopties.

  Informatie

  Hiermee past u ontwikkelinstellingen, metagegevens of trefwoorden toe op automatisch geïmporteerde foto's.

 3. Selecteer Standaard in het menu Voorvertoning als u in Lightroom Classic CC voorvertoningen van de geïmporteerde foto's wilt renderen in plaats van alleen de ingesloten voorvertoningen in de fotobestanden te gebruiken. Zie Voorvertoning specificeren.

Controlemappen instellen

 1. Klik in het dialoogvenster Instellingen voor automatisch importeren op de knop Kiezen naast Controlemap.

 2. Navigeer naar de gewenste locatie en voer een of meerdere van de volgende handelingen uit:

  • Als u een controlemap wilt maken, klikt u op Nieuwe map maken en vervangt u de naam Nieuwe map door de naam die u wilt gebruiken (Windows), of u klikt op Nieuwe map (Mac OS), geeft u de map een naam en klikt u op Maak aan.
  • Als u een bestaande controlemap wilt selecteren, kiest u de gewenste map.

  Opmerking:

  Een bestaande map die foto's bevat, kan niet als controlemap worden ingesteld.

 3. Klik op OK (Windows) of Kies (Mac OS).

Een doelmap selecteren voor foto's die automatisch worden geïmporteerd

Wanneer Lightroom Classic CC vaststelt dat foto's zijn toegevoegd aan een controlemap, worden ze verplaatst naar een doelmap en automatisch geïmporteerd in de catalogus of een verzameling.

Voer de volgende handelingen uit om foto's te importeren in een catalogus:

 1. Klik in het gedeelte Doel van het dialoogvenster Instellingen voor automatisch importeren op de knop Kiezen naast Verplaatsen naar.

 2. Navigeer in het dialoogvenster Map selecteren (Windows) of Open (Mac OS) naar de gewenste locatie en voer een of meerdere van de volgende handelingen uit:

  • Als u een doelmap wilt maken, klikt u op Nieuwe map maken en vervangt u de naam Nieuwe map door de naam die u wilt gebruiken (Windows), of u klikt op Nieuwe map, geeft u de map een naam en klikt u op Maak aan (Mac OS).
  • Als u een bestaande doelmap wilt selecteren, kiest u de gewenste map.
 3. Klik op OK (Windows) of Kies (Mac OS).

 4. (Optioneel) Typ een naam voor de doelmap in het tekstvak Naam submap.

Hoe u foto's importeert in een verzameling:

 1. Schakel in het gedeelte Bestemming van het dialoogvenster het selectievakje Toevoegen aan verzameling in. Al uw verzamelingen worden nu weergegeven in een vervolgkeuzelijst.

 2. Selecteer een verzameling als de bestemming voor het automatisch importeren. 

 3. Desgewenst kunt u ook klikken op Verzameling maken om een nieuwe verzameling te maken en deze te selecteren als de bestemming voor het importeren.

 4. Klik op OK.

Ontwikkelinstellingen en metagegevens toepassen op automatisch geïmporteerde foto's

Voer een of meerdere van de volgende handelingen uit in het gedeelte Informatie van het dialoogvenster Instellingen voor automatisch importeren:

 • Kies een voorinstelling in het menu Ontwikkelinstellingen als u ontwikkelinstellingen wilt toepassen op automatisch geïmporteerde foto's. Zie Ontwikkelvoorinstellingen maken en toepassen.
 • Kies een voorinstelling in het menu Metagegevens als u metagegevens wilt toepassen op automatisch geïmporteerde foto's. Zie Een voorinstelling voor metagegevens maken.
 • Typ trefwoorden in het tekstvak Trefwoorden als u trefwoorden wilt toepassen op automatisch geïmporteerde foto's. Plaats een komma tussen de trefwoorden om ze van elkaar te scheiden.
 • Selecteer Voorvertoning bij importeren > Standaard als u in Lightroom Classic CC voorvertoningen van de geïmporteerde foto's wilt renderen in plaats van alleen de ingesloten voorvertoningen in de fotobestanden te gebruiken.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid