Teken- en alineastijlen maken en gebruiken

Lees meer over het maken, behouden en hergebruiken van Teken- en alineastijlen in Adobe Muse.

Opmerking:

Adobe Muse voegt geen nieuwe functies meer toe en stopt op donderdag 26 maart 2020 met de ondersteuning. Zie de veelgestelde vragen over het einde van de levensduur voor Adobe Muse voor meer informatie en assistentie.

Adobe Muse biedt een intuïtieve manier om stijlen die zijn toegepast op objecten te bewaren en opnieuw te gebruiken. Het maken en hergebruiken van stijlen is een eenvoudige manier om consistentie in uw ontwerp en vormgeving te creëren op alle pagina's van uw site. Daarnaast kunt u uw website snel bijwerken met stijlen door de kleuren, lettertypen, tekstopmaak, enzovoort opnieuw in te stellen.

Het gebruik van stijlen in Muse biedt u de volgende voordelen:

 • Consistente vormgeving op alle pagina's van de website
 • Hogere productiviteit door gebruik te maken van bestaande stijlen of door stijlen te maken en deze opnieuw te gebruiken op andere webpagina's

Stijlen bevatten de vulkleur, lijnkleur, effecten, enzovoort. Stijlen kunnen worden toegepast op alle typen objecten in Muse, zoals afbeeldingen, vormen, tekst en tekens. Muse bevat diverse stijlcategorieën:

 • Afbeeldingsstijlen
 • Alineastijlen
 • Tekenstijlen

Wat zijn teken- en alineastijlen?

Een tekenstijl is een verzameling opmaakkenmerken van tekens die u met een enkele opdracht op een geselecteerd stuk tekst kunt toepassen. Een alineastijl omvat opmaakkenmerken voor zowel tekens als alinea's en kan worden toegepast op een of meer alinea's. De stijlen voor alinea's en tekens staan in verschillende deelvensters. Alinea- en tekenstijlen worden soms tekststijlen genoemd. Als u de opmaak van een stijl wijzigt, worden alle instanties van tekst die zijn gekoppeld aan die stijl ook bijgewerkt.

Tekenstijlen maken en toepassen

 1. Selecteer het object met de gewenste opmaak op de webpagina.
 2. Ga naar Venster > Tekenstijlen.
 3. Klik op de knop als u een tekenstijl wilt maken. U kunt ook met de rechtermuisknop klikken (Mac: Command + klikken) in het deelvenster Tekenstijlen en Nieuwe tekenstijl selecteren in het contextmenu.
 4. Dubbelklik op de nieuwe tekenstijl om het dialoogvenster Opties voor tekenstijl te openen.
 5. Geef een relevante naam op in het vak Stijlnaam. 
 6. Kies een bereiklabel voor de tekenstijl.
 7. Controleer de instellingen voor de tekenstijl in het veld Stijlinstelling.

Alineastijlen maken en toepassen

 1. Open het deelvenster Alineastijlen door op het tabblad ervan te klikken of door Venster > Alineastijlen te kiezen.
 2. Klik op de knop Nieuwe Stijl (paginapictogram) onder aan het deelvenster om deze set lettertypestijlen op te slaan. Als u een reeks stijlen hebt opgeslagen, kunt u deze later toepassen op andere tekstelementen.
 3. Dubbelklik op de nieuwe stijl die u zojuist hebt gemaakt in het deelvenster Alineastijlen. Deze heeft de standaardnaam Alineastijl gekregen. Geef het een nieuwe naam: top-nav-normal.
Maak een Alineastijl en wijzig de naam in Adobe Muse
Maak een Alineastijl en wijzig de naam

Opmerking:

Als u met de rechtermuisknop op de naam van een stijl klikt (of klikt terwijl u Control ingedrukt houdt) in het deelvenster Alineastijlen, wordt een menu weergegeven waarin u stijlen kunt dupliceren, verwijderen of stijlkoppelingen kunt opheffen. Als u Stijlopties in het menu kiest, wordt een nieuw venster geopend waarin u optioneel een alinealabel kunt selecteren (p, h1, h2, h3, enzovoort) die automatisch de stijl gebruikt. Na het openen van Stijlopties klikt u op Annuleren om deze te sluiten.

Als u naar het deelvenster Staten kijkt, ziet u dat alle staten (Normaal, Rollover, Muisknop ingedrukt en Actief) dezelfde tekenopmaak gebruiken voor de labels van de menu-items.

 1. Klik op Voorvertonen om de pagina weer te geven in Muse zoals deze in een browser wordt weergegeven. Muse gebruikt een versie van Webkit om de pagina weer te geven; deze wordt door veel moderne webbrowsers gebruikt. Terwijl u met het menu werkt, zult u zien dat de knoppen alleen hun labels weergeven (de containers met menu-items zijn transparant). U zult ook merken dat de labels niet veranderen wanneer u de cursor op knoppen plaatst of klikt op de knoppen in het menu.
 2. Nadat u klaar bent met het testen en voorvertonen van het menu, klikt u op Ontwerpen om weer verder te gaan met het bewerken van de hoofdstramienpagina.

