Tekst laten omlopen binnen een tekstkader

Leer hoe u met Adobe Muse tekst om een afbeelding in een tekstkader kunt laten lopen.

Tekst laten lopen om een afbeelding in een afbeeldingskader

De truc bij het gebruiken van tekstomloop binnen een tekstkader is dat de afbeelding in het tekstkader moet worden gekopieerd en geplakt (in plaats van te worden geplaatst) en dat vervolgens het deelvenster Omloop moet worden gebruikt om de instellingen voor tekstomloop aan te passen.

Als u tekst om afbeeldingen wilt laten lopen, kunt u de volgende stappen uitvoeren:

 1. Klik ergens op de pagina of in het grijze gebied buiten de pagina.

 2. Kies Bestand > Plaatsen en blader om een afbeeldingsbestand te selecteren.

 3. Klik op Openen om het dialoogvenster Importeren te sluiten.

 4. Klik en sleep de cursor op de pagina, buiten het gebied dat de widget bevat.

  Door te klikken en slepen kunt u het formaat van de afbeelding wijzigen. Hierbij ziet u tijdelijk een percentage dat de schaal aangeeft van de afbeelding die u aan het plaatsen bent.

  Klik en sleep om de geplaatste afbeelding omlaag te schalen tot ongeveer 42%.

 5. Selecteer de geschaalde afbeelding op de pagina, klik hier met de rechtermuisknop op en kies Knippen in het menu dat verschijnt.

 6. Gebruik de tool Tekst en klik in het tekstkader aan de linkerkant, net voor het eerste teken in de tweede alinea die begint met de zin: Katie's in Noe expanded...

  Klik met de rechtermuisknop op die locatie op het tekstkader en kies plakken uit het menu om de afbeelding direct vóór de tweede alinea te plakken.

  Plak de afbeelding inline met de tekst in het tekstkader.

 7. Open, terwijl de afbeelding nog steeds is geselecteerd en in de selectie-indicator het woord Inline wordt weergegeven, het deelvenster Omloop (klik op het tabblad Omloop of kies, indien nodig, Venster > Omloop om het deelvenster te openen).

 8. Selecteer de optie voor tekstomloop in het midden om de afbeelding links van de tekst te laten omlopen en stel de waarde voor Verschuiving rechts in op 15.

  Pas de omloopinstellingen aan in het deelvenster Omloop.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account