Teken- of alineastijlen kopiëren en plakken

U kunt alle of geselecteerde kenmerken van een teken- of een alineastijl kopiëren en plakken. Door stijlen te kopiëren, kunt u met één muisklik dezelfde stijl toepassen op verschillende elementen.

 1. Open de pagina waarvan u een stijl wilt kopiëren.

 2. Selecteer het bronelement van waaruit u een stijl wilt kopiëren.

 3. Klik met de rechtermuisknop en selecteer Kenmerken kopiëren.

  Teken- of alineastijlen kopiëren in Adobe Muse
  Teken- of alineastijlen kopiëren in Adobe Muse

 4. Selecteer het doelelement waarin u de teken- of alineastijl wilt plakken.

 5. Klik met de rechtermuisknop en selecteer een van de volgende opties:

  • Kenmerken plakken: Alle kenmerken van de bron worden in een doel geplakt. Alle stijlkenmerken worden zonder enige aanpassing gekopieerd van de bron naar het doelelement.
  • Geselecteerde kenmerken plakken: Alleen de geselecteerde kenmerken worden geplakt. Selecteer in het deelvenster Geselecteerde kenmerken plakken alleen de eigenschappen die u wilt kopiëren en plakken. U kunt bijvoorbeeld alleen opties voor tekst, lettertype, tekengrootte en opsommingstekens selecteren wanneer u de tekstkenmerken kopieert uit een alineastijl. Op deze manier worden alleen de geselecteerde kenmerken uit het bronelement gekopieerd.
  Geselecteerde tekenstijlkenmerken in het doelelement plakken
  Geselecteerde tekenstijlkenmerken in het doelelement plakken

Koppeling van een teken- of alineastijl opheffen

U kunt een teken of alinea als volgt loskoppelen van een stijl:

 1. Selecteer het teken of de alinea waarvan u de stijl wilt loskoppelen.
 2. Selecteer Venster > Tekenstijlen of Alineastijlen.
 3. Klik in het deelvenster Tekenstijlen of Alineastijlen op de knop .

Stijl opnieuw definiëren

U kunt een teken- of een alineastijl opnieuw definiëren om stijlinstellingen direct bij te werken. Bij het ontwerpen is het normaal om opmaakkenmerken te wijzigen, waardoor stijloverschrijvingen ontstaan. Dergelijke overschrijvingen worden in Adobe Muse gemarkeerd met een plusteken (+).

In Adobe Muse kunt u stijloverschrijvingen behouden of wissen. Behoud overschrijvingen door een stijl opnieuw te definiëren.

Ga als volgt te werk:

 1. Selecteer Venster > Tekenstijlen of Alineastijlen.
 2. Selecteer de teken- of alineastijl die u opnieuw wilt definiëren.
 3. Klik op de knop .

Stijloverschrijvingen wissen

Bij het ontwerpen is het normaal om opmaakkenmerken te wijzigen, waardoor stijloverschrijvingen ontstaan. Deze worden gemarkeerd met een plusteken (+). In Adobe Muse kunt u onbedoelde wijzigingen aan een teken- of alineastijl ongedaan maken door stijloverschrijvingen te wissen.

U kunt als volgt stijloverschrijvingen wissen:

Overschrijvingen tekenstijl wissen

U kunt overschrijvingen van een tekenstijl als volgt wissen:

 1. Selecteer Venster > Tekenstijlen.
 2. Selecteer de tekenstijl waarvan u de overschrijvingen wilt wissen.
 3. Klik op de knop .

Overschrijvingen van alineastijlen verwijderen

U kunt overschrijvingen van een alineastijl als volgt wissen:

 1. Selecteer Venster > Alineastijlen.
 2. Selecteer de alineastijl waarvan u de overschrijvingen wilt wissen.
 3. Klik op de knop .

Alle vormgeving wissen

Met de optie Alle vormgeving wissen kunt u alle opmaakkenmerken van een teken of alinea verwijderen en de standaardtekstopmaak toepassen.

U kunt alle vormgeving als volgt verwijderen:

 1. Selecteer het tekstkader waarvan u de tekstopmaak wilt wissen.
 2. Klik met de rechtermuisknop en selecteer Alle vormgeving wissen in het contextmenu.
Opmerking:

De optie Alle vormgeving wissen kan alleen worden toegepast op tekstkaders en niet op afzonderlijke tekens of alinea's.

Het gebruik van stijlen op Muse-websites bijhouden

U kunt nu het gebruik van stijlen op uw site bijhouden en beheren. Met de nieuwe optie Naar gebruik stijl kunt u een volledige lijst van pagina's op uw website weergeven waar een teken- of alineastijl wordt gebruikt.

 1. Selecteer Venster > Tekenstijlen of Alineastijlen.
 2. Klik met de rechtermuisknop op een stijl en selecteer Naar gebruik stijl.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account